شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زد کوین / ZCoin

  • نرخ فعلی:3.7325
  • بالاترین قیمت روز:3.7826
  • پایین ترین قیمت روز:3.7127
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.48%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7681
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۲۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته:3.7596
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0271

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7325 ریال2:22:09
3.7244 ریال2:20:10
3.7127 ریال2:18:08
3.7135 ریال2:17:08
3.7166 ریال2:16:08
3.7127 ریال2:15:11
3.7166 ریال2:14:08
3.7306 ریال2:12:09
3.7247 ریال2:06:08
3.7288 ریال2:04:08
3.7284 ریال2:02:08
3.7257 ریال2:01:11
3.7305 ریال2:00:14
3.7309 ریال1:59:08
3.7305 ریال1:58:08
3.7278 ریال1:56:08
3.7305 ریال1:55:10
3.7278 ریال1:54:08
3.7242 ریال1:51:08
3.733 ریال1:49:08
3.7344 ریال1:48:09
3.7399 ریال1:46:09
3.7396 ریال1:42:08
3.7391 ریال1:41:08
3.7414 ریال1:40:11
3.7391 ریال1:39:08
3.7505 ریال1:38:08
3.7414 ریال1:37:09
3.7506 ریال1:36:08
3.7442 ریال1:35:10
3.7505 ریال1:34:10
3.7506 ریال1:33:09
3.7667 ریال1:32:07
3.7723 ریال1:31:08
3.7667 ریال1:30:53
3.7652 ریال1:30:47
3.7748 ریال1:28:08
3.7652 ریال1:27:08
3.7643 ریال1:24:08
3.7777 ریال1:23:07
3.7743 ریال1:20:09
3.7732 ریال1:19:08
3.7776 ریال1:18:07
3.7826 ریال1:17:08
3.7796 ریال1:14:08
3.7754 ریال1:12:08
3.7646 ریال1:11:08
3.7619 ریال1:10:09
3.7629 ریال1:09:07
3.7646 ریال1:07:08
3.7619 ریال1:06:08
3.7613 ریال1:03:08
3.7565 ریال1:02:07
3.765 ریال1:01:08
3.7548 ریال1:00:12
3.7565 ریال0:59:08
3.765 ریال0:58:08
3.7614 ریال0:57:07
3.7647 ریال0:56:07
3.7747 ریال0:55:09
3.7724 ریال0:54:08
3.7617 ریال0:53:07
3.7647 ریال0:52:09
3.7617 ریال0:50:09
3.7634 ریال0:49:08
3.7581 ریال0:47:07
3.7634 ریال0:46:09
3.7468 ریال0:45:09
3.7427 ریال0:44:08
3.7618 ریال0:43:07
3.7582 ریال0:42:07
3.7468 ریال0:41:08
3.7487 ریال0:40:10
3.7582 ریال0:39:07
3.7618 ریال0:38:08
3.7617 ریال0:37:07
3.7612 ریال0:36:08
3.7617 ریال0:34:07
3.758 ریال0:33:07
3.7576 ریال0:32:07
3.7578 ریال0:31:08
3.7647 ریال0:30:10
3.758 ریال0:29:07
3.7692 ریال0:28:08
3.7641 ریال0:27:08
3.7692 ریال0:26:07
3.7647 ریال0:25:08
3.7741 ریال0:24:08
3.7559 ریال0:23:07
3.7567 ریال0:22:09
3.7559 ریال0:21:08
3.7539 ریال0:19:08
3.7559 ریال0:18:08
3.7408 ریال0:17:07
3.7487 ریال0:16:08
3.7512 ریال0:15:09
3.7408 ریال0:14:07
3.7512 ریال0:13:08
3.7408 ریال0:12:08
3.7516 ریال0:11:07
3.7472 ریال0:09:07
3.7681 ریال0:07:07
3.7511 ریال0:06:07
3.7726 ریال0:04:08
3.7681 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات