شاخص یاب

کوانتوم / Qtum

  • نرخ فعلی:1.7096
  • بالاترین قیمت روز:1.7263
  • پایین ترین قیمت روز:1.6497
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7236
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.7255
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0159

نمودار کندل استیک کوانتوم / Qtum در روز جاری

نمودار کندل استیک کوانتوم / Qtum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7096 ریال4:21:08
1.709 ریال4:20:06
1.7122 ریال4:19:07
1.7246 ریال4:18:07
1.725 ریال4:17:04
1.721 ریال4:16:07
1.7225 ریال4:15:08
1.7217 ریال4:14:04
1.7191 ریال4:13:07
1.7263 ریال4:12:07
1.7217 ریال4:11:07
1.7147 ریال4:10:09
1.714 ریال4:09:07
1.7118 ریال4:08:04
1.7122 ریال4:07:07
1.7127 ریال4:06:07
1.7135 ریال4:05:05
1.7105 ریال4:04:04
1.7087 ریال4:03:07
1.7068 ریال4:02:04
1.7086 ریال4:01:04
1.7059 ریال4:00:06
1.7076 ریال3:59:04
1.7053 ریال3:58:04
1.7058 ریال3:57:07
1.705 ریال3:56:04
1.7062 ریال3:54:04
1.7047 ریال3:53:03
1.7064 ریال3:52:04
1.7001 ریال3:51:07
1.7016 ریال3:50:12
1.7014 ریال3:49:07
1.7015 ریال3:48:03
1.7041 ریال3:47:04
1.7016 ریال3:46:07
1.7027 ریال3:45:05
1.6991 ریال3:44:07
1.6563 ریال3:43:03
1.6554 ریال3:42:07
1.706 ریال3:41:07
1.7051 ریال3:40:10
1.6662 ریال3:39:07
1.6648 ریال3:38:03
1.6612 ریال3:37:07
1.6605 ریال3:36:04
1.655 ریال3:34:04
1.6497 ریال3:33:03
1.6525 ریال3:32:07
1.6587 ریال3:31:08
1.6568 ریال3:30:11
1.7018 ریال3:29:04
1.7078 ریال3:28:04
1.7094 ریال3:27:07
1.7122 ریال3:26:07
1.7174 ریال3:25:05
1.7149 ریال3:24:04
1.7182 ریال3:23:07
1.7183 ریال3:22:07
1.7198 ریال3:21:03
1.719 ریال3:20:09
1.705 ریال3:19:03
1.7014 ریال3:18:03
1.6953 ریال3:17:03
1.6985 ریال3:16:07
1.6989 ریال3:15:05
1.6942 ریال3:14:07
1.6949 ریال3:13:06
1.6959 ریال3:12:07
1.6927 ریال3:11:07
1.6907 ریال3:10:05
1.692 ریال3:09:04
1.6832 ریال3:08:06
1.6855 ریال3:07:03
1.6871 ریال3:06:07
1.6854 ریال3:05:05
1.683 ریال3:04:03
1.685 ریال3:03:07
1.6799 ریال3:02:04
1.6792 ریال3:01:08
1.679 ریال3:00:11
1.675 ریال2:59:07
1.6755 ریال2:58:04
1.6746 ریال2:57:07
1.6693 ریال2:56:03
1.6673 ریال2:55:08
1.6692 ریال2:54:07
1.6702 ریال2:53:03
1.6758 ریال2:52:07
1.6691 ریال2:51:07
1.6717 ریال2:50:05
1.6768 ریال2:48:03
1.6759 ریال2:47:08
1.7196 ریال2:46:07
1.7202 ریال2:45:08
1.7232 ریال2:44:06
1.7244 ریال2:43:03
1.6904 ریال2:42:03
1.6826 ریال2:41:04
1.6828 ریال2:40:09
1.6837 ریال2:39:03
1.6836 ریال2:38:03
1.6857 ریال2:37:07
1.6785 ریال2:36:03
1.6781 ریال2:35:08
1.6754 ریال2:34:03
1.6738 ریال2:33:07
1.7226 ریال2:32:07
1.7181 ریال2:31:03
1.6881 ریال2:30:10
1.6903 ریال2:29:03
1.6919 ریال2:28:07
1.6885 ریال2:27:03
1.692 ریال2:26:06
1.6952 ریال2:25:07
1.696 ریال2:24:03
1.6837 ریال2:23:06
1.6844 ریال2:22:03
1.6874 ریال2:21:07
1.6889 ریال2:20:04
1.6871 ریال2:19:02
1.6833 ریال2:18:06
1.6824 ریال2:17:06
1.6842 ریال2:16:03
1.6869 ریال2:15:08
1.6832 ریال2:14:06
1.6856 ریال2:12:06
1.6777 ریال2:11:03
1.6795 ریال2:10:08
1.6755 ریال2:09:03
1.6729 ریال2:08:02
1.6721 ریال2:07:06
1.6762 ریال2:06:03
1.6691 ریال2:05:04
1.674 ریال2:04:06
1.6705 ریال2:03:03
1.7189 ریال2:02:07
1.7194 ریال2:01:07
1.6746 ریال2:00:06
1.7209 ریال1:59:07
1.6926 ریال1:58:03
1.6974 ریال1:57:07
1.6912 ریال1:56:03
1.6913 ریال1:55:08
1.6942 ریال1:54:06
1.6868 ریال1:53:06
1.6865 ریال1:52:02
1.6845 ریال1:51:03
1.6867 ریال1:50:04
1.6869 ریال1:49:06
1.6914 ریال1:48:06
1.6833 ریال1:47:02
1.6848 ریال1:46:06
1.6852 ریال1:45:04
1.6906 ریال1:44:03
1.6902 ریال1:43:03
1.6895 ریال1:42:06
1.692 ریال1:41:06
1.6776 ریال1:40:10
1.6695 ریال1:39:06
1.6737 ریال1:38:07
1.6655 ریال1:37:02
1.6652 ریال1:36:06
1.6687 ریال1:35:07
1.7163 ریال1:34:03
1.7205 ریال1:33:06
1.6736 ریال1:32:06
1.6651 ریال1:31:03
1.6663 ریال1:30:04
1.6668 ریال1:29:06
1.6706 ریال1:28:03
1.6714 ریال1:27:02
1.6711 ریال1:26:03
1.6653 ریال1:25:08
1.6717 ریال1:24:06
1.6726 ریال1:23:03
1.6747 ریال1:22:02
1.6754 ریال1:21:03
1.673 ریال1:20:08
1.6766 ریال1:19:05
1.6738 ریال1:18:06
1.6718 ریال1:17:06
1.6717 ریال1:16:06
1.6731 ریال1:15:03
1.6654 ریال1:14:03
1.6625 ریال1:13:06
1.6663 ریال1:12:06
1.6664 ریال1:11:03
1.666 ریال1:10:03
1.6661 ریال1:09:06
1.6624 ریال1:07:06
1.6573 ریال1:06:03
1.6594 ریال1:05:07
1.6565 ریال1:04:03
1.6554 ریال1:02:06
1.6582 ریال1:01:06
1.6589 ریال1:00:05
1.6611 ریال0:59:06
1.6663 ریال0:58:03
1.6683 ریال0:57:06
1.6671 ریال0:56:06
1.6707 ریال0:55:07
1.6736 ریال0:54:03
1.679 ریال0:53:05
1.6795 ریال0:52:06
1.6833 ریال0:51:06
1.6805 ریال0:50:08
1.6859 ریال0:49:06
1.6963 ریال0:48:03
1.6964 ریال0:47:03
1.6971 ریال0:46:06
1.7 ریال0:45:07
1.7005 ریال0:44:06
1.6987 ریال0:43:06
1.6986 ریال0:42:06
1.6981 ریال0:41:06
1.6998 ریال0:40:09
1.6956 ریال0:39:06
1.6987 ریال0:38:06
1.6917 ریال0:37:06
1.6916 ریال0:36:02
1.6799 ریال0:35:03
1.6806 ریال0:34:03
1.6846 ریال0:33:06
1.6796 ریال0:32:06
1.678 ریال0:31:02
1.6815 ریال0:30:10
1.6743 ریال0:29:05
1.6779 ریال0:28:07
1.6757 ریال0:27:02
1.6771 ریال0:26:02
1.6796 ریال0:25:07
1.6787 ریال0:24:06
1.6737 ریال0:23:05
1.6695 ریال0:22:06
1.6801 ریال0:21:06
1.6847 ریال0:20:08
1.68 ریال0:19:02
1.6798 ریال0:18:02
1.6786 ریال0:17:02
1.6775 ریال0:16:06
1.6731 ریال0:15:07
1.7217 ریال0:14:06
1.7222 ریال0:12:03
1.7209 ریال0:11:06
1.7234 ریال0:10:07
1.722 ریال0:09:06
1.7217 ریال0:08:02
1.7204 ریال0:07:02
1.7213 ریال0:06:06
1.7238 ریال0:05:03
1.7226 ریال0:04:06
1.7236 ریال0:03:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات