شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ترون / TRON

  • نرخ فعلی:0.014363
  • بالاترین قیمت روز:0.01465
  • پایین ترین قیمت روز:0.014345
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.01465
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۱۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.014588
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.014363 ریال2:15:10
0.014351 ریال2:14:07
0.014345 ریال2:13:08
0.014385 ریال2:12:08
0.014457 ریال2:11:08
0.014478 ریال2:10:10
0.014482 ریال2:09:08
0.014497 ریال2:08:07
0.014513 ریال2:07:09
0.014523 ریال2:06:07
0.014524 ریال2:05:08
0.01453 ریال2:04:08
0.014532 ریال2:03:09
0.014542 ریال2:02:08
0.01453 ریال2:01:10
0.014536 ریال2:00:13
0.014542 ریال1:59:08
0.014537 ریال1:58:08
0.014538 ریال1:57:08
0.014533 ریال1:56:08
0.014528 ریال1:55:10
0.014529 ریال1:54:08
0.014511 ریال1:53:08
0.014497 ریال1:52:08
0.014521 ریال1:51:08
0.014518 ریال1:50:10
0.014525 ریال1:49:08
0.014522 ریال1:48:09
0.014527 ریال1:47:07
0.014536 ریال1:46:08
0.01455 ریال1:45:12
0.014556 ریال1:44:08
0.014555 ریال1:43:08
0.014558 ریال1:42:08
0.014555 ریال1:41:08
0.014553 ریال1:40:11
0.014552 ریال1:39:08
0.014557 ریال1:38:08
0.014551 ریال1:37:08
0.014517 ریال1:36:08
0.014527 ریال1:35:09
0.014557 ریال1:34:10
0.014564 ریال1:33:09
0.014557 ریال1:32:07
0.014541 ریال1:31:08
0.014539 ریال1:30:53
0.01454 ریال1:30:47
0.014533 ریال1:27:07
0.014535 ریال1:26:07
0.014537 ریال1:25:10
0.014541 ریال1:24:08
0.014544 ریال1:22:08
0.014541 ریال1:21:08
0.014542 ریال1:20:09
0.014544 ریال1:19:08
0.014542 ریال1:18:07
0.014558 ریال1:17:08
0.014566 ریال1:16:08
0.014565 ریال1:15:11
0.014569 ریال1:14:08
0.014567 ریال1:13:08
0.014568 ریال1:12:07
0.014567 ریال1:11:07
0.014565 ریال1:10:09
0.014538 ریال1:09:07
0.014539 ریال1:08:08
0.014543 ریال1:07:08
0.014563 ریال1:06:08
0.014562 ریال1:05:09
0.014561 ریال1:04:08
0.014565 ریال1:03:07
0.014557 ریال1:02:07
0.014545 ریال1:01:07
0.014543 ریال1:00:12
0.014536 ریال0:59:07
0.014555 ریال0:58:08
0.014546 ریال0:57:07
0.014547 ریال0:56:07
0.014592 ریال0:55:09
0.014588 ریال0:54:08
0.014568 ریال0:52:08
0.014552 ریال0:51:07
0.014545 ریال0:50:09
0.014546 ریال0:49:08
0.014551 ریال0:48:07
0.01452 ریال0:47:07
0.014504 ریال0:46:09
0.01448 ریال0:45:09
0.014469 ریال0:44:07
0.014424 ریال0:43:07
0.01442 ریال0:41:07
0.014436 ریال0:40:10
0.014454 ریال0:39:07
0.014455 ریال0:38:07
0.014492 ریال0:37:07
0.014503 ریال0:36:08
0.0145 ریال0:35:08
0.014521 ریال0:34:07
0.0145 ریال0:33:07
0.014504 ریال0:32:07
0.014486 ریال0:31:07
0.01452 ریال0:30:10
0.014524 ریال0:29:07
0.014547 ریال0:28:08
0.014558 ریال0:27:07
0.01455 ریال0:26:07
0.014568 ریال0:25:08
0.014561 ریال0:24:08
0.014611 ریال0:23:07
0.014591 ریال0:22:08
0.014581 ریال0:21:08
0.014564 ریال0:20:09
0.014537 ریال0:19:08
0.014547 ریال0:18:07
0.014546 ریال0:17:07
0.014558 ریال0:15:09
0.014561 ریال0:14:07
0.014549 ریال0:13:07
0.014542 ریال0:12:08
0.014521 ریال0:11:07
0.014512 ریال0:10:09
0.01453 ریال0:09:07
0.014535 ریال0:08:08
0.014525 ریال0:07:07
0.014523 ریال0:06:07
0.014542 ریال0:05:08
0.014597 ریال0:04:07
0.01465 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات