کالایاب
شاخص یاب

ریوین / Revain

  • نرخ فعلی:0.12899
  • بالاترین قیمت روز:0.13089
  • پایین ترین قیمت روز:0.12726
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.12802
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۸:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.12792
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک ریوین / Revain در روز جاری

نمودار کندل استیک ریوین / Revain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.12899 ریال5:18:07
0.12896 ریال5:16:08
0.12898 ریال5:14:08
0.12834 ریال5:13:09
0.12905 ریال5:12:08
0.12892 ریال5:09:08
0.12839 ریال5:05:08
0.12834 ریال5:02:07
0.12843 ریال4:56:03
0.12865 ریال4:52:07
0.12894 ریال4:50:09
0.1292 ریال4:49:08
0.12865 ریال4:47:07
0.12891 ریال4:45:09
0.12913 ریال4:41:09
0.12905 ریال4:38:08
0.1291 ریال4:37:09
0.12922 ریال4:36:07
0.12895 ریال4:32:08
0.12904 ریال4:29:08
0.12964 ریال4:25:10
0.12951 ریال4:23:07
0.12953 ریال4:21:08
0.12949 ریال4:19:08
0.12935 ریال4:15:08
0.12942 ریال4:11:07
0.13011 ریال4:00:11
0.12929 ریال3:59:07
0.12931 ریال3:57:08
0.12929 ریال3:56:03
0.12913 ریال3:55:09
0.12931 ریال3:51:04
0.12949 ریال3:49:07
0.12965 ریال3:47:07
0.12993 ریال3:46:08
0.13026 ریال3:44:08
0.13053 ریال3:43:08
0.12981 ریال3:41:08
0.13004 ریال3:39:07
0.13014 ریال3:37:08
0.12973 ریال3:36:08
0.12996 ریال3:33:08
0.1298 ریال3:32:07
0.12982 ریال3:29:08
0.13021 ریال3:28:09
0.12976 ریال3:27:08
0.1305 ریال3:25:10
0.13032 ریال3:23:07
0.1305 ریال3:22:08
0.13017 ریال3:21:07
0.12942 ریال3:17:08
0.13089 ریال3:15:09
0.12972 ریال3:14:08
0.1307 ریال3:12:08
0.12966 ریال3:09:04
0.12947 ریال2:55:10
0.12963 ریال2:52:08
0.12965 ریال2:51:07
0.13031 ریال2:50:09
0.13002 ریال2:47:08
0.12892 ریال2:46:08
0.13017 ریال2:44:08
0.13006 ریال2:43:08
0.1295 ریال2:42:07
0.12937 ریال2:39:07
0.12914 ریال2:38:08
0.12838 ریال2:36:08
0.12875 ریال2:35:09
0.12847 ریال2:34:08
0.12855 ریال2:33:08
0.12977 ریال2:30:06
0.12961 ریال2:29:08
0.12984 ریال2:27:08
0.12895 ریال2:25:09
0.12876 ریال2:23:07
0.12874 ریال2:21:08
0.12877 ریال2:19:08
0.12868 ریال2:17:08
0.12958 ریال2:15:08
0.1298 ریال2:14:07
0.13048 ریال2:13:08
0.1298 ریال2:02:08
0.12922 ریال2:00:12
0.12864 ریال1:59:08
0.12901 ریال1:57:08
0.12867 ریال1:54:03
0.12933 ریال1:53:07
0.12951 ریال1:51:08
0.12942 ریال1:50:10
0.12902 ریال1:47:08
0.12921 ریال1:46:08
0.12918 ریال1:45:09
0.12944 ریال1:42:08
0.12894 ریال1:41:08
0.12891 ریال1:40:10
0.12883 ریال1:39:08
0.1287 ریال1:37:07
0.12849 ریال1:35:08
0.12858 ریال1:33:08
0.1293 ریال1:31:09
0.12888 ریال1:29:07
0.12866 ریال1:25:09
0.12915 ریال1:24:08
0.12982 ریال1:23:08
0.12948 ریال1:20:05
0.12892 ریال1:17:08
0.12948 ریال1:16:04
0.12977 ریال1:15:09
0.12976 ریال1:13:09
0.12951 ریال1:11:03
0.13009 ریال1:02:08
0.12903 ریال1:00:12
0.12976 ریال0:56:03
0.12892 ریال0:54:03
0.12944 ریال0:52:08
0.12948 ریال0:51:09
0.13048 ریال0:47:07
0.12982 ریال0:45:09
0.12958 ریال0:41:08
0.12996 ریال0:39:07
0.12983 ریال0:35:09
0.13015 ریال0:33:08
0.13031 ریال0:31:10
0.12847 ریال0:30:12
0.13033 ریال0:29:08
0.12992 ریال0:27:07
0.12995 ریال0:23:07
0.12921 ریال0:21:08
0.12826 ریال0:18:03
0.12726 ریال0:15:09
0.12855 ریال0:12:09
0.12802 ریال0:02:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات