شاخص یاب

نانو / Nano

  • نرخ فعلی:0.84
  • بالاترین قیمت روز:0.8552
  • پایین ترین قیمت روز:0.8337
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.8%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8337
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.8336
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0064

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.84 ریال13:15:20
0.848 ریال11:45:18
0.8476 ریال11:44:17
0.8389 ریال11:39:17
0.8411 ریال10:13:14
0.841 ریال9:00:19
0.8412 ریال8:59:12
0.8552 ریال8:19:13
0.8551 ریال8:18:06
0.8384 ریال6:45:11
0.836 ریال6:25:11
0.8356 ریال5:39:05
0.8337 ریال4:54:09
0.8464 ریال4:31:10
0.8337 ریال4:20:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات