کالایاب
شاخص یاب

ان اکس تی / Nxt

  • نرخ فعلی:0.039487
  • بالاترین قیمت روز:0.039497
  • پایین ترین قیمت روز:0.038089
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.038818
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.039049
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.039487 ریال7:43:07
0.039497 ریال7:33:06
0.039415 ریال7:23:07
0.039103 ریال6:53:06
0.039095 ریال6:43:07
0.038691 ریال6:33:07
0.038906 ریال6:13:06
0.038929 ریال6:03:07
0.038886 ریال5:53:06
0.038817 ریال5:43:06
0.038911 ریال5:33:07
0.038919 ریال5:23:07
0.038651 ریال5:13:06
0.038764 ریال5:03:06
0.038748 ریال4:56:06
0.03875 ریال4:48:07
0.038712 ریال4:26:06
0.038748 ریال4:14:06
0.038805 ریال4:04:07
0.038781 ریال3:53:07
0.038564 ریال3:43:07
0.038419 ریال3:33:05
0.038493 ریال3:23:06
0.038582 ریال3:13:07
0.03851 ریال3:03:07
0.038543 ریال2:53:06
0.038603 ریال2:43:07
0.038579 ریال2:33:07
0.038535 ریال2:23:06
0.038475 ریال2:03:07
0.038377 ریال1:53:06
0.038443 ریال1:43:07
0.038425 ریال1:33:07
0.038422 ریال1:23:07
0.038397 ریال1:13:07
0.038414 ریال1:06:07
0.038355 ریال0:40:09
0.038089 ریال0:26:06
0.038804 ریال0:14:13
0.038818 ریال0:06:35
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات