شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وریتاسیوم / Veritaseum

  • نرخ فعلی:20.308
  • بالاترین قیمت روز:20.41
  • پایین ترین قیمت روز:20.125
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:20.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:20.114
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.194

نمودار کندل استیک وریتاسیوم / Veritaseum در روز جاری

نمودار کندل استیک وریتاسیوم / Veritaseum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20.308 ریال9:31:07
20.324 ریال9:27:05
20.343 ریال9:19:05
20.321 ریال9:15:06
20.335 ریال9:11:08
20.369 ریال9:07:05
20.356 ریال9:03:05
20.351 ریال8:59:05
20.337 ریال8:55:06
20.336 ریال8:47:05
20.324 ریال8:39:05
20.323 ریال8:35:06
20.3 ریال8:31:06
20.294 ریال8:27:06
20.307 ریال8:23:05
20.302 ریال8:19:05
20.331 ریال8:11:05
20.337 ریال8:03:05
20.304 ریال7:59:06
20.28 ریال7:55:07
20.288 ریال7:51:06
20.28 ریال7:47:05
20.268 ریال7:43:06
20.269 ریال7:39:05
20.26 ریال7:35:07
20.251 ریال7:23:05
20.23 ریال7:19:05
20.218 ریال7:15:06
20.269 ریال7:08:06
20.232 ریال7:03:05
20.241 ریال6:59:05
20.243 ریال6:55:07
20.293 ریال6:47:06
20.283 ریال6:43:06
20.285 ریال6:39:05
20.3 ریال6:35:06
20.286 ریال6:31:26
20.301 ریال6:27:06
20.328 ریال6:23:05
20.332 ریال6:19:06
20.33 ریال6:15:07
20.338 ریال6:03:05
20.333 ریال5:59:05
20.332 ریال5:55:06
20.346 ریال5:47:06
20.283 ریال5:39:06
20.277 ریال5:35:06
20.283 ریال5:27:05
20.263 ریال5:23:06
20.268 ریال5:15:07
20.274 ریال5:11:05
20.259 ریال5:07:06
20.257 ریال4:59:05
20.28 ریال4:55:06
20.29 ریال4:51:05
20.292 ریال4:47:05
20.286 ریال4:43:05
20.306 ریال4:39:05
20.301 ریال4:35:07
20.29 ریال4:27:05
20.289 ریال4:23:06
20.263 ریال4:19:05
20.265 ریال4:15:07
20.243 ریال4:08:05
20.218 ریال4:03:05
20.213 ریال3:59:05
20.193 ریال3:55:06
20.2 ریال3:51:05
20.188 ریال3:47:05
20.186 ریال3:43:05
20.163 ریال3:39:05
20.184 ریال3:35:06
20.189 ریال3:27:06
20.187 ریال3:23:05
20.148 ریال3:15:06
20.141 ریال3:07:05
20.137 ریال2:59:05
20.139 ریال2:55:06
20.177 ریال2:47:06
20.159 ریال2:43:06
20.187 ریال2:39:05
20.125 ریال2:35:07
20.15 ریال2:27:05
20.156 ریال2:23:05
20.144 ریال2:15:07
20.145 ریال2:11:06
20.184 ریال2:07:06
20.18 ریال1:59:05
20.175 ریال1:55:07
20.191 ریال1:51:05
20.198 ریال1:47:05
20.201 ریال1:43:05
20.194 ریال1:39:05
20.201 ریال1:35:06
20.207 ریال1:27:05
20.214 ریال1:23:05
20.2 ریال1:19:05
20.203 ریال1:15:07
20.189 ریال1:07:05
20.378 ریال1:03:04
20.371 ریال0:59:06
20.346 ریال0:55:07
20.344 ریال0:51:05
20.397 ریال0:47:05
20.41 ریال0:43:05
20.404 ریال0:39:05
20.343 ریال0:35:05
20.291 ریال0:27:05
20.268 ریال0:19:05
20.292 ریال0:15:06
20.195 ریال0:11:05
20.2 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات