شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CZK/PLN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / زلوتی لهستان 3.8681 3.8435 3.8778 3.8515 (0.43%) 0.0165 ۱۳:۱۳:۰۹
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/PLN 0 2.6245 2.6245 2.6245 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/PLN 0 0.1237 0.1239 0.1237 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PLN 0 0.9161 0.9222 0.9163 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PLN 0 2.9457 2.9457 2.9457 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/PLN 3.8949 3.8949 3.8949 3.8949 (0.2%) 0.0077 ۱۲:۰۶:۲۶
CNY/PLN 0 0.5545 0.5558 0.5558 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/HUF 0 12.5659 12.5845 12.5822 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/JPY 0 4.6459 4.6459 4.6459 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/SEK 0 0.4196 0.4196 0.4196 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/PLN 0 0.1663 0.1663 0.1663 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/PLN 0 0.5746 0.5746 0.5746 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/PLN 4.2835 4.2835 4.2835 4.2835 (0.3%) 0.0129 ۱۲:۰۶:۲۶
GBP/PLN 4.9431 4.9431 4.9431 4.9431 (0.31%) 0.0151 ۱۲:۰۶:۲۶
HKD/PLN 0.493 0.493 0.493 0.493 (0.65%) 0.0032 ۱۲:۰۶:۲۶
JPY/PLN 0 0.036 0.036 0.036 (0%) 0 ۲۲ مهر
MXN/PLN 0.2014 0.2014 0.2014 0.2014 (0.25%) 0.0005 ۱۲:۳۳:۲۲
NOK/PLN 0.4205 0.4205 0.4205 0.4205 (1.28%) 0.0054 ۱۲:۳۳:۲۲
NZD/PLN 2.4425 2.4425 2.4425 2.4425 (0.11%) 0.0028 ۱۲:۳۳:۲۲
SEK/PLN 0.3948 0.3948 0.3948 0.3948 (0.56%) 0.0022 ۱۲:۰۶:۲۶
SGD/PLN 2.8276 2.8276 2.8276 2.8276 (0.29%) 0.0083 ۱۲:۰۶:۲۵
RUB/PLN 0.0604 0.0604 0.0604 0.0604 (0.17%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۲۶
SAR/PLN 0 0.9891 0.9902 0.9895 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PLN 0.6566 0.6566 0.6566 0.6566 (0.58%) 0.0038 ۱۲:۰۶:۲۵
TWD/PLN 0 0.121 0.1212 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PLN 0 0.0323 0.0323 0.0323 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/PLN 0.2603 0.2603 0.2603 0.2603 (0.35%) 0.0009 ۱۲:۰۶:۲۵
UAH/PLN 0 0.1485 0.1485 0.1485 (0%) 0 ۲ مرداد
BGN/PLN 0 2.1752 2.1768 2.1768 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/CAD 0 0.0565 0.0565 0.0565 (0%) 0 ۲۳ مهر
COP/PLN 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۵ خرداد
HRK/PLN 0 0.576 0.5764 0.5764 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/CHF 0 0.0426 0.0426 0.0426 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/DKK 0 0.2895 0.2895 0.2895 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/EUR 0 0.0388 0.0388 0.0388 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/MXN 0 0.8229 0.8229 0.8229 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/NOK 0 0.3907 0.3907 0.3907 (0%) 0 ۲۴ مهر
CZK/USD 0.0429 0.0429 0.0433 0.0433 (0.7%) 0.0003 ۱۶:۰۷:۱۵
CZK/ZAR 0 0.6371 0.6371 0.6371 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
HUF/PLN 0 0.013 0.013 0.013 (0%) 0 ۱۸ مهر
LTL/PLN 0 1.2322 1.2332 1.2332 (0%) 0 ۲ مرداد
BTC/PLN 31176.45 31176.45 31176.45 31176.45 (1.7%) 529.27 ۱۲:۰۶:۲۶
ETH/PLN 0 1585.4889 1744.4267 1596.3492 (0%) 0 ۲۱ تیر
RON/PLN 0 0.9018 0.9021 0.9018 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/RUB 0 3.027 3.0296 3.0294 (0%) 0 ۳۱ مرداد