شاخص یاب

ریپل / Ripple

  • نرخ فعلی:0.29002
  • بالاترین قیمت روز:0.29407
  • پایین ترین قیمت روز:0.28441
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.28785
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.28769
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.29002 ریال4:34:07
0.29012 ریال4:33:08
0.29024 ریال4:32:04
0.29022 ریال4:31:04
0.2901 ریال4:30:07
0.29004 ریال4:29:03
0.28993 ریال4:28:03
0.28999 ریال4:27:07
0.28973 ریال4:26:04
0.28994 ریال4:25:09
0.28987 ریال4:24:04
0.28985 ریال4:23:03
0.28965 ریال4:22:04
0.28954 ریال4:21:08
0.28964 ریال4:20:06
0.28949 ریال4:19:07
0.28932 ریال4:18:07
0.28925 ریال4:17:04
0.28936 ریال4:16:07
0.28931 ریال4:15:08
0.28918 ریال4:14:04
0.28904 ریال4:13:07
0.28911 ریال4:11:07
0.28852 ریال4:10:08
0.28846 ریال4:09:07
0.2885 ریال4:08:04
0.28846 ریال4:07:07
0.28864 ریال4:06:07
0.28844 ریال4:05:05
0.28849 ریال4:04:04
0.28845 ریال4:03:07
0.28834 ریال4:02:04
0.2883 ریال4:01:04
0.28832 ریال3:58:04
0.28827 ریال3:57:07
0.28814 ریال3:56:04
0.28819 ریال3:55:09
0.28818 ریال3:53:03
0.28808 ریال3:52:04
0.28804 ریال3:50:12
0.2881 ریال3:49:07
0.28797 ریال3:48:03
0.28824 ریال3:47:04
0.28825 ریال3:46:07
0.28824 ریال3:45:05
0.28825 ریال3:44:07
0.28852 ریال3:43:03
0.28859 ریال3:42:07
0.28865 ریال3:41:07
0.28869 ریال3:40:10
0.28875 ریال3:39:07
0.28879 ریال3:38:03
0.28891 ریال3:37:07
0.2889 ریال3:36:04
0.28895 ریال3:35:05
0.28889 ریال3:34:03
0.28885 ریال3:33:03
0.28896 ریال3:32:07
0.28932 ریال3:31:07
0.28929 ریال3:30:10
0.28912 ریال3:29:04
0.28917 ریال3:28:04
0.28898 ریال3:26:07
0.28895 ریال3:25:05
0.28905 ریال3:24:04
0.28906 ریال3:23:07
0.28884 ریال3:22:06
0.28864 ریال3:21:03
0.28863 ریال3:20:09
0.28918 ریال3:19:03
0.28928 ریال3:17:03
0.28968 ریال3:16:07
0.28973 ریال3:15:04
0.28972 ریال3:14:07
0.29 ریال3:13:06
0.29016 ریال3:12:07
0.29047 ریال3:11:07
0.29056 ریال3:10:05
0.29063 ریال3:09:03
0.29085 ریال3:08:06
0.29096 ریال3:07:03
0.29097 ریال3:06:07
0.29115 ریال3:05:05
0.29126 ریال3:04:03
0.29125 ریال3:03:07
0.29132 ریال3:02:04
0.29116 ریال3:01:08
0.29108 ریال3:00:11
0.29114 ریال2:59:07
0.29105 ریال2:57:07
0.29104 ریال2:56:03
0.291 ریال2:55:08
0.29101 ریال2:54:07
0.29099 ریال2:53:03
0.29101 ریال2:52:07
0.29099 ریال2:51:07
0.29108 ریال2:50:05
0.291 ریال2:49:03
0.29088 ریال2:48:03
0.29089 ریال2:46:07
0.2909 ریال2:45:08
0.29098 ریال2:44:06
0.29088 ریال2:43:03
0.29067 ریال2:42:03
0.2906 ریال2:41:03
0.29087 ریال2:40:09
0.29116 ریال2:39:03
0.29129 ریال2:38:03
0.29141 ریال2:37:07
0.2915 ریال2:36:03
0.29148 ریال2:35:08
0.29163 ریال2:34:03
0.29162 ریال2:33:07
0.29158 ریال2:32:07
0.2914 ریال2:31:03
0.29165 ریال2:29:03
0.292 ریال2:28:07
0.29203 ریال2:27:03
0.29212 ریال2:26:06
0.29218 ریال2:25:07
0.29237 ریال2:24:03
0.29239 ریال2:23:06
0.29244 ریال2:22:03
0.29249 ریال2:21:07
0.29241 ریال2:20:04
0.29233 ریال2:19:02
0.29227 ریال2:18:06
0.29242 ریال2:17:06
0.29245 ریال2:16:03
0.29264 ریال2:15:08
0.29265 ریال2:14:06
0.29258 ریال2:13:05
0.29261 ریال2:12:06
0.29234 ریال2:11:03
0.29242 ریال2:10:08
0.29232 ریال2:09:02
0.29204 ریال2:08:02
0.29221 ریال2:07:06
0.29232 ریال2:06:03
0.29253 ریال2:05:04
0.29286 ریال2:04:06
0.29313 ریال2:03:03
0.29327 ریال2:02:06
0.29344 ریال2:01:07
0.29346 ریال2:00:06
0.29348 ریال1:59:07
0.29355 ریال1:58:03
0.29345 ریال1:57:06
0.29325 ریال1:56:03
0.29267 ریال1:55:08
0.29213 ریال1:54:06
0.292 ریال1:53:06
0.29187 ریال1:52:02
0.2918 ریال1:51:03
0.29201 ریال1:50:04
0.29221 ریال1:49:06
0.29242 ریال1:48:06
0.29265 ریال1:47:02
0.29287 ریال1:46:06
0.29255 ریال1:45:04
0.29372 ریال1:44:03
0.29342 ریال1:43:03
0.29407 ریال1:42:05
0.29265 ریال1:41:06
0.29153 ریال1:40:10
0.2893 ریال1:39:06
0.28925 ریال1:38:07
0.28764 ریال1:37:02
0.28789 ریال1:36:06
0.28751 ریال1:35:07
0.28777 ریال1:34:03
0.28804 ریال1:33:06
0.2863 ریال1:32:06
0.28573 ریال1:31:03
0.28568 ریال1:30:04
0.28511 ریال1:29:06
0.28537 ریال1:28:03
0.2854 ریال1:27:02
0.28527 ریال1:26:03
0.28441 ریال1:25:08
0.28467 ریال1:24:06
0.28503 ریال1:23:02
0.28518 ریال1:22:02
0.28535 ریال1:21:03
0.28534 ریال1:20:08
0.28532 ریال1:19:05
0.28556 ریال1:18:06
0.28541 ریال1:16:06
0.28534 ریال1:15:03
0.28539 ریال1:14:03
0.28536 ریال1:13:06
0.28532 ریال1:12:06
0.28551 ریال1:11:02
0.28564 ریال1:10:03
0.28555 ریال1:09:06
0.28557 ریال1:08:06
0.28554 ریال1:07:06
0.28548 ریال1:06:03
0.28554 ریال1:05:07
0.28574 ریال1:04:03
0.28581 ریال1:02:06
0.2853 ریال1:01:06
0.28512 ریال1:00:05
0.2852 ریال0:59:06
0.28556 ریال0:58:03
0.28559 ریال0:57:06
0.2854 ریال0:56:06
0.28538 ریال0:55:07
0.28514 ریال0:54:03
0.2853 ریال0:53:05
0.28547 ریال0:52:05
0.28556 ریال0:51:06
0.28577 ریال0:50:08
0.28645 ریال0:49:05
0.28642 ریال0:48:03
0.28641 ریال0:47:02
0.28664 ریال0:46:06
0.2869 ریال0:45:07
0.28705 ریال0:44:06
0.28709 ریال0:43:06
0.28712 ریال0:42:06
0.28713 ریال0:41:06
0.2871 ریال0:40:09
0.28715 ریال0:39:06
0.28717 ریال0:38:06
0.28754 ریال0:37:05
0.28708 ریال0:36:02
0.28703 ریال0:35:02
0.287 ریال0:34:02
0.28697 ریال0:33:06
0.28693 ریال0:32:06
0.28698 ریال0:31:02
0.28697 ریال0:30:10
0.28705 ریال0:29:05
0.28717 ریال0:28:07
0.28738 ریال0:27:02
0.28715 ریال0:26:02
0.28725 ریال0:25:07
0.28724 ریال0:24:05
0.28709 ریال0:23:05
0.2872 ریال0:22:06
0.28721 ریال0:21:06
0.28801 ریال0:19:02
0.28812 ریال0:18:02
0.28808 ریال0:17:02
0.28802 ریال0:16:06
0.28804 ریال0:15:07
0.28798 ریال0:12:02
0.28802 ریال0:11:06
0.28803 ریال0:10:07
0.28804 ریال0:09:06
0.28805 ریال0:08:02
0.28797 ریال0:07:02
0.28794 ریال0:06:06
0.28786 ریال0:05:03
0.28782 ریال0:04:06
0.28785 ریال0:03:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات