کالایاب
شاخص یاب

سیس کوین / Syscoin

  • نرخ فعلی:0.04951
  • بالاترین قیمت روز:0.05085
  • پایین ترین قیمت روز:0.04878
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.04944
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.04927
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.04951 ریال9:07:05
0.04941 ریال8:58:05
0.04937 ریال8:55:07
0.04925 ریال8:49:05
0.04915 ریال8:43:06
0.04907 ریال8:37:06
0.04925 ریال8:31:06
0.04928 ریال8:28:05
0.04929 ریال8:19:06
0.04918 ریال8:16:06
0.04916 ریال8:10:30
0.04878 ریال7:55:08
0.04903 ریال7:52:13
0.04923 ریال7:46:06
0.04921 ریال7:43:30
0.0493 ریال7:40:08
0.04924 ریال7:37:05
0.04892 ریال7:31:07
0.04933 ریال7:28:09
0.04974 ریال7:25:07
0.05043 ریال7:19:06
0.05032 ریال7:13:05
0.05056 ریال7:10:07
0.05037 ریال7:04:20
0.05038 ریال7:02:07
0.0504 ریال6:58:13
0.05037 ریال6:55:14
0.05035 ریال6:52:11
0.05027 ریال6:49:06
0.05052 ریال6:46:05
0.05072 ریال6:43:06
0.05001 ریال6:37:08
0.05007 ریال6:28:06
0.05004 ریال6:22:06
0.04996 ریال6:16:06
0.04992 ریال6:10:07
0.04995 ریال6:07:06
0.04982 ریال6:04:06
0.04997 ریال5:55:09
0.0499 ریال5:52:07
0.04997 ریال5:47:06
0.04991 ریال5:44:05
0.04993 ریال5:39:06
0.04986 ریال5:32:06
0.05022 ریال5:30:08
0.04975 ریال5:28:06
0.05027 ریال5:26:06
0.05022 ریال5:22:06
0.05042 ریال5:20:07
0.05028 ریال5:14:05
0.05019 ریال5:11:06
0.05041 ریال5:10:06
0.0504 ریال5:08:05
0.05038 ریال5:06:06
0.05057 ریال5:02:04
0.05055 ریال4:56:05
0.05061 ریال4:53:05
0.05081 ریال4:50:07
0.05075 ریال4:44:05
0.05068 ریال4:42:06
0.05085 ریال4:41:05
0.05083 ریال4:38:05
0.05059 ریال4:35:06
0.05044 ریال4:29:05
0.05043 ریال4:26:05
0.05048 ریال4:23:05
0.05073 ریال4:21:05
0.05053 ریال4:19:05
0.05039 ریال4:17:05
0.05055 ریال4:14:05
0.05009 ریال4:08:06
0.04996 ریال4:07:05
0.04994 ریال4:05:06
0.04991 ریال3:56:05
0.04989 ریال3:53:05
0.05019 ریال3:46:05
0.05022 ریال3:41:05
0.05014 ریال3:38:05
0.05011 ریال3:37:05
0.05001 ریال3:35:06
0.04996 ریال3:29:05
0.04997 ریال3:27:06
0.04993 ریال3:26:06
0.04997 ریال3:24:05
0.04999 ریال3:21:05
0.05008 ریال3:14:06
0.05056 ریال3:09:06
0.05047 ریال3:04:05
0.0506 ریال2:59:05
0.05066 ریال2:56:05
0.05074 ریال2:50:07
0.05069 ریال2:47:05
0.05051 ریال2:45:07
0.05042 ریال2:39:05
0.05032 ریال2:36:06
0.05022 ریال2:33:06
0.05027 ریال2:29:05
0.05025 ریال2:26:05
0.0503 ریال2:23:06
0.05036 ریال2:18:06
0.05031 ریال2:15:07
0.05026 ریال2:09:05
0.05004 ریال2:03:20
0.04999 ریال2:00:09
0.05005 ریال1:59:04
0.04999 ریال1:57:05
0.05044 ریال1:52:05
0.05048 ریال1:49:05
0.05045 ریال1:46:05
0.05044 ریال1:42:05
0.05029 ریال1:36:06
0.05016 ریال1:33:05
0.05029 ریال1:30:08
0.0502 ریال1:25:06
0.04981 ریال1:19:06
0.0496 ریال1:15:07
0.04962 ریال1:12:05
0.04948 ریال1:06:06
0.04953 ریال0:54:05
0.04959 ریال0:42:06
0.04964 ریال0:38:06
0.04963 ریال0:31:06
0.0497 ریال0:21:06
0.04953 ریال0:13:06
0.04945 ریال0:07:37
0.04944 ریال0:05:48
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات