کالایاب
شاخص یاب

وان کوین / Wancoin

  • نرخ فعلی:0.4604
  • بالاترین قیمت روز:0.4604
  • پایین ترین قیمت روز:0.4278
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18,789,999.88
  • درصد بیشترین نوسان روز:4081233609.82%
  • نرخ بازگشایی بازار:27,298
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.4348
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.89%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0256

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18,630,000 ریال17:59:23
2,600,000 ریال17:59:14
224.1 ریال17:57:05
0.1231 ریال17:49:06
410.43 ریال17:41:05
5,239.29 ریال17:40:15
0.4311 ریال17:32:58
31.515 ریال17:28:57
133,530 ریال17:25:01
9,838.3 ریال17:16:12
332.47 ریال17:16:12
872 ریال17:13:13
0.0147 ریال17:08:56
18,660,000 ریال16:57:57
133,500 ریال16:53:15
88,334 ریال16:52:57
12,093 ریال16:49:12
506.64 ریال16:48:11
5.3715 ریال16:45:08
36,150 ریال16:43:04
27,143 ریال16:35:13
2,740,000 ریال16:33:34
12,089.44 ریال16:31:14
5,487.06 ریال16:27:11
9,312.05 ریال16:24:59
243.14 ریال16:21:00
23,050 ریال16:16:33
64,104 ریال16:13:00
4,220,000 ریال16:08:59
604.17 ریال16:05:14
5,744,000 ریال16:01:59
0.0147 ریال16:01:16
5,830,000 ریال15:57:21
983.89 ریال15:56:12
336.58 ریال15:53:12
9,151 ریال15:51:13
23,010 ریال15:49:58
2.1763 ریال15:47:57
381 ریال15:47:01
9,946.71 ریال15:46:47
9,312.5 ریال15:46:17
5,790,000 ریال15:43:15
144,300 ریال15:26:47
515.3 ریال14:42:55
13,326.52 ریال14:41:25
101,190 ریال14:33:57
4,210,000 ریال14:27:30
1,336.7 ریال14:20:33
88,550 ریال14:17:33
2,894.1 ریال14:14:14
7,356.24 ریال14:12:18
171,530 ریال14:08:47
5,243 ریال14:05:17
18,600,000 ریال14:02:44
18,640,000 ریال13:57:13
270.23 ریال13:56:57
85.7513 ریال13:53:16
9,128.6 ریال13:53:01
3.6646 ریال13:44:33
12.888 ریال13:44:18
0.026 ریال13:43:40
18,690,000 ریال13:40:36
18,680,000 ریال13:36:33
171,430 ریال13:33:45
447,060 ریال13:32:37
8,300 ریال12:55:06
0.000321 ریال12:50:32
0.4324 ریال12:49:33
7,770 ریال12:48:33
5,245.91 ریال12:46:46
11,100 ریال12:46:42
799.85 ریال12:41:11
213.03 ریال12:37:35
0.035064 ریال12:33:48
0.08743 ریال12:31:05
1,534.25 ریال12:31:03
0.021886 ریال12:28:10
0.00293 ریال12:28:03
0.16975 ریال12:22:34
0.009452 ریال12:20:28
119 ریال12:20:25
0.002293 ریال12:20:24
5,386.31 ریال12:19:24
2.6395 ریال12:19:22
0.010462 ریال12:18:35
0.0378 ریال12:16:51
133,845 ریال12:16:50
0.001879 ریال12:16:50
25,678.7 ریال12:15:14
0.0479 ریال12:14:12
1,340.8 ریال12:14:12
8,473.1 ریال12:14:10
1.82 ریال12:12:57
134,800 ریال12:12:57
1,791 ریال12:12:57
27.888 ریال12:07:27
9,190.7 ریال12:01:12
33.4729 ریال11:59:18
0.0233 ریال11:56:44
0.009637 ریال11:56:43
13.3575 ریال11:56:43
0.02282 ریال11:56:43
9,827 ریال11:53:34
0.277524 ریال11:50:19
3,214.79 ریال11:50:19
6.6051 ریال11:47:20
157.61 ریال11:45:24
0.001735 ریال11:44:12
2,288.07 ریال11:44:11
0.005986 ریال11:41:00
0.014577 ریال11:37:22
0.1705 ریال11:36:18
2.0677 ریال11:29:28
1.1207 ریال11:25:45
0.1134 ریال11:25:43
3.1353 ریال11:19:30
0.010978 ریال11:19:30
355,840 ریال11:16:18
173,050 ریال11:16:15
1.7329 ریال11:14:19
7.0226 ریال11:14:17
2,998.44 ریال11:04:02
0.36245 ریال11:03:56
60.113 ریال10:57:54
70.827 ریال10:57:53
153,980 ریال10:52:42
0.5042 ریال10:52:42
1.2014 ریال10:52:35
18,790,000 ریال10:52:34
0.12407 ریال10:30:47
34,390.4 ریال10:30:43
0.032932 ریال10:25:37
0.0307 ریال10:25:34
134.65 ریال10:17:51
0.2004 ریال10:17:47
0.000368 ریال10:10:24
0.181479 ریال10:10:15
1,545.4 ریال10:09:05
0.02323 ریال10:03:26
2.6395 ریال10:03:26
0.000414 ریال10:03:26
164,076 ریال9:59:47
134.39 ریال9:59:43
0.003856 ریال9:59:43
1,136.615 ریال9:54:25
0.67306 ریال9:54:21
2,518.65 ریال9:54:20
267.44 ریال9:39:17
154 ریال9:39:17
0.97418 ریال9:31:59
0.0468 ریال9:31:52
0.002162 ریال9:21:55
19.1157 ریال9:21:55
0.014568 ریال9:14:09
3,369.3 ریال9:14:08
0.000368 ریال9:14:03
213.37 ریال8:53:45
38,551.1 ریال8:53:44
2,104.5 ریال8:38:52
0.01265 ریال8:38:52
30.77 ریال8:38:52
0.008939 ریال8:38:52
25.4299 ریال8:29:03
0.000729 ریال8:29:02
9,113.8 ریال8:28:56
0.02211 ریال8:25:44
0.042624 ریال8:25:41
34,901.1 ریال8:25:40
428.53 ریال8:16:45
7,937.24 ریال8:14:35
318.69 ریال8:07:37
8.23 ریال8:03:17
6.6053 ریال7:51:09
0.0203 ریال7:41:04
0.08 ریال7:32:20
120.811 ریال7:21:09
0.0296 ریال7:12:56
27,415.5 ریال6:55:14
1.7699 ریال6:45:05
0.2288 ریال6:33:00
5.77 ریال5:56:55
0.351 ریال5:45:08
14.88 ریال5:35:12
1,338.78 ریال5:27:12
0.001604 ریال5:14:15
333.68 ریال5:05:11
323,275 ریال4:56:58
0.0892 ریال3:54:58
0.002818 ریال3:39:28
0.001589 ریال3:35:25
0.11708 ریال3:35:19
0.6412 ریال3:35:19
26.51 ریال3:35:19
0.001497 ریال3:31:58
1.367 ریال3:25:21
0.00882 ریال3:18:55
0.19048 ریال3:14:22
0.000316 ریال3:11:20
0.000588 ریال3:06:37
28.922 ریال2:58:34
0.15767 ریال2:54:59
140,458 ریال2:45:10
0.037356 ریال2:42:45
0.1237 ریال2:29:30
136.4876 ریال2:24:19
0.013496 ریال2:15:55
1,763.88 ریال2:10:13
85,742 ریال2:03:00
0.19928 ریال1:57:27
0.35459 ریال1:53:22
153.2 ریال1:50:13
0.0122 ریال1:45:58
31.13 ریال1:41:32
2.6626 ریال1:37:46
419.99 ریال1:33:40
716.46 ریال1:24:51
0.007661 ریال1:18:14
0.000535 ریال1:14:46
36.085 ریال1:12:41
0.046609 ریال1:11:14
0.000535 ریال1:08:19
126.01 ریال1:05:52
0.03584 ریال1:03:48
0.006081 ریال1:01:16
0.03 ریال0:52:39
0.1221 ریال0:49:40
27,298 ریال0:46:46
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات