کالایاب
شاخص یاب

پیوکس / PIVX

  • نرخ فعلی:0.9125
  • بالاترین قیمت روز:0.9257
  • پایین ترین قیمت روز:0.8806
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.45%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8831
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.8802
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0323

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9125 ریال4:49:08
0.9123 ریال4:47:07
0.9117 ریال4:45:10
0.9125 ریال4:38:08
0.9188 ریال4:37:09
0.9122 ریال4:32:08
0.9126 ریال4:29:08
0.9159 ریال4:25:10
0.9145 ریال4:23:07
0.9169 ریال4:21:08
0.9162 ریال4:19:08
0.9189 ریال4:15:08
0.9196 ریال4:11:07
0.9126 ریال4:00:11
0.9218 ریال3:59:07
0.9118 ریال3:57:08
0.9101 ریال3:53:08
0.9098 ریال3:49:07
0.9097 ریال3:47:07
0.9098 ریال3:46:08
0.9091 ریال3:45:10
0.9099 ریال3:43:08
0.9091 ریال3:39:07
0.9088 ریال3:38:08
0.9092 ریال3:34:08
0.9089 ریال3:32:07
0.9092 ریال3:30:10
0.9089 ریال3:29:08
0.9092 ریال3:28:09
0.9089 ریال3:25:10
0.9097 ریال3:23:07
0.9086 ریال3:22:08
0.9097 ریال3:21:07
0.9094 ریال3:15:09
0.9089 ریال3:14:08
0.9090 ریال3:12:08
0.9072 ریال2:58:08
0.9085 ریال2:56:08
0.9083 ریال2:55:10
0.9085 ریال2:51:07
0.9083 ریال2:50:09
0.9053 ریال2:40:10
0.9050 ریال2:36:08
0.9041 ریال2:35:09
0.9050 ریال2:34:08
0.9084 ریال2:29:08
0.9093 ریال2:25:09
0.9089 ریال2:24:08
0.9093 ریال2:23:07
0.9124 ریال2:22:08
0.9100 ریال2:21:08
0.9132 ریال2:19:08
0.9111 ریال2:17:08
0.9132 ریال2:15:08
0.9070 ریال2:14:08
0.9111 ریال2:13:08
0.9096 ریال2:02:08
0.9173 ریال1:59:08
0.9191 ریال1:57:08
0.9173 ریال1:56:08
0.9142 ریال1:53:08
0.9234 ریال1:51:08
0.9142 ریال1:50:10
0.9195 ریال1:47:08
0.9234 ریال1:46:08
0.9195 ریال1:45:09
0.9193 ریال1:42:08
0.9221 ریال1:41:08
0.9167 ریال1:40:10
0.9221 ریال1:39:08
0.9191 ریال1:37:07
0.9188 ریال1:35:08
0.9191 ریال1:33:09
0.9196 ریال1:32:08
0.9188 ریال1:31:09
0.9205 ریال1:29:07
0.9245 ریال1:23:08
0.9257 ریال1:17:08
0.9058 ریال1:16:04
0.9205 ریال1:15:10
0.9257 ریال1:13:09
0.9093 ریال0:58:09
0.8955 ریال0:55:09
0.9011 ریال0:53:08
0.8873 ریال0:51:09
0.8886 ریال0:47:08
0.8864 ریال0:45:09
0.8860 ریال0:41:08
0.8838 ریال0:39:07
0.8840 ریال0:35:09
0.8841 ریال0:33:08
0.8840 ریال0:31:10
0.8806 ریال0:30:12
0.8840 ریال0:29:08
0.8839 ریال0:27:08
0.8824 ریال0:23:07
0.8816 ریال0:21:08
0.8827 ریال0:15:09
0.8831 ریال0:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات