کالایاب
شاخص یاب

استاتوس / Status

  • نرخ فعلی:0.017675
  • بالاترین قیمت روز:0.01791
  • پایین ترین قیمت روز:0.017227
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.017787
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.017796
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.017675 ریال13:52:03
0.017638 ریال13:50:10
0.017628 ریال13:47:07
0.017763 ریال13:44:03
0.017747 ریال13:40:07
0.0177 ریال13:34:07
0.017701 ریال13:28:03
0.0177 ریال13:26:07
0.01755 ریال13:22:03
0.017698 ریال13:20:10
0.017623 ریال13:16:03
0.017509 ریال13:10:09
0.017342 ریال13:08:07
0.017296 ریال13:01:05
0.017297 ریال12:58:07
0.017296 ریال12:56:07
0.017424 ریال12:53:07
0.017423 ریال12:47:08
0.017424 ریال12:38:07
0.017358 ریال12:35:09
0.017359 ریال12:14:04
0.017289 ریال12:11:07
0.017339 ریال12:07:07
0.017338 ریال11:58:07
0.017281 ریال11:55:08
0.017314 ریال11:46:07
0.017431 ریال11:43:06
0.017432 ریال11:40:10
0.017431 ریال11:37:08
0.017432 ریال11:31:05
0.017431 ریال11:28:03
0.017228 ریال11:26:06
0.017227 ریال11:23:07
0.017306 ریال11:14:07
0.017327 ریال10:59:07
0.017328 ریال10:56:06
0.017244 ریال10:53:07
0.017245 ریال10:51:06
0.017349 ریال10:47:06
0.017414 ریال10:44:06
0.017424 ریال10:40:05
0.017413 ریال10:38:02
0.017298 ریال10:32:06
0.017439 ریال10:26:07
0.017385 ریال10:23:06
0.017384 ریال10:20:04
0.017385 ریال10:13:05
0.017328 ریال10:10:08
0.017342 ریال10:07:02
0.017357 ریال9:53:06
0.017392 ریال9:50:08
0.017312 ریال9:44:07
0.017245 ریال9:41:06
0.017244 ریال9:38:06
0.017245 ریال9:29:06
0.017546 ریال9:26:05
0.017545 ریال9:23:06
0.017509 ریال9:17:06
0.017436 ریال9:14:05
0.017554 ریال9:10:04
0.0175 ریال9:05:07
0.01765 ریال9:02:06
0.017308 ریال8:58:03
0.017425 ریال8:56:07
0.017289 ریال8:53:06
0.017404 ریال8:50:07
0.01746 ریال8:44:05
0.017461 ریال8:41:05
0.017563 ریال8:38:05
0.017678 ریال8:36:05
0.017476 ریال8:29:06
0.017312 ریال8:24:05
0.0175 ریال8:21:06
0.017505 ریال8:17:03
0.017525 ریال8:14:06
0.017527 ریال8:12:05
0.017616 ریال7:58:02
0.017617 ریال7:53:05
0.017495 ریال7:50:07
0.017577 ریال7:47:06
0.017653 ریال7:44:02
0.017604 ریال7:41:05
0.017629 ریال7:38:05
0.017749 ریال7:35:04
0.01775 ریال7:32:05
0.01749 ریال7:29:06
0.017695 ریال7:26:05
0.017617 ریال7:23:06
0.017609 ریال7:20:07
0.017491 ریال7:14:05
0.017651 ریال7:11:05
0.017668 ریال7:06:05
0.017633 ریال7:02:05
0.017582 ریال6:59:05
0.017576 ریال6:53:05
0.017776 ریال6:50:07
0.01772 ریال6:44:05
0.017646 ریال6:38:06
0.017643 ریال6:35:06
0.01765 ریال6:29:02
0.017828 ریال6:23:21
0.01762 ریال6:20:08
0.017638 ریال6:16:02
0.017635 ریال6:14:05
0.017539 ریال6:11:05
0.017438 ریال6:08:06
0.017652 ریال6:05:03
0.017707 ریال6:02:03
0.01779 ریال5:56:06
0.017814 ریال5:52:03
0.017828 ریال5:50:07
0.017822 ریال5:47:06
0.017775 ریال5:44:06
0.017769 ریال5:40:04
0.017729 ریال5:38:06
0.017843 ریال5:35:07
0.017804 ریال5:32:06
0.017789 ریال5:29:06
0.01781 ریال5:26:06
0.017784 ریال5:23:06
0.017748 ریال5:20:07
0.017787 ریال5:17:06
0.01774 ریال5:13:02
0.017823 ریال5:11:05
0.017787 ریال5:08:06
0.017802 ریال5:05:04
0.017674 ریال5:02:05
0.017689 ریال4:58:05
0.017707 ریال4:56:05
0.017713 ریال4:52:05
0.01774 ریال4:50:07
0.017745 ریال4:47:05
0.017744 ریال4:44:05
0.017736 ریال4:41:05
0.017727 ریال4:38:05
0.017785 ریال4:34:02
0.017765 ریال4:32:02
0.017724 ریال4:29:05
0.017663 ریال4:26:06
0.01765 ریال4:23:06
0.017689 ریال4:20:06
0.01769 ریال4:17:05
0.017719 ریال4:14:05
0.017607 ریال4:11:05
0.01772 ریال4:07:05
0.017737 ریال4:01:04
0.017744 ریال3:58:02
0.017759 ریال3:55:06
0.017736 ریال3:52:03
0.017728 ریال3:50:07
0.017732 ریال3:47:05
0.017775 ریال3:44:05
0.017762 ریال3:40:04
0.01776 ریال3:38:05
0.017769 ریال3:35:06
0.017829 ریال3:32:02
0.017801 ریال3:29:02
0.017802 ریال3:26:05
0.017791 ریال3:23:05
0.01777 ریال3:20:07
0.017795 ریال3:16:02
0.017773 ریال3:14:05
0.017767 ریال3:11:05
0.01777 ریال3:08:02
0.017734 ریال3:05:03
0.017806 ریال3:02:06
0.017807 ریال2:58:03
0.017784 ریال2:56:05
0.017814 ریال2:53:05
0.017774 ریال2:49:02
0.017771 ریال2:47:05
0.017798 ریال2:44:05
0.017783 ریال2:40:04
0.01777 ریال2:38:05
0.017762 ریال2:35:06
0.017759 ریال2:32:05
0.017737 ریال2:29:05
0.017754 ریال2:26:06
0.01791 ریال2:23:05
0.017904 ریال2:20:06
0.017784 ریال2:17:05
0.017889 ریال2:13:05
0.017752 ریال2:11:05
0.017865 ریال2:08:05
0.017732 ریال2:05:06
0.017744 ریال2:02:06
0.017728 ریال1:58:05
0.017749 ریال1:55:04
0.017834 ریال1:53:06
0.017787 ریال1:50:07
0.017733 ریال1:47:05
0.017705 ریال1:44:06
0.017702 ریال1:40:07
0.017707 ریال1:37:05
0.017729 ریال1:34:05
0.017734 ریال1:32:05
0.0177 ریال1:28:02
0.017696 ریال1:26:05
0.017709 ریال1:22:05
0.017702 ریال1:20:07
0.017686 ریال1:16:05
0.017668 ریال1:13:03
0.017683 ریال1:10:07
0.017644 ریال1:07:05
0.017654 ریال1:05:06
0.017666 ریال1:02:05
0.017664 ریال0:58:05
0.017708 ریال0:56:06
0.01766 ریال0:52:07
0.017686 ریال0:50:07
0.017742 ریال0:47:05
0.01777 ریال0:40:07
0.017796 ریال0:38:06
0.017764 ریال0:35:06
0.017763 ریال0:32:06
0.017778 ریال0:29:05
0.017782 ریال0:26:05
0.017774 ریال0:20:06
0.017753 ریال0:16:02
0.017755 ریال0:14:05
0.01776 ریال0:07:05
0.017787 ریال0:03:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات