شاخص یاب

وکس / WAX

  • نرخ فعلی:0.03805
  • بالاترین قیمت روز:0.041973
  • پایین ترین قیمت روز:0.03805
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.04197
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۵:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.04194
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0039

نمودار کندل استیک وکس / WAX در روز جاری

نمودار کندل استیک وکس / WAX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.03805 ریال17:55:14
0.03814 ریال17:27:13
0.03815 ریال15:22:12
0.03862 ریال15:18:08
0.03815 ریال14:54:12
0.038154 ریال14:52:12
0.03815 ریال13:49:12
0.038154 ریال13:47:12
0.03816 ریال12:33:12
0.03815 ریال12:10:11
0.03814 ریال11:53:11
0.038144 ریال11:52:11
0.03814 ریال10:15:11
0.038143 ریال10:14:10
0.03814 ریال9:39:06
0.038138 ریال9:38:10
0.03814 ریال9:22:10
0.03813 ریال9:03:09
0.04183 ریال8:53:10
0.041833 ریال8:52:10
0.04183 ریال8:49:09
0.041833 ریال8:48:10
0.04187 ریال8:32:06
0.041866 ریال8:31:10
0.04191 ریال7:53:09
0.041907 ریال7:52:10
0.04191 ریال7:33:08
0.041907 ریال7:31:09
0.04191 ریال7:27:08
0.041907 ریال7:26:05
0.04191 ریال7:21:06
0.041907 ریال7:20:11
0.04191 ریال7:15:11
0.041907 ریال7:14:09
0.04191 ریال7:05:10
0.041907 ریال7:04:06
0.04191 ریال6:53:05
0.041907 ریال6:52:08
0.04191 ریال5:11:08
0.04190 ریال4:53:04
0.041903 ریال4:52:07
0.04190 ریال4:10:09
0.041903 ریال4:09:07
0.04190 ریال3:44:07
0.04191 ریال3:23:07
0.041905 ریال3:22:07
0.04191 ریال3:11:07
0.04185 ریال2:53:03
0.041849 ریال2:52:07
0.04185 ریال1:41:06
0.041849 ریال1:40:10
0.03852 ریال1:28:03
0.038518 ریال1:27:02
0.03852 ریال1:10:04
0.038518 ریال1:09:06
0.03924 ریال1:08:06
0.039241 ریال1:07:06
0.03934 ریال1:04:03
0.04013 ریال0:53:05
0.040129 ریال0:52:06
0.04013 ریال0:51:06
0.04197 ریال0:24:06
0.041973 ریال0:23:05
0.04197 ریال0:03:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات