کالایاب
شاخص یاب

ریپل / Ripple

  • نرخ فعلی:0.43067
  • بالاترین قیمت روز:0.43384
  • پایین ترین قیمت روز:0.42017
  • بیشترین مقدار نوسان روز:19,007,999.74
  • درصد بیشترین نوسان روز:66.93%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.12148
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.42284
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0078

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
550.77 ریال17:58:12
431.86 ریال17:57:03
0.4298 ریال17:49:01
1,558 ریال17:41:00
133,550 ریال17:39:41
1,750.25 ریال17:32:40
134.68 ریال17:28:55
8,273 ریال17:25:00
133,420 ریال17:14:52
968.8 ریال17:13:12
9,303.951 ریال17:08:55
5,792 ریال17:03:03
15,540 ریال16:57:25
66.64 ریال16:53:12
53,800 ریال16:52:57
137,000 ریال16:49:08
133,500 ریال16:48:01
593.55 ریال16:45:07
170,510 ریال16:42:54
1,538.17 ریال16:39:12
378.44 ریال16:35:12
125,100 ریال16:33:21
99,110 ریال16:31:03
0.3453 ریال16:28:58
19,600 ریال16:26:58
99,060 ریال16:24:55
135,860 ریال16:22:23
9,255 ریال16:20:59
132.43 ریال16:17:02
1,453.4 ریال16:16:12
14.89 ریال16:12:45
9,232.9 ریال16:08:58
612.03 ریال16:05:13
2.622 ریال16:04:34
4,244,000 ریال16:01:51
649,474 ریال16:01:15
462.25 ریال15:57:14
2,890,000 ریال15:56:08
441.88 ریال15:53:11
550.17 ریال15:51:12
154,030 ریال15:49:51
14.6999 ریال15:47:56
0.0469 ریال15:47:00
55.509 ریال15:46:46
6,633 ریال15:46:35
9,058 ریال15:46:17
146,600 ریال15:43:05
143,900 ریال15:20:31
17,330 ریال14:42:49
9,018.5 ریال14:41:17
790.01 ریال14:33:45
912.12 ریال14:31:38
9,138.64 ریال14:28:58
61.78 ریال14:27:25
11,665 ریال14:20:26
293.8 ریال14:17:30
37,060 ریال14:14:09
318.05 ریال14:12:13
1,363 ریال14:08:33
9,094.5 ریال14:05:16
2,437.75 ریال14:02:29
18,630,000 ریال13:59:44
1,501.61 ریال13:57:11
93,690 ریال13:56:57
0.047 ریال13:53:14
19,002,000 ریال13:52:58
0.5861 ریال13:44:27
0.258 ریال13:44:13
19,008,000 ریال13:43:34
12,112 ریال13:39:24
406.85 ریال13:35:26
17,400 ریال13:32:13
37,100 ریال13:30:47
0.05774 ریال12:54:07
1,425 ریال12:49:53
0.014402 ریال12:49:14
2,460 ریال12:48:10
0.00211 ریال12:47:55
10.2 ریال12:46:05
61.965 ریال12:42:59
0.7495 ریال12:39:54
139,700 ریال12:36:38
382.85 ریال12:32:32
5,380.64 ریال12:28:59
27,257.5 ریال12:26:24
241.78 ریال12:21:16
0.018846 ریال12:19:04
7.15 ریال12:17:49
9,125.32 ریال12:17:03
14,100 ریال12:15:31
0.258 ریال12:14:04
8.6816 ریال12:13:13
0.49003 ریال12:12:03
1,592.37 ریال12:06:32
0.00032 ریال11:59:00
0.1283 ریال11:58:20
0.1284 ریال11:57:11
0.0436 ریال11:56:34
269.36 ریال11:56:23
0.103349 ریال11:53:07
0.001186 ریال11:51:40
0.08723 ریال11:49:47
573.64 ریال11:46:48
0.10267 ریال11:44:54
48.682 ریال11:43:44
0.000502 ریال11:40:54
0.27025 ریال11:39:46
6.6606 ریال11:38:22
32,961.3 ریال11:36:40
0.55812 ریال11:35:20
3,982.3 ریال11:31:23
9,171 ریال11:28:04
69.85 ریال11:23:52
639,888 ریال11:18:44
0.000868 ریال11:15:05
314.03 ریال11:12:33
0.079015 ریال11:01:42
127.0193 ریال10:55:14
9.887 ریال10:50:17
0.0852 ریال10:46:40
0.003998 ریال10:45:28
11,466.08 ریال10:40:40
94.75 ریال10:35:54
62.18 ریال10:29:29
0.08 ریال10:21:58
158.2 ریال10:15:58
1,532.2 ریال10:07:58
134,850 ریال10:06:45
0.02231 ریال10:02:15
0.04641 ریال9:58:35
0.000871 ریال9:49:34
0.005184 ریال9:37:38
430.03 ریال9:27:50
3.5445 ریال9:20:07
0.007123 ریال9:12:38
269.85 ریال8:50:26
429.13 ریال8:41:01
0.0137 ریال8:37:46
2.5142 ریال8:27:38
0.000911 ریال8:24:29
0.003056 ریال8:16:32
0.03855 ریال8:14:31
0.000228 ریال8:07:27
0.15139 ریال8:03:13
21,144.5 ریال7:50:35
427.51 ریال7:41:03
0.3 ریال7:32:17
269 ریال7:21:06
21,248.2715 ریال7:12:55
114.941 ریال7:01:34
313.47 ریال6:54:11
428.62 ریال6:32:59
0.0465 ریال6:21:13
7.0628 ریال6:12:58
9,108.1 ریال5:56:53
610.2 ریال5:45:06
0.1235 ریال5:35:11
153,910 ریال5:26:45
0.14201 ریال5:14:14
40.073 ریال5:05:00
559,962 ریال4:56:58
0.07871 ریال3:53:56
666.6 ریال3:38:43
29.327 ریال3:34:55
0.3562 ریال3:34:55
1.15 ریال3:31:50
344.87 ریال3:25:14
0.005789 ریال3:18:47
1,341.78 ریال3:14:12
426.39 ریال3:11:15
0.015382 ریال3:06:26
1.3707 ریال2:58:28
6.9628 ریال2:54:39
4,385 ریال2:49:21
136.01 ریال2:47:02
0.022812 ریال2:45:04
0.020129 ریال2:42:41
64.3785 ریال2:39:15
120.85 ریال2:29:25
0.123 ریال2:23:55
8.631 ریال2:19:56
0.6863 ریال2:15:51
0.001174 ریال2:10:08
0.003688 ریال2:06:42
0.000496 ریال2:02:56
0.001668 ریال1:57:21
0.508 ریال1:53:16
0.000856 ریال1:50:08
154,050 ریال1:45:46
0.03703 ریال1:41:26
0.003307 ریال1:37:43
0.000939 ریال1:33:25
39.927 ریال1:27:59
34.829 ریال1:27:20
0.1228 ریال1:24:45
0.0032 ریال1:21:20
0.008613 ریال1:18:09
0.029953 ریال1:14:41
8.6883 ریال1:12:36
9.668 ریال1:11:13
1,209 ریال1:08:16
16.11 ریال1:05:49
0.02258 ریال1:03:47
0.7298 ریال1:01:11
0.18711 ریال0:52:37
0.0436 ریال0:49:20
0.12148 ریال0:46:36
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات