شاخص یاب

کش / QASH

  • نرخ فعلی:0.07342
  • بالاترین قیمت روز:0.07386
  • پایین ترین قیمت روز:0.07215
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.07216
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۴:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.07254
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.07342 ریال22:24:08
0.07341 ریال22:21:09
0.0734 ریال22:19:08
0.07341 ریال22:17:08
0.0734 ریال22:04:08
0.07341 ریال21:50:11
0.0734 ریال21:46:08
0.07337 ریال21:40:11
0.07336 ریال21:01:10
0.07337 ریال20:45:09
0.07336 ریال20:28:08
0.07335 ریال20:24:08
0.07261 ریال20:15:10
0.0726 ریال20:12:09
0.07294 ریال20:08:09
0.07275 ریال19:46:08
0.07274 ریال19:30:15
0.07273 ریال19:29:08
0.07274 ریال19:28:08
0.07272 ریال19:22:09
0.07271 ریال18:59:08
0.07317 ریال18:38:09
0.07287 ریال18:36:08
0.07288 ریال18:35:09
0.07287 ریال18:32:09
0.07288 ریال18:09:10
0.07289 ریال18:08:08
0.07288 ریال18:06:09
0.07289 ریال18:05:10
0.07288 ریال18:00:17
0.07348 ریال17:57:09
0.07384 ریال17:55:10
0.07386 ریال17:54:09
0.07384 ریال17:51:09
0.07381 ریال17:50:12
0.07379 ریال17:45:11
0.0736 ریال17:39:09
0.07361 ریال17:09:09
0.0736 ریال17:08:09
0.07288 ریال16:49:08
0.07306 ریال16:28:09
0.07287 ریال16:20:11
0.07293 ریال16:10:12
0.07294 ریال16:08:09
0.07291 ریال15:03:11
0.07292 ریال14:54:10
0.07291 ریال14:42:11
0.0729 ریال14:40:13
0.07291 ریال14:39:10
0.0729 ریال14:27:08
0.07291 ریال14:26:09
0.0729 ریال14:24:11
0.07291 ریال14:21:10
0.07327 ریال14:20:14
0.07326 ریال13:55:12
0.07307 ریال13:07:12
0.07249 ریال12:49:11
0.07229 ریال11:55:13
0.07215 ریال11:54:11
0.07284 ریال11:52:11
0.07215 ریال11:51:12
0.07284 ریال11:08:11
0.07286 ریال10:43:08
0.07285 ریال9:52:08
0.07216 ریال9:44:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات