کالایاب
شاخص یاب

نبولاس / Nebulas

  • نرخ فعلی:0.6472
  • بالاترین قیمت روز:0.6669
  • پایین ترین قیمت روز:0.6354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6575
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.6574
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0102

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار کندل استیک نبولاس / Nebulas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6472 ریال11:55:08
0.6470 ریال11:52:07
0.6465 ریال11:50:10
0.6467 ریال11:46:06
0.6476 ریال11:40:10
0.6492 ریال11:37:07
0.6486 ریال11:32:06
0.6485 ریال11:28:06
0.6478 ریال11:19:06
0.6462 ریال11:16:06
0.6485 ریال11:10:08
0.6436 ریال11:02:07
0.6441 ریال10:59:06
0.6444 ریال10:56:06
0.6439 ریال10:53:06
0.6446 ریال10:50:09
0.6439 ریال10:47:06
0.6440 ریال10:44:07
0.6450 ریال10:38:06
0.6472 ریال10:32:06
0.6479 ریال10:29:06
0.6433 ریال10:26:06
0.6446 ریال10:19:06
0.6466 ریال10:17:06
0.6487 ریال10:07:06
0.6495 ریال10:04:06
0.6500 ریال10:01:08
0.6487 ریال9:55:07
0.6508 ریال9:52:06
0.6503 ریال9:47:06
0.6495 ریال9:44:06
0.6497 ریال9:38:06
0.6494 ریال9:26:06
0.6493 ریال9:22:06
0.6489 ریال9:16:05
0.6511 ریال9:08:05
0.6479 ریال9:02:06
0.6478 ریال8:59:06
0.6468 ریال8:47:06
0.6463 ریال8:44:05
0.6458 ریال8:38:06
0.6436 ریال8:32:06
0.6443 ریال8:23:06
0.6445 ریال8:17:05
0.6444 ریال8:11:06
0.6437 ریال8:06:06
0.6440 ریال8:02:06
0.6447 ریال7:59:05
0.6461 ریال7:53:06
0.6458 ریال7:47:06
0.6459 ریال7:44:06
0.6460 ریال7:35:07
0.6461 ریال7:32:06
0.6463 ریال7:29:05
0.6470 ریال7:23:05
0.643 ریال7:20:07
0.6425 ریال7:17:05
0.6426 ریال7:14:05
0.6417 ریال7:11:06
0.6423 ریال7:06:05
0.6420 ریال7:02:06
0.6419 ریال6:59:05
0.6402 ریال6:56:05
0.6375 ریال6:47:05
0.6379 ریال6:44:06
0.6376 ریال6:38:05
0.6365 ریال6:32:05
0.6354 ریال6:29:05
0.6367 ریال6:26:05
0.6391 ریال6:23:24
0.6424 ریال6:20:07
0.6462 ریال6:13:05
0.6480 ریال6:10:08
0.6500 ریال6:06:06
0.6507 ریال6:02:06
0.6520 ریال5:59:05
0.6550 ریال5:56:06
0.6568 ریال5:50:08
0.6570 ریال5:47:06
0.6585 ریال5:35:07
0.6595 ریال5:29:05
0.6596 ریال5:26:05
0.6600 ریال5:23:05
0.6605 ریال5:14:06
0.6630 ریال5:08:05
0.6638 ریال4:56:05
0.6631 ریال4:52:05
0.6653 ریال4:50:08
0.6651 ریال4:47:05
0.6652 ریال4:44:05
0.6651 ریال4:40:07
0.6669 ریال4:38:05
0.6666 ریال4:35:07
0.6630 ریال4:32:05
0.6617 ریال4:26:06
0.6616 ریال4:23:06
0.6615 ریال4:20:07
0.6611 ریال4:14:06
0.6617 ریال4:08:05
0.6570 ریال4:02:06
0.6571 ریال3:58:06
0.6578 ریال3:55:07
0.6582 ریال3:50:07
0.6595 ریال3:44:06
0.6591 ریال3:35:07
0.6594 ریال3:32:05
0.6596 ریال3:29:06
0.6601 ریال3:23:05
0.6612 ریال3:14:05
0.6611 ریال3:08:05
0.6605 ریال2:58:06
0.6607 ریال2:56:05
0.6600 ریال2:52:05
0.6594 ریال2:50:07
0.6591 ریال2:47:05
0.6595 ریال2:40:07
0.6586 ریال2:34:06
0.6589 ریال2:32:06
0.6590 ریال2:28:06
0.6592 ریال2:26:06
0.6598 ریال2:22:05
0.6590 ریال2:16:05
0.6595 ریال2:13:05
0.6598 ریال2:10:06
0.6610 ریال2:07:05
0.6619 ریال2:05:06
0.6622 ریال1:55:06
0.6627 ریال1:52:06
0.6631 ریال1:50:08
0.6609 ریال1:37:05
0.6602 ریال1:28:06
0.6581 ریال1:26:05
0.6577 ریال1:16:05
0.6606 ریال1:13:05
0.6625 ریال1:08:06
0.6632 ریال1:02:06
0.6629 ریال0:58:05
0.6627 ریال0:53:06
0.6628 ریال0:51:05
0.6633 ریال0:47:06
0.6628 ریال0:44:06
0.6610 ریال0:38:05
0.6593 ریال0:32:06
0.6607 ریال0:29:05
0.6610 ریال0:27:06
0.6605 ریال0:21:06
0.6595 ریال0:17:06
0.6590 ریال0:12:06
0.6575 ریال0:08:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات