کالایاب
شاخص یاب

استراتیس / Stratis

  • نرخ فعلی:1.0792
  • بالاترین قیمت روز:1.0799
  • پایین ترین قیمت روز:1.0240
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0470
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.0240
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0552

نمودار کندل استیک استراتیس / Stratis در روز جاری

نمودار کندل استیک استراتیس / Stratis در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0792 ریال17:41:14
1.0794 ریال16:56:10
1.0799 ریال15:35:15
1.0366 ریال13:36:14
1.0364 ریال13:17:14
1.0363 ریال9:50:14
1.0361 ریال9:49:12
1.0360 ریال7:23:03
1.03597 ریال7:22:03
1.0360 ریال6:00:11
1.0461 ریال1:33:08
1.0460 ریال1:17:08
1.0470 ریال1:16:04
1.0460 ریال1:15:09
1.0470 ریال0:31:10
1.0240 ریال0:30:12
1.0470 ریال0:27:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات