شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نئو / NEO

  • نرخ فعلی:13.1657
  • بالاترین قیمت روز:13.199
  • پایین ترین قیمت روز:12.954
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.96%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.159
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:13.3018
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1361

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.1657 ریال3:07:06
13.199 ریال3:03:05
13.1757 ریال2:59:06
13.166 ریال2:55:06
13.188 ریال2:51:05
13.177 ریال2:47:05
13.150 ریال2:43:05
13.0965 ریال2:39:05
13.039 ریال2:35:07
12.9881 ریال2:31:06
12.972 ریال2:27:05
12.976 ریال2:23:05
12.9673 ریال2:20:07
12.969 ریال2:15:07
12.9767 ریال2:11:05
12.954 ریال2:07:06
12.96 ریال2:03:05
12.9704 ریال1:59:05
12.974 ریال1:55:06
12.960 ریال1:51:05
12.9732 ریال1:47:05
12.977 ریال1:43:05
12.999 ریال1:39:05
12.992 ریال1:35:06
13.016 ریال1:27:05
13.008 ریال1:23:05
13.0055 ریال1:19:05
13.013 ریال1:15:06
12.999 ریال1:11:04
13.001 ریال1:07:05
13.007 ریال1:03:06
13.006 ریال0:59:05
13.047 ریال0:55:06
13.0403 ریال0:51:05
13.008 ریال0:47:05
12.9987 ریال0:43:05
13.0146 ریال0:39:05
13.0409 ریال0:35:06
13.115 ریال0:31:05
13.1578 ریال0:27:07
13.104 ریال0:23:05
13.062 ریال0:19:06
13.0619 ریال0:15:07
13.132 ریال0:11:05
13.151 ریال0:07:05
13.159 ریال0:03:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات