کالایاب
شاخص یاب

ریوین / Revain

  • نرخ فعلی:0.0778
  • بالاترین قیمت روز:0.0792
  • پایین ترین قیمت روز:0.07656
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.07856
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.07815
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک ریوین / Revain در روز جاری

نمودار کندل استیک ریوین / Revain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0778 ریال12:20:10
0.07762 ریال12:08:07
0.07766 ریال11:58:07
0.07761 ریال11:55:08
0.07752 ریال11:52:07
0.07758 ریال11:46:06
0.07751 ریال11:40:10
0.07769 ریال11:28:06
0.07786 ریال11:19:06
0.07801 ریال11:16:06
0.07739 ریال11:10:08
0.07711 ریال10:59:06
0.07695 ریال10:56:06
0.07687 ریال10:53:06
0.07694 ریال10:50:09
0.07709 ریال10:47:06
0.07702 ریال10:44:07
0.07737 ریال10:38:06
0.07761 ریال10:29:06
0.07744 ریال10:26:06
0.07737 ریال10:23:06
0.07742 ریال10:19:06
0.07761 ریال10:17:06
0.07762 ریال10:07:06
0.07755 ریال10:04:06
0.07792 ریال10:01:08
0.07725 ریال9:55:07
0.07727 ریال9:52:06
0.07732 ریال9:47:06
0.07748 ریال9:44:06
0.07794 ریال9:38:06
0.07771 ریال9:32:05
0.07736 ریال9:26:06
0.07739 ریال9:22:06
0.07732 ریال9:19:06
0.07751 ریال9:16:05
0.07783 ریال9:08:05
0.07785 ریال9:02:06
0.07775 ریال8:59:06
0.07723 ریال8:47:06
0.07727 ریال8:44:05
0.07712 ریال8:38:06
0.07721 ریال8:32:06
0.07722 ریال8:23:06
0.0774 ریال8:17:05
0.07742 ریال8:11:06
0.0776 ریال8:06:06
0.07742 ریال8:02:06
0.07721 ریال7:59:05
0.07741 ریال7:53:05
0.07736 ریال7:47:06
0.07713 ریال7:44:05
0.07722 ریال7:41:06
0.07736 ریال7:35:07
0.07726 ریال7:32:06
0.07727 ریال7:29:05
0.07766 ریال7:23:05
0.07708 ریال7:20:07
0.07695 ریال7:17:05
0.07701 ریال7:14:05
0.07683 ریال7:11:06
0.07695 ریال7:06:05
0.077 ریال7:02:06
0.07706 ریال6:59:05
0.07689 ریال6:56:05
0.07665 ریال6:47:05
0.07657 ریال6:44:06
0.07662 ریال6:38:05
0.07696 ریال6:35:06
0.07667 ریال6:32:05
0.07656 ریال6:29:05
0.0769 ریال6:26:05
0.07685 ریال6:23:22
0.07726 ریال6:20:07
0.07737 ریال6:13:05
0.07707 ریال6:10:08
0.07704 ریال6:06:06
0.07707 ریال5:59:05
0.0771 ریال5:56:06
0.07733 ریال5:50:08
0.07748 ریال5:47:06
0.07766 ریال5:38:07
0.07786 ریال5:35:07
0.07774 ریال5:29:05
0.07766 ریال5:23:05
0.07756 ریال5:14:06
0.07802 ریال5:08:05
0.0776 ریال4:56:05
0.07779 ریال4:52:05
0.07763 ریال4:50:08
0.07771 ریال4:47:05
0.07748 ریال4:44:05
0.07781 ریال4:40:07
0.07792 ریال4:38:05
0.07753 ریال4:35:07
0.07802 ریال4:32:05
0.07811 ریال4:20:07
0.0782 ریال4:14:06
0.07808 ریال4:08:05
0.0776 ریال4:02:06
0.07756 ریال3:58:06
0.07776 ریال3:55:07
0.07774 ریال3:50:07
0.07789 ریال3:44:06
0.07777 ریال3:35:07
0.07773 ریال3:29:06
0.0778 ریال3:14:05
0.07775 ریال2:58:06
0.078 ریال2:56:05
0.07795 ریال2:52:05
0.07768 ریال2:50:07
0.07786 ریال2:47:05
0.07773 ریال2:40:07
0.07767 ریال2:34:06
0.07749 ریال2:32:06
0.07782 ریال2:28:06
0.07812 ریال2:26:06
0.07823 ریال2:22:05
0.07835 ریال2:16:05
0.07865 ریال2:13:05
0.07828 ریال2:10:06
0.07872 ریال2:07:05
0.07855 ریال2:05:06
0.07916 ریال2:01:06
0.07864 ریال1:55:06
0.0792 ریال1:52:06
0.07903 ریال1:50:08
0.07911 ریال1:37:05
0.07866 ریال1:32:05
0.07863 ریال1:28:06
0.07865 ریال1:26:05
0.07855 ریال1:23:06
0.07824 ریال1:16:05
0.07873 ریال1:13:05
0.07898 ریال1:08:06
0.07907 ریال1:02:06
0.07902 ریال0:58:05
0.07886 ریال0:56:05
0.07898 ریال0:53:06
0.07893 ریال0:51:05
0.07901 ریال0:47:06
0.07889 ریال0:44:06
0.07821 ریال0:38:05
0.0785 ریال0:32:06
0.07846 ریال0:29:05
0.07836 ریال0:27:06
0.07829 ریال0:21:06
0.07856 ریال0:17:06
0.07864 ریال0:12:06
0.07856 ریال0:08:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات