کالایاب
شاخص یاب

وکس / WAX

  • نرخ فعلی:0.09098
  • بالاترین قیمت روز:0.090984
  • پایین ترین قیمت روز:0.08932
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.08978
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.08974
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک وکس / WAX در روز جاری

نمودار کندل استیک وکس / WAX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.09098 ریال6:55:11
0.090984 ریال6:54:08
0.08958 ریال6:51:08
0.09012 ریال6:34:08
0.08954 ریال4:26:09
0.08932 ریال3:43:09
0.08941 ریال2:59:03
0.08938 ریال2:50:10
0.08977 ریال2:30:13
0.089767 ریال2:29:09
0.08977 ریال2:20:10
0.09000 ریال2:00:14
0.090002 ریال1:58:09
0.09000 ریال1:45:05
0.08980 ریال0:58:10
0.08978 ریال0:20:10
0.08974 ریال0:19:09
0.08978 ریال0:08:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات