کالایاب
شاخص یاب

Pundi X

  • نرخ فعلی:0.0009
  • بالاترین قیمت روز:0.0009
  • پایین ترین قیمت روز:0.0008
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18,942,552.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:160877677.78%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,822.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.0009
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار کندل استیک Pundi X در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
793.95 ریال17:58:36
4,098.6 ریال17:49:02
2.5217 ریال17:28:56
1,447.9 ریال16:42:58
18,944,000 ریال16:33:26
7,334.43 ریال16:27:02
4,340 ریال16:17:03
5,747,000 ریال16:12:55
8,277.3 ریال16:08:59
29,567 ریال16:01:15
136,450 ریال14:02:36
2,640,000 ریال13:56:57
8.017 ریال13:44:15
3,273 ریال13:35:30
0.003787 ریال11:49:58
563.13 ریال11:39:51
0.000046 ریال11:24:42
0.01095 ریال11:02:41
0.005193 ریال10:51:00
0.003676 ریال10:50:59
302 ریال10:36:29
35.413 ریال9:29:15
0.1149 ریال9:13:13
60.243 ریال8:41:20
0.002336 ریال8:41:20
929.04 ریال8:41:20
0.10291 ریال8:28:03
27,301.5 ریال8:28:03
0.001277 ریال8:16:39
0.000046 ریال8:07:33
9,116.6 ریال7:12:55
5,822.5 ریال7:01:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات