شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رد کوین / ReddCoin

  • نرخ فعلی:0.000772
  • بالاترین قیمت روز:0.000775
  • پایین ترین قیمت روز:0.000769
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000771
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.000801
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000772 ریال7:05:10
0.000773 ریال7:04:09
0.000772 ریال6:51:09
0.000773 ریال6:50:11
0.000772 ریال6:47:08
0.000773 ریال6:45:10
0.000772 ریال6:42:08
0.000773 ریال6:41:09
0.000772 ریال6:40:11
0.000773 ریال6:33:09
0.000774 ریال6:30:49
0.000773 ریال6:28:10
0.000774 ریال6:27:10
0.000773 ریال6:22:10
0.000774 ریال6:21:09
0.000773 ریال6:19:09
0.000774 ریال6:06:09
0.000775 ریال6:05:09
0.000774 ریال6:04:09
0.000775 ریال6:01:12
0.000774 ریال5:54:09
0.000773 ریال5:52:09
0.000774 ریال5:51:10
0.000773 ریال5:49:09
0.000774 ریال5:47:08
0.000773 ریال5:45:11
0.000774 ریال5:39:09
0.000773 ریال5:38:08
0.000774 ریال5:37:09
0.000773 ریال5:34:09
0.000772 ریال5:33:09
0.000773 ریال5:30:14
0.000772 ریال5:28:09
0.000773 ریال5:27:09
0.000772 ریال5:26:08
0.000773 ریال5:24:09
0.000772 ریال5:18:08
0.000773 ریال5:16:09
0.000772 ریال5:15:12
0.000773 ریال5:14:09
0.000772 ریال5:13:09
0.000773 ریال4:53:08
0.000774 ریال4:52:09
0.000773 ریال4:50:11
0.000771 ریال4:49:09
0.000773 ریال4:48:08
0.000771 ریال4:47:08
0.000772 ریال4:46:09
0.000771 ریال4:38:07
0.000772 ریال4:20:10
0.000771 ریال4:11:08
0.000772 ریال4:08:08
0.000771 ریال4:07:09
0.000772 ریال4:06:08
0.000771 ریال4:00:13
0.00077 ریال3:57:08
0.000771 ریال3:56:08
0.00077 ریال3:49:09
0.000769 ریال3:48:07
0.00077 ریال3:43:08
0.000771 ریال3:35:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات