شاخص یاب

مونرو / Monero

  • نرخ فعلی:45.42
  • بالاترین قیمت روز:45.73
  • پایین ترین قیمت روز:45.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.18
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:45.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:45.355
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.065

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
45.42 ریال11:04:07
45.47 ریال11:03:07
45.46 ریال11:01:03
45.34 ریال11:00:04
45.36 ریال10:59:02
45.407 ریال10:58:07
45.49 ریال10:55:04
45.48 ریال10:52:08
45.49 ریال10:45:08
45.5 ریال10:44:07
45.51 ریال10:40:09
45.5 ریال10:39:07
45.499 ریال10:38:07
45.51 ریال10:37:09
45.5 ریال10:36:07
45.51 ریال10:34:06
45.50 ریال10:33:03
45.49 ریال10:32:07
45.52 ریال10:31:03
45.43 ریال10:26:06
45.432 ریال10:25:08
45.43 ریال10:24:03
45.44 ریال10:22:07
45.45 ریال10:20:09
45.46 ریال10:19:07
45.472 ریال10:18:02
45.44 ریال10:14:06
45.43 ریال10:13:06
45.42 ریال10:12:07
45.43 ریال10:11:07
45.44 ریال10:10:04
45.43 ریال10:09:06
45.42 ریال10:08:07
45.408 ریال10:07:03
45.42 ریال10:06:07
45.43 ریال10:03:08
45.41 ریال9:57:02
45.409 ریال9:56:09
45.52 ریال9:53:02
45.51 ریال9:51:07
45.509 ریال9:49:06
45.41 ریال9:48:07
45.40 ریال9:44:06
45.4 ریال9:43:07
45.394 ریال9:42:03
45.40 ریال9:38:07
45.39 ریال9:34:06
45.40 ریال9:32:03
45.44 ریال9:29:06
45.42 ریال9:27:06
45.41 ریال9:24:06
45.42 ریال9:20:08
45.39 ریال9:19:06
45.386 ریال9:18:07
45.39 ریال9:17:02
45.38 ریال9:16:03
45.39 ریال9:15:04
45.38 ریال9:14:06
45.39 ریال9:09:02
45.37 ریال9:01:02
45.367 ریال9:00:09
45.373 ریال8:59:07
45.38 ریال8:55:07
45.383 ریال8:54:06
45.38 ریال8:47:06
45.382 ریال8:46:07
45.39 ریال8:42:07
45.38 ریال8:41:07
45.56 ریال8:22:06
45.53 ریال8:00:10
45.526 ریال7:59:03
45.53 ریال7:58:03
45.54 ریال7:57:07
45.53 ریال7:56:02
45.532 ریال7:55:03
45.58 ریال7:54:07
45.60 ریال7:49:06
45.61 ریال7:48:07
45.60 ریال7:44:06
45.602 ریال7:43:02
45.60 ریال7:42:06
45.596 ریال7:41:03
45.60 ریال7:40:07
45.63 ریال7:37:07
45.62 ریال7:35:07
45.628 ریال7:34:03
45.63 ریال7:33:07
45.64 ریال7:32:03
45.63 ریال7:29:06
45.626 ریال7:28:02
45.63 ریال7:26:06
45.62 ریال7:25:10
45.63 ریال7:24:06
45.64 ریال7:23:06
45.63 ریال7:21:02
45.634 ریال7:20:04
45.62 ریال7:19:02
45.63 ریال7:18:06
45.64 ریال7:15:08
45.63 ریال7:12:07
45.634 ریال7:11:03
45.63 ریال7:08:03
45.64 ریال7:07:06
45.61 ریال7:05:07
45.57 ریال7:00:04
45.56 ریال6:59:06
45.57 ریال6:56:02
45.551 ریال6:55:08
45.50 ریال6:53:06
45.498 ریال6:52:06
45.55 ریال6:51:06
45.554 ریال6:50:09
45.609 ریال6:48:07
45.62 ریال6:45:11
45.67 ریال6:43:19
45.68 ریال6:41:25
45.67 ریال6:40:12
45.65 ریال6:38:19
45.59 ریال6:35:50
45.58 ریال6:32:04
45.585 ریال6:31:07
45.66 ریال6:26:06
45.69 ریال6:23:07
45.67 ریال6:18:07
45.639 ریال6:17:03
45.631 ریال6:16:06
45.642 ریال6:15:08
45.64 ریال6:13:06
45.65 ریال6:10:09
45.64 ریال6:08:07
45.631 ریال6:07:06
45.63 ریال6:04:07
45.65 ریال6:03:07
45.61 ریال6:01:08
45.59 ریال6:00:12
45.57 ریال5:59:06
45.568 ریال5:58:13
45.57 ریال5:57:03
45.58 ریال5:56:06
45.61 ریال5:55:08
45.613 ریال5:54:02
45.61 ریال5:53:06
45.62 ریال5:52:02
45.61 ریال5:50:10
45.62 ریال5:48:07
45.61 ریال5:43:07
45.64 ریال5:42:06
45.69 ریال5:41:06
45.68 ریال5:37:02
45.67 ریال5:36:03
45.68 ریال5:34:03
45.71 ریال5:33:07
45.66 ریال5:31:07
45.67 ریال5:28:03
45.66 ریال5:26:06
45.57 ریال5:24:07
45.566 ریال5:23:06
45.57 ریال5:22:06
45.565 ریال5:21:07
45.56 ریال5:19:02
45.563 ریال5:18:06
45.56 ریال5:17:07
45.55 ریال5:16:06
45.56 ریال5:13:07
45.55 ریال5:12:03
45.56 ریال5:11:07
45.55 ریال5:10:08
45.547 ریال5:09:02
45.581 ریال5:08:02
45.604 ریال5:07:07
45.65 ریال5:06:06
45.64 ریال5:03:06
45.66 ریال5:01:08
45.57 ریال5:00:10
45.569 ریال4:59:06
45.579 ریال4:58:06
45.57 ریال4:56:07
45.55 ریال4:52:06
45.56 ریال4:49:07
45.55 ریال4:48:07
45.553 ریال4:47:07
45.62 ریال4:46:07
45.63 ریال4:45:07
45.626 ریال4:44:02
45.63 ریال4:43:06
45.66 ریال4:42:07
45.67 ریال4:38:06
45.679 ریال4:37:02
45.68 ریال4:36:06
45.71 ریال4:34:07
45.707 ریال4:33:07
45.58 ریال4:30:04
45.55 ریال4:28:03
45.59 ریال4:25:07
45.585 ریال4:24:06
45.59 ریال4:22:03
45.60 ریال4:17:06
45.61 ریال4:16:02
45.60 ریال4:14:03
45.599 ریال4:13:06
45.61 ریال4:12:06
45.60 ریال4:09:02
45.59 ریال4:05:03
45.56 ریال4:04:03
45.58 ریال4:03:06
45.59 ریال3:58:07
45.594 ریال3:57:06
45.60 ریال3:56:07
45.61 ریال3:54:07
45.60 ریال3:53:07
45.61 ریال3:52:06
45.68 ریال3:51:06
45.686 ریال3:50:04
45.68 ریال3:49:07
45.67 ریال3:47:07
45.69 ریال3:45:08
45.68 ریال3:43:07
45.682 ریال3:42:07
45.69 ریال3:41:03
45.72 ریال3:40:04
45.73 ریال3:37:07
45.72 ریال3:36:07
45.727 ریال3:34:07
45.73 ریال3:33:07
45.67 ریال3:32:03
45.61 ریال3:31:07
45.607 ریال3:30:09
45.59 ریال3:28:07
45.573 ریال3:27:07
45.596 ریال3:26:06
45.57 ریال3:25:08
45.56 ریال3:22:06
45.553 ریال3:20:08
45.58 ریال3:19:06
45.57 ریال3:18:06
45.59 ریال3:17:07
45.54 ریال3:16:06
45.53 ریال3:15:08
45.55 ریال3:14:07
45.57 ریال3:13:06
45.558 ریال3:12:07
45.64 ریال3:11:06
45.65 ریال3:10:04
45.59 ریال3:09:02
45.58 ریال3:07:06
45.66 ریال3:06:06
45.659 ریال3:04:06
45.64 ریال3:00:04
45.643 ریال2:59:07
45.61 ریال2:58:06
45.605 ریال2:57:06
45.61 ریال2:56:06
45.59 ریال2:54:06
45.60 ریال2:53:06
45.617 ریال2:52:03
45.61 ریال2:49:06
45.60 ریال2:48:02
45.599 ریال2:47:06
45.60 ریال2:44:07
45.57 ریال2:42:06
45.50 ریال2:40:08
45.487 ریال2:39:06
45.48 ریال2:38:06
45.477 ریال2:37:07
45.48 ریال2:35:11
45.477 ریال2:33:07
45.48 ریال2:32:07
45.476 ریال2:31:03
45.48 ریال2:30:09
45.475 ریال2:29:06
45.48 ریال2:28:06
45.47 ریال2:27:06
45.476 ریال2:26:06
45.48 ریال2:25:03
45.46 ریال2:24:03
45.419 ریال2:23:02
45.42 ریال2:21:06
45.41 ریال2:19:06
45.42 ریال2:17:06
45.407 ریال2:16:06
45.41 ریال2:15:08
45.455 ریال2:14:03
45.37 ریال2:12:07
45.39 ریال2:11:06
45.38 ریال2:06:07
45.39 ریال2:03:07
45.386 ریال2:01:07
45.39 ریال1:59:03
45.41 ریال1:56:07
45.35 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات