کالایاب
شاخص یاب

استیم / Steem

  • نرخ فعلی:0.1788
  • بالاترین قیمت روز:0.18169
  • پایین ترین قیمت روز:0.17428
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.17554
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۸:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.1768
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1788 ریال4:58:05
0.1815 ریال4:55:06
0.1779 ریال4:52:05
0.17754 ریال4:50:07
0.17779 ریال4:47:06
0.17793 ریال4:44:05
0.18169 ریال4:40:06
0.17892 ریال4:38:06
0.17907 ریال4:35:06
0.17854 ریال4:32:05
0.17861 ریال4:29:05
0.17807 ریال4:26:05
0.17828 ریال4:23:05
0.17812 ریال4:20:07
0.17782 ریال4:16:02
0.17769 ریال4:14:06
0.1778 ریال4:11:05
0.1777 ریال4:07:05
0.17863 ریال4:02:05
0.17865 ریال3:58:05
0.17897 ریال3:55:06
0.17921 ریال3:52:06
0.17885 ریال3:50:07
0.17897 ریال3:46:05
0.17891 ریال3:44:05
0.17798 ریال3:40:04
0.17785 ریال3:37:05
0.17798 ریال3:34:05
0.17713 ریال3:32:05
0.17702 ریال3:29:06
0.17746 ریال3:26:05
0.17732 ریال3:23:06
0.17707 ریال3:20:04
0.17742 ریال3:17:05
0.17702 ریال3:14:06
0.17684 ریال3:11:05
0.17649 ریال3:07:03
0.17647 ریال3:04:02
0.17632 ریال3:02:06
0.1763 ریال2:58:05
0.17634 ریال2:55:06
0.1761 ریال2:52:05
0.17621 ریال2:50:07
0.17625 ریال2:46:02
0.17623 ریال2:44:06
0.17651 ریال2:40:04
0.17647 ریال2:37:02
0.17648 ریال2:35:06
0.17613 ریال2:32:06
0.17591 ریال2:26:05
0.17469 ریال2:23:06
0.17502 ریال2:16:05
0.17505 ریال2:13:05
0.17471 ریال2:10:06
0.17464 ریال2:08:06
0.17469 ریال2:04:03
0.1743 ریال1:58:05
0.17434 ریال1:56:05
0.17428 ریال1:52:05
0.17462 ریال1:50:07
0.17479 ریال1:47:05
0.17525 ریال1:44:05
0.1756 ریال1:41:05
0.17533 ریال1:34:05
0.17492 ریال1:32:05
0.17454 ریال1:28:05
0.17434 ریال1:26:06
0.17471 ریال1:22:05
0.17495 ریال1:20:07
0.17496 ریال1:17:05
0.17499 ریال1:13:06
0.17518 ریال1:10:07
0.17523 ریال1:08:05
0.17527 ریال1:05:06
0.17507 ریال1:02:06
0.17537 ریال0:58:06
0.17535 ریال0:55:06
0.17518 ریال0:52:05
0.17513 ریال0:50:06
0.17517 ریال0:47:05
0.17522 ریال0:44:05
0.17533 ریال0:40:07
0.17474 ریال0:35:06
0.17467 ریال0:32:03
0.17473 ریال0:26:06
0.17468 ریال0:23:05
0.17464 ریال0:20:07
0.17469 ریال0:14:05
0.17435 ریال0:11:05
0.17474 ریال0:07:05
0.17554 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات