کالایاب
شاخص یاب

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:2.3424
  • بالاترین قیمت روز:2.3728
  • پایین ترین قیمت روز:2.2649
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.3184
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:2.3209
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0215

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.3424 ریال18:40:07
2.3534 ریال18:38:06
2.3424 ریال18:37:06
2.3533 ریال18:34:06
2.3388 ریال18:31:03
2.3315 ریال18:13:06
2.3406 ریال17:52:02
2.3443 ریال17:40:04
2.3414 ریال17:37:06
2.3506 ریال17:13:06
2.3413 ریال17:08:06
2.3442 ریال16:58:06
2.3728 ریال16:47:02
2.3428 ریال16:38:02
2.332 ریال16:30:08
2.3212 ریال16:26:19
2.3686 ریال8:40:07
2.3502 ریال8:37:05
2.3683 ریال8:34:05
2.3087 ریال8:25:18
2.3072 ریال8:16:08
2.3071 ریال8:13:06
2.3013 ریال8:07:04
2.311 ریال7:25:06
2.3103 ریال7:13:05
2.3004 ریال6:49:02
2.2999 ریال6:34:05
2.3252 ریال6:08:09
2.3081 ریال6:02:14
2.3056 ریال5:56:09
2.3065 ریال5:47:11
2.2923 ریال5:44:10
2.2957 ریال5:40:13
2.2823 ریال5:38:11
2.2982 ریال5:32:05
2.2941 ریال5:28:05
2.2649 ریال5:26:09
2.2894 ریال5:23:16
2.2996 ریال5:17:15
2.3014 ریال5:14:09
2.3336 ریال5:11:10
2.33 ریال4:59:09
2.3127 ریال4:29:02
2.3199 ریال4:26:05
2.3163 ریال4:21:05
2.3198 ریال4:14:05
2.3129 ریال3:32:05
2.3152 ریال3:04:05
2.3151 ریال2:56:05
2.3219 ریال2:53:05
2.3262 ریال2:47:05
2.3375 ریال2:44:05
2.327 ریال2:37:05
2.3269 ریال2:29:05
2.3415 ریال2:24:05
2.3151 ریال2:09:05
2.3237 ریال2:00:10
2.3254 ریال1:52:04
2.3269 ریال1:46:04
2.3138 ریال1:36:18
2.3194 ریال1:33:32
2.3231 ریال1:26:17
2.3165 ریال1:19:18
2.3166 ریال1:12:18
2.3257 ریال1:01:10
2.3258 ریال0:49:10
2.3194 ریال0:37:18
2.3217 ریال0:31:10
2.3217 ریال0:31:10
2.3208 ریال0:27:03
2.3208 ریال0:27:02
2.3184 ریال0:13:39
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات