کالایاب
شاخص یاب

سیس کوین / Syscoin

  • نرخ فعلی:0.0599
  • بالاترین قیمت روز:0.0616
  • پایین ترین قیمت روز:0.05924
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05928
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.05929
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0599 ریال7:49:11
0.05994 ریال7:48:09
0.0599 ریال7:46:09
0.05999 ریال7:42:09
0.05996 ریال7:41:10
0.05999 ریال7:39:09
0.06001 ریال7:38:13
0.05999 ریال7:36:09
0.06001 ریال7:32:08
0.05994 ریال7:30:14
0.0599 ریال7:28:09
0.05988 ریال7:26:08
0.05994 ریال7:25:11
0.05988 ریال7:22:09
0.05999 ریال7:20:11
0.06018 ریال7:17:09
0.06024 ریال7:12:10
0.06019 ریال7:10:11
0.06009 ریال7:02:09
0.06011 ریال6:59:13
0.06007 ریال6:58:09
0.06009 ریال6:56:08
0.06007 ریال6:55:11
0.06009 ریال6:54:09
0.06003 ریال6:51:09
0.06009 ریال6:50:10
0.06003 ریال6:48:14
0.06011 ریال6:42:09
0.06012 ریال6:41:18
0.0602 ریال6:37:11
0.06005 ریال6:35:10
0.06001 ریال6:34:09
0.06005 ریال6:30:11
0.06004 ریال6:28:10
0.06008 ریال6:24:16
0.06008 ریال6:24:13
0.06008 ریال6:24:12
0.06088 ریال6:17:39
0.06088 ریال6:17:39
0.06089 ریال6:10:12
0.06102 ریال6:06:08
0.06104 ریال6:00:16
0.06103 ریال5:58:08
0.0611 ریال5:54:08
0.06086 ریال5:42:20
0.06094 ریال5:32:12
0.06095 ریال5:30:11
0.06101 ریال5:26:08
0.06099 ریال5:22:08
0.06089 ریال5:18:17
0.06105 ریال5:14:09
0.0609 ریال5:13:15
0.06105 ریال5:12:09
0.06096 ریال5:11:09
0.06105 ریال5:08:09
0.06088 ریال5:03:09
0.06081 ریال5:02:09
0.06088 ریال4:56:14
0.06082 ریال4:55:11
0.06088 ریال4:51:08
0.06083 ریال4:50:11
0.06088 ریال4:49:14
0.06082 ریال4:47:14
0.06083 ریال4:46:09
0.06095 ریال4:41:08
0.06093 ریال4:39:12
0.06102 ریال4:38:09
0.06094 ریال4:37:09
0.06102 ریال4:36:09
0.06094 ریال4:35:10
0.06102 ریال4:33:09
0.06099 ریال4:32:09
0.06077 ریال4:28:08
0.061 ریال4:26:09
0.0607 ریال4:25:10
0.06086 ریال4:18:09
0.06096 ریال4:16:08
0.06089 ریال4:12:08
0.06075 ریال4:08:09
0.0607 ریال4:01:12
0.06067 ریال3:58:10
0.0607 ریال3:56:09
0.06067 ریال3:53:09
0.06071 ریال3:41:09
0.06058 ریال3:40:12
0.06044 ریال3:39:08
0.06058 ریال3:38:08
0.06044 ریال3:35:10
0.06077 ریال3:33:09
0.06068 ریال3:32:14
0.06077 ریال3:31:10
0.06083 ریال3:27:09
0.06077 ریال3:26:08
0.06083 ریال3:24:07
0.06086 ریال3:22:08
0.06083 ریال3:18:08
0.06069 ریال3:16:14
0.0607 ریال3:14:09
0.06069 ریال3:12:09
0.0607 ریال3:11:09
0.06107 ریال3:10:11
0.06106 ریال3:07:10
0.0611 ریال3:00:15
0.06114 ریال2:54:09
0.06132 ریال2:53:09
0.06135 ریال2:50:10
0.06132 ریال2:49:10
0.06129 ریال2:48:09
0.06132 ریال2:47:07
0.06109 ریال2:45:11
0.0611 ریال2:44:08
0.06109 ریال2:43:10
0.0611 ریال2:41:10
0.06104 ریال2:40:12
0.0611 ریال2:30:13
0.06112 ریال2:29:09
0.0611 ریال2:28:09
0.06112 ریال2:27:09
0.06116 ریال2:26:09
0.06112 ریال2:25:11
0.06116 ریال2:21:10
0.0612 ریال2:20:11
0.06096 ریال2:18:13
0.06102 ریال2:16:13
0.06097 ریال2:15:10
0.06101 ریال2:12:13
0.06102 ریال2:03:09
0.06085 ریال2:00:15
0.06098 ریال1:58:09
0.06099 ریال1:55:10
0.06112 ریال1:54:09
0.06099 ریال1:52:09
0.06112 ریال1:51:09
0.06114 ریال1:44:08
0.06126 ریال1:43:09
0.06104 ریال1:37:11
0.0611 ریال1:35:10
0.06099 ریال1:33:08
0.06123 ریال1:32:09
0.06102 ریال1:31:10
0.06123 ریال1:29:09
0.06138 ریال1:28:10
0.06142 ریال1:25:12
0.06139 ریال1:23:09
0.06144 ریال1:22:10
0.0615 ریال1:20:10
0.0616 ریال1:18:09
0.0615 ریال1:16:10
0.06118 ریال1:15:09
0.06075 ریال1:12:09
0.06123 ریال1:08:09
0.06093 ریال1:06:09
0.0611 ریال1:03:09
0.06088 ریال1:00:13
0.05995 ریال0:57:08
0.05982 ریال0:56:09
0.05995 ریال0:53:09
0.05982 ریال0:51:08
0.06009 ریال0:48:08
0.06008 ریال0:46:09
0.06006 ریال0:44:09
0.05998 ریال0:42:08
0.05992 ریال0:35:09
0.06004 ریال0:32:09
0.0594 ریال0:28:09
0.05936 ریال0:20:10
0.05928 ریال0:19:09
0.05936 ریال0:16:10
0.05934 ریال0:14:08
0.05935 ریال0:12:13
0.05924 ریال0:10:11
0.05925 ریال0:08:13
0.05928 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات