کالایاب
شاخص یاب

آنتالوجی / Ontology

  • نرخ فعلی:1.4411
  • بالاترین قیمت روز:1.4411
  • پایین ترین قیمت روز:1.4261
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.433
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.4332
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0079

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار کندل استیک آنتالوجی / Ontology در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4411 ریال7:12:03
1.432 ریال7:02:02
1.4304 ریال6:53:06
1.4286 ریال6:43:06
1.4285 ریال6:33:07
1.4319 ریال6:22:02
1.4332 ریال6:13:06
1.4339 ریال6:03:06
1.4341 ریال5:53:06
1.4352 ریال5:43:06
1.4339 ریال5:33:07
1.4346 ریال5:23:06
1.433 ریال5:13:06
1.4341 ریال5:03:06
1.4336 ریال4:56:06
1.4341 ریال4:48:06
1.4337 ریال4:26:06
1.4338 ریال4:14:05
1.4322 ریال4:04:06
1.4332 ریال3:53:07
1.4329 ریال3:43:06
1.433 ریال3:33:05
1.4341 ریال3:23:06
1.4338 ریال3:13:06
1.4325 ریال3:03:06
1.4269 ریال2:53:06
1.4318 ریال2:43:07
1.4368 ریال2:33:06
1.4289 ریال2:23:06
1.4276 ریال2:13:03
1.4269 ریال2:03:06
1.4261 ریال1:53:06
1.4315 ریال1:43:07
1.4297 ریال1:33:07
1.4262 ریال1:23:06
1.4347 ریال1:06:07
1.4327 ریال0:40:08
1.4318 ریال0:26:05
1.4327 ریال0:14:12
1.433 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات