کالایاب
شاخص یاب

اسمارت بیلیونز / SmartBillions

  • نرخ فعلی:0.004971
  • بالاترین قیمت روز:0.005218
  • پایین ترین قیمت روز:0.004958
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.005094
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.005144
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک اسمارت بیلیونز / SmartBillions در روز جاری

نمودار کندل استیک اسمارت بیلیونز / SmartBillions در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.004971 ریال11:32:07
0.004981 ریال11:28:06
0.004988 ریال11:19:06
0.004989 ریال11:16:06
0.004976 ریال11:10:08
0.004962 ریال11:02:07
0.004958 ریال10:59:06
0.004963 ریال10:56:07
0.004984 ریال10:53:07
0.004981 ریال10:50:09
0.004984 ریال10:47:07
0.004966 ریال10:44:07
0.004967 ریال10:38:07
0.004981 ریال10:32:07
0.004984 ریال10:29:07
0.004962 ریال10:26:06
0.004968 ریال10:19:06
0.00497 ریال10:17:07
0.004964 ریال10:04:06
0.004973 ریال10:01:08
0.00497 ریال9:52:06
0.004968 ریال9:47:06
0.00497 ریال9:44:06
0.004985 ریال9:38:06
0.004967 ریال9:32:06
0.004966 ریال9:22:06
0.004964 ریال9:19:06
0.004967 ریال9:16:06
0.004977 ریال9:08:06
0.004985 ریال9:02:06
0.004981 ریال8:47:06
0.004984 ریال8:44:06
0.004985 ریال8:38:06
0.004987 ریال8:32:06
0.005078 ریال8:23:06
0.005151 ریال8:17:05
0.0051 ریال8:11:06
0.005071 ریال8:06:06
0.005135 ریال8:02:06
0.00504 ریال7:59:05
0.005035 ریال7:53:06
0.005045 ریال7:47:06
0.005039 ریال7:44:06
0.005027 ریال7:41:06
0.005073 ریال7:35:08
0.004984 ریال7:32:06
0.00508 ریال7:29:05
0.005063 ریال7:23:06
0.004985 ریال7:20:07
0.005071 ریال7:14:06
0.00509 ریال7:11:06
0.005091 ریال7:06:05
0.005102 ریال6:59:05
0.005141 ریال6:56:05
0.005071 ریال6:47:05
0.005086 ریال6:44:06
0.005155 ریال6:38:06
0.00506 ریال6:35:06
0.005049 ریال6:32:05
0.005018 ریال6:29:05
0.005125 ریال6:26:06
0.005175 ریال6:23:34
0.005177 ریال6:20:08
0.005188 ریال6:13:06
0.005201 ریال6:10:08
0.00515 ریال6:06:06
0.005181 ریال6:02:06
0.005172 ریال5:59:06
0.005195 ریال5:56:06
0.005184 ریال5:50:08
0.005152 ریال5:47:06
0.005155 ریال5:38:07
0.00516 ریال5:35:07
0.005167 ریال5:29:05
0.005192 ریال5:26:06
0.005204 ریال5:23:06
0.005191 ریال5:14:07
0.005196 ریال5:08:05
0.005168 ریال4:56:06
0.005166 ریال4:52:06
0.005183 ریال4:50:08
0.005152 ریال4:47:05
0.005129 ریال4:44:06
0.005164 ریال4:40:07
0.005205 ریال4:38:06
0.005142 ریال4:35:07
0.005196 ریال4:32:06
0.005185 ریال4:26:06
0.005186 ریال4:23:06
0.005199 ریال4:20:07
0.005197 ریال4:14:07
0.005143 ریال4:08:05
0.005125 ریال4:02:06
0.005194 ریال3:58:06
0.005153 ریال3:55:07
0.00517 ریال3:50:07
0.005137 ریال3:44:06
0.00519 ریال3:35:07
0.005122 ریال3:32:06
0.005204 ریال3:23:05
0.005146 ریال3:14:05
0.005158 ریال3:10:07
0.00518 ریال3:08:06
0.005204 ریال2:56:06
0.005153 ریال2:52:06
0.005139 ریال2:50:07
0.00513 ریال2:47:06
0.005218 ریال2:40:08
0.005119 ریال2:34:06
0.005138 ریال2:32:07
0.005155 ریال2:28:06
0.005126 ریال2:26:06
0.005137 ریال2:16:05
0.005112 ریال2:13:06
0.005122 ریال2:10:07
0.005109 ریال2:07:05
0.005146 ریال2:05:07
0.005135 ریال2:01:06
0.005157 ریال1:52:06
0.005112 ریال1:50:08
0.005144 ریال1:37:06
0.005141 ریال1:32:06
0.005146 ریال1:28:06
0.005138 ریال1:26:05
0.005145 ریال1:16:06
0.005142 ریال1:13:06
0.005134 ریال1:08:06
0.005149 ریال1:02:06
0.005131 ریال0:58:05
0.005143 ریال0:56:05
0.005154 ریال0:53:06
0.00514 ریال0:47:06
0.005142 ریال0:44:06
0.005134 ریال0:38:05
0.005096 ریال0:32:06
0.005118 ریال0:29:05
0.005128 ریال0:27:06
0.005119 ریال0:21:06
0.005135 ریال0:17:06
0.005121 ریال0:12:06
0.005094 ریال0:08:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات