کالایاب
شاخص یاب

ان اکس تی / Nxt

  • نرخ فعلی:0.016497
  • بالاترین قیمت روز:0.017283
  • پایین ترین قیمت روز:0.016341
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.016833
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.016759
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار کندل استیک ان اکس تی / Nxt در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.016497 ریال11:55:08
0.016492 ریال11:52:07
0.0166 ریال11:50:10
0.016499 ریال11:46:07
0.016579 ریال11:40:10
0.016521 ریال11:37:07
0.016536 ریال11:32:06
0.016601 ریال11:28:06
0.016624 ریال11:19:06
0.016544 ریال11:16:06
0.016549 ریال11:10:08
0.016421 ریال11:02:07
0.016465 ریال10:59:06
0.016364 ریال10:56:07
0.016404 ریال10:53:07
0.016485 ریال10:50:09
0.016388 ریال10:47:06
0.016537 ریال10:44:07
0.01649 ریال10:38:07
0.01654 ریال10:29:06
0.016548 ریال10:26:06
0.01645 ریال10:19:06
0.016498 ریال10:17:07
0.016581 ریال10:07:06
0.016647 ریال10:04:06
0.016499 ریال10:01:08
0.01651 ریال9:55:07
0.016483 ریال9:52:06
0.016556 ریال9:47:06
0.016581 ریال9:44:06
0.016542 ریال9:38:06
0.016566 ریال9:32:06
0.016497 ریال9:26:06
0.016529 ریال9:22:06
0.016452 ریال9:19:06
0.016519 ریال9:16:06
0.016481 ریال9:10:07
0.016583 ریال9:08:06
0.016481 ریال8:59:06
0.016501 ریال8:47:06
0.01651 ریال8:44:06
0.016456 ریال8:41:06
0.016461 ریال8:38:06
0.016437 ریال8:32:06
0.016414 ریال8:23:06
0.016481 ریال8:17:05
0.016435 ریال8:11:06
0.01637 ریال8:06:06
0.0165 ریال8:02:06
0.016464 ریال7:47:06
0.016479 ریال7:44:06
0.016414 ریال7:41:06
0.016434 ریال7:35:07
0.016498 ریال7:32:06
0.016459 ریال7:29:05
0.016406 ریال7:23:05
0.016341 ریال7:20:07
0.016382 ریال7:17:05
0.016388 ریال7:14:06
0.016382 ریال7:11:06
0.016525 ریال7:06:05
0.016551 ریال7:02:06
0.016514 ریال6:59:05
0.016535 ریال6:56:05
0.016405 ریال6:47:05
0.016349 ریال6:44:06
0.016415 ریال6:38:05
0.016466 ریال6:35:06
0.016408 ریال6:32:05
0.016547 ریال6:29:05
0.016571 ریال6:26:06
0.016554 ریال6:23:33
0.01659 ریال6:20:08
0.016609 ریال6:13:06
0.016616 ریال6:10:08
0.016612 ریال6:06:06
0.016715 ریال6:02:06
0.016673 ریال5:56:06
0.016723 ریال5:50:08
0.016834 ریال5:47:06
0.016808 ریال5:38:07
0.016855 ریال5:35:07
0.016815 ریال5:29:05
0.016718 ریال5:26:06
0.016779 ریال5:23:05
0.016745 ریال5:14:06
0.01687 ریال5:08:05
0.016829 ریال4:56:05
0.016879 ریال4:52:06
0.016824 ریال4:50:08
0.016882 ریال4:47:05
0.016892 ریال4:44:05
0.016828 ریال4:40:07
0.016797 ریال4:38:05
0.016787 ریال4:35:07
0.016806 ریال4:32:06
0.016852 ریال4:26:06
0.016783 ریال4:23:06
0.016862 ریال4:20:07
0.016842 ریال4:14:06
0.016844 ریال4:08:05
0.016915 ریال3:55:07
0.016899 ریال3:50:07
0.01687 ریال3:44:06
0.016854 ریال3:35:07
0.016899 ریال3:32:05
0.016864 ریال3:29:06
0.016969 ریال3:23:05
0.016887 ریال3:14:05
0.016905 ریال3:10:07
0.016874 ریال3:08:05
0.016867 ریال2:58:06
0.016892 ریال2:56:05
0.016911 ریال2:52:05
0.016821 ریال2:50:07
0.016958 ریال2:47:05
0.016955 ریال2:40:07
0.016908 ریال2:34:06
0.016878 ریال2:32:06
0.016917 ریال2:28:06
0.01691 ریال2:26:06
0.016988 ریال2:22:05
0.016985 ریال2:16:05
0.016986 ریال2:13:05
0.016945 ریال2:10:06
0.01699 ریال2:07:05
0.01703 ریال2:05:06
0.017075 ریال2:01:06
0.016945 ریال1:55:06
0.017052 ریال1:52:06
0.017251 ریال1:50:08
0.017056 ریال1:37:05
0.017039 ریال1:28:06
0.017023 ریال1:26:05
0.017055 ریال1:16:05
0.017283 ریال1:08:06
0.017068 ریال1:02:06
0.016956 ریال0:58:05
0.016954 ریال0:56:05
0.016951 ریال0:53:06
0.017023 ریال0:51:05
0.016951 ریال0:47:06
0.016988 ریال0:44:06
0.017027 ریال0:38:05
0.01702 ریال0:32:06
0.01696 ریال0:29:05
0.016927 ریال0:27:06
0.016787 ریال0:21:06
0.016741 ریال0:17:06
0.016799 ریال0:12:06
0.016833 ریال0:08:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات