کالایاب
شاخص یاب

استورم / Storm

  • نرخ فعلی:0.001712
  • بالاترین قیمت روز:0.001716
  • پایین ترین قیمت روز:0.001607
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001666
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.001663
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.95%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.001712 ریال13:17:07
0.001716 ریال13:14:07
0.001662 ریال13:02:07
0.001712 ریال12:52:08
0.001661 ریال12:50:12
0.001662 ریال12:46:08
0.001665 ریال12:38:07
0.001666 ریال12:35:10
0.001661 ریال12:32:09
0.001666 ریال12:26:08
0.001663 ریال12:17:08
0.001664 ریال12:14:09
0.001666 ریال12:11:09
0.001662 ریال12:09:07
0.001658 ریال12:06:07
0.00171 ریال12:02:07
0.001661 ریال11:56:06
0.001657 ریال11:47:06
0.001655 ریال11:41:06
0.001627 ریال11:35:07
0.001623 ریال11:32:07
0.001621 ریال11:29:06
0.001619 ریال11:26:06
0.001618 ریال11:23:06
0.001619 ریال11:20:07
0.00167 ریال11:17:06
0.001617 ریال11:11:05
0.001614 ریال11:02:07
0.001615 ریال10:59:06
0.001612 ریال10:53:06
0.001611 ریال10:46:06
0.001612 ریال10:44:06
0.001608 ریال10:37:06
0.001609 ریال10:29:06
0.00161 ریال10:23:06
0.001611 ریال10:14:05
0.001612 ریال10:02:05
0.001611 ریال9:58:06
0.001607 ریال9:50:07
0.001608 ریال9:47:06
0.001607 ریال9:44:06
0.00161 ریال9:35:06
0.001613 ریال9:26:06
0.001612 ریال9:17:06
0.001611 ریال9:14:06
0.001609 ریال9:05:07
0.001611 ریال8:54:06
0.001615 ریال8:49:06
0.001614 ریال8:45:07
0.001615 ریال8:41:06
0.001617 ریال8:36:06
0.001668 ریال8:33:06
0.001615 ریال8:30:08
0.001613 ریال8:27:05
0.001614 ریال8:21:06
0.001615 ریال8:14:05
0.001616 ریال8:12:06
0.001615 ریال8:08:05
0.001666 ریال8:02:05
0.001664 ریال7:56:06
0.001661 ریال7:50:07
0.001666 ریال7:47:05
0.001665 ریال7:41:05
0.001664 ریال7:38:05
0.001668 ریال7:32:05
0.001667 ریال7:26:05
0.001669 ریال7:20:07
0.00167 ریال7:14:06
0.001669 ریال7:11:05
0.001666 ریال7:07:05
0.001665 ریال7:02:05
0.001666 ریال6:56:05
0.001665 ریال6:50:07
0.001661 ریال6:41:05
0.00166 ریال6:32:06
0.001661 ریال6:17:06
0.00166 ریال6:14:06
0.001659 ریال6:11:06
0.001654 ریال6:06:06
0.001652 ریال6:02:06
0.001651 ریال5:47:06
0.001652 ریال5:44:05
0.001653 ریال5:29:05
0.001654 ریال5:26:06
0.001655 ریال5:20:07
0.001651 ریال5:17:06
0.00165 ریال5:11:05
0.001648 ریال5:06:05
0.001645 ریال4:58:05
0.001648 ریال4:53:05
0.001651 ریال4:38:05
0.00165 ریال4:35:06
0.001655 ریال4:32:06
0.001653 ریال4:29:06
0.001652 ریال4:27:05
0.001651 ریال4:17:05
0.001658 ریال4:07:05
0.001655 ریال3:58:05
0.001657 ریال3:55:06
0.001659 ریال3:50:06
0.001658 ریال3:44:05
0.001656 ریال3:35:06
0.001658 ریال3:32:05
0.001656 ریال3:23:05
0.001654 ریال3:14:05
0.001658 ریال3:08:05
0.001656 ریال3:05:06
0.001663 ریال2:58:05
0.00166 ریال2:56:06
0.001661 ریال2:53:05
0.001663 ریال2:44:06
0.001667 ریال2:40:07
0.001669 ریال2:35:06
0.001668 ریال2:32:05
0.001666 ریال2:29:05
0.001662 ریال2:26:05
0.001663 ریال2:17:05
0.001662 ریال2:13:05
0.00166 ریال1:44:05
0.001661 ریال1:34:06
0.001662 ریال1:28:05
0.001661 ریال1:25:06
0.001663 ریال1:16:06
0.001664 ریال1:13:05
0.001661 ریال1:08:05
0.00166 ریال1:02:07
0.001659 ریال0:56:06
0.001656 ریال0:53:05
0.001657 ریال0:47:06
0.001659 ریال0:41:06
0.00166 ریال0:35:07
0.001661 ریال0:32:06
0.001659 ریال0:29:05
0.001664 ریال0:20:08
0.001665 ریال0:11:06
0.001666 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات