کالایاب
شاخص یاب

آنتالوجی / Ontology

  • نرخ فعلی:1.2353
  • بالاترین قیمت روز:1.2484
  • پایین ترین قیمت روز:1.2121
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2126
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.212
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0233

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2353 ریال4:29:07
1.2403 ریال4:25:10
1.2397 ریال4:23:07
1.2412 ریال4:21:08
1.2404 ریال4:19:08
1.2375 ریال4:15:08
1.2411 ریال4:11:07
1.2353 ریال4:00:11
1.2357 ریال3:59:07
1.2356 ریال3:56:03
1.2354 ریال3:55:09
1.2356 ریال3:54:07
1.2346 ریال3:53:08
1.2342 ریال3:51:03
1.2359 ریال3:49:07
1.236 ریال3:47:07
1.2361 ریال3:46:08
1.2374 ریال3:45:09
1.2377 ریال3:43:08
1.2364 ریال3:41:08
1.2389 ریال3:39:07
1.2398 ریال3:38:08
1.2402 ریال3:37:08
1.2416 ریال3:36:08
1.2407 ریال3:33:08
1.2395 ریال3:32:07
1.2398 ریال3:30:10
1.2394 ریال3:29:08
1.2389 ریال3:28:09
1.2391 ریال3:27:08
1.2443 ریال3:25:10
1.2446 ریال3:22:08
1.2484 ریال3:21:07
1.2459 ریال3:19:08
1.2439 ریال3:18:07
1.2435 ریال3:15:08
1.2428 ریال3:14:08
1.2431 ریال3:12:08
1.2414 ریال3:09:03
1.2393 ریال3:01:09
1.2383 ریال2:59:03
1.2381 ریال2:55:09
1.2393 ریال2:54:08
1.2391 ریال2:52:08
1.2384 ریال2:51:07
1.2389 ریال2:50:09
1.2343 ریال2:48:07
1.2281 ریال2:46:08
1.2286 ریال2:45:09
1.2276 ریال2:43:07
1.2256 ریال2:42:07
1.2246 ریال2:40:10
1.224 ریال2:39:07
1.2234 ریال2:38:07
1.2224 ریال2:35:09
1.2223 ریال2:34:08
1.2217 ریال2:33:08
1.2207 ریال2:32:08
1.2205 ریال2:30:05
1.2207 ریال2:29:08
1.22 ریال2:27:08
1.2203 ریال2:25:09
1.2204 ریال2:24:08
1.2209 ریال2:23:07
1.2206 ریال2:22:08
1.2212 ریال2:21:08
1.2197 ریال2:19:08
1.2216 ریال2:17:07
1.222 ریال2:15:08
1.2157 ریال2:14:07
1.2218 ریال2:13:08
1.2159 ریال2:02:08
1.2156 ریال2:00:12
1.2166 ریال1:56:08
1.2165 ریال1:54:03
1.2173 ریال1:51:07
1.2165 ریال1:50:10
1.2173 ریال1:47:08
1.2174 ریال1:45:09
1.2175 ریال1:42:08
1.2172 ریال1:41:08
1.2173 ریال1:39:08
1.2165 ریال1:37:07
1.2169 ریال1:35:08
1.2166 ریال1:31:09
1.2165 ریال1:29:07
1.2158 ریال1:25:09
1.2183 ریال1:23:08
1.218 ریال1:20:05
1.2182 ریال1:17:08
1.2167 ریال1:16:04
1.2175 ریال1:15:09
1.2181 ریال1:13:08
1.2171 ریال1:11:03
1.2165 ریال1:02:07
1.2167 ریال1:00:11
1.2163 ریال0:58:08
1.216 ریال0:56:03
1.2168 ریال0:54:03
1.2163 ریال0:53:08
1.2162 ریال0:52:08
1.2168 ریال0:51:08
1.2161 ریال0:47:07
1.216 ریال0:45:09
1.2152 ریال0:41:08
1.2147 ریال0:39:07
1.2151 ریال0:35:09
1.2156 ریال0:33:08
1.2155 ریال0:31:09
1.2149 ریال0:30:12
1.2153 ریال0:29:08
1.2147 ریال0:27:07
1.2129 ریال0:23:07
1.2127 ریال0:18:03
1.2121 ریال0:15:09
1.218 ریال0:12:09
1.2126 ریال0:02:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات