کالایاب
شاخص یاب

رد کوین / ReddCoin

  • نرخ فعلی:0.001253
  • بالاترین قیمت روز:0.001274
  • پایین ترین قیمت روز:0.001227
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001262
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.001259
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.001253 ریال11:16:06
0.001252 ریال11:10:08
0.001244 ریال10:59:06
0.001241 ریال10:56:06
0.001239 ریال10:53:06
0.001241 ریال10:50:09
0.001239 ریال10:44:07
0.001245 ریال10:38:06
0.001249 ریال10:29:06
0.001246 ریال10:26:06
0.001245 ریال10:23:06
0.001246 ریال10:19:06
0.001249 ریال10:17:06
0.00125 ریال10:04:06
0.001253 ریال10:01:08
0.00125 ریال9:52:06
0.001251 ریال9:47:06
0.001254 ریال9:44:06
0.001253 ریال9:38:06
0.001249 ریال9:32:05
0.001247 ریال9:22:06
0.001246 ریال9:19:06
0.001249 ریال9:16:05
0.001251 ریال9:08:05
0.001249 ریال9:02:06
0.001248 ریال8:59:06
0.001245 ریال8:47:06
0.001242 ریال8:44:05
0.001238 ریال8:38:06
0.001237 ریال8:32:06
0.001238 ریال8:23:06
0.00124 ریال8:17:05
0.001241 ریال8:11:06
0.001243 ریال8:06:06
0.00124 ریال8:02:06
0.001241 ریال7:59:05
0.001245 ریال7:53:06
0.001244 ریال7:47:06
0.00124 ریال7:44:05
0.001241 ریال7:41:06
0.001244 ریال7:35:07
0.001242 ریال7:32:06
0.001241 ریال7:29:05
0.001245 ریال7:23:05
0.001235 ریال7:20:07
0.001233 ریال7:17:05
0.001234 ریال7:14:05
0.001231 ریال7:11:06
0.001233 ریال7:06:05
0.001234 ریال7:02:06
0.001235 ریال6:59:05
0.001232 ریال6:56:05
0.001228 ریال6:47:05
0.001227 ریال6:44:06
0.001232 ریال6:38:05
0.001233 ریال6:35:06
0.001229 ریال6:32:05
0.001227 ریال6:29:05
0.001232 ریال6:23:23
0.001238 ریال6:20:07
0.001241 ریال6:13:05
0.001246 ریال6:10:08
0.001247 ریال5:59:05
0.001249 ریال5:56:06
0.001255 ریال5:50:08
0.001257 ریال5:47:06
0.001258 ریال5:38:07
0.001261 ریال5:35:07
0.001259 ریال5:29:05
0.00126 ریال5:23:05
0.001258 ریال5:14:06
0.001264 ریال5:08:05
0.001262 ریال4:56:05
0.001265 ریال4:50:08
0.001264 ریال4:44:05
0.001266 ریال4:40:07
0.001267 ریال4:38:05
0.00127 ریال4:35:07
0.001266 ریال4:20:07
0.001267 ریال4:14:06
0.001265 ریال4:08:05
0.001257 ریال3:58:06
0.00126 ریال3:55:07
0.001259 ریال3:50:07
0.001261 ریال3:35:07
0.001259 ریال3:29:06
0.001261 ریال2:56:05
0.00126 ریال2:50:07
0.001261 ریال2:40:07
0.00126 ریال2:34:06
0.001257 ریال2:32:06
0.001261 ریال2:28:06
0.00126 ریال2:26:06
0.001261 ریال2:22:05
0.001263 ریال2:16:05
0.001264 ریال2:13:05
0.001263 ریال2:10:06
0.00127 ریال2:07:05
0.001271 ریال2:05:06
0.001272 ریال2:01:06
0.001273 ریال1:50:08
0.001272 ریال1:37:05
0.001273 ریال1:32:05
0.001272 ریال1:28:06
0.001273 ریال1:26:05
0.001271 ریال1:23:06
0.001266 ریال1:16:05
0.00127 ریال1:13:05
0.001274 ریال1:08:06
0.001273 ریال1:02:06
0.001272 ریال0:58:05
0.001269 ریال0:56:05
0.001272 ریال0:53:06
0.001271 ریال0:51:05
0.001273 ریال0:47:06
0.001271 ریال0:44:06
0.001266 ریال0:38:05
0.001265 ریال0:29:05
0.001266 ریال0:27:06
0.001264 ریال0:21:06
0.001265 ریال0:17:06
0.001264 ریال0:12:06
0.001262 ریال0:08:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات