شاخص یاب

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.10676
  • بالاترین قیمت روز:0.10782
  • پایین ترین قیمت روز:0.1062
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.10701
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.10717
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.10676 ریال10:33:03
0.10677 ریال10:29:06
0.10666 ریال10:28:06
0.10674 ریال10:20:09
0.10675 ریال10:16:07
0.10667 ریال10:14:06
0.10675 ریال10:13:06
0.10667 ریال10:10:03
0.1065 ریال10:06:07
0.10648 ریال10:01:02
0.1065 ریال9:59:02
0.10633 ریال9:58:07
0.10642 ریال9:55:08
0.10641 ریال9:52:03
0.10633 ریال9:45:08
0.10632 ریال9:44:06
0.1063 ریال9:41:03
0.10638 ریال9:40:08
0.10624 ریال9:39:07
0.10634 ریال9:38:07
0.10632 ریال9:37:03
0.1064 ریال9:36:07
0.10632 ریال9:34:06
0.10637 ریال9:32:02
0.10629 ریال9:31:03
0.10639 ریال9:30:03
0.10631 ریال9:26:06
0.10623 ریال9:25:08
0.10631 ریال9:23:06
0.10623 ریال9:19:06
0.10631 ریال9:17:02
0.10623 ریال9:16:03
0.10631 ریال9:15:03
0.10637 ریال9:14:06
0.10645 ریال9:12:07
0.10637 ریال9:11:06
0.10629 ریال9:09:02
0.10637 ریال9:08:03
0.10629 ریال9:06:06
0.10637 ریال9:04:07
0.10629 ریال9:03:07
0.10637 ریال8:58:07
0.10629 ریال8:57:07
0.10637 ریال8:56:07
0.10629 ریال8:54:06
0.10654 ریال8:52:03
0.10629 ریال8:51:07
0.10637 ریال8:48:06
0.1062 ریال8:47:06
0.10637 ریال8:46:07
0.10629 ریال8:45:07
0.10628 ریال8:44:07
0.1062 ریال8:43:07
0.10622 ریال8:41:07
0.10682 ریال7:57:07
0.1069 ریال7:55:03
0.10682 ریال7:46:02
0.10674 ریال7:45:08
0.10682 ریال7:39:06
0.1069 ریال7:27:07
0.10698 ریال7:25:10
0.1069 ریال7:20:04
0.10698 ریال7:17:06
0.1069 ریال7:11:03
0.10667 ریال7:10:04
0.10668 ریال7:08:03
0.10676 ریال7:05:07
0.10675 ریال7:04:07
0.10676 ریال6:57:07
0.10668 ریال6:56:02
0.10676 ریال6:42:36
0.10684 ریال6:27:07
0.107 ریال6:26:06
0.10692 ریال6:23:07
0.107 ریال6:22:06
0.10692 ریال5:57:03
0.10685 ریال5:56:06
0.10677 ریال5:37:02
0.10679 ریال5:27:07
0.10671 ریال5:21:07
0.10663 ریال5:20:04
0.10671 ریال5:18:06
0.10672 ریال5:10:08
0.10673 ریال5:07:07
0.10707 ریال5:06:06
0.10699 ریال5:03:06
0.10707 ریال5:01:08
0.10699 ریال4:56:07
0.10707 ریال4:53:06
0.10715 ریال4:52:06
0.10724 ریال4:46:07
0.10723 ریال4:39:02
0.10731 ریال4:37:02
0.10723 ریال4:35:07
0.10731 ریال4:34:07
0.10715 ریال4:33:07
0.10707 ریال4:29:06
0.10715 ریال4:28:03
0.10707 ریال4:25:07
0.10699 ریال4:23:06
0.10707 ریال4:20:03
0.10705 ریال4:19:03
0.10713 ریال4:18:06
0.10705 ریال4:15:08
0.10708 ریال4:12:06
0.1071 ریال4:09:02
0.10718 ریال4:08:04
0.1071 ریال3:58:07
0.10702 ریال3:56:07
0.1071 ریال3:55:02
0.10712 ریال3:53:07
0.10728 ریال3:52:06
0.10729 ریال3:51:06
0.10737 ریال3:50:03
0.10729 ریال3:47:07
0.10737 ریال3:46:02
0.10745 ریال3:42:07
0.10737 ریال3:40:04
0.10729 ریال3:38:07
0.10737 ریال3:37:07
0.10745 ریال3:36:07
0.10761 ریال3:34:07
0.10737 ریال3:32:02
0.10729 ریال3:23:05
0.10745 ریال3:19:06
0.10737 ریال3:18:06
0.10726 ریال3:16:06
0.10718 ریال3:14:07
0.10726 ریال3:12:07
0.10718 ریال3:11:06
0.10716 ریال3:10:04
0.10782 ریال3:09:02
0.10757 ریال3:07:06
0.10766 ریال3:04:06
0.10767 ریال3:03:07
0.10766 ریال3:01:07
0.10767 ریال2:59:07
0.10765 ریال2:55:07
0.10773 ریال2:54:06
0.10765 ریال2:44:07
0.10757 ریال2:43:06
0.1075 ریال2:37:07
0.10742 ریال2:33:07
0.10735 ریال2:29:06
0.10734 ریال2:28:06
0.10718 ریال2:27:06
0.10711 ریال2:26:06
0.10703 ریال2:24:03
0.10702 ریال2:16:06
0.10717 ریال2:12:07
0.10702 ریال2:10:04
0.10699 ریال2:09:07
0.107 ریال2:04:07
0.10692 ریال2:01:07
0.10684 ریال1:59:03
0.10692 ریال1:58:03
0.10676 ریال1:57:06
0.10677 ریال1:56:07
0.10701 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات