کالایاب
شاخص یاب

Danske Invest Europa Indeks

  • نرخ فعلی:99.66
  • بالاترین قیمت روز:99.92
  • پایین ترین قیمت روز:99.46
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.34
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:99.48
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:99.16
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار کندل استیک Danske Invest Europa Indeks در روز جاری

نمودار کندل استیک Danske Invest Europa Indeks در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
99.66 ریال20:02:50
99.64 ریال19:02:57
99.6 ریال18:33:01
99.7 ریال17:32:49
99.92 ریال17:02:59
99.58 ریال16:02:36
99.46 ریال14:32:47
99.74 ریال13:32:52
99.48 ریال13:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات