کالایاب
شاخص یاب

رد کوین / ReddCoin

  • نرخ فعلی:0.001676
  • بالاترین قیمت روز:0.001682
  • پایین ترین قیمت روز:0.001659
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001666
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.001661
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.9%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.001676 ریال4:32:08
0.001677 ریال4:29:08
0.001682 ریال4:21:08
0.00168 ریال4:19:08
0.001677 ریال4:15:08
0.001678 ریال4:11:07
0.001674 ریال3:53:09
0.001677 ریال3:38:08
0.001678 ریال3:34:08
0.001677 ریال3:32:07
0.001678 ریال3:30:11
0.001677 ریال3:29:08
0.001678 ریال3:28:09
0.001677 ریال3:25:10
0.001679 ریال3:23:07
0.001677 ریال3:22:08
0.001679 ریال3:21:07
0.001678 ریال3:15:09
0.001677 ریال3:14:08
0.001678 ریال3:12:08
0.001674 ریال2:58:08
0.001677 ریال2:56:08
0.001676 ریال2:55:10
0.001677 ریال2:52:08
0.001676 ریال2:50:09
0.001669 ریال2:34:08
0.00167 ریال2:29:08
0.001671 ریال2:25:09
0.00167 ریال2:24:08
0.001671 ریال2:23:07
0.00167 ریال2:22:08
0.001671 ریال2:21:08
0.001674 ریال2:19:08
0.001675 ریال2:17:08
0.001674 ریال2:15:09
0.001666 ریال2:14:08
0.001675 ریال2:13:08
0.001665 ریال1:53:08
0.001664 ریال1:51:08
0.001665 ریال1:50:10
0.001664 ریال1:45:09
0.001663 ریال1:39:08
0.001659 ریال1:29:07
0.001665 ریال1:23:08
0.001667 ریال0:47:08
0.001668 ریال0:41:08
0.001664 ریال0:31:10
0.001662 ریال0:30:12
0.001663 ریال0:27:08
0.001665 ریال0:23:07
0.001664 ریال0:21:08
0.001666 ریال0:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات