شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استیم / Steem

  • نرخ فعلی:0.11461
  • بالاترین قیمت روز:0.11707
  • پایین ترین قیمت روز:0.11456
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.11669
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۱۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.11563
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.89%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.11461 ریال2:18:08
0.11456 ریال2:17:08
0.11484 ریال2:16:08
0.11461 ریال2:15:11
0.11484 ریال2:14:08
0.11548 ریال2:12:08
0.11598 ریال2:06:08
0.11611 ریال2:04:08
0.11615 ریال2:02:08
0.11606 ریال2:01:11
0.11633 ریال2:00:14
0.11623 ریال1:59:08
0.11633 ریال1:58:08
0.11625 ریال1:56:08
0.11633 ریال1:55:10
0.11625 ریال1:54:08
0.1161 ریال1:51:08
0.11617 ریال1:49:08
0.11621 ریال1:48:09
0.11634 ریال1:42:08
0.11632 ریال1:41:08
0.11638 ریال1:40:11
0.11632 ریال1:39:08
0.11635 ریال1:38:08
0.11638 ریال1:37:09
0.11633 ریال1:36:08
0.11615 ریال1:35:10
0.11635 ریال1:34:10
0.11633 ریال1:33:09
0.11623 ریال1:30:53
0.11617 ریال1:30:47
0.11612 ریال1:28:08
0.11617 ریال1:27:08
0.11611 ریال1:24:08
0.11616 ریال1:23:07
0.11565 ریال1:19:08
0.11572 ریال1:18:07
0.11588 ریال1:17:08
0.11578 ریال1:14:08
0.11565 ریال1:12:08
0.11557 ریال1:11:08
0.11552 ریال1:10:09
0.11549 ریال1:09:07
0.11557 ریال1:07:08
0.11552 ریال1:06:08
0.11554 ریال1:03:07
0.11607 ریال1:02:07
0.11615 ریال1:01:08
0.11595 ریال1:00:12
0.11607 ریال0:59:07
0.11615 ریال0:58:08
0.11586 ریال0:57:07
0.11603 ریال0:56:07
0.11626 ریال0:55:09
0.1162 ریال0:54:08
0.11605 ریال0:53:07
0.11603 ریال0:52:08
0.11594 ریال0:51:08
0.11605 ریال0:50:09
0.11599 ریال0:49:08
0.1159 ریال0:47:07
0.11599 ریال0:46:09
0.11598 ریال0:45:09
0.11557 ریال0:44:07
0.11624 ریال0:43:07
0.11606 ریال0:42:07
0.11598 ریال0:41:08
0.11597 ریال0:40:10
0.11606 ریال0:39:07
0.11624 ریال0:38:08
0.11626 ریال0:37:07
0.11631 ریال0:36:08
0.11626 ریال0:34:07
0.11644 ریال0:33:07
0.11617 ریال0:32:07
0.11625 ریال0:31:08
0.11657 ریال0:30:10
0.11644 ریال0:29:07
0.11673 ریال0:28:08
0.1164 ریال0:27:08
0.11673 ریال0:26:07
0.11657 ریال0:25:08
0.11671 ریال0:24:08
0.11611 ریال0:23:07
0.11629 ریال0:22:09
0.11611 ریال0:21:08
0.11627 ریال0:19:08
0.11611 ریال0:18:08
0.11607 ریال0:17:07
0.11635 ریال0:16:08
0.11628 ریال0:15:09
0.11607 ریال0:14:07
0.11643 ریال0:13:08
0.11607 ریال0:12:08
0.11631 ریال0:11:07
0.11632 ریال0:09:07
0.11669 ریال0:07:07
0.1164 ریال0:06:07
0.11707 ریال0:04:08
0.11669 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات