شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریوین / Revain

  • نرخ فعلی:0.0491
  • بالاترین قیمت روز:0.05041
  • پایین ترین قیمت روز:0.04868
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.04977
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.05013
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک ریوین / Revain در روز جاری

نمودار کندل استیک ریوین / Revain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0491 ریال15:11:08
0.04912 ریال15:03:07
0.04903 ریال14:59:06
0.04931 ریال14:47:06
0.04899 ریال14:43:06
0.04906 ریال14:39:06
0.04903 ریال14:35:07
0.04905 ریال14:31:07
0.04907 ریال14:23:06
0.04904 ریال14:19:06
0.04908 ریال14:11:06
0.04911 ریال13:59:06
0.04908 ریال13:55:07
0.04905 ریال13:51:06
0.04915 ریال13:43:06
0.04906 ریال13:39:06
0.04911 ریال13:35:07
0.04921 ریال13:27:06
0.04919 ریال13:19:07
0.04922 ریال13:07:06
0.04902 ریال13:03:06
0.04917 ریال12:59:06
0.04934 ریال12:55:08
0.04909 ریال12:51:06
0.04925 ریال12:47:06
0.0493 ریال12:43:06
0.04919 ریال12:39:06
0.04929 ریال12:35:07
0.04921 ریال12:27:08
0.04905 ریال12:24:07
0.04901 ریال12:19:07
0.04908 ریال12:11:06
0.04909 ریال12:07:06
0.04914 ریال12:03:06
0.04919 ریال11:47:06
0.04916 ریال11:44:07
0.04917 ریال11:39:10
0.04919 ریال11:36:06
0.04921 ریال11:31:07
0.04922 ریال11:27:07
0.04953 ریال11:24:06
0.04922 ریال11:15:08
0.04925 ریال11:07:06
0.04928 ریال11:03:05
0.0493 ریال10:59:06
0.04931 ریال10:55:08
0.04913 ریال10:48:06
0.04919 ریال10:39:06
0.04939 ریال10:31:07
0.04868 ریال10:23:07
0.04943 ریال10:19:06
0.04922 ریال10:11:06
0.04934 ریال10:04:06
0.04927 ریال9:59:05
0.04932 ریال9:55:07
0.04933 ریال9:51:06
0.04899 ریال9:47:05
0.04947 ریال9:43:06
0.04944 ریال9:39:06
0.04954 ریال9:35:07
0.04964 ریال9:31:07
0.04971 ریال9:27:05
0.04961 ریال9:23:05
0.04962 ریال9:19:06
0.04963 ریال9:15:06
0.04932 ریال9:11:09
0.04941 ریال9:07:05
0.0494 ریال9:03:05
0.04946 ریال8:59:05
0.0494 ریال8:55:07
0.04939 ریال8:47:05
0.0493 ریال8:39:05
0.04933 ریال8:35:06
0.04928 ریال8:31:06
0.04926 ریال8:27:06
0.04931 ریال8:23:05
0.04927 ریال8:19:06
0.04913 ریال8:11:05
0.04914 ریال8:07:05
0.04916 ریال8:03:05
0.04913 ریال7:59:06
0.04902 ریال7:51:06
0.04901 ریال7:47:05
0.04908 ریال7:43:06
0.04902 ریال7:35:07
0.04946 ریال7:23:05
0.04921 ریال7:19:05
0.04935 ریال7:15:07
0.04888 ریال7:08:06
0.04889 ریال7:03:05
0.04894 ریال6:59:05
0.04896 ریال6:55:07
0.04907 ریال6:47:06
0.04909 ریال6:43:06
0.0491 ریال6:39:05
0.04911 ریال6:35:06
0.04953 ریال6:31:30
0.04957 ریال6:27:06
0.04956 ریال6:23:06
0.04953 ریال6:19:06
0.04948 ریال6:15:07
0.04958 ریال6:03:06
0.04963 ریال5:59:06
0.04957 ریال5:55:06
0.05 ریال5:47:06
0.04983 ریال5:39:06
0.05014 ریال5:35:06
0.04979 ریال5:27:05
0.04978 ریال5:23:06
0.05 ریال5:15:07
0.05015 ریال5:11:05
0.05008 ریال5:07:06
0.05014 ریال4:59:05
0.05011 ریال4:55:06
0.05018 ریال4:47:05
0.05023 ریال4:43:06
0.05026 ریال4:39:05
0.05021 ریال4:35:07
0.05041 ریال4:27:05
0.05031 ریال4:23:06
0.05028 ریال4:19:05
0.05035 ریال4:15:07
0.05032 ریال4:11:06
0.05031 ریال4:08:05
0.05026 ریال4:03:05
0.04954 ریال3:59:05
0.04949 ریال3:51:05
0.04952 ریال3:47:05
0.04946 ریال3:43:05
0.04944 ریال3:35:06
0.0493 ریال3:27:06
0.04938 ریال3:23:05
0.04972 ریال3:15:06
0.04996 ریال3:07:05
0.04987 ریال2:59:05
0.05007 ریال2:55:06
0.05006 ریال2:47:06
0.05007 ریال2:43:06
0.04914 ریال2:39:05
0.04989 ریال2:35:07
0.04958 ریال2:27:05
0.04923 ریال2:23:05
0.04918 ریال2:15:07
0.04871 ریال2:11:06
0.05007 ریال2:07:06
0.04958 ریال1:59:05
0.04913 ریال1:55:07
0.04902 ریال1:51:05
0.04944 ریال1:47:05
0.0491 ریال1:43:05
0.04908 ریال1:35:06
0.04915 ریال1:27:05
0.04923 ریال1:23:05
0.04972 ریال1:19:05
0.04947 ریال1:15:07
0.04966 ریال1:07:05
0.04999 ریال1:03:04
0.04958 ریال0:55:07
0.04981 ریال0:51:05
0.04939 ریال0:47:05
0.04957 ریال0:43:05
0.04956 ریال0:39:05
0.04926 ریال0:35:06
0.04954 ریال0:27:05
0.04962 ریال0:23:05
0.0495 ریال0:19:05
0.04954 ریال0:15:06
0.04968 ریال0:11:05
0.04977 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات