کالایاب
شاخص یاب

پیوکس / PIVX

  • نرخ فعلی:0.3371
  • بالاترین قیمت روز:0.3376
  • پایین ترین قیمت روز:0.3225
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3270
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.3260
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0111

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار کندل استیک پیوکس / PIVX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3371 ریال11:40:10
0.3376 ریال11:28:06
0.3366 ریال11:16:06
0.3364 ریال11:10:08
0.3347 ریال11:02:07
0.3341 ریال10:59:06
0.3334 ریال10:56:07
0.3346 ریال10:53:06
0.3351 ریال10:50:09
0.3347 ریال10:47:06
0.3348 ریال10:44:07
0.3363 ریال10:38:07
0.3371 ریال10:32:06
0.3370 ریال10:29:06
0.3354 ریال10:26:06
0.3351 ریال10:23:06
0.3353 ریال10:19:06
0.3361 ریال10:17:07
0.3330 ریال10:07:06
0.3329 ریال10:04:06
0.3336 ریال10:01:08
0.3307 ریال9:55:07
0.3286 ریال9:52:06
0.3287 ریال9:47:06
0.3294 ریال9:44:06
0.3291 ریال9:38:06
0.3261 ریال9:32:06
0.3256 ریال9:26:06
0.3260 ریال9:22:06
0.3257 ریال9:19:06
0.3263 ریال9:16:06
0.3264 ریال9:02:06
0.3267 ریال8:59:06
0.3264 ریال8:47:06
0.3257 ریال8:44:06
0.3249 ریال8:41:06
0.3248 ریال8:38:06
0.3249 ریال8:32:06
0.3243 ریال8:23:06
0.3252 ریال8:11:06
0.3255 ریال8:06:06
0.3249 ریال8:02:06
0.3250 ریال7:59:05
0.3258 ریال7:47:06
0.3248 ریال7:44:06
0.3252 ریال7:41:06
0.3257 ریال7:35:07
0.3252 ریال7:32:06
0.3253 ریال7:29:05
0.3262 ریال7:23:05
0.3246 ریال7:20:07
0.3238 ریال7:17:05
0.3239 ریال7:14:05
0.3230 ریال7:11:06
0.3235 ریال7:06:05
0.3237 ریال7:02:06
0.3241 ریال6:59:05
0.3233 ریال6:56:05
0.3225 ریال6:47:05
0.3230 ریال6:44:06
0.3243 ریال6:35:06
0.3235 ریال6:32:05
0.3242 ریال6:29:05
0.3256 ریال6:26:06
0.3255 ریال6:23:32
0.3244 ریال6:20:07
0.3252 ریال6:13:05
0.3264 ریال6:10:08
0.3291 ریال6:06:06
0.3297 ریال6:02:06
0.3299 ریال5:59:05
0.3291 ریال5:56:06
0.3298 ریال5:50:08
0.3304 ریال5:47:06
0.3320 ریال5:38:07
0.3321 ریال5:35:07
0.3297 ریال5:29:05
0.3301 ریال5:23:05
0.3293 ریال5:14:06
0.3311 ریال5:08:05
0.3301 ریال4:56:05
0.3315 ریال4:52:06
0.3301 ریال4:50:08
0.3328 ریال4:47:05
0.3329 ریال4:44:05
0.3333 ریال4:40:07
0.3338 ریال4:38:05
0.3346 ریال4:35:07
0.3342 ریال4:32:06
0.3343 ریال4:26:06
0.3335 ریال4:23:06
0.3333 ریال4:20:07
0.3328 ریال4:14:06
0.3316 ریال4:08:05
0.3303 ریال4:02:06
0.3306 ریال3:58:06
0.3314 ریال3:55:07
0.3306 ریال3:50:07
0.3317 ریال3:44:06
0.3327 ریال3:35:07
0.3315 ریال3:29:06
0.3328 ریال3:14:05
0.3332 ریال3:10:07
0.3305 ریال3:08:05
0.3295 ریال2:58:06
0.3292 ریال2:56:05
0.3300 ریال2:52:05
0.3280 ریال2:50:07
0.3281 ریال2:47:05
0.3255 ریال2:40:07
0.3252 ریال2:34:06
0.3244 ریال2:32:06
0.3253 ریال2:28:06
0.3247 ریال2:26:06
0.3241 ریال2:22:05
0.3246 ریال2:16:05
0.3248 ریال2:13:05
0.3246 ریال2:10:06
0.3269 ریال2:07:05
0.3266 ریال2:05:06
0.3268 ریال1:52:06
0.3271 ریال1:50:08
0.3257 ریال1:37:05
0.3255 ریال1:32:06
0.3258 ریال1:28:06
0.3259 ریال1:26:05
0.3257 ریال1:23:06
0.3249 ریال1:20:07
0.3243 ریال1:16:05
0.3255 ریال1:13:06
0.3265 ریال1:08:06
0.3262 ریال1:02:06
0.3260 ریال0:58:05
0.3253 ریال0:56:05
0.3266 ریال0:53:06
0.3274 ریال0:51:05
0.3268 ریال0:47:06
0.3270 ریال0:44:06
0.3256 ریال0:38:05
0.3259 ریال0:29:05
0.3258 ریال0:27:06
0.3250 ریال0:21:06
0.3255 ریال0:17:06
0.3275 ریال0:12:06
0.3270 ریال0:08:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات