شاخص یاب

رد کوین / ReddCoin

  • نرخ فعلی:0.001207
  • بالاترین قیمت روز:0.001207
  • پایین ترین قیمت روز:0.001178
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001192
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.001194
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.001207 ریال18:33:18
0.001206 ریال18:32:17
0.001205 ریال18:31:18
0.001206 ریال18:30:21
0.001205 ریال18:28:15
0.001206 ریال18:24:15
0.001205 ریال18:20:19
0.001207 ریال18:12:14
0.001206 ریال18:09:15
0.001205 ریال17:59:15
0.001206 ریال17:53:15
0.001207 ریال17:52:15
0.001206 ریال17:51:15
0.001207 ریال17:49:14
0.001206 ریال17:39:14
0.001205 ریال17:37:15
0.001204 ریال17:35:16
0.001205 ریال17:33:17
0.001204 ریال17:31:17
0.001205 ریال17:26:13
0.001206 ریال17:25:15
0.001205 ریال17:23:14
0.001206 ریال17:22:13
0.001205 ریال17:21:15
0.001206 ریال17:20:20
0.001205 ریال17:19:16
0.001206 ریال17:18:15
0.001205 ریال17:15:16
0.001203 ریال17:10:18
0.001204 ریال17:09:16
0.001203 ریال17:07:15
0.001204 ریال17:06:15
0.001203 ریال17:04:15
0.001205 ریال17:00:28
0.001202 ریال16:57:16
0.001203 ریال16:49:16
0.001204 ریال16:47:15
0.001202 ریال16:42:15
0.001199 ریال16:40:20
0.0012 ریال16:39:16
0.001199 ریال16:38:15
0.0012 ریال16:37:14
0.001199 ریال16:18:14
0.0012 ریال16:11:14
0.001199 ریال16:07:14
0.0012 ریال16:04:15
0.001204 ریال16:03:17
0.0012 ریال16:01:19
0.001203 ریال15:55:17
0.001202 ریال15:38:14
0.001201 ریال15:37:14
0.001202 ریال15:36:14
0.001201 ریال15:07:15
0.0012 ریال15:06:15
0.001201 ریال15:04:18
0.0012 ریال14:09:15
0.001201 ریال14:05:19
0.001202 ریال13:50:18
0.001201 ریال13:49:14
0.001202 ریال13:47:15
0.001201 ریال12:53:13
0.001202 ریال12:51:14
0.001201 ریال12:47:13
0.001202 ریال12:36:13
0.001201 ریال11:38:13
0.0012 ریال11:37:12
0.001201 ریال11:35:14
0.0012 ریال11:28:13
0.001201 ریال11:26:13
0.0012 ریال11:24:12
0.001201 ریال11:23:12
0.001199 ریال11:22:13
0.0012 ریال11:21:15
0.001199 ریال10:52:11
0.001198 ریال10:46:11
0.001199 ریال10:44:11
0.001198 ریال10:42:11
0.001199 ریال10:40:15
0.001198 ریال10:22:11
0.001199 ریال10:06:11
0.0012 ریال10:05:13
0.001199 ریال10:04:16
0.0012 ریال9:43:10
0.001199 ریال9:18:12
0.0012 ریال9:15:11
0.001201 ریال9:14:10
0.0012 ریال9:13:10
0.001201 ریال9:03:10
0.0012 ریال9:01:10
0.001201 ریال8:57:09
0.0012 ریال8:56:10
0.001201 ریال8:46:10
0.0012 ریال8:19:09
0.001201 ریال8:17:10
0.0012 ریال8:10:10
0.001201 ریال7:32:11
0.0012 ریال7:30:12
0.001199 ریال7:28:09
0.001198 ریال6:58:09
0.001199 ریال6:56:09
0.0012 ریال6:51:09
0.001199 ریال6:37:08
0.001198 ریال6:36:09
0.001199 ریال6:33:09
0.001198 ریال6:26:09
0.001196 ریال6:21:09
0.001195 ریال5:46:09
0.001196 ریال5:45:13
0.001195 ریال5:44:09
0.001196 ریال5:23:09
0.001197 ریال5:17:08
0.001198 ریال5:10:10
0.001197 ریال5:08:08
0.001198 ریال5:07:09
0.001197 ریال5:03:09
0.001178 ریال5:00:13
0.001197 ریال4:58:08
0.001179 ریال4:57:08
0.001178 ریال4:56:08
0.001179 ریال4:38:08
0.001197 ریال4:33:08
0.001196 ریال4:31:08
0.001198 ریال4:29:08
0.001194 ریال4:19:07
0.001195 ریال4:14:08
0.001194 ریال4:12:08
0.001191 ریال4:10:09
0.001194 ریال4:08:07
0.001191 ریال3:57:08
0.001193 ریال3:54:08
0.001192 ریال3:53:07
0.001193 ریال3:51:08
0.001192 ریال3:50:09
0.001193 ریال3:49:07
0.001192 ریال3:47:08
0.001193 ریال3:46:07
0.001192 ریال3:40:09
0.001193 ریال3:36:07
0.001194 ریال3:35:08
0.001193 ریال3:31:08
0.001191 ریال3:20:09
0.00119 ریال3:18:07
0.001191 ریال3:17:07
0.00119 ریال3:03:08
0.001191 ریال2:50:09
0.00119 ریال2:33:08
0.001191 ریال2:23:07
0.00119 ریال2:09:07
0.001191 ریال2:06:07
0.00119 ریال2:01:08
0.001191 ریال1:50:08
0.001192 ریال1:17:07
0.001193 ریال0:50:08
0.001194 ریال0:49:06
0.001193 ریال0:48:06
0.001194 ریال0:47:06
0.001192 ریال0:40:08
0.001191 ریال0:31:07
0.001192 ریال0:26:06
0.001191 ریال0:24:06
0.001192 ریال0:23:07
0.001191 ریال0:10:09
0.001192 ریال0:06:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات