کالایاب
شاخص یاب

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:1.2894
  • بالاترین قیمت روز:1.3078
  • پایین ترین قیمت روز:1.2726
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2994
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۱:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.2995
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0101

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2894 ریال16:51:06
1.2895 ریال16:47:06
1.2936 ریال16:44:06
1.3063 ریال16:35:08
1.3066 ریال16:32:07
1.3065 ریال16:11:06
1.3073 ریال15:43:03
1.3076 ریال15:31:04
1.3078 ریال15:28:07
1.2943 ریال15:20:09
1.2896 ریال15:16:07
1.3038 ریال15:10:09
1.2896 ریال15:07:06
1.3038 ریال15:02:07
1.3039 ریال14:55:08
1.3044 ریال14:53:06
1.2897 ریال14:50:10
1.2896 ریال14:44:06
1.2887 ریال14:40:10
1.2726 ریال14:34:03
1.2894 ریال14:32:07
1.2892 ریال14:26:07
1.2898 ریال13:55:08
1.2727 ریال13:40:10
1.2896 ریال13:20:09
1.2894 ریال13:07:03
1.304 ریال13:04:02
1.2894 ریال13:02:07
1.3037 ریال12:58:03
1.2892 ریال12:55:05
1.3037 ریال12:50:10
1.2891 ریال12:02:06
1.2841 ریال11:44:06
1.2907 ریال11:38:06
1.2982 ریال11:23:05
1.2968 ریال11:06:06
1.3039 ریال11:02:06
1.304 ریال10:53:06
1.3037 ریال10:44:05
1.3038 ریال10:20:04
1.304 ریال10:17:05
1.2731 ریال9:47:05
1.2732 ریال9:29:05
1.2971 ریال8:54:05
1.2972 ریال8:36:06
1.2966 ریال8:18:05
1.2967 ریال7:59:05
1.2996 ریال7:41:05
1.2995 ریال7:20:07
1.2997 ریال7:17:05
1.2972 ریال6:17:05
1.2973 ریال6:11:05
1.2854 ریال6:08:05
1.2873 ریال6:06:06
1.2972 ریال6:02:05
1.2892 ریال5:56:05
1.2972 ریال5:52:05
1.2902 ریال5:44:05
1.2907 ریال5:35:06
1.2922 ریال5:23:05
1.2978 ریال5:11:05
1.2926 ریال5:08:05
1.2977 ریال4:44:06
1.2901 ریال4:32:05
1.2902 ریال3:58:05
1.2999 ریال3:50:06
1.3 ریال3:20:06
1.2854 ریال3:02:02
1.2941 ریال2:26:05
1.2944 ریال2:10:03
1.2871 ریال1:25:06
1.3 ریال1:16:05
1.2995 ریال1:13:05
1.2994 ریال0:11:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات