شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وان کوین / Wancoin

  • نرخ فعلی:0.2398
  • بالاترین قیمت روز:0.2621
  • پایین ترین قیمت روز:0.2398
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2544
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.2525
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0127

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2398 ریال15:51:08
0.2432 ریال15:37:08
0.2415 ریال14:58:09
0.2419 ریال14:46:09
0.2417 ریال14:40:11
0.2431 ریال14:13:07
0.2433 ریال14:09:08
0.2485 ریال13:31:08
0.2487 ریال13:20:22
0.2493 ریال13:03:09
0.2487 ریال12:54:08
0.2500 ریال12:49:08
0.2498 ریال12:35:09
0.2513 ریال12:30:13
0.2523 ریال12:26:08
0.2525 ریال12:14:09
0.25 ریال12:05:09
0.2482 ریال11:50:10
0.2472 ریال11:49:08
0.2485 ریال11:30:12
0.2486 ریال11:11:08
0.2496 ریال11:07:08
0.2492 ریال11:06:08
0.2491 ریال11:05:09
0.2485 ریال11:04:10
0.2496 ریال11:03:08
0.2484 ریال11:02:09
0.2487 ریال10:57:08
0.2491 ریال10:49:09
0.2493 ریال10:45:11
0.2494 ریال10:10:09
0.25 ریال10:06:08
0.2512 ریال9:58:09
0.2506 ریال9:37:08
0.2507 ریال9:36:09
0.2506 ریال9:35:08
0.2505 ریال9:32:10
0.2507 ریال9:30:12
0.2525 ریال9:17:09
0.2529 ریال9:06:09
0.2534 ریال8:53:08
0.2535 ریال8:50:11
0.2545 ریال8:43:09
0.2544 ریال8:32:08
0.2547 ریال8:26:09
0.2548 ریال8:13:08
0.2550 ریال8:09:08
0.2546 ریال8:08:08
0.2552 ریال8:05:11
0.2538 ریال7:34:08
0.2533 ریال7:28:08
0.2527 ریال7:15:10
0.2523 ریال6:42:09
0.2532 ریال6:32:08
0.2523 ریال6:20:11
0.2550 ریال5:54:09
0.2621 ریال5:10:12
0.2599 ریال4:38:08
0.2587 ریال4:27:08
0.2586 ریال4:04:08
0.2589 ریال4:02:09
0.2552 ریال3:21:09
0.2532 ریال3:19:09
0.2548 ریال3:10:11
0.2539 ریال3:00:14
0.2516 ریال2:47:08
0.2510 ریال2:40:11
0.2508 ریال2:31:09
0.2504 ریال2:16:10
0.2502 ریال2:09:08
0.2512 ریال2:06:08
0.2508 ریال1:57:09
0.2557 ریال1:21:08
0.2552 ریال1:13:08
0.2550 ریال1:06:08
0.2504 ریال0:58:08
0.2495 ریال0:51:08
0.2496 ریال0:45:09
0.2499 ریال0:29:32
0.2544 ریال0:01:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات