کالایاب
شاخص یاب

وان کوین / Wancoin

  • نرخ فعلی:0.437
  • بالاترین قیمت روز:0.4468
  • پایین ترین قیمت روز:0.4362
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4430
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.4437
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0067

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.437 ریال3:48:09
0.4373 ریال3:46:08
0.4375 ریال3:41:09
0.4374 ریال3:40:12
0.4362 ریال3:39:08
0.4374 ریال3:38:08
0.4362 ریال3:35:10
0.4387 ریال3:32:14
0.4393 ریال3:31:10
0.4395 ریال3:27:09
0.4393 ریال3:26:08
0.4395 ریال3:24:07
0.4400 ریال3:22:08
0.4397 ریال3:18:08
0.4387 ریال3:16:14
0.4380 ریال3:14:09
0.4387 ریال3:12:09
0.4380 ریال3:11:09
0.4392 ریال3:10:11
0.4391 ریال3:07:09
0.4402 ریال3:00:14
0.4424 ریال2:54:09
0.4432 ریال2:53:09
0.4429 ریال2:50:10
0.4432 ریال2:49:10
0.4429 ریال2:48:09
0.4432 ریال2:47:07
0.4427 ریال2:43:09
0.4425 ریال2:41:09
0.4423 ریال2:40:12
0.4425 ریال2:39:09
0.4420 ریال2:38:09
0.4415 ریال2:35:10
0.4420 ریال2:34:09
0.4415 ریال2:33:09
0.4420 ریال2:30:13
0.4425 ریال2:29:09
0.4420 ریال2:28:09
0.4425 ریال2:27:08
0.4422 ریال2:26:09
0.4425 ریال2:25:11
0.4422 ریال2:18:13
0.4426 ریال2:16:13
0.4423 ریال2:15:10
0.4424 ریال2:12:13
0.4439 ریال2:03:09
0.4440 ریال2:00:15
0.4439 ریال1:58:09
0.4450 ریال1:56:09
0.4445 ریال1:55:10
0.4448 ریال1:54:09
0.4445 ریال1:53:09
0.4450 ریال1:52:09
0.4448 ریال1:51:09
0.4455 ریال1:48:09
0.4444 ریال1:47:08
0.4455 ریال1:44:08
0.4457 ریال1:43:09
0.4468 ریال1:37:11
0.4447 ریال1:35:10
0.4439 ریال1:33:08
0.4444 ریال1:32:09
0.4441 ریال1:31:10
0.4444 ریال1:29:08
0.4436 ریال1:28:10
0.4443 ریال1:25:12
0.4437 ریال1:23:09
0.4443 ریال1:22:10
0.4429 ریال1:16:10
0.4427 ریال1:15:09
0.4434 ریال1:12:09
0.4430 ریال1:08:09
0.4413 ریال1:06:09
0.4425 ریال1:03:08
0.4412 ریال1:00:13
0.4418 ریال0:57:08
0.4423 ریال0:56:09
0.4418 ریال0:53:09
0.4423 ریال0:48:08
0.4417 ریال0:46:09
0.4413 ریال0:44:09
0.4409 ریال0:42:08
0.4419 ریال0:35:09
0.4433 ریال0:32:09
0.4445 ریال0:28:09
0.4448 ریال0:24:09
0.4440 ریال0:22:09
0.4448 ریال0:20:10
0.4446 ریال0:19:09
0.4453 ریال0:16:10
0.4446 ریال0:14:08
0.4452 ریال0:12:13
0.4444 ریال0:10:11
0.4450 ریال0:08:13
0.4444 ریال0:06:09
0.4430 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات