کالایاب
شاخص یاب

ترون / TRON

  • نرخ فعلی:0.032947
  • بالاترین قیمت روز:0.033139
  • پایین ترین قیمت روز:0.032481
  • بیشترین مقدار نوسان روز:128,175,999.82
  • درصد بیشترین نوسان روز:389036938012.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.032695
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.032653
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.9%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
114.941 ریال7:01:35
1,538.75 ریال6:54:11
9,650.5 ریال6:45:00
428.6 ریال6:32:59
52.95 ریال6:21:13
7.0609 ریال6:12:58
9,128.7 ریال5:56:53
68.476 ریال5:45:06
0.004733 ریال5:35:11
3,223.21 ریال5:27:03
0.000412 ریال5:14:14
163.09 ریال5:05:00
128,176,000 ریال4:56:58
0.1783 ریال3:54:08
0.11719 ریال3:38:44
2,239,739 ریال3:34:58
0.000911 ریال3:34:58
1.6391 ریال3:31:51
0.011736 ریال3:25:14
6.1832 ریال3:18:48
0.447 ریال3:14:15
0.037214 ریال3:11:15
0.007419 ریال3:06:27
6.6589 ریال2:58:29
0.13848 ریال2:54:41
7.8277 ریال2:49:22
1.7018 ریال2:47:04
0.39474 ریال2:45:04
0.060976 ریال2:42:41
0.47031 ریال2:39:15
0.0151 ریال2:29:25
765.46 ریال2:23:56
2.6233 ریال2:19:58
0.002392 ریال2:15:51
3.4521 ریال2:12:59
0.009111 ریال2:10:09
154,040 ریال2:06:43
0.02187 ریال2:02:57
8,788.3 ریال1:57:22
8,043.53 ریال1:53:16
0.00036 ریال1:50:09
2.402493 ریال1:45:46
0.01794888 ریال1:41:26
0.000313 ریال1:37:43
34,210 ریال1:33:26
214.87 ریال1:27:59
205 ریال1:27:20
0.024281 ریال1:24:46
0.3522 ریال1:21:20
0.026 ریال1:18:09
1.7317 ریال1:14:42
0.03970 ریال1:12:36
0.052679 ریال1:11:13
0.001244 ریال1:08:17
0.03879 ریال1:05:49
0.000133 ریال1:03:47
0.003711 ریال1:01:12
0.000939 ریال0:52:37
0.008571 ریال0:49:21
8,870.5 ریال0:46:37
0.032481 ریال0:44:14
0.032786 ریال0:42:13
0.032702 ریال0:33:12
0.032776 ریال0:25:14
0.032851 ریال0:23:10
0.032682 ریال0:16:10
0.032599 ریال0:13:09
0.032681 ریال0:09:15
0.032648 ریال0:02:16
0.032653 ریال23:59:10
0.03281 ریال23:53:09
0.03288 ریال23:45:20
0.03283 ریال23:39:11
0.032949 ریال23:31:11
0.032956 ریال23:25:08
0.032989 ریال23:24:06
0.032987 ریال23:17:07
0.033042 ریال23:14:07
0.03301 ریال23:10:12
0.032991 ریال23:04:07
0.03301 ریال22:56:06
0.032991 ریال22:54:06
0.032831 ریال22:49:08
0.032785 ریال22:45:09
0.032831 ریال22:44:07
0.032769 ریال22:39:06
0.032868 ریال22:34:02
0.033009 ریال22:31:09
0.032933 ریال22:24:04
0.032973 ریال22:21:07
0.032881 ریال22:14:07
0.032946 ریال22:07:07
0.032961 ریال22:04:07
0.032867 ریال22:00:11
0.032909 ریال21:54:07
0.033109 ریال21:53:08
0.032982 ریال21:47:06
0.033063 ریال21:44:06
0.033202 ریال21:39:07
0.03323 ریال21:35:08
0.033237 ریال21:34:07
0.033225 ریال21:27:07
0.033211 ریال21:24:08
0.033424 ریال21:18:07
0.033469 ریال21:14:03
0.033449 ریال21:12:07
0.033525 ریال21:07:06
0.033561 ریال21:04:08
0.033274 ریال20:56:07
0.033348 ریال20:54:06
0.03329 ریال20:44:07
0.033329 ریال20:38:02
0.033322 ریال20:34:07
0.033499 ریال20:33:06
0.03331 ریال20:24:06
0.032917 ریال20:20:08
0.032913 ریال20:14:06
0.032809 ریال20:11:06
0.032803 ریال20:04:07
0.03282 ریال20:01:09
0.032764 ریال19:54:07
0.032852 ریال19:48:06
0.032881 ریال19:44:06
0.032908 ریال19:41:07
0.032851 ریال19:34:07
0.03282 ریال19:33:06
0.032881 ریال19:26:15
0.032876 ریال19:24:17
0.032843 ریال19:19:12
0.032896 ریال19:14:14
0.03282 ریال19:12:13
0.032757 ریال19:05:20
0.03278 ریال19:04:12
0.03285 ریال18:58:12
0.032854 ریال18:54:15
0.032876 ریال18:53:10
0.032903 ریال18:51:16
0.032929 ریال18:50:25
0.03299 ریال18:47:17
0.033015 ریال18:44:11
0.033035 ریال18:42:12
0.032978 ریال18:39:24
0.032966 ریال18:37:13
0.032972 ریال18:34:20
0.032943 ریال18:32:11
0.032982 ریال18:29:14
0.032999 ریال18:26:34
0.033015 ریال18:24:17
0.033048 ریال18:23:23
0.032945 ریال18:20:25
0.033023 ریال18:17:35
0.033006 ریال18:14:38
0.032895 ریال18:11:15
0.032811 ریال18:08:15
0.032795 ریال18:05:15
0.03279 ریال18:04:14
0.032651 ریال18:01:15
0.032663 ریال17:54:18
0.032694 ریال17:52:16
0.03269 ریال17:46:15
0.032666 ریال17:44:11
0.032593 ریال17:41:13
0.032647 ریال17:37:10
0.032645 ریال17:34:15
0.032611 ریال17:32:13
0.032639 ریال17:24:14
0.032622 ریال17:22:11
0.032655 ریال17:20:14
0.032658 ریال17:19:13
0.032651 ریال17:16:16
0.032659 ریال17:14:16
0.03265 ریال17:07:13
0.032655 ریال17:04:17
0.032667 ریال17:02:18
0.032643 ریال16:54:17
0.032657 ریال16:50:39
0.03265 ریال16:44:30
0.03269 ریال16:37:36
0.032695 ریال16:34:38
0.03265 ریال16:28:29
0.032644 ریال16:24:23
0.03263 ریال16:19:16
0.032641 ریال16:14:40
0.032574 ریال16:11:22
0.032555 ریال16:05:26
0.032544 ریال16:04:31
0.032536 ریال15:56:27
0.032543 ریال15:49:30
0.032573 ریال15:42:28
0.032543 ریال15:35:12
0.032507 ریال15:28:12
0.032493 ریال15:23:25
0.032527 ریال15:16:25
0.03265 ریال15:02:12
0.032591 ریال14:54:44
0.032627 ریال14:48:35
0.032602 ریال14:40:33
0.03257 ریال14:34:33
0.032449 ریال14:26:11
0.032575 ریال14:19:07
0.03265 ریال14:12:06
0.032615 ریال14:07:07
0.032617 ریال13:58:07
0.032746 ریال13:50:10
0.032728 ریال13:44:06
0.032664 ریال13:36:09
0.032695 ریال13:30:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات