شاخص یاب

کش / QASH

  • نرخ فعلی:0.19959
  • بالاترین قیمت روز:0.2021
  • پایین ترین قیمت روز:0.19521
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.19521
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.20202
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.19959 ریال15:21:07
0.19754 ریال15:19:02
0.19755 ریال14:44:03
0.19734 ریال14:11:07
0.19733 ریال14:10:10
0.19943 ریال14:07:07
0.19947 ریال13:59:08
0.19944 ریال13:53:06
0.19943 ریال13:48:03
0.19941 ریال13:28:07
0.1994 ریال13:11:07
0.19952 ریال13:07:09
0.19956 ریال13:05:08
0.19857 ریال13:01:06
0.19854 ریال12:58:07
0.19886 ریال12:24:07
0.19885 ریال12:16:03
0.19884 ریال11:52:06
0.19886 ریال11:22:03
0.19887 ریال11:12:06
0.19886 ریال11:03:03
0.19885 ریال10:52:06
0.19888 ریال10:45:04
0.19894 ریال10:33:07
0.19761 ریال10:30:05
0.19617 ریال10:29:06
0.19933 ریال10:27:06
0.19937 ریال10:23:03
0.19946 ریال10:22:06
0.19953 ریال10:21:06
0.19673 ریال10:20:08
0.19747 ریال10:19:06
0.19737 ریال10:14:02
0.19736 ریال10:12:06
0.19944 ریال10:11:02
0.19704 ریال10:08:06
0.19713 ریال10:07:06
0.19706 ریال9:58:06
0.20052 ریال9:57:03
0.20111 ریال9:41:03
0.2011 ریال9:37:06
0.20117 ریال9:36:07
0.2021 ریال9:24:06
0.20199 ریال9:04:06
0.20045 ریال8:41:02
0.20055 ریال8:40:03
0.19961 ریال8:35:04
0.19756 ریال8:34:02
0.19751 ریال8:32:07
0.19725 ریال8:31:06
0.19691 ریال8:30:04
0.19672 ریال8:29:06
0.19616 ریال8:26:02
0.19654 ریال8:20:04
0.19521 ریال8:15:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات