شاخص یاب

وکس / WAX

  • نرخ فعلی:0.04858
  • بالاترین قیمت روز:0.05134
  • پایین ترین قیمت روز:0.04464
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.045069
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.04507
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0035

نمودار کندل استیک وکس / WAX در روز جاری

نمودار کندل استیک وکس / WAX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.04858 ریال12:22:10
0.04859 ریال12:07:10
0.048647 ریال12:04:11
0.04864 ریال11:57:10
0.048643 ریال11:56:09
0.04856 ریال11:12:10
0.048561 ریال11:11:10
0.04891 ریال10:13:09
0.048906 ریال10:12:09
0.04891 ریال10:11:10
0.048914 ریال10:10:10
0.048891 ریال10:09:09
0.04889 ریال8:28:08
0.048891 ریال8:27:07
0.04885 ریال8:09:03
0.048847 ریال8:08:07
0.04884 ریال7:00:12
0.048842 ریال6:59:07
0.04935 ریال6:51:08
0.04932 ریال6:49:07
0.04931 ریال6:47:07
0.04928 ریال6:28:07
0.049278 ریال6:26:07
0.04928 ریال5:42:08
0.04932 ریال5:28:03
0.04994 ریال5:06:03
0.05006 ریال5:05:09
0.05054 ریال5:04:07
0.05109 ریال5:03:08
0.05134 ریال4:55:04
0.05132 ریال4:53:07
0.050387 ریال4:52:02
0.04908 ریال4:51:07
0.049078 ریال4:50:08
0.04828 ریال4:49:03
0.04829 ریال4:39:06
0.04830 ریال4:37:07
0.048285 ریال4:36:07
0.04831 ریال4:34:07
0.048311 ریال4:33:08
0.04695 ریال4:21:07
0.046947 ریال4:20:09
0.04694 ریال4:17:07
0.046944 ریال4:16:07
0.04831 ریال4:14:07
0.04668 ریال4:13:08
0.04543 ریال4:08:07
0.04588 ریال4:01:08
0.04514 ریال4:00:11
0.04476 ریال3:58:07
0.044762 ریال3:56:07
0.04476 ریال3:52:07
0.04477 ریال3:49:07
0.044766 ریال3:47:07
0.04476 ریال3:44:07
0.044761 ریال3:43:07
0.044759 ریال3:42:08
0.04476 ریال3:40:04
0.044759 ریال3:39:07
0.04476 ریال3:11:08
0.04466 ریال3:09:07
0.044661 ریال3:08:07
0.04466 ریال1:45:09
0.044661 ریال1:44:07
0.04464 ریال1:40:08
0.04507 ریال1:31:03
0.045067 ریال1:30:10
0.04507 ریال0:35:08
0.045069 ریال0:34:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات