کالایاب
شاخص یاب

اومیسگو / OmiseGO

  • نرخ فعلی:2.1224
  • بالاترین قیمت روز:2.1517
  • پایین ترین قیمت روز:2.1039
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3,199,998.99
  • درصد بیشترین نوسان روز:150772563.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.1389
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2.1437
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0213

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار کندل استیک اومیسگو / OmiseGO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
160,900 ریال8:03:15
52.61 ریال7:50:36
0.515 ریال7:32:18
969.08 ریال7:21:07
86,419 ریال7:12:55
62.23 ریال7:01:36
542.75 ریال6:54:33
0.0137 ریال6:45:00
0.0476 ریال6:33:00
0.29001 ریال6:21:14
41.885 ریال6:12:58
34,450 ریال5:56:54
0.0016 ریال5:45:06
0.06723 ریال5:35:11
409.32 ریال5:27:11
0.013244 ریال5:14:14
0.0278 ریال5:05:00
3,199,999 ریال4:56:58
0.009391 ریال3:54:24
0.0032 ریال3:38:44
664.66 ریال3:35:04
0.000727 ریال3:35:00
359.96 ریال3:35:00
0.005761 ریال3:31:52
2,235,273 ریال3:25:14
0.005744 ریال3:18:51
162,650 ریال3:14:17
0.000948 ریال3:11:16
0.002443 ریال3:06:29
287.64 ریال2:58:31
0.006397 ریال2:54:44
1.4548 ریال2:49:23
1,785.5 ریال2:47:05
0.000363 ریال2:45:06
0.26838 ریال2:42:42
0.22665 ریال2:39:18
163,400 ریال2:29:26
0.0016 ریال2:23:58
153,830 ریال2:20:05
0.000542 ریال2:15:52
0.5754 ریال2:13:00
30.92 ریال2:10:10
6.1134 ریال2:06:44
0.06796 ریال2:02:58
0.078018 ریال1:57:23
0.36608 ریال1:53:18
0.014145 ریال1:50:10
12,973.6 ریال1:45:49
0.00269 ریال1:41:28
0.000223 ریال1:37:44
0.20904 ریال1:33:29
207.96 ریال1:27:59
0.02054 ریال1:27:20
0.09 ریال1:24:48
0.0475 ریال1:21:21
1.0224 ریال1:18:10
0.0234 ریال1:14:42
0.001597 ریال1:12:38
0.003788 ریال1:11:14
4,019.7 ریال1:08:18
0.03879 ریال1:05:50
0.000134 ریال1:03:47
0.003309 ریال1:01:13
0.02316 ریال0:52:38
0.023876 ریال0:49:26
0.7174 ریال0:46:40
2.1291 ریال0:44:26
2.134 ریال0:42:23
2.1295 ریال0:33:14
2.14 ریال0:25:20
2.1441 ریال0:23:14
2.1374 ریال0:16:15
2.1317 ریال0:13:15
2.1452 ریال0:09:27
2.1466 ریال0:02:27
2.1437 ریال23:59:12
2.1526 ریال23:53:13
2.1543 ریال23:45:29
2.1583 ریال23:39:29
2.1552 ریال23:31:12
2.1585 ریال23:25:08
2.1605 ریال23:24:06
2.1594 ریال23:17:07
2.1596 ریال23:14:07
2.1608 ریال23:10:12
2.1612 ریال23:04:07
2.1643 ریال22:56:06
2.1652 ریال22:54:07
2.1528 ریال22:49:08
2.1446 ریال22:45:09
2.1443 ریال22:44:07
2.1517 ریال22:39:06
2.1538 ریال22:34:02
2.1574 ریال22:31:09
2.1587 ریال22:24:05
2.1517 ریال22:21:07
2.1481 ریال22:14:08
2.1544 ریال22:07:07
2.151 ریال22:04:07
2.1474 ریال22:00:11
2.1568 ریال21:54:07
2.1588 ریال21:53:08
2.1564 ریال21:47:06
2.1541 ریال21:44:06
2.165 ریال21:39:07
2.1649 ریال21:35:08
2.1698 ریال21:34:07
2.1675 ریال21:27:07
2.1699 ریال21:24:08
2.1745 ریال21:18:07
2.1653 ریال21:14:03
2.1619 ریال21:12:07
2.1696 ریال21:07:06
2.1683 ریال21:04:08
2.1518 ریال20:56:07
2.159 ریال20:54:06
2.1434 ریال20:44:07
2.1463 ریال20:38:02
2.1416 ریال20:34:07
2.149 ریال20:33:06
2.152 ریال20:24:06
2.1385 ریال20:20:08
2.1387 ریال20:14:06
2.1421 ریال20:11:07
2.1417 ریال20:04:07
2.1273 ریال20:01:09
2.1357 ریال19:54:07
2.1398 ریال19:48:07
2.1336 ریال19:44:06
2.1395 ریال19:41:07
2.1499 ریال19:34:07
2.1595 ریال19:33:07
2.1642 ریال19:26:23
2.1594 ریال19:24:26
2.161 ریال19:19:17
2.1618 ریال19:14:21
2.162 ریال19:12:21
2.1489 ریال19:05:41
2.1497 ریال19:04:20
2.1586 ریال18:58:18
2.1654 ریال18:54:20
2.16 ریال18:53:14
2.1573 ریال18:51:27
2.1577 ریال18:50:39
2.1619 ریال18:47:30
2.1672 ریال18:44:18
2.1653 ریال18:42:19
2.1632 ریال18:39:33
2.1641 ریال18:37:27
2.1701 ریال18:34:40
2.159 ریال18:32:22
2.1623 ریال18:29:23
2.1641 ریال18:26:50
2.1666 ریال18:24:58
2.1654 ریال18:23:45
2.158 ریال18:20:44
2.1573 ریال18:18:28
2.1573 ریال18:18:26
2.1507 ریال18:15:11
2.1507 ریال18:15:09
2.1519 ریال18:11:36
2.1454 ریال18:08:16
2.147 ریال18:05:21
2.1477 ریال18:04:20
2.1473 ریال18:01:21
2.1472 ریال17:54:46
2.1399 ریال17:52:42
2.1429 ریال17:46:22
2.1389 ریال17:44:15
2.1421 ریال17:41:25
2.1428 ریال17:37:18
2.1466 ریال17:34:22
2.1439 ریال17:32:28
2.1475 ریال17:24:21
2.1467 ریال17:22:16
2.1473 ریال17:20:19
2.1454 ریال17:19:25
2.1459 ریال17:16:25
2.151 ریال17:14:21
2.1508 ریال17:11:30
2.1476 ریال17:07:27
2.1482 ریال17:04:37
2.1532 ریال17:02:31
2.1484 ریال16:54:36
2.1513 ریال16:51:10
2.1513 ریال16:51:07
2.1436 ریال16:45:25
2.1436 ریال16:45:25
2.1558 ریال16:38:08
2.1558 ریال16:38:07
2.1395 ریال16:35:15
2.1395 ریال16:35:14
2.1496 ریال16:28:39
2.1457 ریال16:24:37
2.1603 ریال16:19:28
2.1623 ریال16:15:10
2.1623 ریال16:15:06
2.1519 ریال16:11:47
2.152 ریال16:05:33
2.1435 ریال16:04:45
2.1487 ریال15:56:56
2.1452 ریال15:49:50
2.1548 ریال15:43:14
2.1548 ریال15:43:14
2.1521 ریال15:35:25
2.1436 ریال15:28:32
2.1278 ریال15:23:37
2.1465 ریال15:16:43
2.1419 ریال15:02:28
2.1334 ریال14:55:35
2.1334 ریال14:55:33
2.1428 ریال14:49:19
2.1428 ریال14:49:16
2.1409 ریال14:41:09
2.1409 ریال14:41:06
2.1315 ریال14:34:57
2.1306 ریال14:26:15
2.1353 ریال14:19:07
2.1389 ریال14:12:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات