کالایاب
شاخص یاب

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:2.6422
  • بالاترین قیمت روز:2.7626
  • پایین ترین قیمت روز:2.6167
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7616
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:2.7626
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1204

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.6422 ریال12:58:09
2.6435 ریال12:56:09
2.6554 ریال12:41:10
2.6553 ریال12:39:09
2.6558 ریال12:37:09
2.6702 ریال12:36:09
2.656 ریال12:31:10
2.6676 ریال12:27:09
2.6677 ریال12:23:08
2.668 ریال12:21:09
2.6681 ریال12:19:04
2.67 ریال12:14:04
2.6702 ریال12:01:12
2.6718 ریال11:56:10
2.672 ریال11:53:09
2.6723 ریال11:52:10
2.6725 ریال11:50:12
2.6803 ریال11:37:11
2.6806 ریال11:34:09
2.6678 ریال11:31:10
2.6688 ریال11:02:11
2.6701 ریال10:55:13
2.6748 ریال10:52:11
2.673 ریال10:49:12
2.6731 ریال10:14:11
2.6671 ریال9:55:12
2.6672 ریال9:34:10
2.6659 ریال9:02:10
2.6678 ریال8:58:10
2.6727 ریال8:14:09
2.67 ریال7:58:10
2.668 ریال7:44:04
2.6699 ریال7:26:09
2.67 ریال7:14:08
2.6705 ریال7:12:09
2.67 ریال7:10:10
2.6705 ریال7:04:10
2.6749 ریال6:34:09
2.6167 ریال6:26:08
2.6683 ریال5:41:07
2.6631 ریال4:49:09
2.7371 ریال4:39:08
2.7362 ریال4:35:08
2.7371 ریال4:29:03
2.7513 ریال4:12:08
2.7362 ریال3:53:07
2.7537 ریال3:44:08
2.7362 ریال3:42:08
2.737 ریال3:40:05
2.7449 ریال3:28:09
2.7409 ریال3:22:07
2.7346 ریال3:02:08
2.7448 ریال2:24:08
2.7456 ریال2:15:09
2.7448 ریال2:01:12
2.7599 ریال1:55:09
2.7603 ریال1:20:10
2.7448 ریال1:10:10
2.7457 ریال0:44:07
2.7616 ریال0:30:11
2.7626 ریال0:28:08
2.7616 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات