کالایاب
شاخص یاب

ورج / Verge

  • نرخ فعلی:0.008448
  • بالاترین قیمت روز:0.008636
  • پایین ترین قیمت روز:0.008429
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.008533
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.008539
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.008448 ریال7:48:09
0.008447 ریال7:47:03
0.008448 ریال7:44:08
0.008451 ریال7:42:08
0.008447 ریال7:41:09
0.008446 ریال7:36:08
0.008452 ریال7:33:03
0.008442 ریال7:32:08
0.008448 ریال7:31:04
0.008465 ریال7:30:13
0.008445 ریال7:28:09
0.008431 ریال7:22:09
0.00843 ریال7:20:10
0.008429 ریال7:18:14
0.008471 ریال7:17:09
0.008468 ریال7:14:08
0.008475 ریال7:13:13
0.008479 ریال7:12:09
0.008487 ریال7:02:09
0.008494 ریال7:01:05
0.008493 ریال6:59:13
0.008496 ریال6:58:08
0.008493 ریال6:44:08
0.008494 ریال6:42:09
0.008497 ریال6:39:08
0.008487 ریال6:38:02
0.00849 ریال6:37:10
0.008495 ریال6:35:10
0.00851 ریال6:34:08
0.008511 ریال6:32:09
0.008531 ریال6:30:11
0.00853 ریال6:28:09
0.008526 ریال6:26:41
0.008538 ریال6:23:54
0.008538 ریال6:23:54
0.008561 ریال6:21:43
0.008561 ریال6:21:43
0.008556 ریال6:17:27
0.008556 ریال6:17:27
0.00855 ریال6:12:08
0.008543 ریال6:10:12
0.008552 ریال6:06:08
0.008529 ریال6:04:03
0.008532 ریال6:02:07
0.008549 ریال5:54:08
0.008542 ریال5:51:03
0.008547 ریال5:42:20
0.008561 ریال5:37:09
0.008612 ریال5:27:13
0.008611 ریال5:26:08
0.008613 ریال5:24:08
0.008615 ریال5:22:07
0.008614 ریال5:20:10
0.008621 ریال5:15:10
0.008619 ریال5:14:08
0.008626 ریال5:12:09
0.008619 ریال5:11:09
0.008621 ریال5:10:10
0.008619 ریال4:58:10
0.008624 ریال4:56:14
0.008619 ریال4:55:10
0.008625 ریال4:54:03
0.008621 ریال4:53:04
0.008614 ریال4:51:08
0.008623 ریال4:49:14
0.00862 ریال4:47:13
0.008614 ریال4:46:09
0.008616 ریال4:45:11
0.008624 ریال4:44:08
0.008618 ریال4:40:09
0.008625 ریال4:39:12
0.008615 ریال4:38:09
0.008616 ریال4:36:09
0.00862 ریال4:35:10
0.008624 ریال4:34:03
0.008618 ریال4:33:09
0.008624 ریال4:28:08
0.008636 ریال4:26:09
0.008549 ریال4:25:10
0.008617 ریال4:20:05
0.008536 ریال4:18:08
0.008549 ریال4:06:12
0.008536 ریال4:02:08
0.008543 ریال4:01:11
0.008537 ریال4:00:15
0.008536 ریال3:51:08
0.008541 ریال3:50:05
0.008542 ریال3:49:03
0.008543 ریال3:48:09
0.008541 ریال3:47:03
0.008534 ریال3:45:10
0.008533 ریال3:44:08
0.008541 ریال3:43:09
0.008536 ریال3:41:09
0.008539 ریال3:40:11
0.008534 ریال3:39:08
0.008531 ریال3:38:08
0.00853 ریال3:36:08
0.008521 ریال3:35:09
0.008535 ریال3:31:09
0.008543 ریال3:23:08
0.008541 ریال3:21:03
0.008543 ریال3:14:09
0.008542 ریال3:12:09
0.008543 ریال3:11:08
0.008547 ریال2:56:08
0.008546 ریال2:54:08
0.008543 ریال2:53:09
0.008541 ریال2:49:09
0.008538 ریال2:39:08
0.00854 ریال2:38:08
0.008533 ریال2:36:03
0.008534 ریال2:35:10
0.008541 ریال2:20:10
0.008551 ریال2:04:03
0.008548 ریال2:03:08
0.008542 ریال1:54:09
0.008547 ریال1:51:09
0.008545 ریال1:50:04
0.00855 ریال1:48:09
0.008559 ریال1:33:08
0.00855 ریال1:31:10
0.008554 ریال1:30:06
0.008553 ریال1:26:08
0.008554 ریال1:23:09
0.008559 ریال1:22:09
0.008552 ریال1:21:03
0.008553 ریال1:20:10
0.008556 ریال1:18:09
0.00856 ریال1:12:08
0.008559 ریال1:06:08
0.008551 ریال1:03:08
0.008556 ریال1:02:08
0.008535 ریال1:00:12
0.008549 ریال0:59:03
0.008535 ریال0:48:08
0.008538 ریال0:47:03
0.008535 ریال0:44:09
0.008546 ریال0:42:08
0.008547 ریال0:37:10
0.008537 ریال0:35:09
0.008543 ریال0:34:03
0.008537 ریال0:33:04
0.008542 ریال0:28:09
0.008541 ریال0:24:08
0.008542 ریال0:22:09
0.008539 ریال0:20:10
0.008533 ریال0:19:09
0.008544 ریال0:16:09
0.008539 ریال0:14:08
0.008541 ریال0:12:13
0.008537 ریال0:10:11
0.008533 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات