شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ان اکس تی / Nxt

  • نرخ فعلی:0.013035
  • بالاترین قیمت روز:0.013109
  • پایین ترین قیمت روز:0.012904
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.012996
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.013002
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.013035 ریال14:39:06
0.013061 ریال14:35:07
0.013004 ریال14:31:08
0.013015 ریال14:27:05
0.013047 ریال14:23:06
0.013048 ریال14:19:06
0.013044 ریال14:15:07
0.01308 ریال14:11:06
0.013027 ریال14:07:06
0.013031 ریال13:59:06
0.01299 ریال13:51:06
0.012981 ریال13:43:06
0.012935 ریال13:39:06
0.012939 ریال13:35:08
0.01297 ریال13:27:06
0.012969 ریال13:07:06
0.012941 ریال13:03:06
0.01297 ریال12:59:06
0.012976 ریال12:55:08
0.012934 ریال12:51:06
0.01295 ریال12:47:06
0.012969 ریال12:43:06
0.012987 ریال12:39:06
0.012996 ریال12:35:07
0.012949 ریال12:31:07
0.012943 ریال12:27:08
0.012968 ریال12:24:07
0.012939 ریال12:19:07
0.012908 ریال12:15:08
0.012982 ریال12:11:06
0.012926 ریال12:07:06
0.012944 ریال12:03:06
0.012904 ریال11:55:07
0.01297 ریال11:47:06
0.012994 ریال11:44:07
0.013017 ریال11:39:10
0.012995 ریال11:36:06
0.012996 ریال11:31:07
0.01298 ریال11:27:07
0.012984 ریال11:24:06
0.01297 ریال11:15:08
0.013034 ریال11:07:06
0.012976 ریال11:03:05
0.013099 ریال10:59:06
0.013026 ریال10:48:06
0.013087 ریال10:39:06
0.013049 ریال10:31:07
0.013043 ریال10:23:07
0.013033 ریال10:19:06
0.013006 ریال10:11:06
0.013011 ریال10:04:06
0.01303 ریال9:59:06
0.013006 ریال9:55:07
0.01302 ریال9:51:06
0.013012 ریال9:47:05
0.013043 ریال9:43:06
0.013047 ریال9:39:06
0.013005 ریال9:35:07
0.013014 ریال9:27:05
0.013021 ریال9:23:05
0.013047 ریال9:19:06
0.013062 ریال9:15:06
0.013001 ریال9:11:09
0.013045 ریال9:07:06
0.01306 ریال9:03:05
0.013031 ریال8:59:05
0.013009 ریال8:55:07
0.013008 ریال8:39:05
0.013039 ریال8:35:06
0.013 ریال8:31:06
0.01301 ریال8:27:06
0.013019 ریال8:23:05
0.013081 ریال8:19:06
0.013041 ریال8:11:05
0.013012 ریال8:03:05
0.013004 ریال7:59:06
0.013015 ریال7:55:07
0.013013 ریال7:51:06
0.013019 ریال7:47:05
0.013011 ریال7:43:06
0.013012 ریال7:39:05
0.013005 ریال7:35:07
0.013019 ریال7:23:05
0.01306 ریال7:19:05
0.013008 ریال7:15:07
0.013027 ریال7:08:06
0.013063 ریال7:03:05
0.013022 ریال6:59:05
0.013005 ریال6:55:07
0.013017 ریال6:47:06
0.013051 ریال6:43:06
0.013041 ریال6:39:05
0.013047 ریال6:35:06
0.013057 ریال6:31:33
0.013002 ریال6:27:06
0.013007 ریال6:23:06
0.013055 ریال6:19:06
0.013006 ریال6:15:07
0.013042 ریال6:03:06
0.01305 ریال5:59:06
0.013051 ریال5:55:06
0.013038 ریال5:47:06
0.01302 ریال5:43:06
0.013027 ریال5:39:06
0.013054 ریال5:35:06
0.013096 ریال5:27:05
0.013024 ریال5:23:06
0.013065 ریال5:15:08
0.013041 ریال5:11:05
0.013031 ریال5:07:06
0.013053 ریال4:59:05
0.013057 ریال4:55:06
0.013097 ریال4:43:06
0.013101 ریال4:39:05
0.013065 ریال4:35:07
0.013089 ریال4:27:06
0.013108 ریال4:23:06
0.013091 ریال4:19:05
0.013063 ریال4:15:07
0.01309 ریال4:11:06
0.013062 ریال4:08:05
0.013109 ریال4:03:05
0.013083 ریال3:59:05
0.013073 ریال3:51:05
0.013079 ریال3:47:05
0.013057 ریال3:43:06
0.013028 ریال3:39:05
0.013048 ریال3:35:06
0.013045 ریال3:27:06
0.013027 ریال3:23:05
0.013012 ریال3:15:06
0.013051 ریال2:55:06
0.013004 ریال2:47:06
0.013016 ریال2:43:06
0.013039 ریال2:39:05
0.013047 ریال2:35:07
0.013048 ریال2:27:05
0.013095 ریال2:23:05
0.013053 ریال2:15:07
0.013021 ریال2:11:06
0.013072 ریال2:07:06
0.01303 ریال1:59:05
0.013047 ریال1:55:07
0.013057 ریال1:51:05
0.01306 ریال1:43:05
0.013046 ریال1:39:05
0.013071 ریال1:35:06
0.013055 ریال1:27:06
0.013066 ریال1:23:05
0.013101 ریال1:19:05
0.013043 ریال1:15:07
0.013088 ریال1:07:05
0.013072 ریال1:03:04
0.013059 ریال0:55:07
0.013016 ریال0:51:05
0.013056 ریال0:47:05
0.013044 ریال0:43:05
0.013035 ریال0:39:05
0.012994 ریال0:35:06
0.013024 ریال0:27:05
0.013041 ریال0:23:05
0.013029 ریال0:19:05
0.013035 ریال0:15:06
0.013043 ریال0:11:05
0.012996 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات