کالایاب
شاخص یاب

ان اکس تی / Nxt

  • نرخ فعلی:0.035232
  • بالاترین قیمت روز:0.035431
  • پایین ترین قیمت روز:0.03042
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.035027
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.031694
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:11.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0035

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.035232 ریال4:59:09
0.035429 ریال4:58:08
0.035232 ریال4:52:08
0.033072 ریال4:49:08
0.031402 ریال4:47:07
0.030421 ریال4:45:10
0.034348 ریال4:41:09
0.034054 ریال4:38:08
0.030911 ریال4:37:09
0.031991 ریال4:36:08
0.03376 ریال4:32:08
0.033367 ریال4:29:08
0.032091 ریال4:23:07
0.032385 ریال4:21:08
0.032384 ریال4:19:08
0.030616 ریال4:15:08
0.030911 ریال4:11:07
0.034938 ریال4:00:11
0.034937 ریال3:59:07
0.034054 ریال3:57:08
0.034152 ریال3:55:09
0.034153 ریال3:53:09
0.030911 ریال3:47:07
0.030912 ریال3:46:08
0.032287 ریال3:45:10
0.03317 ریال3:43:08
0.032287 ریال3:41:08
0.035036 ریال3:39:07
0.035431 ریال3:38:08
0.035235 ریال3:36:09
0.032091 ریال3:34:09
0.035235 ریال3:33:08
0.034351 ریال3:32:07
0.032091 ریال3:30:11
0.032681 ریال3:25:10
0.033173 ریال3:23:07
0.031797 ریال3:22:08
0.033173 ریال3:21:07
0.033762 ریال3:18:08
0.033172 ریال3:17:08
0.033762 ریال3:12:09
0.035039 ریال2:58:08
0.033762 ریال2:56:08
0.032386 ریال2:55:10
0.033762 ریال2:52:08
0.033369 ریال2:51:08
0.031109 ریال2:50:09
0.033565 ریال2:47:08
0.030617 ریال2:46:08
0.03042 ریال2:45:09
0.032975 ریال2:44:08
0.033565 ریال2:43:08
0.032975 ریال2:40:10
0.031107 ریال2:39:07
0.035038 ریال2:38:08
0.031107 ریال2:36:08
0.032188 ریال2:35:09
0.031107 ریال2:34:08
0.032188 ریال2:29:08
0.033563 ریال2:25:10
0.03435 ریال2:24:08
0.033563 ریال2:23:08
0.032777 ریال2:22:08
0.032776 ریال2:21:08
0.033857 ریال2:19:08
0.033659 ریال2:17:08
0.033857 ریال2:15:09
0.033166 ریال2:14:08
0.033659 ریال2:13:08
0.034539 ریال2:02:09
0.032382 ریال1:59:08
0.033265 ریال1:57:08
0.032382 ریال1:56:09
0.034442 ریال1:53:08
0.030812 ریال1:51:08
0.034442 ریال1:50:10
0.030812 ریال1:45:09
0.032284 ریال1:42:08
0.0314 ریال1:41:08
0.031596 ریال1:40:10
0.0314 ریال1:39:08
0.033461 ریال1:37:07
0.030714 ریال1:35:09
0.033461 ریال1:33:09
0.030715 ریال1:32:08
0.030714 ریال1:31:09
0.034736 ریال1:29:08
0.03199 ریال1:23:08
0.033167 ریال1:17:08
0.033166 ریال1:16:05
0.033167 ریال1:13:09
0.032775 ریال1:02:08
0.030519 ریال0:58:09
0.032479 ریال0:55:09
0.030519 ریال0:53:08
0.030714 ریال0:51:09
0.032577 ریال0:47:08
0.031107 ریال0:45:09
0.035125 ریال0:41:08
0.034636 ریال0:35:09
0.034634 ریال0:33:08
0.034636 ریال0:31:10
0.03189 ریال0:30:12
0.034634 ریال0:29:08
0.034636 ریال0:27:08
0.034634 ریال0:21:08
0.035026 ریال0:15:09
0.035027 ریال0:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات