کالایاب
شاخص یاب

سیس کوین / Syscoin

  • نرخ فعلی:0.02583
  • بالاترین قیمت روز:0.02626
  • پایین ترین قیمت روز:0.02549
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.02624
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.02619
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.02583 ریال13:26:07
0.02588 ریال13:20:10
0.02585 ریال13:02:07
0.02579 ریال12:52:08
0.02582 ریال12:50:11
0.02584 ریال12:46:08
0.02588 ریال12:44:08
0.02583 ریال12:38:07
0.02585 ریال12:35:09
0.02583 ریال12:32:09
0.02591 ریال12:26:07
0.0259 ریال12:20:09
0.02601 ریال12:17:08
0.02604 ریال12:14:09
0.02606 ریال12:11:09
0.026 ریال12:09:07
0.02594 ریال12:06:07
0.02591 ریال12:02:07
0.02599 ریال11:56:06
0.02582 ریال11:47:06
0.02589 ریال11:41:06
0.02592 ریال11:35:07
0.02586 ریال11:32:07
0.02583 ریال11:29:06
0.0258 ریال11:26:06
0.02579 ریال11:23:06
0.0258 ریال11:20:07
0.02578 ریال11:17:06
0.02577 ریال11:11:05
0.02571 ریال11:08:06
0.02572 ریال11:02:07
0.02573 ریال10:59:06
0.02569 ریال10:53:06
0.02568 ریال10:44:06
0.02567 ریال10:37:06
0.0257 ریال10:26:06
0.02565 ریال10:23:06
0.02567 ریال10:14:05
0.02568 ریال10:11:06
0.02569 ریال10:08:05
0.02568 ریال10:06:06
0.02574 ریال10:02:05
0.02573 ریال9:58:06
0.02561 ریال9:56:06
0.02556 ریال9:50:07
0.02557 ریال9:47:06
0.02555 ریال9:44:06
0.02561 ریال9:35:06
0.02565 ریال9:26:06
0.02563 ریال9:17:05
0.02562 ریال9:14:06
0.02559 ریال9:05:07
0.02563 ریال8:59:06
0.02562 ریال8:54:06
0.02568 ریال8:49:06
0.02567 ریال8:45:07
0.02569 ریال8:41:06
0.02583 ریال8:36:06
0.02581 ریال8:33:06
0.02579 ریال8:30:08
0.02576 ریال8:27:05
0.02578 ریال8:24:05
0.02577 ریال8:21:06
0.02579 ریال8:14:05
0.02596 ریال8:12:05
0.02595 ریال8:08:05
0.02593 ریال8:02:05
0.02589 ریال7:59:05
0.02585 ریال7:56:06
0.0259 ریال7:50:07
0.02596 ریال7:47:05
0.02597 ریال7:41:05
0.02595 ریال7:38:05
0.02596 ریال7:32:05
0.02595 ریال7:26:05
0.02597 ریال7:20:07
0.02589 ریال7:14:06
0.02588 ریال7:11:05
0.02582 ریال7:07:05
0.02581 ریال7:02:05
0.02582 ریال6:56:05
0.02581 ریال6:50:07
0.0257 ریال6:41:05
0.02568 ریال6:38:05
0.02567 ریال6:32:06
0.02569 ریال6:17:06
0.02568 ریال6:14:06
0.02566 ریال6:11:06
0.02559 ریال6:06:06
0.02566 ریال6:02:05
0.02565 ریال5:59:05
0.02564 ریال5:56:05
0.02565 ریال5:47:06
0.02566 ریال5:44:05
0.02568 ریال5:35:06
0.02567 ریال5:32:06
0.02568 ریال5:29:05
0.02569 ریال5:26:06
0.0257 ریال5:20:07
0.02564 ریال5:17:06
0.02553 ریال5:11:05
0.02549 ریال5:06:05
0.0256 ریال4:58:05
0.02565 ریال4:53:05
0.02569 ریال4:41:05
0.0256 ریال4:38:05
0.02558 ریال4:35:06
0.02565 ریال4:32:06
0.02561 ریال4:27:05
0.02559 ریال4:17:05
0.0257 ریال4:07:05
0.02566 ریال4:02:05
0.02571 ریال3:58:05
0.02574 ریال3:55:06
0.02582 ریال3:50:06
0.0258 ریال3:44:05
0.02577 ریال3:35:06
0.0258 ریال3:32:05
0.02577 ریال3:23:05
0.02574 ریال3:14:05
0.0258 ریال3:08:05
0.02578 ریال3:05:06
0.02603 ریال2:58:05
0.02599 ریال2:56:06
0.026 ریال2:53:05
0.02604 ریال2:47:05
0.02603 ریال2:44:06
0.0261 ریال2:40:07
0.02613 ریال2:35:06
0.02611 ریال2:32:05
0.02609 ریال2:29:05
0.02603 ریال2:26:05
0.02604 ریال2:17:05
0.02602 ریال2:13:05
0.026 ریال2:08:05
0.02599 ریال1:47:05
0.026 ریال1:44:05
0.02605 ریال1:34:06
0.02608 ریال1:32:05
0.02607 ریال1:28:05
0.02605 ریال1:25:06
0.02609 ریال1:16:06
0.0261 ریال1:13:05
0.02606 ریال1:08:05
0.02605 ریال1:05:06
0.02604 ریال1:02:07
0.02597 ریال0:56:06
0.02603 ریال0:53:05
0.02604 ریال0:47:06
0.02607 ریال0:44:06
0.02608 ریال0:41:06
0.0262 ریال0:35:07
0.02622 ریال0:32:06
0.02618 ریال0:29:05
0.02626 ریال0:26:06
0.02621 ریال0:20:08
0.02622 ریال0:11:06
0.02624 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات