شاخص یاب

دش / Dash

  • نرخ فعلی:154.92
  • بالاترین قیمت روز:156.28
  • پایین ترین قیمت روز:153.62
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.52
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:153.91
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۰:۳۹
  • نرخ روز گذشته:153.44
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.48

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
154.92 ریال8:20:39
156.28 ریال7:40:44
154.76 ریال7:32:28
155.81 ریال6:48:40
155.34 ریال5:40:29
155 ریال5:20:40
155.22 ریال4:56:39
154.95 ریال3:48:41
153.64 ریال3:40:44
153.62 ریال3:20:45
154 ریال2:56:39
154.13 ریال1:16:37
155.06 ریال0:24:39
154.21 ریال0:20:39
153.91 ریال0:04:41
نظرات