کالایاب
شاخص یاب

نانو / Nano

  • نرخ فعلی:1.0361
  • بالاترین قیمت روز:1.0489
  • پایین ترین قیمت روز:1.0256
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.92%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0334
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۰:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.0361
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار کندل استیک نانو / Nano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0361 ریال16:40:05
1.0367 ریال16:38:06
1.0339 ریال16:35:08
1.036 ریال16:32:07
1.0415 ریال16:26:06
1.0416 ریال16:20:08
1.0414 ریال16:17:06
1.0412 ریال16:06:07
1.0368 ریال16:01:04
1.0413 ریال15:58:07
1.0412 ریال15:55:07
1.0413 ریال15:52:03
1.0412 ریال15:50:08
1.0413 ریال15:46:06
1.0414 ریال15:43:03
1.0387 ریال15:41:06
1.0362 ریال15:37:07
1.0361 ریال15:34:07
1.0385 ریال15:31:04
1.0386 ریال15:28:07
1.0364 ریال15:22:06
1.0363 ریال15:16:07
1.0365 ریال15:07:06
1.0366 ریال15:04:07
1.0364 ریال15:02:07
1.0361 ریال14:58:06
1.0362 ریال14:53:06
1.0361 ریال14:50:10
1.036 ریال14:46:06
1.0358 ریال14:40:10
1.035 ریال14:37:08
1.0332 ریال14:34:03
1.0331 ریال14:32:07
1.0366 ریال14:28:03
1.0365 ریال14:26:07
1.0358 ریال14:22:03
1.0369 ریال14:11:06
1.0346 ریال14:07:03
1.0347 ریال14:05:09
1.0382 ریال13:59:06
1.0388 ریال13:55:08
1.0444 ریال13:52:06
1.0419 ریال13:50:12
1.0417 ریال13:46:07
1.0422 ریال13:40:10
1.0421 ریال13:37:03
1.0422 ریال13:34:07
1.0402 ریال13:26:06
1.04 ریال13:22:03
1.0401 ریال13:20:09
1.0389 ریال13:17:07
1.0403 ریال13:14:06
1.0405 ریال13:10:06
1.0411 ریال13:04:02
1.041 ریال13:02:07
1.0412 ریال12:55:05
1.0382 ریال12:52:07
1.0414 ریال12:50:10
1.0412 ریال12:46:08
1.0411 ریال12:44:07
1.0409 ریال12:40:06
1.0414 ریال12:38:07
1.0403 ریال12:35:09
1.0377 ریال12:32:08
1.0334 ریال12:29:06
1.032 ریال12:26:07
1.0318 ریال12:23:08
1.0316 ریال12:20:09
1.0324 ریال12:17:07
1.0333 ریال12:14:08
1.0297 ریال12:11:08
1.031 ریال12:09:06
1.0311 ریال12:06:06
1.026 ریال12:02:06
1.0272 ریال11:56:06
1.0314 ریال11:52:02
1.0316 ریال11:50:07
1.0303 ریال11:47:06
1.0256 ریال11:44:06
1.0271 ریال11:41:06
1.0303 ریال11:38:06
1.0397 ریال11:35:06
1.036 ریال11:32:06
1.0356 ریال11:29:06
1.0339 ریال11:23:05
1.0323 ریال11:20:07
1.0325 ریال11:17:06
1.034 ریال11:14:03
1.0323 ریال11:11:05
1.032 ریال11:08:05
1.0319 ریال11:06:06
1.0318 ریال11:02:06
1.0328 ریال10:59:05
1.0317 ریال10:56:06
1.0315 ریال10:53:06
1.0307 ریال10:50:07
1.0305 ریال10:46:06
1.0313 ریال10:40:04
1.0319 ریال10:37:06
1.032 ریال10:35:04
1.0322 ریال10:29:05
1.0323 ریال10:26:06
1.0321 ریال10:20:04
1.0322 ریال10:17:05
1.0324 ریال10:14:05
1.0328 ریال10:08:05
1.034 ریال10:02:05
1.0318 ریال9:58:06
1.032 ریال9:56:06
1.0303 ریال9:52:03
1.0279 ریال9:50:07
1.028 ریال9:47:05
1.0309 ریال9:41:02
1.0321 ریال9:35:06
1.0319 ریال9:32:06
1.0311 ریال9:29:05
1.0316 ریال9:26:05
1.032 ریال9:23:02
1.0317 ریال9:17:05
1.0322 ریال9:14:05
1.0337 ریال9:10:04
1.0316 ریال9:08:06
1.0313 ریال9:05:06
1.0318 ریال9:02:02
1.0315 ریال8:59:05
1.0331 ریال8:56:02
1.0314 ریال8:54:05
1.0318 ریال8:49:05
1.033 ریال8:45:06
1.0331 ریال8:41:06
1.033 ریال8:36:06
1.0323 ریال8:33:06
1.031 ریال8:30:08
1.0302 ریال8:27:05
1.0311 ریال8:24:05
1.0309 ریال8:21:06
1.03 ریال8:18:05
1.031 ریال8:14:05
1.0311 ریال8:12:05
1.0287 ریال8:08:05
1.0284 ریال8:02:05
1.0278 ریال7:59:05
1.0261 ریال7:56:05
1.0278 ریال7:53:05
1.0291 ریال7:50:06
1.0267 ریال7:47:05
1.0427 ریال7:44:02
1.0425 ریال7:41:05
1.0431 ریال7:38:05
1.0432 ریال7:35:06
1.0447 ریال7:29:05
1.0483 ریال7:26:05
1.0467 ریال7:23:05
1.0466 ریال7:20:07
1.0467 ریال7:17:05
1.0463 ریال7:14:06
1.0464 ریال7:11:05
1.0446 ریال7:07:05
1.0415 ریال6:59:05
1.0411 ریال6:56:05
1.0427 ریال6:53:05
1.0433 ریال6:50:06
1.043 ریال6:46:02
1.0411 ریال6:44:02
1.0407 ریال6:41:05
1.0394 ریال6:38:05
1.0381 ریال6:36:06
1.0378 ریال6:32:05
1.0379 ریال6:29:02
1.0381 ریال6:26:05
1.0379 ریال6:23:05
1.0382 ریال6:20:20
1.0371 ریال6:14:06
1.0372 ریال6:08:05
1.0365 ریال6:06:06
1.0368 ریال6:02:05
1.0339 ریال5:59:05
1.0334 ریال5:56:05
1.035 ریال5:52:05
1.0351 ریال5:50:06
1.0347 ریال5:47:06
1.0344 ریال5:44:05
1.0345 ریال5:40:07
1.0344 ریال5:38:05
1.0347 ریال5:35:06
1.0336 ریال5:32:05
1.0335 ریال5:29:05
1.0325 ریال5:26:05
1.0328 ریال5:23:05
1.0353 ریال5:20:07
1.0359 ریال5:17:06
1.0328 ریال5:14:06
1.0319 ریال5:11:05
1.0318 ریال5:08:05
1.0324 ریال5:06:05
1.0304 ریال5:02:05
1.0315 ریال4:58:05
1.0326 ریال4:56:05
1.0334 ریال4:53:05
1.0324 ریال4:51:05
1.034 ریال4:47:05
1.032 ریال4:44:05
1.0324 ریال4:41:05
1.0318 ریال4:38:05
1.0325 ریال4:35:06
1.0333 ریال4:32:05
1.0334 ریال4:29:05
1.0333 ریال4:27:05
1.0336 ریال4:23:02
1.0339 ریال4:20:06
1.0336 ریال4:17:05
1.0376 ریال4:11:02
1.0379 ریال4:07:05
1.0375 ریال4:02:05
1.0372 ریال3:58:05
1.0377 ریال3:55:06
1.0385 ریال3:50:06
1.0387 ریال3:46:02
1.0389 ریال3:44:04
1.0387 ریال3:41:05
1.0388 ریال3:38:05
1.0346 ریال3:35:06
1.0341 ریال3:32:05
1.034 ریال3:29:05
1.0338 ریال3:23:05
1.035 ریال3:20:06
1.0341 ریال3:17:05
1.0362 ریال3:14:05
1.036 ریال3:11:05
1.0363 ریال3:05:05
1.0382 ریال3:02:02
1.0383 ریال2:58:05
1.0385 ریال2:56:05
1.0428 ریال2:53:05
1.0429 ریال2:50:04
1.0433 ریال2:47:05
1.0441 ریال2:44:05
1.0412 ریال2:40:06
1.0449 ریال2:38:05
1.0456 ریال2:35:06
1.0439 ریال2:32:04
1.0448 ریال2:29:04
1.0438 ریال2:22:02
1.0489 ریال2:20:04
1.0404 ریال2:17:05
1.0368 ریال2:13:05
1.0369 ریال2:08:04
1.0368 ریال2:06:05
1.0365 ریال1:58:04
1.0359 ریال1:55:06
1.0336 ریال1:52:05
1.0338 ریال1:50:06
1.0363 ریال1:47:05
1.0365 ریال1:44:05
1.036 ریال1:40:04
1.0337 ریال1:34:05
1.0341 ریال1:32:05
1.0367 ریال1:28:05
1.0365 ریال1:25:06
1.0364 ریال1:22:02
1.0368 ریال1:20:06
1.0341 ریال1:16:05
1.0367 ریال1:13:05
1.036 ریال1:10:04
1.0361 ریال1:08:05
1.0364 ریال1:05:06
1.0361 ریال1:02:06
1.0367 ریال0:58:06
1.0366 ریال0:53:05
1.0396 ریال0:51:05
1.0391 ریال0:47:05
1.0392 ریال0:44:06
1.0361 ریال0:41:06
1.0353 ریال0:38:05
1.0342 ریال0:35:06
1.0345 ریال0:32:06
1.0349 ریال0:29:05
1.0351 ریال0:23:02
1.0335 ریال0:14:05
1.0334 ریال0:11:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات