کالایاب
شاخص یاب

Pundi X

  • نرخ فعلی:0.000707
  • بالاترین قیمت روز:0.000721
  • پایین ترین قیمت روز:0.000705
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000716
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.000717
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000707 ریال7:49:10
0.000706 ریال7:47:03
0.000705 ریال7:46:09
0.000706 ریال7:43:10
0.000707 ریال7:35:10
0.000708 ریال7:31:04
0.000707 ریال7:28:09
0.000706 ریال7:27:09
0.000707 ریال7:26:08
0.000706 ریال7:23:08
0.000705 ریال7:22:09
0.000707 ریال7:20:10
0.000708 ریال7:17:09
0.000709 ریال7:12:09
0.00071 ریال7:06:09
0.000709 ریال6:59:13
0.00071 ریال6:54:08
0.000711 ریال6:48:13
0.00071 ریال6:43:09
0.000711 ریال6:42:09
0.00071 ریال6:37:10
0.000709 ریال6:35:10
0.000708 ریال6:32:09
0.00071 ریال6:26:41
0.000708 ریال6:23:54
0.000708 ریال6:23:54
0.000713 ریال6:21:43
0.000713 ریال6:21:43
0.000714 ریال6:12:08
0.000713 ریال6:10:12
0.000716 ریال6:06:08
0.000715 ریال6:04:03
0.000716 ریال5:51:03
0.000715 ریال5:37:09
0.000716 ریال5:01:16
0.000715 ریال4:53:04
0.000716 ریال4:35:10
0.000717 ریال4:26:09
0.000716 ریال4:25:10
0.000717 ریال4:16:08
0.000716 ریال3:36:08
0.000714 ریال3:35:09
0.000716 ریال3:33:09
0.000718 ریال3:26:08
0.000719 ریال3:20:10
0.000718 ریال3:11:08
0.000719 ریال2:56:08
0.00072 ریال2:43:09
0.000719 ریال2:41:09
0.000718 ریال2:21:10
0.000719 ریال2:14:17
0.00072 ریال2:11:07
0.000721 ریال2:03:08
0.00072 ریال2:00:14
0.000719 ریال1:43:08
0.00072 ریال1:39:09
0.000721 ریال1:32:08
0.00072 ریال1:31:10
0.000719 ریال1:23:09
0.00072 ریال1:20:10
0.000719 ریال1:15:09
0.00072 ریال1:14:08
0.000719 ریال1:06:08
0.000718 ریال1:03:08
0.000717 ریال1:02:08
0.000716 ریال0:58:10
0.000717 ریال0:44:09
0.000716 ریال0:42:08
0.000717 ریال0:39:03
0.000716 ریال0:38:05
0.000717 ریال0:33:04
0.000718 ریال0:32:08
0.000719 ریال0:28:09
0.000718 ریال0:20:10
0.000717 ریال0:19:09
0.000718 ریال0:10:11
0.000717 ریال0:08:13
0.000716 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات