شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نانو / Nano

  • نرخ فعلی:1.0303
  • بالاترین قیمت روز:1.0376
  • پایین ترین قیمت روز:1.0089
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0315
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.0321
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0303 ریال21:59:06
1.0374 ریال21:55:07
1.037 ریال21:51:06
1.0375 ریال21:47:06
1.0376 ریال21:43:06
1.0361 ریال21:39:06
1.0318 ریال21:35:08
1.0265 ریال21:27:06
1.0235 ریال21:23:06
1.0229 ریال21:19:05
1.0259 ریال21:15:07
1.0295 ریال21:11:05
1.0158 ریال21:07:06
1.017 ریال21:03:05
1.0171 ریال20:59:05
1.0152 ریال20:55:07
1.0097 ریال20:51:06
1.0089 ریال20:44:06
1.0108 ریال20:39:06
1.0111 ریال20:35:07
1.013 ریال20:31:07
1.0135 ریال20:27:05
1.018 ریال20:23:06
1.0123 ریال20:19:06
1.0089 ریال20:15:08
1.0094 ریال20:11:06
1.0096 ریال20:07:06
1.0128 ریال20:03:05
1.0139 ریال19:59:06
1.0142 ریال19:55:07
1.0149 ریال19:47:06
1.0144 ریال19:43:06
1.0172 ریال19:39:06
1.017 ریال19:35:07
1.0166 ریال19:31:07
1.0125 ریال19:27:06
1.0171 ریال19:23:06
1.0143 ریال19:19:09
1.0157 ریال19:15:07
1.0184 ریال19:07:07
1.0221 ریال19:03:06
1.0154 ریال18:59:06
1.0197 ریال18:55:08
1.0201 ریال18:52:06
1.02 ریال18:47:06
1.0206 ریال18:43:12
1.021 ریال18:39:06
1.0242 ریال18:36:06
1.0248 ریال18:31:14
1.0242 ریال18:27:06
1.0239 ریال18:23:05
1.0241 ریال18:19:06
1.0242 ریال18:11:10
1.0214 ریال18:07:06
1.0218 ریال18:03:06
1.0215 ریال18:00:11
1.0205 ریال17:55:08
1.0247 ریال17:51:07
1.0226 ریال17:47:06
1.0221 ریال17:43:07
1.0219 ریال17:39:07
1.0218 ریال17:35:07
1.0267 ریال17:27:07
1.0221 ریال17:23:05
1.0239 ریال17:15:07
1.0269 ریال17:11:05
1.0268 ریال17:07:06
1.024 ریال16:59:05
1.0242 ریال16:55:07
1.0217 ریال16:51:06
1.0245 ریال16:47:05
1.0246 ریال16:43:06
1.0304 ریال16:39:05
1.0289 ریال16:35:07
1.0288 ریال16:31:07
1.0292 ریال16:27:06
1.0287 ریال16:24:05
1.0284 ریال16:15:06
1.0274 ریال16:11:06
1.0256 ریال16:08:05
1.0255 ریال16:03:06
1.0254 ریال15:59:02
1.0207 ریال15:55:07
1.0234 ریال15:51:06
1.0247 ریال15:47:06
1.0263 ریال15:43:06
1.0246 ریال15:39:06
1.0217 ریال15:35:07
1.0225 ریال15:31:06
1.0232 ریال15:27:06
1.0226 ریال15:23:06
1.019 ریال15:19:06
1.0237 ریال15:11:08
1.0198 ریال15:07:07
1.0238 ریال15:03:06
1.0242 ریال14:59:06
1.0229 ریال14:55:07
1.0189 ریال14:47:05
1.021 ریال14:43:06
1.0172 ریال14:39:06
1.0212 ریال14:35:07
1.0172 ریال14:31:07
1.0177 ریال14:27:05
1.0175 ریال14:23:05
1.0198 ریال14:19:05
1.0171 ریال14:15:07
1.0179 ریال14:11:06
1.0173 ریال14:07:06
1.0182 ریال14:03:05
1.0209 ریال13:55:07
1.0216 ریال13:51:06
1.0219 ریال13:48:06
1.0221 ریال13:43:06
1.0215 ریال13:39:06
1.0212 ریال13:35:07
1.0248 ریال13:27:06
1.0266 ریال13:23:06
1.0145 ریال13:19:06
1.011 ریال13:07:06
1.0113 ریال13:03:06
1.0138 ریال12:59:05
1.014 ریال12:55:08
1.0141 ریال12:51:06
1.0143 ریال12:47:06
1.0117 ریال12:43:06
1.0119 ریال12:39:06
1.0117 ریال12:35:06
1.0142 ریال12:31:07
1.0141 ریال12:27:07
1.0137 ریال12:24:06
1.0134 ریال12:19:06
1.0139 ریال12:15:07
1.0142 ریال12:11:06
1.0141 ریال12:07:06
1.015 ریال12:03:06
1.0146 ریال11:59:06
1.012 ریال11:55:07
1.0123 ریال11:47:06
1.0124 ریال11:44:06
1.0123 ریال11:39:10
1.0141 ریال11:36:06
1.0143 ریال11:31:07
1.0142 ریال11:27:06
1.0148 ریال11:24:06
1.0152 ریال11:19:16
1.0175 ریال11:03:05
1.0133 ریال10:59:06
1.0152 ریال10:55:08
1.0173 ریال10:48:05
1.0217 ریال10:39:06
1.0218 ریال10:35:07
1.0187 ریال10:31:06
1.019 ریال10:27:06
1.024 ریال10:23:06
1.0241 ریال10:19:05
1.0237 ریال10:04:06
1.0236 ریال9:59:05
1.023 ریال9:51:05
1.0239 ریال9:47:05
1.0242 ریال9:43:06
1.0258 ریال9:39:06
1.0266 ریال9:35:07
1.0265 ریال9:31:06
1.0287 ریال9:27:05
1.0264 ریال9:23:05
1.0259 ریال9:19:05
1.0262 ریال9:15:06
1.0261 ریال9:11:08
1.0262 ریال9:07:05
1.0238 ریال9:03:05
1.0224 ریال8:59:05
1.0223 ریال8:47:05
1.0224 ریال8:43:05
1.0222 ریال8:39:05
1.0189 ریال8:35:06
1.0213 ریال8:27:05
1.0212 ریال8:23:05
1.0211 ریال8:19:05
1.0223 ریال8:11:05
1.0224 ریال8:07:05
1.0223 ریال8:03:04
1.0205 ریال7:59:06
1.0185 ریال7:55:07
1.0184 ریال7:51:05
1.0149 ریال7:47:05
1.015 ریال7:43:06
1.0173 ریال7:39:05
1.0172 ریال7:35:06
1.0148 ریال7:27:06
1.0149 ریال7:15:06
1.0152 ریال7:08:06
1.0149 ریال7:03:05
1.0151 ریال6:55:07
1.0165 ریال6:51:06
1.0157 ریال6:47:05
1.0177 ریال6:43:05
1.0173 ریال6:39:05
1.0169 ریال6:35:06
1.0171 ریال6:31:11
1.013 ریال6:23:05
1.0137 ریال6:19:06
1.017 ریال6:15:07
1.0127 ریال6:07:06
1.0128 ریال6:03:05
1.0185 ریال5:59:05
1.0175 ریال5:55:06
1.0134 ریال5:47:06
1.016 ریال5:43:06
1.0162 ریال5:39:06
1.0159 ریال5:35:06
1.0171 ریال5:27:05
1.0219 ریال5:23:06
1.0217 ریال5:19:06
1.0182 ریال5:15:07
1.0179 ریال5:11:05
1.0163 ریال5:07:06
1.0178 ریال5:03:06
1.0197 ریال4:59:05
1.0202 ریال4:55:06
1.0219 ریال4:51:05
1.022 ریال4:47:05
1.0199 ریال4:43:05
1.0207 ریال4:39:05
1.0216 ریال4:35:07
1.0215 ریال4:27:05
1.0214 ریال4:23:06
1.0213 ریال4:19:05
1.0202 ریال4:15:07
1.0205 ریال4:11:06
1.0204 ریال4:08:05
1.0208 ریال4:03:05
1.0205 ریال3:59:05
1.0206 ریال3:51:04
1.023 ریال3:47:05
1.0232 ریال3:39:05
1.0234 ریال3:35:06
1.0241 ریال3:27:06
1.0247 ریال3:23:05
1.0276 ریال3:19:05
1.0256 ریال3:15:06
1.0258 ریال3:07:05
1.0276 ریال3:03:04
1.0278 ریال2:59:05
1.0273 ریال2:55:06
1.0278 ریال2:51:05
1.0274 ریال2:43:06
1.0271 ریال2:39:05
1.0221 ریال2:35:07
1.0256 ریال2:27:05
1.0255 ریال2:23:05
1.0256 ریال2:15:07
1.0259 ریال2:11:05
1.0232 ریال2:07:06
1.0234 ریال2:03:05
1.0279 ریال1:59:05
1.0268 ریال1:55:06
1.0269 ریال1:51:05
1.0268 ریال1:43:05
1.029 ریال1:39:05
1.0292 ریال1:35:06
1.0296 ریال1:23:05
1.026 ریال1:19:05
1.0317 ریال1:15:07
1.0263 ریال1:11:05
1.0292 ریال1:07:05
1.0318 ریال1:03:04
1.0323 ریال0:59:06
1.0289 ریال0:55:07
1.0284 ریال0:51:05
1.028 ریال0:47:05
1.0282 ریال0:43:04
1.0291 ریال0:39:05
1.029 ریال0:35:05
1.0263 ریال0:27:05
1.0294 ریال0:23:05
1.0293 ریال0:19:05
1.0295 ریال0:15:06
1.0293 ریال0:11:05
1.0315 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات