شاخص یاب

تن ایکس / TenX

  • نرخ فعلی:0.24048
  • بالاترین قیمت روز:0.24986
  • پایین ترین قیمت روز:0.23938
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.24629
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.24616
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0057

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.24048 ریال12:18:17
0.24047 ریال12:15:19
0.2409 ریال12:08:17
0.24074 ریال12:06:17
0.24122 ریال12:03:20
0.24127 ریال12:01:23
0.24121 ریال11:58:16
0.24275 ریال11:49:17
0.24276 ریال11:45:18
0.24236 ریال11:44:18
0.24276 ریال11:43:17
0.24236 ریال11:40:21
0.24183 ریال11:38:16
0.24199 ریال11:37:15
0.24183 ریال11:36:17
0.24199 ریال11:28:17
0.24198 ریال11:26:16
0.24199 ریال11:17:15
0.24147 ریال11:12:17
0.24191 ریال10:59:16
0.24196 ریال10:58:16
0.23938 ریال10:56:16
0.24196 ریال10:55:16
0.24258 ریال10:54:17
0.23938 ریال10:47:15
0.24028 ریال10:45:16
0.23938 ریال10:44:16
0.24028 ریال10:43:15
0.24115 ریال10:41:15
0.24114 ریال10:35:16
0.24289 ریال10:34:15
0.24114 ریال10:33:17
0.24289 ریال10:20:18
0.24124 ریال10:18:14
0.24125 ریال10:17:14
0.24124 ریال10:01:17
0.2413 ریال9:58:14
0.24154 ریال9:57:14
0.2429 ریال9:55:14
0.24154 ریال9:43:14
0.24064 ریال9:39:15
0.24154 ریال9:38:14
0.24064 ریال9:36:15
0.24091 ریال9:33:16
0.24041 ریال9:29:13
0.23992 ریال9:28:13
0.24037 ریال9:27:14
0.23992 ریال9:26:12
0.23987 ریال9:24:13
0.24005 ریال9:23:13
0.24 ریال9:06:13
0.24006 ریال9:05:14
0.24041 ریال8:58:13
0.24011 ریال8:52:12
0.24186 ریال8:51:12
0.24188 ریال8:49:13
0.24186 ریال8:47:13
0.24188 ریال8:44:12
0.24219 ریال8:43:12
0.24174 ریال8:40:16
0.24303 ریال8:39:13
0.24174 ریال8:35:13
0.24024 ریال8:34:13
0.24313 ریال8:33:13
0.24024 ریال8:22:12
0.2402 ریال8:01:13
0.24166 ریال8:00:21
0.2402 ریال7:58:11
0.24166 ریال7:57:12
0.2402 ریال7:56:12
0.24166 ریال7:51:11
0.2422 ریال7:41:11
0.24049 ریال7:36:12
0.24335 ریال7:29:10
0.24049 ریال7:11:11
0.2402 ریال6:55:12
0.24096 ریال6:45:11
0.24144 ریال6:43:09
0.24122 ریال6:42:10
0.24144 ریال6:29:10
0.24169 ریال6:21:11
0.24144 ریال6:11:40
0.24061 ریال6:03:12
0.24056 ریال5:57:52
0.24088 ریال5:56:11
0.24204 ریال5:55:11
0.2421 ریال5:51:09
0.24204 ریال5:48:11
0.24245 ریال5:47:11
0.24204 ریال5:45:10
0.24257 ریال5:43:14
0.24233 ریال5:35:15
0.24258 ریال5:34:11
0.24295 ریال5:32:11
0.24258 ریال5:29:10
0.24132 ریال5:28:11
0.24258 ریال5:26:10
0.2418 ریال5:25:14
0.24132 ریال5:24:10
0.24165 ریال5:23:10
0.2418 ریال5:20:12
0.24275 ریال5:19:09
0.24219 ریال5:18:10
0.24275 ریال5:13:10
0.24329 ریال5:10:12
0.2429 ریال5:09:10
0.24329 ریال5:02:10
0.2436 ریال4:57:09
0.24375 ریال4:51:09
0.24382 ریال4:50:12
0.24193 ریال4:47:09
0.2419 ریال4:45:10
0.24193 ریال4:44:10
0.24612 ریال4:40:11
0.24657 ریال4:39:09
0.24676 ریال4:37:09
0.24657 ریال4:36:09
0.24733 ریال4:35:10
0.24676 ریال4:34:10
0.24733 ریال4:17:11
0.24725 ریال4:13:09
0.24712 ریال4:12:09
0.24724 ریال4:10:10
0.24712 ریال4:03:10
0.24752 ریال3:59:08
0.24748 ریال3:52:09
0.24688 ریال3:51:08
0.24881 ریال3:50:10
0.24688 ریال3:46:09
0.24881 ریال3:44:09
0.24874 ریال3:39:09
0.24895 ریال3:32:10
0.24924 ریال3:20:10
0.24927 ریال3:17:08
0.24728 ریال3:14:08
0.24927 ریال3:13:08
0.24728 ریال3:08:08
0.2477 ریال3:07:09
0.24728 ریال3:05:09
0.2477 ریال3:02:09
0.24796 ریال2:55:10
0.2484 ریال2:54:08
0.24796 ریال2:53:09
0.2484 ریال2:52:09
0.24799 ریال2:51:08
0.2484 ریال2:49:08
0.24697 ریال2:15:09
0.24703 ریال2:13:08
0.2471 ریال2:12:08
0.24703 ریال2:10:08
0.24815 ریال2:09:08
0.24897 ریال2:08:08
0.2471 ریال2:07:08
0.24815 ریال2:06:08
0.24921 ریال2:04:09
0.24897 ریال2:03:08
0.24921 ریال1:55:09
0.24907 ریال1:53:07
0.24986 ریال1:52:08
0.24921 ریال1:51:07
0.24818 ریال1:47:08
0.24721 ریال1:32:09
0.24714 ریال1:17:07
0.24779 ریال1:09:08
0.24773 ریال1:03:08
0.2476 ریال0:52:08
0.24773 ریال0:49:07
0.2476 ریال0:48:08
0.24773 ریال0:45:09
0.2476 ریال0:44:08
0.24766 ریال0:42:08
0.2476 ریال0:39:08
0.24679 ریال0:38:07
0.24769 ریال0:35:08
0.24763 ریال0:31:08
0.24776 ریال0:30:10
0.24718 ریال0:29:07
0.24776 ریال0:26:06
0.24766 ریال0:25:08
0.24629 ریال0:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات