کالایاب
شاخص یاب

استورم / Storm

  • نرخ فعلی:0.003451
  • بالاترین قیمت روز:0.003546
  • پایین ترین قیمت روز:0.003448
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.003499
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.003505
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.003451 ریال7:49:11
0.003453 ریال7:48:09
0.003451 ریال7:46:09
0.003457 ریال7:42:09
0.003455 ریال7:41:10
0.003457 ریال7:39:09
0.003459 ریال7:38:14
0.003457 ریال7:36:09
0.003459 ریال7:32:09
0.003455 ریال7:30:14
0.003453 ریال7:28:10
0.003448 ریال7:27:09
0.003452 ریال7:26:08
0.003455 ریال7:25:12
0.003452 ریال7:23:09
0.003448 ریال7:22:09
0.003458 ریال7:20:11
0.003464 ریال7:17:09
0.003467 ریال7:14:08
0.003468 ریال7:13:14
0.003467 ریال7:12:10
0.003471 ریال7:10:11
0.003467 ریال7:02:09
0.003468 ریال6:59:13
0.003473 ریال6:58:09
0.003475 ریال6:54:09
0.003471 ریال6:51:09
0.003474 ریال6:50:10
0.003471 ریال6:48:14
0.003473 ریال6:41:18
0.003472 ریال6:37:11
0.003463 ریال6:35:10
0.00346 ریال6:34:09
0.003463 ریال6:32:09
0.003472 ریال6:28:11
0.003474 ریال6:25:25
0.003474 ریال6:24:21
0.003474 ریال6:24:21
0.003489 ریال6:17:43
0.003489 ریال6:17:43
0.003487 ریال6:10:12
0.003496 ریال6:06:08
0.003499 ریال6:00:17
0.003498 ریال5:58:08
0.0035 ریال5:54:08
0.003493 ریال5:42:20
0.003499 ریال5:32:12
0.0035 ریال5:22:08
0.003499 ریال5:18:17
0.003502 ریال5:14:09
0.003501 ریال5:13:15
0.003502 ریال5:12:09
0.0035 ریال5:11:09
0.003502 ریال5:08:09
0.003499 ریال5:03:09
0.003498 ریال5:02:09
0.003499 ریال5:01:16
0.003495 ریال4:55:11
0.0035 ریال4:41:08
0.003502 ریال4:39:12
0.003505 ریال4:38:09
0.003502 ریال4:37:10
0.003505 ریال4:36:09
0.003502 ریال4:35:10
0.003505 ریال4:32:09
0.003506 ریال4:26:09
0.0035 ریال4:25:10
0.003503 ریال4:16:08
0.003502 ریال4:12:08
0.0035 ریال3:53:09
0.003502 ریال3:41:09
0.003501 ریال3:40:12
0.003491 ریال3:39:09
0.003501 ریال3:38:08
0.003491 ریال3:35:10
0.003512 ریال3:32:14
0.003539 ریال3:31:10
0.003542 ریال3:27:09
0.003539 ریال3:26:08
0.003542 ریال3:24:07
0.003543 ریال3:22:09
0.003542 ریال3:18:08
0.003539 ریال3:11:09
0.003542 ریال3:07:10
0.003543 ریال3:02:09
0.003542 ریال3:00:16
0.003545 ریال2:54:09
0.003544 ریال2:53:09
0.003546 ریال2:50:11
0.003544 ریال2:47:08
0.00354 ریال2:45:11
0.003541 ریال2:44:08
0.00354 ریال2:43:10
0.003539 ریال2:41:10
0.003537 ریال2:40:12
0.003539 ریال2:38:09
0.003512 ریال2:35:10
0.003539 ریال2:34:09
0.003512 ریال2:21:10
0.003514 ریال2:18:13
0.003517 ریال2:15:10
0.00352 ریال2:12:14
0.003524 ریال2:10:11
0.003523 ریال2:09:14
0.003524 ریال2:06:08
0.003523 ریال2:03:09
0.003545 ریال2:00:15
0.003543 ریال1:58:10
0.003516 ریال1:51:09
0.003515 ریال1:44:08
0.003519 ریال1:43:09
0.003523 ریال1:35:10
0.003517 ریال1:32:09
0.003519 ریال1:31:10
0.003517 ریال1:28:10
0.00352 ریال1:25:12
0.003516 ریال1:23:09
0.00352 ریال1:22:10
0.003516 ریال1:20:11
0.003521 ریال1:18:09
0.003516 ریال1:16:10
0.003514 ریال1:15:09
0.003544 ریال1:12:09
0.003514 ریال1:08:09
0.003505 ریال1:06:09
0.00351 ریال1:03:09
0.003502 ریال1:00:13
0.003506 ریال0:46:09
0.003505 ریال0:44:09
0.0035 ریال0:42:09
0.003508 ریال0:35:09
0.003514 ریال0:32:09
0.003512 ریال0:28:09
0.003509 ریال0:20:10
0.003504 ریال0:19:10
0.003509 ریال0:16:10
0.003508 ریال0:12:13
0.003502 ریال0:08:13
0.003504 ریال0:06:09
0.003499 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات