شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استاتوس / Status

  • نرخ فعلی:0.01266
  • بالاترین قیمت روز:0.012685
  • پایین ترین قیمت روز:0.012586
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.012662
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.012667
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.01266 ریال11:42:08
0.012661 ریال8:53:08
0.01266 ریال7:55:09
0.012661 ریال5:53:08
0.01266 ریال4:16:08
0.012685 ریال3:22:08
0.012625 ریال2:53:08
0.012626 ریال2:51:08
0.012629 ریال2:45:09
0.012589 ریال2:32:08
0.012646 ریال2:11:08
0.012586 ریال1:45:10
0.012591 ریال1:36:09
0.012599 ریال1:27:07
0.012677 ریال1:07:08
0.012672 ریال1:05:09
0.01267 ریال1:01:10
0.012656 ریال0:41:08
0.012655 ریال0:37:08
0.012654 ریال0:36:08
0.012658 ریال0:11:08
0.012662 ریال0:08:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات