کالایاب
شاخص یاب

CZK/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0424
  • بالاترین قیمت روز:0.0426
  • پایین ترین قیمت روز:0.0423
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0425
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۶:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.0426
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک CZK/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CZK/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0424 ریال19:16:19
0.0425 ریال19:10:22
0.0425 ریال19:10:22
0.0424 ریال19:05:20
0.0424 ریال19:05:19
0.0425 ریال19:01:23
0.0424 ریال18:58:18
0.0425 ریال18:55:22
0.0425 ریال18:55:20
0.0424 ریال18:52:20
0.0425 ریال18:47:19
0.0424 ریال18:40:21
0.0424 ریال18:40:21
0.0425 ریال18:37:17
0.0424 ریال13:25:17
0.0424 ریال13:25:16
0.0423 ریال12:55:15
0.0423 ریال12:55:14
0.0424 ریال11:49:12
0.0423 ریال11:25:05
0.0424 ریال11:13:05
0.0425 ریال10:47:05
0.0426 ریال10:43:06
0.0425 ریال10:34:07
0.0426 ریال0:49:04
0.0425 ریال0:43:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات