شاخص یاب

تن ایکس / TenX

  • نرخ فعلی:0.26169
  • بالاترین قیمت روز:0.27165
  • پایین ترین قیمت روز:0.25583
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.25583
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.25631
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0054

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.26169 ریال6:30:28
0.26182 ریال6:28:07
0.26207 ریال6:27:07
0.26208 ریال6:14:00
0.26096 ریال6:09:14
0.26095 ریال6:04:15
0.26085 ریال6:02:07
0.26059 ریال5:58:08
0.26183 ریال5:57:07
0.26184 ریال5:56:13
0.26366 ریال5:52:08
0.26383 ریال5:48:07
0.26526 ریال5:45:09
0.26383 ریال5:44:08
0.26525 ریال5:28:07
0.2645 ریال5:22:07
0.26569 ریال5:05:10
0.26568 ریال4:45:08
0.26643 ریال4:42:06
0.26568 ریال4:41:06
0.26643 ریال4:35:08
0.26649 ریال4:34:07
0.26643 ریال4:33:07
0.26649 ریال4:19:06
0.26622 ریال4:15:08
0.26623 ریال4:11:07
0.266 ریال4:09:06
0.26578 ریال4:04:07
0.2667 ریال4:01:07
0.26718 ریال3:50:09
0.26761 ریال3:48:06
0.26802 ریال3:45:08
0.26921 ریال3:40:09
0.2692 ریال3:34:06
0.26919 ریال3:30:09
0.26987 ریال3:29:06
0.2692 ریال3:28:06
0.26919 ریال3:27:07
0.26987 ریال3:24:06
0.26956 ریال3:22:06
0.27038 ریال3:21:07
0.27039 ریال3:16:07
0.26977 ریال3:10:08
0.2693 ریال3:09:06
0.26977 ریال3:08:07
0.2693 ریال3:02:07
0.26931 ریال3:01:08
0.2693 ریال2:53:07
0.27165 ریال2:52:07
0.2693 ریال2:51:07
0.26832 ریال2:49:07
0.26833 ریال2:48:07
0.26832 ریال2:47:07
0.26833 ریال2:43:07
0.26832 ریال2:40:09
0.26833 ریال2:39:06
0.26832 ریال2:38:07
0.26776 ریال2:34:06
0.26589 ریال2:32:07
0.26776 ریال2:31:07
0.26869 ریال2:29:06
0.26807 ریال2:28:07
0.26589 ریال2:27:06
0.26869 ریال2:26:06
0.26821 ریال2:22:06
0.26883 ریال2:20:08
0.26772 ریال2:16:07
0.26575 ریال2:13:06
0.26397 ریال2:12:06
0.26547 ریال2:10:08
0.26387 ریال2:07:07
0.26418 ریال2:06:06
0.26341 ریال1:58:06
0.26342 ریال1:56:06
0.26341 ریال1:55:07
0.26366 ریال1:54:06
0.26257 ریال1:52:06
0.2633 ریال1:51:07
0.26198 ریال1:45:07
0.26157 ریال1:29:06
0.26184 ریال1:27:06
0.26157 ریال1:18:05
0.26148 ریال1:16:05
0.26184 ریال1:14:06
0.26148 ریال0:57:06
0.26198 ریال0:52:06
0.26216 ریال0:51:06
0.26163 ریال0:50:07
0.26226 ریال0:47:06
0.26174 ریال0:44:06
0.26256 ریال0:42:06
0.25924 ریال0:36:06
0.25889 ریال0:35:07
0.258 ریال0:29:06
0.25815 ریال0:26:05
0.25731 ریال0:24:06
0.25815 ریال0:23:06
0.25731 ریال0:21:06
0.257 ریال0:12:06
0.25666 ریال0:10:08
0.2568 ریال0:09:06
0.25583 ریال0:08:05
0.25635 ریال0:07:05
0.25583 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات