کالایاب
شاخص یاب

زد کوین / ZCoin

  • نرخ فعلی:7.1101
  • بالاترین قیمت روز:7.1531
  • پایین ترین قیمت روز:6.9838
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.0255
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7.0795
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0306

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.1101 ریال5:05:07
7.1077 ریال5:02:06
7.1038 ریال4:58:05
7.0961 ریال4:55:06
7.1007 ریال4:52:05
7.0883 ریال4:50:07
7.1062 ریال4:47:06
7.1116 ریال4:44:05
7.1405 ریال4:40:06
7.1413 ریال4:38:06
7.1531 ریال4:35:06
7.121 ریال4:32:05
7.1225 ریال4:29:05
7.1171 ریال4:26:05
7.1117 ریال4:23:05
7.1094 ریال4:20:07
7.0978 ریال4:16:02
7.0924 ریال4:14:06
7.0583 ریال4:11:05
7.0753 ریال4:07:05
7.0939 ریال4:02:05
7.0946 ریال3:58:05
7.1031 ریال3:52:06
7.1093 ریال3:50:07
7.0923 ریال3:46:05
7.1009 ریال3:44:05
7.0904 ریال3:34:05
7.0843 ریال3:32:05
7.0541 ریال3:26:05
7.0366 ریال3:23:06
7.0471 ریال3:17:05
7.0473 ریال3:14:06
7.0275 ریال3:11:05
7.027 ریال3:02:06
7.0262 ریال2:58:05
7.0277 ریال2:55:06
7.0255 ریال2:52:05
7.0224 ریال2:50:07
7.026 ریال2:44:06
7.0087 ریال2:32:06
7.0064 ریال2:29:06
7.0172 ریال2:26:05
7.0224 ریال2:20:07
7.0171 ریال2:16:05
7.0116 ریال2:13:05
6.9981 ریال2:10:06
7.0058 ریال2:08:06
6.9945 ریال2:02:06
6.9838 ریال1:58:05
6.9853 ریال1:56:05
6.9846 ریال1:50:07
6.9861 ریال1:47:05
6.9898 ریال1:44:05
7.0027 ریال1:41:05
6.9982 ریال1:38:06
6.9924 ریال1:32:05
7.0081 ریال1:28:05
7.0292 ریال1:22:05
7.0489 ریال1:20:08
7.0221 ریال1:17:05
7.0297 ریال1:13:06
7.0082 ریال1:10:07
7.0151 ریال1:08:05
6.9984 ریال1:02:06
6.9936 ریال0:55:06
6.9891 ریال0:52:05
6.9959 ریال0:50:06
6.9982 ریال0:40:07
7.0089 ریال0:38:06
6.9952 ریال0:35:06
6.999 ریال0:29:05
6.9937 ریال0:23:05
6.9953 ریال0:14:05
7.0243 ریال0:11:05
7.0255 ریال0:07:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات