کالایاب
شاخص یاب

کش / QASH

  • نرخ فعلی:0.10145
  • بالاترین قیمت روز:0.10328
  • پایین ترین قیمت روز:0.09989
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.10326
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۰:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.10327
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.10145 ریال14:40:09
0.10144 ریال14:35:09
0.10131 ریال14:26:07
0.1013 ریال14:16:07
0.10131 ریال14:14:07
0.10019 ریال13:47:07
0.1002 ریال13:20:10
0.10021 ریال12:11:07
0.1008 ریال11:14:07
0.10036 ریال11:11:07
0.1008 ریال10:59:07
0.10079 ریال10:44:06
0.09989 ریال9:58:06
0.1008 ریال9:14:06
0.09991 ریال9:05:07
0.0999 ریال9:02:06
0.10096 ریال8:56:07
0.10107 ریال8:41:05
0.10084 ریال8:36:06
0.10046 ریال8:33:05
0.10047 ریال8:21:06
0.10122 ریال8:14:06
0.10123 ریال8:12:06
0.10195 ریال8:02:06
0.10196 ریال7:50:07
0.10197 ریال7:02:05
0.10198 ریال6:50:07
0.10188 ریال6:32:05
0.10186 ریال6:23:24
0.10187 ریال6:20:08
0.10266 ریال6:08:06
0.10267 ریال5:56:06
0.10272 ریال5:44:06
0.10156 ریال5:20:07
0.10201 ریال5:17:06
0.10198 ریال5:08:06
0.10203 ریال3:55:06
0.10202 ریال3:47:05
0.10197 ریال3:38:05
0.10198 ریال3:35:06
0.10199 ریال3:20:07
0.10198 ریال3:14:06
0.1021 ریال3:11:05
0.10267 ریال2:20:06
0.10268 ریال2:13:05
0.10269 ریال2:08:05
0.1027 ریال2:02:06
0.10271 ریال1:58:05
0.10277 ریال1:47:05
0.10279 ریال1:40:07
0.10277 ریال1:32:05
0.10327 ریال1:07:05
0.10328 ریال0:47:06
0.10326 ریال0:14:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات