کالایاب
شاخص یاب

زیلیکا / Zilliqa

  • نرخ فعلی:0.020467
  • بالاترین قیمت روز:0.020547
  • پایین ترین قیمت روز:0.0197
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.020281
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.02026
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک زیلیکا / Zilliqa در روز جاری

نمودار کندل استیک زیلیکا / Zilliqa در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.020467 ریال17:39:06
0.02049 ریال17:38:06
0.02047 ریال17:36:03
0.020488 ریال17:33:06
0.020474 ریال17:30:08
0.020537 ریال17:28:06
0.02052 ریال17:27:03
0.020537 ریال17:24:05
0.020547 ریال17:21:05
0.02052 ریال17:19:06
0.02054 ریال17:18:06
0.02052 ریال17:15:06
0.02054 ریال17:12:06
0.020493 ریال17:09:03
0.020507 ریال17:07:06
0.02049 ریال17:06:06
0.020543 ریال17:03:03
0.020492 ریال17:02:07
0.020519 ریال17:00:04
0.020492 ریال16:57:06
0.02049 ریال16:54:03
0.020442 ریال16:51:02
0.020429 ریال16:48:05
0.020504 ریال16:43:06
0.020454 ریال16:42:06
0.020436 ریال16:39:06
0.020504 ریال16:36:06
0.020438 ریال16:33:06
0.02036 ریال16:30:09
0.020349 ریال16:27:05
0.02037 ریال16:24:06
0.020314 ریال16:21:05
0.020329 ریال16:18:06
0.020342 ریال16:15:06
0.020397 ریال16:12:06
0.020374 ریال16:09:06
0.020336 ریال16:06:06
0.020383 ریال16:03:06
0.02042 ریال16:00:09
0.020335 ریال15:57:06
0.020383 ریال15:56:06
0.020387 ریال15:54:06
0.020319 ریال15:51:05
0.020282 ریال15:48:06
0.020289 ریال15:45:06
0.020325 ریال15:42:05
0.020336 ریال15:39:05
0.020367 ریال15:37:06
0.020376 ریال15:36:05
0.020349 ریال15:33:06
0.020276 ریال15:30:08
0.020281 ریال15:27:05
0.020235 ریال15:24:06
0.020278 ریال15:21:03
0.020281 ریال15:18:05
0.020239 ریال15:15:07
0.020217 ریال15:12:06
0.020241 ریال15:09:05
0.020267 ریال15:06:06
0.020307 ریال15:03:02
0.020321 ریال15:00:10
0.020266 ریال14:57:03
0.020286 ریال14:56:05
0.020333 ریال14:54:02
0.020396 ریال14:51:05
0.020351 ریال14:48:03
0.020395 ریال14:46:05
0.020333 ریال14:36:03
0.0203 ریال14:26:06
0.020314 ریال14:16:06
0.020181 ریال14:08:05
0.020156 ریال13:56:05
0.020205 ریال13:47:05
0.020319 ریال13:37:05
0.020287 ریال13:27:06
0.020156 ریال13:06:04
0.020128 ریال12:59:06
0.020156 ریال12:51:06
0.020112 ریال12:30:08
0.020103 ریال12:18:06
0.020132 ریال12:06:07
0.02011 ریال11:56:05
0.020011 ریال11:46:02
0.020071 ریال11:36:05
0.020037 ریال11:27:06
0.020024 ریال11:16:05
0.020071 ریال11:07:49
0.019864 ریال10:40:49
0.019881 ریال7:22:02
0.019938 ریال7:20:06
0.019949 ریال7:16:06
0.01988 ریال7:13:02
0.019863 ریال7:10:06
0.019865 ریال7:07:05
0.019846 ریال7:04:05
0.019795 ریال7:01:06
0.019799 ریال6:58:05
0.019854 ریال6:55:07
0.019884 ریال6:52:05
0.019888 ریال6:50:06
0.019871 ریال6:46:09
0.019899 ریال6:44:05
0.019865 ریال6:40:06
0.019824 ریال6:37:06
0.019753 ریال6:34:10
0.019804 ریال6:31:05
0.019801 ریال6:28:05
0.01985 ریال6:22:05
0.019776 ریال6:20:06
0.01977 ریال6:16:05
0.01976 ریال6:13:05
0.019806 ریال6:10:06
0.019719 ریال6:07:05
0.019721 ریال6:04:04
0.019784 ریال6:01:02
0.019756 ریال5:58:05
0.019788 ریال5:55:06
0.0198 ریال5:52:05
0.019756 ریال5:49:05
0.019718 ریال5:46:05
0.019745 ریال5:43:03
0.0197 ریال5:40:06
0.019768 ریال5:37:05
0.019802 ریال5:31:02
0.019891 ریال5:28:05
0.019878 ریال5:25:06
0.019846 ریال5:22:05
0.01982 ریال5:20:06
0.019766 ریال5:16:05
0.01974 ریال5:13:06
0.019774 ریال5:07:04
0.019758 ریال5:05:06
0.019749 ریال5:01:05
0.01971 ریال4:58:05
0.019819 ریال4:56:05
0.019824 ریال4:52:05
0.019889 ریال4:50:05
0.02003 ریال4:46:05
0.020118 ریال4:44:05
0.020178 ریال4:40:06
0.020154 ریال4:37:05
0.020137 ریال4:34:02
0.020199 ریال4:31:05
0.020163 ریال4:28:05
0.020165 ریال4:26:05
0.020203 ریال4:22:04
0.020194 ریال4:20:06
0.020132 ریال4:16:02
0.02018 ریال4:13:05
0.020232 ریال4:10:04
0.020254 ریال4:07:05
0.020265 ریال4:05:06
0.020233 ریال4:02:05
0.020231 ریال3:58:05
0.02022 ریال3:56:05
0.020214 ریال3:52:05
0.02017 ریال3:50:06
0.020203 ریال3:46:02
0.020183 ریال3:43:02
0.020187 ریال3:40:06
0.020196 ریال3:37:05
0.020275 ریال3:34:04
0.02023 ریال3:31:03
0.020239 ریال3:29:05
0.020217 ریال3:25:05
0.020193 ریال3:22:05
0.02035 ریال3:19:04
0.020313 ریال3:16:04
0.020427 ریال3:15:05
0.020267 ریال3:11:05
0.020175 ریال3:06:05
0.020129 ریال3:03:05
0.020138 ریال2:59:05
0.020096 ریال2:56:05
0.020132 ریال2:54:05
0.020166 ریال2:48:05
0.020228 ریال2:45:05
0.020211 ریال2:42:04
0.02024 ریال2:39:05
0.020229 ریال2:33:05
0.020321 ریال2:30:07
0.020296 ریال2:27:05
0.020361 ریال2:22:05
0.020053 ریال2:17:04
0.020389 ریال2:15:06
0.020316 ریال2:10:06
0.020337 ریال2:06:05
0.020401 ریال2:04:05
0.020325 ریال2:00:05
0.020416 ریال1:56:05
0.020384 ریال1:55:05
0.02026 ریال1:50:05
0.020254 ریال1:47:05
0.020213 ریال1:45:03
0.020136 ریال1:39:05
0.020167 ریال1:36:04
0.02012 ریال1:34:05
0.020102 ریال1:26:05
0.020185 ریال1:24:02
0.020265 ریال1:19:05
0.02029 ریال1:16:05
0.020256 ریال1:15:06
0.020345 ریال1:12:05
0.020258 ریال1:07:05
0.020454 ریال1:01:06
0.020408 ریال0:56:05
0.020366 ریال0:50:06
0.020307 ریال0:49:04
0.020203 ریال0:43:05
0.020273 ریال0:38:05
0.020234 ریال0:31:05
0.020317 ریال0:29:04
0.020252 ریال0:24:05
0.020302 ریال0:19:05
0.020319 ریال0:17:05
0.020234 ریال0:13:04
0.020275 ریال0:08:05
0.020334 ریال0:07:05
0.020281 ریال0:02:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات