شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ورج / Verge

  • نرخ فعلی:0.00434
  • بالاترین قیمت روز:0.004729
  • پایین ترین قیمت روز:0.004303
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.004729
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.004719
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00434 ریال15:51:08
0.004303 ریال15:37:08
0.004456 ریال14:58:08
0.004464 ریال14:46:09
0.004442 ریال14:40:10
0.004463 ریال14:13:07
0.004467 ریال14:09:07
0.00451 ریال13:31:08
0.004519 ریال13:22:07
0.004471 ریال13:20:22
0.004469 ریال13:03:09
0.004468 ریال12:54:08
0.00447 ریال12:49:08
0.004464 ریال12:35:09
0.004458 ریال12:30:13
0.004461 ریال12:26:08
0.00446 ریال12:14:09
0.004469 ریال12:05:09
0.004474 ریال11:50:10
0.004464 ریال11:49:08
0.004487 ریال11:30:12
0.004488 ریال11:11:08
0.004476 ریال11:07:08
0.004475 ریال11:05:09
0.004477 ریال11:03:08
0.004463 ریال11:02:09
0.004464 ریال10:57:08
0.004505 ریال10:49:09
0.004478 ریال10:45:11
0.004483 ریال10:10:09
0.004489 ریال10:06:08
0.004495 ریال9:58:08
0.004494 ریال9:32:10
0.004493 ریال9:30:12
0.004487 ریال9:17:08
0.004499 ریال9:06:09
0.004492 ریال8:57:09
0.00449 ریال8:53:08
0.004496 ریال8:50:11
0.004497 ریال8:43:08
0.004495 ریال8:34:08
0.004508 ریال8:32:08
0.004493 ریال8:26:08
0.004488 ریال8:08:08
0.004484 ریال8:05:11
0.004492 ریال7:34:08
0.004487 ریال7:28:08
0.004475 ریال7:15:09
0.00448 ریال6:42:09
0.004477 ریال6:32:08
0.004466 ریال6:20:10
0.004501 ریال5:54:09
0.004504 ریال5:10:12
0.004488 ریال4:38:08
0.004475 ریال4:27:08
0.004469 ریال4:04:08
0.004517 ریال4:02:09
0.004493 ریال3:21:08
0.004508 ریال3:10:11
0.004518 ریال3:00:13
0.004529 ریال2:47:08
0.004528 ریال2:40:11
0.004544 ریال2:31:09
0.004493 ریال2:16:09
0.00461 ریال2:06:08
0.004645 ریال1:57:09
0.004729 ریال1:13:08
0.004718 ریال1:06:08
0.004708 ریال0:58:08
0.004706 ریال0:51:08
0.004723 ریال0:45:09
0.004702 ریال0:30:11
0.004703 ریال0:29:32
0.004729 ریال0:01:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات