شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استاکس / Stox

  • نرخ فعلی:0.184682
  • بالاترین قیمت روز:0.184682
  • پایین ترین قیمت روز:0.182127
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.182706
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.182751
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک استاکس / Stox در روز جاری

نمودار کندل استیک استاکس / Stox در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.184682 ریال3:43:11
0.184573 ریال3:42:10
0.184682 ریال3:41:10
0.184573 ریال3:35:11
0.184532 ریال3:33:10
0.184573 ریال3:32:10
0.184532 ریال3:30:16
0.183704 ریال3:24:10
0.183855 ریال3:23:10
0.183704 ریال3:22:10
0.183855 ریال3:20:13
0.183513 ریال3:18:10
0.183855 ریال3:17:11
0.183513 ریال3:09:11
0.183607 ریال3:03:10
0.18316 ریال2:56:09
0.182748 ریال2:48:10
0.182761 ریال2:45:11
0.182768 ریال2:44:09
0.182761 ریال2:43:11
0.182768 ریال2:36:10
0.182676 ریال2:35:11
0.182768 ریال2:34:10
0.182618 ریال2:33:12
0.182676 ریال2:32:11
0.182618 ریال2:27:10
0.182653 ریال2:26:09
0.182618 ریال2:24:10
0.182653 ریال2:19:11
0.182454 ریال2:12:10
0.182603 ریال2:11:10
0.182454 ریال2:08:10
0.182603 ریال2:04:10
0.182522 ریال2:00:21
0.182243 ریال1:59:09
0.182522 ریال1:58:11
0.182243 ریال1:56:11
0.182522 ریال1:55:11
0.182243 ریال1:54:10
0.182522 ریال1:53:09
0.182243 ریال1:49:10
0.182128 ریال1:42:11
0.182127 ریال1:34:11
0.182324 ریال1:33:10
0.182127 ریال1:32:10
0.182324 ریال1:24:10
0.183179 ریال1:23:10
0.182324 ریال1:21:10
0.183179 ریال1:20:11
0.182521 ریال1:19:09
0.183179 ریال1:17:10
0.182521 ریال1:09:10
0.182883 ریال1:08:10
0.182521 ریال1:07:10
0.182883 ریال1:03:09
0.182505 ریال0:57:10
0.182822 ریال0:49:10
0.18214 ریال0:47:09
0.182822 ریال0:46:09
0.18214 ریال0:42:10
0.182425 ریال0:37:10
0.182336 ریال0:33:09
0.182796 ریال0:24:10
0.182761 ریال0:23:10
0.182796 ریال0:22:11
0.182761 ریال0:18:08
0.182624 ریال0:13:10
0.182706 ریال0:12:11
0.182624 ریال0:11:09
0.182706 ریال0:06:10
0.182751 ریال0:05:10
0.182706 ریال0:04:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات