شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسمارت بیلیونز / SmartBillions

  • نرخ فعلی:0.003127
  • بالاترین قیمت روز:0.003144
  • پایین ترین قیمت روز:0.003085
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00309
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.003102
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک اسمارت بیلیونز / SmartBillions در روز جاری

نمودار کندل استیک اسمارت بیلیونز / SmartBillions در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.003127 ریال14:15:07
0.003119 ریال14:11:07
0.003144 ریال14:07:06
0.003135 ریال13:59:06
0.003139 ریال13:55:08
0.003142 ریال13:51:07
0.003135 ریال13:43:06
0.003132 ریال13:39:06
0.003136 ریال13:35:08
0.003143 ریال13:27:06
0.003132 ریال13:19:08
0.00314 ریال13:11:05
0.003135 ریال13:07:06
0.003141 ریال13:03:06
0.003132 ریال12:59:06
0.003134 ریال12:55:08
0.003132 ریال12:51:06
0.003137 ریال12:47:07
0.00313 ریال12:43:07
0.003139 ریال12:39:06
0.003133 ریال12:35:07
0.00314 ریال12:27:08
0.003141 ریال12:24:07
0.003126 ریال12:19:07
0.003144 ریال12:15:08
0.003142 ریال12:11:07
0.003133 ریال12:07:07
0.003136 ریال12:03:06
0.003128 ریال11:55:07
0.003144 ریال11:47:06
0.003128 ریال11:44:07
0.003144 ریال11:39:11
0.00314 ریال11:36:07
0.003142 ریال11:31:08
0.003129 ریال11:27:07
0.003138 ریال11:24:07
0.003134 ریال11:15:08
0.003135 ریال11:07:06
0.003132 ریال11:03:05
0.003136 ریال10:59:06
0.003143 ریال10:55:09
0.00313 ریال10:48:06
0.003123 ریال10:39:06
0.003137 ریال10:31:08
0.00314 ریال10:23:07
0.003136 ریال10:11:06
0.003123 ریال10:04:07
0.003121 ریال9:59:06
0.003123 ریال9:55:07
0.003137 ریال9:51:06
0.003141 ریال9:47:06
0.003135 ریال9:43:07
0.003131 ریال9:39:06
0.003134 ریال9:35:08
0.003139 ریال9:31:07
0.00314 ریال9:27:06
0.003141 ریال9:23:05
0.003135 ریال9:19:06
0.003143 ریال9:15:07
0.003127 ریال9:11:09
0.00314 ریال9:07:06
0.003124 ریال9:03:05
0.003133 ریال8:59:05
0.003138 ریال8:55:07
0.003129 ریال8:47:05
0.003123 ریال8:39:05
0.003132 ریال8:35:07
0.003125 ریال8:31:06
0.003141 ریال8:27:06
0.003132 ریال8:23:05
0.003131 ریال8:19:06
0.003125 ریال8:11:05
0.003113 ریال8:07:06
0.003124 ریال8:03:05
0.003138 ریال7:59:06
0.003111 ریال7:55:07
0.003141 ریال7:51:06
0.003126 ریال7:47:05
0.003142 ریال7:43:06
0.003117 ریال7:39:05
0.003139 ریال7:35:07
0.003107 ریال7:23:05
0.00313 ریال7:19:06
0.00311 ریال7:15:07
0.003113 ریال7:08:06
0.003104 ریال6:59:05
0.003137 ریال6:55:07
0.003127 ریال6:47:06
0.003128 ریال6:43:06
0.003116 ریال6:35:07
0.003093 ریال6:31:52
0.003119 ریال6:27:06
0.003116 ریال6:23:06
0.003124 ریال6:19:06
0.003132 ریال6:15:07
0.003126 ریال6:03:06
0.003096 ریال5:55:07
0.003097 ریال5:47:06
0.003114 ریال5:39:06
0.003116 ریال5:35:07
0.003124 ریال5:27:05
0.003123 ریال5:23:06
0.003094 ریال5:15:08
0.003127 ریال5:11:05
0.00311 ریال5:07:06
0.003103 ریال4:59:05
0.003107 ریال4:47:06
0.00311 ریال4:43:06
0.00312 ریال4:39:05
0.003097 ریال4:35:07
0.003116 ریال4:27:06
0.003092 ریال4:23:06
0.003106 ریال4:19:05
0.003113 ریال4:15:07
0.003104 ریال4:11:06
0.00313 ریال4:08:06
0.003133 ریال4:03:05
0.003112 ریال3:59:05
0.003118 ریال3:55:07
0.003121 ریال3:51:05
0.003106 ریال3:47:06
0.003123 ریال3:43:06
0.003094 ریال3:39:05
0.003131 ریال3:35:07
0.003117 ریال3:27:06
0.00311 ریال3:15:06
0.00313 ریال3:07:05
0.003111 ریال2:59:06
0.003123 ریال2:55:07
0.003097 ریال2:47:06
0.003126 ریال2:43:06
0.003113 ریال2:39:05
0.003128 ریال2:35:07
0.003113 ریال2:27:05
0.003095 ریال2:23:06
0.003127 ریال2:15:08
0.003097 ریال2:11:06
0.003112 ریال2:07:06
0.003105 ریال2:03:05
0.003091 ریال1:59:05
0.003133 ریال1:55:07
0.003092 ریال1:51:06
0.003115 ریال1:47:06
0.003092 ریال1:43:06
0.003105 ریال1:39:06
0.003099 ریال1:35:07
0.003114 ریال1:27:06
0.003107 ریال1:23:05
0.00311 ریال1:19:06
0.003107 ریال1:15:07
0.003097 ریال1:07:05
0.003094 ریال1:03:04
0.003097 ریال0:59:06
0.003114 ریال0:55:07
0.003097 ریال0:51:05
0.003105 ریال0:47:05
0.003086 ریال0:43:05
0.003102 ریال0:35:06
0.003087 ریال0:27:05
0.003098 ریال0:23:05
0.003085 ریال0:19:06
0.003103 ریال0:15:07
0.003097 ریال0:11:06
0.00309 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات