کالایاب
شاخص یاب

آنتالوجی / Ontology

  • نرخ فعلی:0.7288
  • بالاترین قیمت روز:0.7465
  • پایین ترین قیمت روز:0.7137
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.9%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7348
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.7335
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0047

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7288 ریال11:13:03
0.7274 ریال11:10:07
0.7279 ریال11:05:07
0.724 ریال11:02:06
0.7219 ریال10:59:06
0.7212 ریال10:56:06
0.723 ریال10:53:06
0.7231 ریال10:50:09
0.7221 ریال10:47:06
0.7223 ریال10:44:06
0.7267 ریال10:40:04
0.7265 ریال10:38:06
0.7273 ریال10:35:04
0.7277 ریال10:32:06
0.7302 ریال10:29:06
0.7299 ریال10:26:05
0.7301 ریال10:23:06
0.7286 ریال10:19:05
0.7291 ریال10:17:06
0.73 ریال10:13:02
0.731 ریال10:10:03
0.7314 ریال10:07:06
0.7318 ریال10:04:06
0.7322 ریال10:01:07
0.732 ریال9:58:03
0.7316 ریال9:55:07
0.7304 ریال9:50:08
0.7312 ریال9:47:06
0.7318 ریال9:44:05
0.7326 ریال9:40:04
0.7318 ریال9:38:06
0.7301 ریال9:35:03
0.7296 ریال9:32:05
0.7307 ریال9:28:03
0.7303 ریال9:26:06
0.7308 ریال9:22:05
0.7303 ریال9:19:06
0.7301 ریال9:16:05
0.7306 ریال9:10:07
0.7311 ریال9:08:05
0.7319 ریال9:05:07
0.7321 ریال9:02:06
0.7304 ریال8:59:05
0.7303 ریال8:55:03
0.7316 ریال8:52:03
0.7304 ریال8:50:04
0.7298 ریال8:47:06
0.7284 ریال8:44:05
0.7288 ریال8:41:05
0.727 ریال8:38:06
0.7266 ریال8:34:02
0.7272 ریال8:32:05
0.727 ریال8:28:02
0.7266 ریال8:26:02
0.726 ریال8:23:06
0.7271 ریال8:20:03
0.728 ریال8:17:05
0.7284 ریال8:11:06
0.7288 ریال8:06:06
0.7297 ریال8:02:06
0.7289 ریال7:59:05
0.7308 ریال7:55:07
0.7312 ریال7:53:05
0.7304 ریال7:50:03
0.7306 ریال7:47:06
0.7279 ریال7:44:05
0.7281 ریال7:41:06
0.7261 ریال7:38:06
0.7278 ریال7:35:07
0.729 ریال7:32:06
0.7295 ریال7:29:05
0.7305 ریال7:26:02
0.7273 ریال7:23:05
0.7257 ریال7:20:07
0.7224 ریال7:17:05
0.7217 ریال7:14:05
0.7197 ریال7:11:05
0.7192 ریال7:08:02
0.7212 ریال7:06:05
0.7185 ریال7:02:06
0.7178 ریال6:59:05
0.7177 ریال6:56:05
0.7193 ریال6:53:02
0.7183 ریال6:51:05
0.7144 ریال6:47:05
0.7142 ریال6:44:05
0.7137 ریال6:40:03
0.7174 ریال6:38:05
0.7182 ریال6:35:06
0.7162 ریال6:32:05
0.714 ریال6:29:05
0.7153 ریال6:26:05
0.7178 ریال6:23:08
0.7223 ریال6:20:07
0.7282 ریال6:16:03
0.7269 ریال6:13:05
0.7273 ریال6:10:07
0.729 ریال6:08:06
0.7293 ریال6:06:06
0.7287 ریال6:02:06
0.7312 ریال5:59:05
0.7334 ریال5:56:05
0.7358 ریال5:52:03
0.7361 ریال5:50:08
0.7373 ریال5:47:06
0.7393 ریال5:43:03
0.7418 ریال5:40:03
0.7427 ریال5:38:07
0.7433 ریال5:35:07
0.7438 ریال5:32:02
0.7393 ریال5:29:05
0.7386 ریال5:26:05
0.7382 ریال5:23:05
0.7361 ریال5:20:03
0.7383 ریال5:17:06
0.737 ریال5:14:06
0.7404 ریال5:10:03
0.741 ریال5:08:05
0.7403 ریال5:05:03
0.7406 ریال5:02:03
0.7411 ریال4:58:05
0.7413 ریال4:56:05
0.7428 ریال4:50:07
0.742 ریال4:47:05
0.7413 ریال4:44:05
0.7431 ریال4:40:07
0.7438 ریال4:38:05
0.7449 ریال4:35:06
0.7415 ریال4:32:05
0.7414 ریال4:28:05
0.7417 ریال4:26:06
0.7408 ریال4:20:07
0.7418 ریال4:16:02
0.7424 ریال4:14:06
0.7447 ریال4:11:06
0.7436 ریال4:08:05
0.7435 ریال4:05:03
0.7426 ریال4:02:06
0.7425 ریال3:58:05
0.742 ریال3:55:07
0.7426 ریال3:52:02
0.742 ریال3:50:07
0.7405 ریال3:47:05
0.7395 ریال3:44:06
0.7394 ریال3:40:03
0.7402 ریال3:35:07
0.7387 ریال3:32:05
0.7375 ریال3:29:05
0.737 ریال3:26:02
0.7368 ریال3:23:05
0.7378 ریال3:19:02
0.7384 ریال3:16:03
0.7382 ریال3:14:05
0.7388 ریال3:08:05
0.7386 ریال3:01:03
0.7383 ریال2:58:06
0.7395 ریال2:56:05
0.7385 ریال2:52:05
0.7374 ریال2:50:07
0.7372 ریال2:47:05
0.7375 ریال2:44:05
0.7359 ریال2:40:07
0.7358 ریال2:37:05
0.736 ریال2:34:06
0.7337 ریال2:32:06
0.7339 ریال2:28:06
0.7344 ریال2:26:06
0.7346 ریال2:22:05
0.7344 ریال2:19:03
0.735 ریال2:16:05
0.7353 ریال2:10:06
0.7369 ریال2:07:05
0.7382 ریال2:05:06
0.7392 ریال1:58:02
0.7414 ریال1:55:06
0.7407 ریال1:52:06
0.7404 ریال1:50:08
0.745 ریال1:46:03
0.7452 ریال1:43:02
0.7435 ریال1:40:07
0.7424 ریال1:37:05
0.7425 ریال1:34:06
0.7408 ریال1:32:05
0.7423 ریال1:28:05
0.7424 ریال1:26:05
0.7422 ریال1:23:05
0.742 ریال1:20:07
0.7403 ریال1:16:05
0.7393 ریال1:13:05
0.7384 ریال1:10:04
0.7398 ریال1:08:05
0.7434 ریال1:05:04
0.7431 ریال1:02:06
0.7465 ریال0:58:05
0.7437 ریال0:56:05
0.7449 ریال0:53:05
0.7452 ریال0:51:05
0.7408 ریال0:47:06
0.7398 ریال0:44:05
0.7375 ریال0:41:05
0.7376 ریال0:38:05
0.7373 ریال0:35:03
0.7372 ریال0:32:06
0.7383 ریال0:27:06
0.7394 ریال0:24:06
0.7382 ریال0:21:05
0.7375 ریال0:17:05
0.7361 ریال0:14:03
0.7371 ریال0:12:06
0.7354 ریال0:08:05
0.7348 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات