کالایاب
شاخص یاب

رد کوین / ReddCoin

  • نرخ فعلی:0.002195
  • بالاترین قیمت روز:0.002195
  • پایین ترین قیمت روز:0.002061
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.002149
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.002151
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002195 ریال7:23:07
0.002185 ریال6:43:07
0.002182 ریال6:13:06
0.002091 ریال6:03:07
0.00209 ریال5:43:06
0.002092 ریال5:13:06
0.002093 ریال4:56:06
0.002095 ریال4:48:07
0.002093 ریال4:26:06
0.002092 ریال4:14:06
0.002094 ریال4:04:06
0.0021 ریال3:53:07
0.00209 ریال3:43:07
0.002089 ریال3:33:05
0.002095 ریال3:23:06
0.002091 ریال3:13:07
0.002088 ریال3:03:06
0.002093 ریال2:43:07
0.002083 ریال2:33:06
0.00207 ریال2:23:06
0.002065 ریال2:03:07
0.002066 ریال1:53:06
0.002067 ریال1:43:07
0.002069 ریال1:33:07
0.002061 ریال1:23:07
0.002068 ریال1:13:07
0.002067 ریال1:06:07
0.002153 ریال0:40:09
0.002151 ریال0:26:05
0.002149 ریال0:06:29
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات