شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پیوکس / PIVX

  • نرخ فعلی:0.2293
  • بالاترین قیمت روز:0.2316
  • پایین ترین قیمت روز:0.2226
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2228
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.2363
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2293 ریال8:02:08
0.2294 ریال8:01:10
0.2295 ریال8:00:15
0.2293 ریال7:59:09
0.2295 ریال7:56:08
0.2297 ریال7:54:09
0.2298 ریال7:53:09
0.2297 ریال7:52:09
0.2298 ریال7:51:09
0.2297 ریال7:50:11
0.2298 ریال7:48:09
0.2297 ریال7:46:09
0.2298 ریال7:43:09
0.2299 ریال7:41:08
0.2298 ریال7:40:11
0.2299 ریال7:39:09
0.2297 ریال7:38:08
0.2299 ریال7:37:10
0.2297 ریال7:35:10
0.2290 ریال7:29:09
0.2294 ریال7:18:08
0.2295 ریال7:15:10
0.2294 ریال7:14:08
0.2295 ریال7:13:09
0.2294 ریال7:07:09
0.2298 ریال7:06:09
0.2297 ریال7:05:10
0.2299 ریال7:04:09
0.2297 ریال7:03:07
0.2298 ریال7:02:08
0.2297 ریال7:01:10
0.2296 ریال6:58:09
0.2297 ریال6:56:09
0.2296 ریال6:54:09
0.2297 ریال6:52:09
0.2298 ریال6:49:09
0.2297 ریال6:47:08
0.2298 ریال6:45:11
0.2297 ریال6:42:08
0.2298 ریال6:41:09
0.2297 ریال6:40:12
0.23 ریال6:38:09
0.2304 ریال6:37:09
0.2303 ریال6:36:08
0.2304 ریال6:33:09
0.2302 ریال6:32:27
0.2301 ریال6:31:53
0.2302 ریال6:29:09
0.2300 ریال6:28:10
0.2302 ریال6:27:10
0.2301 ریال6:26:09
0.2300 ریال6:23:08
0.2301 ریال6:22:10
0.2302 ریال6:21:10
0.2301 ریال6:20:11
0.2302 ریال6:18:09
0.2303 ریال6:15:11
0.2304 ریال6:13:09
0.2303 ریال6:12:09
0.2305 ریال6:10:12
0.2303 ریال6:09:15
0.2304 ریال6:06:09
0.2305 ریال6:05:10
0.2304 ریال6:04:09
0.2305 ریال6:01:12
0.2303 ریال5:58:10
0.2316 ریال5:56:08
0.2310 ریال5:55:11
0.2316 ریال5:54:09
0.2305 ریال5:51:10
0.2304 ریال5:50:12
0.2303 ریال5:49:09
0.2306 ریال5:48:09
0.2305 ریال5:47:08
0.2304 ریال5:46:09
0.2303 ریال5:45:11
0.2305 ریال5:44:10
0.2306 ریال5:42:08
0.2305 ریال5:41:09
0.2307 ریال5:40:12
0.2306 ریال5:39:09
0.2302 ریال5:38:08
0.2305 ریال5:37:09
0.2302 ریال5:36:09
0.2300 ریال5:34:09
0.2299 ریال5:33:09
0.2298 ریال5:32:08
0.2300 ریال5:31:10
0.2298 ریال5:30:15
0.2299 ریال5:29:09
0.2296 ریال5:28:09
0.2297 ریال5:27:09
0.2296 ریال5:26:08
0.2297 ریال5:24:09
0.2295 ریال5:23:08
0.2302 ریال5:22:09
0.2303 ریال5:21:10
0.2302 ریال5:20:10
0.2304 ریال5:18:08
0.2311 ریال5:17:08
0.2314 ریال5:16:09
0.2303 ریال5:15:12
0.2314 ریال5:14:09
0.2308 ریال5:13:10
0.2311 ریال5:12:08
0.2314 ریال5:11:08
0.2301 ریال5:07:08
0.2302 ریال5:06:09
0.2299 ریال5:05:09
0.2300 ریال5:04:09
0.2301 ریال5:03:08
0.2300 ریال5:01:10
0.2299 ریال5:00:18
0.2298 ریال4:59:08
0.2296 ریال4:56:08
0.2297 ریال4:55:09
0.2298 ریال4:54:09
0.2294 ریال4:53:08
0.2297 ریال4:52:09
0.2295 ریال4:51:08
0.2294 ریال4:50:11
0.2263 ریال4:49:09
0.2269 ریال4:48:08
0.2263 ریال4:47:08
0.2272 ریال4:46:09
0.2263 ریال4:44:08
0.2254 ریال4:43:09
0.2263 ریال4:42:08
0.2254 ریال4:41:08
0.2255 ریال4:39:08
0.2254 ریال4:38:07
0.2255 ریال4:37:09
0.2256 ریال4:36:08
0.2255 ریال4:35:09
0.2256 ریال4:34:09
0.2258 ریال4:33:08
0.2256 ریال4:32:08
0.2258 ریال4:30:13
0.2256 ریال4:28:09
0.2243 ریال4:27:08
0.2249 ریال4:26:08
0.2243 ریال4:25:09
0.2242 ریال4:24:09
0.2243 ریال4:21:09
0.2241 ریال4:20:11
0.2240 ریال4:12:08
0.224 ریال4:11:08
0.2244 ریال4:10:11
0.2241 ریال4:08:08
0.2243 ریال4:07:09
0.2244 ریال4:06:08
0.2245 ریال4:04:08
0.2240 ریال4:03:08
0.2245 ریال4:02:08
0.2240 ریال4:00:13
0.2235 ریال3:59:08
0.2233 ریال3:58:08
0.2234 ریال3:57:08
0.2235 ریال3:56:08
0.2233 ریال3:55:10
0.2227 ریال3:54:08
0.2234 ریال3:53:08
0.2227 ریال3:51:09
0.2228 ریال3:50:10
0.2227 ریال3:49:09
0.2226 ریال3:48:08
0.2227 ریال3:47:07
0.2228 ریال3:42:09
0.2231 ریال3:41:08
0.2228 ریال3:35:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات