شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اومیسگو / OmiseGO

  • نرخ فعلی:0.9919
  • بالاترین قیمت روز:1.0387
  • پایین ترین قیمت روز:0.9919
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0267
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.0271
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0352

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9919 ریال15:51:08
0.9949 ریال15:37:08
1.0015 ریال14:58:08
1.0027 ریال14:46:09
1.0022 ریال14:40:10
1.005 ریال14:13:07
1.0046 ریال14:09:07
1.0062 ریال13:31:08
1.0068 ریال13:20:21
1.0058 ریال13:03:09
1.0082 ریال12:54:08
1.0087 ریال12:49:08
1.0108 ریال12:35:09
1.0126 ریال12:30:13
1.0137 ریال12:26:08
1.0097 ریال12:14:09
1.009 ریال12:05:08
1.0087 ریال11:50:10
1.0079 ریال11:49:08
1.0059 ریال11:30:12
1.0053 ریال11:11:08
1.0049 ریال11:07:08
1.0056 ریال11:06:08
1.0057 ریال11:05:08
1.0055 ریال11:03:08
1.0059 ریال11:02:09
1.0054 ریال10:57:07
1.0062 ریال10:49:09
1.0052 ریال10:45:10
1.0079 ریال10:10:09
1.0086 ریال10:06:08
1.0102 ریال9:58:08
1.0104 ریال9:38:08
1.01 ریال9:36:08
1.0105 ریال9:35:08
1.0102 ریال9:34:08
1.0101 ریال9:33:07
1.0107 ریال9:32:10
1.0096 ریال9:30:11
1.011 ریال9:17:08
1.0115 ریال9:06:09
1.0101 ریال8:57:09
1.0123 ریال8:53:08
1.0117 ریال8:50:11
1.012 ریال8:43:08
1.0126 ریال8:34:08
1.0123 ریال8:32:08
1.0127 ریال8:26:08
1.0119 ریال8:13:08
1.0135 ریال8:09:08
1.0134 ریال8:08:08
1.0139 ریال8:05:11
1.014 ریال7:34:08
1.0125 ریال7:28:08
1.0112 ریال7:15:09
1.0133 ریال6:42:09
1.0114 ریال6:32:08
1.0121 ریال6:20:10
1.0188 ریال5:54:09
1.0196 ریال5:10:11
1.0229 ریال4:38:08
1.0242 ریال4:27:08
1.0175 ریال4:04:08
1.0176 ریال4:02:09
1.0241 ریال3:21:08
1.0251 ریال3:19:08
1.026 ریال3:10:11
1.0277 ریال3:00:12
1.0308 ریال2:47:08
1.0297 ریال2:45:10
1.0318 ریال2:40:11
1.0331 ریال2:31:09
1.0367 ریال2:16:09
1.0368 ریال2:09:08
1.0367 ریال2:06:08
1.0378 ریال1:57:09
1.0387 ریال1:21:08
1.0383 ریال1:13:08
1.0374 ریال1:06:08
1.0343 ریال0:58:08
1.0358 ریال0:51:08
1.0367 ریال0:45:09
1.0255 ریال0:30:11
1.0252 ریال0:29:32
1.0267 ریال0:01:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات