شاخص یاب

نئو / NEO

  • نرخ فعلی:7.620
  • بالاترین قیمت روز:7.797
  • پایین ترین قیمت روز:7.561
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.5791
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:7.592
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.028

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار کندل استیک نئو / NEO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.620 ریال11:36:06
7.618 ریال11:34:07
7.621 ریال11:32:07
7.6174 ریال11:31:03
7.616 ریال11:30:10
7.614 ریال11:29:07
7.615 ریال11:28:06
7.618 ریال11:27:08
7.617 ریال11:26:07
7.6153 ریال11:25:08
7.611 ریال11:24:02
7.610 ریال11:23:07
7.607 ریال11:22:07
7.608 ریال11:21:08
7.6118 ریال11:20:09
7.615 ریال11:18:07
7.609 ریال11:17:03
7.610 ریال11:16:07
7.609 ریال11:15:08
7.608 ریال11:14:07
7.609 ریال11:13:03
7.610 ریال11:12:06
7.608 ریال11:10:08
7.610 ریال11:08:07
7.6078 ریال11:07:07
7.608 ریال11:06:07
7.612 ریال11:04:07
7.623 ریال11:03:07
7.624 ریال11:01:03
7.6272 ریال11:00:04
7.628 ریال10:59:02
7.634 ریال10:58:07
7.6323 ریال10:57:07
7.638 ریال10:56:02
7.6454 ریال10:55:04
7.645 ریال10:54:07
7.642 ریال10:53:07
7.643 ریال10:52:08
7.644 ریال10:51:07
7.643 ریال10:49:06
7.646 ریال10:47:06
7.645 ریال10:46:06
7.646 ریال10:45:08
7.644 ریال10:44:07
7.649 ریال10:42:07
7.652 ریال10:40:09
7.646 ریال10:39:07
7.651 ریال10:38:07
7.648 ریال10:37:09
7.647 ریال10:36:07
7.6468 ریال10:35:08
7.646 ریال10:34:06
7.649 ریال10:33:03
7.6487 ریال10:32:07
7.647 ریال10:31:03
7.648 ریال10:30:10
7.6452 ریال10:29:07
7.6499 ریال10:28:07
7.656 ریال10:27:07
7.649 ریال10:26:06
7.6479 ریال10:25:08
7.648 ریال10:24:03
7.647 ریال10:22:07
7.648 ریال10:21:06
7.645 ریال10:20:09
7.646 ریال10:19:07
7.643 ریال10:18:02
7.642 ریال10:17:06
7.643 ریال10:16:07
7.639 ریال10:13:06
7.6399 ریال10:12:07
7.638 ریال10:11:07
7.633 ریال10:10:04
7.631 ریال10:09:06
7.6293 ریال10:08:07
7.6307 ریال10:07:03
7.629 ریال10:04:08
7.626 ریال10:03:08
7.628 ریال10:00:11
7.627 ریال9:59:02
7.630 ریال9:58:07
7.6267 ریال9:57:02
7.627 ریال9:56:09
7.6268 ریال9:55:08
7.625 ریال9:54:07
7.624 ریال9:53:02
7.623 ریال9:51:07
7.6224 ریال9:49:06
7.6203 ریال9:48:07
7.620 ریال9:46:02
7.6191 ریال9:45:08
7.613 ریال9:44:06
7.614 ریال9:42:03
7.611 ریال9:41:03
7.612 ریال9:40:08
7.610 ریال9:38:07
7.611 ریال9:37:03
7.610 ریال9:35:07
7.609 ریال9:33:07
7.6061 ریال9:32:03
7.611 ریال9:31:03
7.613 ریال9:28:07
7.610 ریال9:27:06
7.611 ریال9:26:06
7.609 ریال9:24:06
7.610 ریال9:21:07
7.61 ریال9:20:08
7.607 ریال9:19:06
7.605 ریال9:18:07
7.6096 ریال9:17:02
7.622 ریال9:16:03
7.6226 ریال9:15:04
7.6238 ریال9:14:06
7.620 ریال9:13:02
7.618 ریال9:12:07
7.617 ریال9:11:06
7.618 ریال9:09:02
7.615 ریال9:08:03
7.6115 ریال9:07:07
7.603 ریال9:06:06
7.600 ریال9:04:07
7.6001 ریال9:03:07
7.5972 ریال9:02:02
7.585 ریال9:01:02
7.5844 ریال9:00:09
7.5811 ریال8:59:07
7.585 ریال8:58:07
7.590 ریال8:57:07
7.591 ریال8:54:06
7.5934 ریال8:53:02
7.584 ریال8:52:03
7.588 ریال8:51:07
7.5774 ریال8:49:07
7.566 ریال8:48:06
7.562 ریال8:47:06
7.561 ریال8:46:07
7.567 ریال8:45:07
7.5672 ریال8:44:07
7.5665 ریال8:43:07
7.6052 ریال8:42:07
7.619 ریال8:41:07
7.683 ریال8:22:06
7.681 ریال8:01:07
7.6868 ریال8:00:10
7.690 ریال7:58:03
7.688 ریال7:57:07
7.694 ریال7:56:02
7.703 ریال7:55:03
7.720 ریال7:54:07
7.722 ریال7:53:07
7.731 ریال7:52:07
7.738 ریال7:51:07
7.739 ریال7:49:06
7.738 ریال7:48:07
7.741 ریال7:47:07
7.740 ریال7:46:02
7.741 ریال7:44:06
7.74 ریال7:43:02
7.739 ریال7:42:06
7.738 ریال7:40:07
7.7366 ریال7:39:06
7.738 ریال7:38:07
7.739 ریال7:36:07
7.735 ریال7:35:07
7.734 ریال7:34:03
7.736 ریال7:32:03
7.734 ریال7:31:07
7.732 ریال7:29:06
7.7337 ریال7:28:02
7.736 ریال7:27:07
7.7341 ریال7:26:06
7.7369 ریال7:25:10
7.736 ریال7:24:06
7.740 ریال7:23:06
7.7418 ریال7:22:02
7.738 ریال7:21:02
7.7424 ریال7:20:04
7.7418 ریال7:19:02
7.743 ریال7:18:06
7.741 ریال7:17:06
7.7416 ریال7:16:06
7.741 ریال7:15:08
7.742 ریال7:13:07
7.7424 ریال7:12:07
7.744 ریال7:11:03
7.742 ریال7:10:04
7.740 ریال7:08:03
7.7396 ریال7:07:06
7.7393 ریال7:05:07
7.742 ریال7:04:07
7.7463 ریال7:03:07
7.746 ریال7:01:07
7.7448 ریال7:00:04
7.7418 ریال6:59:06
7.741 ریال6:58:02
7.74 ریال6:57:07
7.741 ریال6:56:02
7.742 ریال6:55:08
7.739 ریال6:54:06
7.740 ریال6:53:06
7.7412 ریال6:52:06
7.738 ریال6:51:06
7.740 ریال6:50:09
7.7429 ریال6:48:07
7.742 ریال6:45:11
7.7409 ریال6:44:22
7.74 ریال6:43:20
7.7405 ریال6:42:37
7.742 ریال6:41:28
7.7432 ریال6:40:12
7.743 ریال6:39:17
7.745 ریال6:37:08
7.7453 ریال6:36:32
7.743 ریال6:35:51
7.742 ریال6:34:19
7.743 ریال6:33:34
7.742 ریال6:32:04
7.740 ریال6:31:07
7.739 ریال6:30:10
7.740 ریال6:28:02
7.739 ریال6:26:06
7.7406 ریال6:25:08
7.740 ریال6:24:07
7.7411 ریال6:23:07
7.740 ریال6:21:06
7.739 ریال6:20:03
7.74 ریال6:19:03
7.741 ریال6:18:07
7.7395 ریال6:17:03
7.741 ریال6:16:06
7.7403 ریال6:15:08
7.744 ریال6:14:07
7.7447 ریال6:13:06
7.745 ریال6:12:07
7.7424 ریال6:11:06
7.7378 ریال6:10:09
7.733 ریال6:09:07
7.7339 ریال6:08:07
7.7349 ریال6:07:06
7.734 ریال6:04:07
7.729 ریال6:03:07
7.728 ریال6:01:08
7.7278 ریال6:00:12
7.73 ریال5:59:06
7.7306 ریال5:58:13
7.7307 ریال5:57:03
7.7305 ریال5:56:06
7.730 ریال5:55:08
7.7295 ریال5:54:02
7.7287 ریال5:53:06
7.729 ریال5:52:03
7.7302 ریال5:50:10
7.736 ریال5:49:09
7.739 ریال5:48:07
7.734 ریال5:47:08
7.742 ریال5:46:02
7.737 ریال5:44:03
7.7374 ریال5:43:07
7.741 ریال5:42:06
7.743 ریال5:41:06
7.751 ریال5:40:08
7.749 ریال5:39:02
7.7413 ریال5:38:07
7.741 ریال5:37:02
7.7405 ریال5:36:03
7.7397 ریال5:35:07
7.7302 ریال5:34:03
7.7324 ریال5:33:07
7.727 ریال5:32:08
7.7224 ریال5:31:07
7.726 ریال5:30:09
7.7283 ریال5:29:06
7.723 ریال5:28:03
7.725 ریال5:27:07
7.724 ریال5:25:08
7.721 ریال5:23:06
7.712 ریال5:22:06
7.7118 ریال5:21:07
7.713 ریال5:20:04
7.7118 ریال5:19:02
7.705 ریال5:18:06
7.711 ریال5:17:07
7.712 ریال5:16:06
7.711 ریال5:14:07
7.7123 ریال5:13:07
7.7163 ریال5:12:03
7.7187 ریال5:11:07
7.718 ریال5:10:08
7.717 ریال5:09:02
7.7183 ریال5:08:02
7.7318 ریال5:07:07
7.744 ریال5:06:06
7.742 ریال5:04:07
7.746 ریال5:03:06
7.744 ریال5:01:08
7.7452 ریال5:00:10
7.745 ریال4:59:06
7.7439 ریال4:58:06
7.741 ریال4:57:03
7.7411 ریال4:56:07
7.742 ریال4:55:08
7.7434 ریال4:54:05
7.746 ریال4:53:06
7.7462 ریال4:52:06
7.744 ریال4:51:07
7.7439 ریال4:49:07
7.7437 ریال4:48:07
7.7433 ریال4:47:07
7.7391 ریال4:46:07
7.738 ریال4:45:07
7.742 ریال4:44:02
7.737 ریال4:43:06
7.744 ریال4:42:07
7.7441 ریال4:41:07
7.739 ریال4:40:03
7.740 ریال4:38:06
7.747 ریال4:37:02
7.757 ریال4:36:06
7.763 ریال4:35:07
7.759 ریال4:34:07
7.7559 ریال4:33:07
7.7596 ریال4:32:03
7.753 ریال4:31:02
7.754 ریال4:30:04
7.7562 ریال4:29:06
7.758 ریال4:28:03
7.757 ریال4:27:02
7.7574 ریال4:26:07
7.747 ریال4:25:07
7.7461 ریال4:24:06
7.7485 ریال4:23:06
7.7463 ریال4:22:03
7.750 ریال4:21:07
7.751 ریال4:20:03
7.7534 ریال4:19:03
7.755 ریال4:18:06
7.753 ریال4:17:06
7.757 ریال4:16:02
7.7554 ریال4:15:08
7.756 ریال4:14:03
7.7563 ریال4:13:06
7.759 ریال4:12:06
7.758 ریال4:11:06
7.7594 ریال4:10:08
7.7593 ریال4:09:02
7.762 ریال4:08:04
7.760 ریال4:07:06
7.764 ریال4:05:03
7.758 ریال4:04:03
7.751 ریال4:03:06
7.752 ریال4:01:07
7.7517 ریال4:00:10
7.7593 ریال3:59:06
7.757 ریال3:58:07
7.759 ریال3:57:06
7.7617 ریال3:56:07
7.761 ریال3:55:03
7.764 ریال3:54:07
7.762 ریال3:53:07
7.763 ریال3:52:06
7.7649 ریال3:51:06
7.766 ریال3:50:04
7.769 ریال3:49:07
7.7687 ریال3:47:07
7.7729 ریال3:46:02
7.772 ریال3:45:08
7.771 ریال3:44:03
7.790 ریال3:43:07
7.791 ریال3:42:07
7.790 ریال3:41:03
7.793 ریال3:40:04
7.7922 ریال3:39:07
7.797 ریال3:38:07
7.787 ریال3:37:07
7.7951 ریال3:36:07
7.789 ریال3:34:07
7.786 ریال3:33:07
7.7848 ریال3:32:03
7.712 ریال3:30:09
7.71 ریال3:29:07
7.7114 ریال3:28:07
7.7133 ریال3:27:07
7.7104 ریال3:26:06
7.712 ریال3:25:08
7.711 ریال3:24:07
7.7109 ریال3:23:05
7.7108 ریال3:22:06
7.7049 ریال3:20:08
7.7074 ریال3:19:06
7.7071 ریال3:18:06
7.702 ریال3:17:07
7.686 ریال3:15:08
7.6888 ریال3:14:07
7.679 ریال3:13:06
7.6907 ریال3:12:07
7.707 ریال3:11:06
7.7103 ریال3:10:04
7.717 ریال3:09:02
7.7109 ریال3:08:06
7.711 ریال3:07:06
7.716 ریال3:06:06
7.718 ریال3:04:06
7.715 ریال3:03:07
7.717 ریال3:01:07
7.7167 ریال3:00:04
7.7181 ریال2:59:07
7.714 ریال2:58:06
7.711 ریال2:57:06
7.712 ریال2:56:06
7.7122 ریال2:55:07
7.7192 ریال2:54:06
7.713 ریال2:53:06
7.726 ریال2:52:03
7.716 ریال2:51:06
7.714 ریال2:49:06
7.712 ریال2:48:02
7.7105 ریال2:47:06
7.686 ریال2:46:06
7.6838 ریال2:45:08
7.6845 ریال2:44:07
7.685 ریال2:43:06
7.6847 ریال2:42:06
7.674 ریال2:41:06
7.673 ریال2:40:08
7.6731 ریال2:39:06
7.6735 ریال2:38:06
7.6716 ریال2:37:07
7.67 ریال2:35:11
7.669 ریال2:34:07
7.6686 ریال2:33:07
7.6649 ریال2:32:07
7.6663 ریال2:31:03
7.6656 ریال2:30:09
7.664 ریال2:29:06
7.661 ریال2:28:06
7.662 ریال2:27:06
7.643 ریال2:25:03
7.6436 ریال2:24:03
7.642 ریال2:23:02
7.640 ریال2:22:03
7.645 ریال2:21:06
7.646 ریال2:20:08
7.647 ریال2:19:06
7.645 ریال2:18:02
7.643 ریال2:17:06
7.6437 ریال2:16:06
7.646 ریال2:15:08
7.6468 ریال2:14:03
7.636 ریال2:13:07
7.637 ریال2:12:07
7.640 ریال2:11:06
7.6401 ریال2:10:04
7.631 ریال2:09:07
7.627 ریال2:08:06
7.6248 ریال2:07:07
7.6251 ریال2:06:07
7.6266 ریال2:04:07
7.623 ریال2:03:07
7.624 ریال2:00:11
7.619 ریال1:59:03
7.617 ریال1:58:03
7.6227 ریال1:57:06
7.617 ریال1:56:07
7.5791 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات