کالایاب
شاخص یاب

نانو / Nano

  • نرخ فعلی:1.6085
  • بالاترین قیمت روز:1.7
  • پایین ترین قیمت روز:1.6011
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6889
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.6886
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0801

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6085 ریال14:55:09
1.6087 ریال14:54:03
1.6041 ریال14:40:12
1.6011 ریال14:32:08
1.626 ریال14:30:13
1.6267 ریال14:28:09
1.6301 ریال14:17:09
1.6423 ریال13:21:08
1.63 ریال13:03:09
1.6297 ریال12:56:09
1.6741 ریال12:45:11
1.6762 ریال12:37:09
1.674 ریال12:36:09
1.6762 ریال12:31:10
1.6755 ریال12:17:10
1.674 ریال11:56:10
1.6848 ریال11:30:15
1.6866 ریال10:41:10
1.6863 ریال10:32:10
1.6856 ریال10:26:10
1.6964 ریال9:51:10
1.6963 ریال9:28:10
1.6961 ریال9:26:09
1.6954 ریال8:50:12
1.6945 ریال8:18:09
1.6941 ریال8:16:10
1.6938 ریال7:54:10
1.6935 ریال7:23:08
1.6934 ریال7:16:08
1.6949 ریال7:14:08
1.6946 ریال7:12:09
1.6949 ریال7:10:10
1.6946 ریال6:34:09
1.6945 ریال6:26:08
1.6979 ریال6:17:33
1.6979 ریال6:17:33
1.6977 ریال6:15:34
1.6977 ریال6:15:34
1.6978 ریال6:10:17
1.6977 ریال6:00:13
1.6974 ریال5:58:08
1.697 ریال5:30:12
1.6965 ریال5:14:08
1.7 ریال5:00:13
1.6998 ریال4:44:09
1.6997 ریال4:39:08
1.6998 ریال4:34:09
1.6997 ریال4:13:03
1.6998 ریال3:28:09
1.695 ریال2:50:10
1.6935 ریال2:48:08
1.695 ریال2:44:02
1.6935 ریال2:43:08
1.6945 ریال2:41:08
1.6978 ریال2:34:07
1.6975 ریال2:33:08
1.6934 ریال2:31:08
1.6014 ریال2:26:08
1.6973 ریال2:22:08
1.6916 ریال1:06:07
1.6903 ریال1:03:07
1.6889 ریال0:30:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات