شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کش / QASH

  • نرخ فعلی:0.06185
  • بالاترین قیمت روز:0.06236
  • پایین ترین قیمت روز:0.05973
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06092
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.06093
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06185 ریال14:18:09
0.06099 ریال14:10:12
0.05973 ریال13:31:10
0.06062 ریال12:47:09
0.06032 ریال12:17:08
0.06008 ریال12:02:10
0.05981 ریال11:42:09
0.06031 ریال11:31:10
0.06113 ریال10:37:09
0.0607 ریال10:06:09
0.0615 ریال10:02:09
0.06151 ریال9:28:10
0.0615 ریال9:19:09
0.06148 ریال8:58:09
0.06147 ریال8:53:09
0.06131 ریال8:03:08
0.06128 ریال7:55:09
0.06021 ریال7:23:08
0.06022 ریال7:17:08
0.06128 ریال7:05:09
0.06129 ریال6:47:09
0.06106 ریال5:53:09
0.06102 ریال5:06:08
0.06107 ریال4:31:09
0.06178 ریال4:16:09
0.06209 ریال3:22:08
0.06208 ریال3:09:08
0.06173 ریال3:06:09
0.06235 ریال2:53:08
0.06236 ریال2:45:10
0.06235 ریال2:32:08
0.06171 ریال1:27:08
0.0617 ریال1:01:10
0.06091 ریال0:36:08
0.06092 ریال0:11:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات