شاخص یاب

استراتیس / Stratis

  • نرخ فعلی:0.9331
  • بالاترین قیمت روز:0.9377
  • پایین ترین قیمت روز:0.8901
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8901
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۷:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0331

نمودار کندل استیک استراتیس / Stratis در روز جاری

نمودار کندل استیک استراتیس / Stratis در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9331 ریال22:47:08
0.9109 ریال22:46:07
0.9377 ریال19:28:08
0.93769 ریال19:27:04
0.9283 ریال19:06:08
0.92831 ریال19:05:04
0.905 ریال16:37:09
0.8901 ریال9:42:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات