کالایاب
شاخص یاب

پاپیلوس / Populous

  • نرخ فعلی:0.8929
  • بالاترین قیمت روز:0.9703
  • پایین ترین قیمت روز:0.858
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.67%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8912
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.8971
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک پاپیلوس / Populous در روز جاری

نمودار کندل استیک پاپیلوس / Populous در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8929 ریال19:01:07
0.8997 ریال18:58:07
0.8977 ریال18:55:07
0.8968 ریال18:49:07
0.8943 ریال18:46:05
0.8985 ریال18:43:05
0.8956 ریال18:40:07
0.8987 ریال18:37:06
0.9023 ریال18:34:07
0.9069 ریال18:28:06
0.9076 ریال18:22:06
0.9111 ریال18:19:06
0.9116 ریال18:13:07
0.9153 ریال18:07:06
0.9282 ریال18:04:06
0.9305 ریال18:01:07
0.9257 ریال17:58:06
0.9186 ریال17:55:07
0.921 ریال17:49:07
0.9026 ریال17:46:06
0.8995 ریال17:43:06
0.9006 ریال17:37:06
0.913 ریال17:31:07
0.9112 ریال17:28:07
0.9097 ریال17:27:06
0.9315 ریال17:25:07
0.9262 ریال17:22:06
0.9289 ریال17:19:06
0.9703 ریال17:16:06
0.9432 ریال17:13:06
0.9435 ریال17:08:06
0.8961 ریال16:58:06
0.887 ریال16:30:09
0.8861 ریال16:26:19
0.858 ریال8:49:06
0.8599 ریال8:46:05
0.8661 ریال8:43:05
0.8632 ریال8:40:07
0.8776 ریال8:37:06
0.8801 ریال8:32:06
0.8759 ریال8:28:06
0.8832 ریال8:22:06
0.8805 ریال8:19:05
0.8841 ریال8:13:06
0.8803 ریال8:10:08
0.8799 ریال8:04:07
0.88 ریال8:02:06
0.8803 ریال7:58:14
0.8849 ریال7:55:06
0.878 ریال7:43:06
0.8751 ریال7:40:08
0.8748 ریال7:34:06
0.8741 ریال7:25:06
0.8767 ریال7:13:06
0.8772 ریال7:10:06
0.8749 ریال7:04:06
0.8747 ریال7:02:06
0.8728 ریال6:58:05
0.8719 ریال6:52:06
0.8743 ریال6:46:06
0.8712 ریال6:37:06
0.87 ریال6:25:06
0.8703 ریال6:23:53
0.8669 ریال6:20:19
0.8656 ریال6:16:20
0.867 ریال6:13:20
0.8717 ریال6:08:17
0.87 ریال6:05:17
0.8688 ریال5:59:21
0.8695 ریال5:56:24
0.8687 ریال5:53:18
0.8685 ریال5:50:07
0.8689 ریال5:47:22
0.8671 ریال5:44:15
0.8696 ریال5:40:30
0.873 ریال5:38:19
0.8806 ریال5:35:24
0.8748 ریال5:32:06
0.874 ریال5:28:06
0.8768 ریال5:26:16
0.8813 ریال5:23:34
0.8793 ریال5:21:19
0.8779 ریال5:17:25
0.8801 ریال5:14:17
0.8786 ریال5:11:19
0.8757 ریال5:08:20
0.8718 ریال5:06:15
0.8725 ریال5:02:19
0.8755 ریال4:59:21
0.8832 ریال4:56:06
0.8836 ریال4:53:05
0.881 ریال4:50:06
0.8805 ریال4:47:05
0.883 ریال4:44:05
0.8812 ریال4:41:05
0.8824 ریال4:38:05
0.8792 ریال4:32:05
0.8841 ریال4:26:05
0.8846 ریال4:23:05
0.8877 ریال4:17:05
0.8814 ریال4:14:05
0.8819 ریال4:06:05
0.88 ریال4:02:05
0.8795 ریال3:56:05
0.8867 ریال3:53:05
0.8871 ریال3:47:05
0.8828 ریال3:44:05
0.8826 ریال3:41:05
0.8835 ریال3:38:05
0.8827 ریال3:35:06
0.8835 ریال3:32:05
0.8855 ریال3:27:05
0.8835 ریال3:21:05
0.8796 ریال3:14:05
0.8791 ریال3:09:06
0.8801 ریال3:04:05
0.8799 ریال2:59:05
0.8856 ریال2:56:05
0.8833 ریال2:53:05
0.8841 ریال2:51:06
0.8843 ریال2:47:05
0.8839 ریال2:42:05
0.8884 ریال2:37:05
0.8833 ریال2:33:06
0.8872 ریال2:26:05
0.9016 ریال2:24:05
0.9006 ریال2:18:05
0.8995 ریال2:15:07
0.9018 ریال2:09:05
0.9012 ریال2:04:05
0.8948 ریال1:57:05
0.8973 ریال1:52:05
0.8906 ریال1:46:05
0.8942 ریال1:36:38
0.8907 ریال1:33:53
0.8947 ریال1:31:16
0.8947 ریال1:31:15
0.8917 ریال1:26:35
0.8913 ریال1:19:46
0.8974 ریال1:12:46
0.8943 ریال1:06:17
0.8947 ریال1:01:26
0.8958 ریال0:55:23
0.8963 ریال0:49:10
0.8937 ریال0:37:27
0.8934 ریال0:27:08
0.8934 ریال0:27:05
0.8969 ریال0:21:13
0.8969 ریال0:21:12
0.8969 ریال0:21:10
0.8928 ریال0:15:09
0.8928 ریال0:15:09
0.8928 ریال0:15:08
0.8935 ریال0:07:24
0.8912 ریال0:05:28
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات