شاخص یاب

پاور لجر / Power Ledger

  • نرخ فعلی:0.0631
  • بالاترین قیمت روز:0.0639
  • پایین ترین قیمت روز:0.0622
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0639
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.063
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک پاور لجر / Power Ledger در روز جاری

نمودار کندل استیک پاور لجر / Power Ledger در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0631 ریال22:31:14
0.0636 ریال21:23:13
0.0625 ریال21:22:12
0.0633 ریال21:20:16
0.0638 ریال21:12:12
0.0627 ریال21:11:12
0.0638 ریال21:10:16
0.0627 ریال14:13:11
0.0622 ریال14:11:11
0.0627 ریال14:10:13
0.0622 ریال13:33:12
0.0639 ریال8:50:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات