کالایاب
شاخص یاب

تن ایکس / TenX

  • نرخ فعلی:0.24029
  • بالاترین قیمت روز:0.24029
  • پایین ترین قیمت روز:0.22855
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.24017
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.24008
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.24029 ریال17:39:06
0.23977 ریال17:38:06
0.23724 ریال17:33:06
0.23839 ریال17:30:09
0.23724 ریال17:28:06
0.23715 ریال17:24:06
0.23526 ریال17:21:06
0.23438 ریال17:19:06
0.23499 ریال17:18:06
0.23508 ریال17:15:07
0.23295 ریال17:12:06
0.2333 ریال17:07:06
0.23312 ریال17:06:06
0.23366 ریال16:57:06
0.23301 ریال16:48:06
0.23337 ریال16:43:06
0.23274 ریال16:42:06
0.23337 ریال16:39:06
0.23283 ریال16:36:06
0.23301 ریال16:33:07
0.23265 ریال16:30:09
0.23319 ریال16:27:06
0.23346 ریال16:24:06
0.23319 ریال16:21:06
0.23337 ریال16:18:06
0.23292 ریال16:15:07
0.23301 ریال16:12:06
0.23265 ریال16:09:06
0.23274 ریال16:06:06
0.23346 ریال16:00:10
0.2331 ریال15:51:06
0.2343 ریال15:48:06
0.23421 ریال15:45:07
0.23492 ریال15:39:06
0.23546 ریال15:36:06
0.23567 ریال15:27:06
0.23558 ریال15:26:06
0.2354 ریال15:24:06
0.23576 ریال15:18:05
0.23669 ریال15:16:06
0.23576 ریال15:15:07
0.23669 ریال15:06:06
0.23678 ریال15:00:10
0.2366 ریال14:56:06
0.23642 ریال14:51:05
0.23616 ریال14:47:06
0.23633 ریال14:46:05
0.23472 ریال14:26:06
0.23445 ریال14:08:06
0.23357 ریال13:56:06
0.23544 ریال13:47:05
0.23535 ریال13:37:05
0.23515 ریال13:27:06
0.23536 ریال13:18:06
0.23604 ریال12:59:06
0.23613 ریال12:30:09
0.23703 ریال12:18:06
0.2366 ریال12:06:07
0.23643 ریال11:56:06
0.23745 ریال11:36:06
0.23693 ریال11:27:06
0.23674 ریال11:16:05
0.23607 ریال11:07:50
0.2296 ریال7:20:06
0.22969 ریال7:16:09
0.2296 ریال7:07:06
0.22952 ریال7:04:05
0.22977 ریال6:58:06
0.22994 ریال6:55:07
0.23036 ریال6:52:05
0.23078 ریال6:46:10
0.23062 ریال6:44:05
0.2307 ریال6:40:07
0.23062 ریال6:37:06
0.23087 ریال6:34:11
0.23071 ریال6:31:06
0.23013 ریال6:28:05
0.22998 ریال6:25:11
0.23006 ریال6:20:07
0.22938 ریال6:16:06
0.22934 ریال6:10:06
0.22968 ریال6:07:06
0.2302 ریال6:04:05
0.22998 ریال5:58:05
0.2299 ریال5:55:06
0.22939 ریال5:52:06
0.2293 ریال5:49:05
0.22939 ریال5:37:05
0.22964 ریال5:28:05
0.22998 ریال5:25:07
0.22981 ریال5:16:05
0.22955 ریال5:10:06
0.23006 ریال5:07:05
0.23005 ریال5:05:06
0.22963 ریال5:01:06
0.22879 ریال4:58:06
0.22924 ریال4:56:05
0.22925 ریال4:52:05
0.22946 ریال4:46:05
0.23101 ریال4:40:06
0.23059 ریال4:37:05
0.23084 ریال4:28:05
0.23067 ریال4:26:05
0.23084 ریال4:22:05
0.23051 ریال4:20:06
0.23126 ریال4:13:05
0.23148 ریال4:07:05
0.23089 ریال4:05:06
0.23123 ریال4:02:05
0.23148 ریال3:58:06
0.23139 ریال3:56:05
0.23164 ریال3:52:05
0.23148 ریال3:50:06
0.23139 ریال3:34:05
0.2313 ریال3:25:06
0.22938 ریال3:19:05
0.22988 ریال3:16:05
0.22855 ریال3:11:05
0.22867 ریال3:06:06
0.23005 ریال2:59:05
0.232 ریال2:54:05
0.23202 ریال2:48:06
0.2321 ریال2:45:06
0.23227 ریال2:42:05
0.2315 ریال2:39:05
0.23096 ریال2:33:06
0.23105 ریال2:30:07
0.23113 ریال2:27:05
0.23063 ریال2:22:05
0.23189 ریال2:17:05
0.23163 ریال2:15:06
0.23514 ریال2:10:06
0.23572 ریال2:06:06
0.2368 ریال2:04:05
0.23547 ریال1:55:05
0.23513 ریال1:50:06
0.23497 ریال1:47:05
0.2353 ریال1:36:05
0.23472 ریال1:34:05
0.23538 ریال1:26:05
0.23558 ریال1:19:05
0.23744 ریال1:16:05
0.23558 ریال1:15:06
0.23744 ریال1:12:05
0.23777 ریال1:07:05
0.23718 ریال1:01:07
0.23767 ریال0:56:05
0.23958 ریال0:50:07
0.23993 ریال0:43:05
0.24018 ریال0:38:05
0.2396 ریال0:29:05
0.23917 ریال0:24:05
0.23892 ریال0:17:06
0.23917 ریال0:13:05
0.23925 ریال0:08:05
0.23958 ریال0:07:05
0.24017 ریال0:02:30
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات