کالایاب
شاخص یاب

مونرو / Monero

  • نرخ فعلی:52.30
  • بالاترین قیمت روز:52.705
  • پایین ترین قیمت روز:51.96
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.42%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.29
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:52.288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.012

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونرو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.30 ریال19:52:13
52.29 ریال19:50:15
52.27 ریال19:48:08
52.28 ریال19:47:12
52.27 ریال19:45:09
52.28 ریال19:42:13
52.27 ریال19:40:10
52.28 ریال19:39:13
52.27 ریال19:38:13
52.26 ریال19:34:13
52.15 ریال19:32:12
52.14 ریال19:30:18
52.13 ریال19:28:13
52.16 ریال19:26:12
52.14 ریال19:24:12
52.13 ریال19:22:12
52.1 ریال19:20:10
52.08 ریال19:15:13
52.09 ریال19:13:12
52.08 ریال19:11:13
52.07 ریال19:09:13
52.08 ریال19:07:12
52.06 ریال19:06:13
52.04 ریال19:04:13
52.03 ریال19:02:13
52.036 ریال18:59:12
52.07 ریال18:58:12
52.068 ریال18:56:12
52.067 ریال18:55:13
52.07 ریال18:54:12
52.08 ریال18:53:12
52.10 ریال18:49:12
52.07 ریال18:43:13
52.08 ریال18:39:07
52.079 ریال18:38:12
52.09 ریال18:37:11
52.11 ریال18:36:07
52.09 ریال18:33:13
52.10 ریال18:28:12
52.08 ریال18:27:12
52.09 ریال18:25:14
52.08 ریال18:23:11
52.10 ریال18:21:08
52.11 ریال18:20:14
52.10 ریال18:19:07
52.11 ریال18:18:12
52.10 ریال18:15:14
52.07 ریال18:11:11
52.05 ریال18:09:12
52.043 ریال18:07:12
52.04 ریال18:02:13
52.036 ریال17:59:12
52.06 ریال17:57:12
52.002 ریال17:55:08
52.01 ریال17:52:11
52.03 ریال17:48:12
52.02 ریال17:45:13
52.03 ریال17:44:11
52.01 ریال17:42:12
51.99 ریال17:40:15
52.00 ریال17:39:12
52.02 ریال17:35:13
52.03 ریال17:33:12
52.026 ریال17:31:08
52.03 ریال17:30:17
52.01 ریال17:28:12
52.02 ریال17:24:12
52.00 ریال17:22:12
51.998 ریال17:20:14
51.98 ریال17:17:12
51.99 ریال17:13:12
52.14 ریال17:10:09
51.96 ریال17:08:11
51.98 ریال17:07:12
52.12 ریال17:05:14
52.14 ریال17:03:14
52.13 ریال17:00:28
52.14 ریال16:58:12
52.142 ریال16:56:12
52.17 ریال16:52:07
52.04 ریال16:50:15
52.08 ریال16:48:12
52.30 ریال16:44:11
52.31 ریال16:42:11
52.32 ریال16:39:11
52.33 ریال16:38:07
52.34 ریال16:37:11
52.35 ریال16:33:12
52.36 ریال16:31:13
52.35 ریال16:28:12
52.36 ریال16:22:12
52.38 ریال16:18:11
52.40 ریال16:15:13
52.42 ریال16:14:12
52.41 ریال16:13:11
52.347 ریال16:12:13
52.32 ریال16:10:14
52.33 ریال16:02:12
52.35 ریال15:59:11
52.34 ریال15:57:12
52.35 ریال15:55:08
52.41 ریال15:54:11
52.40 ریال15:52:12
52.42 ریال15:50:15
52.41 ریال15:48:13
52.43 ریال15:46:12
52.41 ریال15:44:12
52.42 ریال15:42:12
52.41 ریال15:40:15
52.417 ریال15:39:12
52.41 ریال15:36:11
52.40 ریال15:32:12
52.43 ریال15:28:12
52.431 ریال15:27:11
52.43 ریال15:20:13
52.448 ریال15:18:12
52.45 ریال15:17:07
52.456 ریال15:15:14
52.47 ریال15:08:11
52.48 ریال15:00:21
52.43 ریال14:59:07
52.47 ریال14:57:11
52.48 ریال14:53:11
52.484 ریال14:52:11
52.49 ریال14:51:07
52.494 ریال14:50:15
52.43 ریال14:43:06
52.45 ریال14:42:11
52.44 ریال14:40:15
52.41 ریال14:38:11
52.42 ریال14:37:11
52.426 ریال14:35:13
52.44 ریال14:29:11
52.43 ریال14:28:11
52.52 ریال14:26:12
52.53 ریال14:24:11
52.55 ریال14:22:11
52.48 ریال14:20:13
52.47 ریال14:18:06
52.48 ریال14:15:12
52.479 ریال14:14:10
52.461 ریال14:12:11
52.462 ریال14:09:11
52.46 ریال14:06:11
52.47 ریال14:02:12
52.53 ریال13:57:12
52.55 ریال13:56:06
52.53 ریال13:55:12
52.54 ریال13:54:06
52.56 ریال13:53:11
52.53 ریال13:52:12
52.55 ریال13:50:14
52.45 ریال13:48:11
52.43 ریال13:46:10
52.44 ریال13:44:10
52.43 ریال13:42:10
52.42 ریال13:38:10
52.437 ریال13:36:11
52.44 ریال13:35:13
52.45 ریال13:30:15
52.40 ریال13:27:11
52.39 ریال13:26:10
52.37 ریال13:24:10
52.35 ریال13:22:10
52.36 ریال13:19:10
52.35 ریال13:17:06
52.36 ریال13:15:12
52.35 ریال13:14:10
52.34 ریال13:12:10
52.335 ریال13:10:14
52.35 ریال13:07:11
52.36 ریال13:05:13
52.37 ریال13:03:11
52.38 ریال13:00:23
52.37 ریال12:58:06
52.38 ریال12:56:10
52.383 ریال12:55:11
52.38 ریال12:53:10
52.405 ریال12:52:10
52.42 ریال12:47:06
52.421 ریال12:46:11
52.42 ریال12:40:12
52.415 ریال12:38:11
52.401 ریال12:37:06
52.43 ریال12:36:06
52.44 ریال12:33:11
52.40 ریال12:30:15
52.43 ریال12:23:11
52.47 ریال12:17:11
52.45 ریال12:12:11
52.44 ریال12:10:12
52.45 ریال12:08:10
52.46 ریال11:59:10
52.47 ریال11:58:06
52.45 ریال11:57:11
52.46 ریال11:55:11
52.47 ریال11:53:06
52.45 ریال11:52:09
52.48 ریال11:48:11
52.49 ریال11:46:10
52.482 ریال11:44:09
52.46 ریال11:42:11
52.42 ریال11:40:13
52.416 ریال11:38:09
52.41 ریال11:37:10
52.424 ریال11:36:10
52.43 ریال11:34:11
52.40 ریال11:20:13
52.48 ریال11:18:10
52.481 ریال11:17:10
52.48 ریال11:15:07
52.47 ریال11:13:10
52.48 ریال11:12:10
52.49 ریال11:10:12
52.486 ریال11:08:05
52.50 ریال11:07:10
52.43 ریال11:03:06
52.40 ریال11:01:07
52.39 ریال11:00:20
52.37 ریال10:59:06
52.374 ریال10:58:05
52.38 ریال10:52:09
52.39 ریال10:50:13
52.42 ریال10:48:09
52.44 ریال10:45:11
52.432 ریال10:43:11
52.43 ریال10:42:10
52.45 ریال10:38:09
52.48 ریال10:37:10
52.49 ریال10:35:07
52.47 ریال10:33:10
52.53 ریال10:30:14
52.54 ریال10:13:05
52.53 ریال10:12:10
52.55 ریال10:10:13
52.52 ریال10:09:10
52.49 ریال10:07:09
52.52 ریال10:06:10
52.518 ریال10:04:10
52.52 ریال10:00:17
52.51 ریال9:58:11
52.49 ریال9:57:05
52.47 ریال9:55:10
52.50 ریال9:53:09
52.5 ریال9:51:05
52.50 ریال9:45:10
52.52 ریال9:38:09
52.527 ریال9:37:09
52.53 ریال9:32:09
52.531 ریال9:31:10
52.55 ریال9:29:09
52.54 ریال9:27:05
52.51 ریال9:26:05
52.53 ریال9:22:09
52.51 ریال9:20:11
52.53 ریال9:18:09
52.519 ریال9:17:09
52.52 ریال9:15:10
52.51 ریال9:14:09
52.53 ریال9:13:09
52.55 ریال9:12:09
52.565 ریال9:10:11
52.54 ریال9:07:09
52.56 ریال9:03:06
52.55 ریال9:00:07
52.52 ریال8:59:05
52.53 ریال8:55:06
52.54 ریال8:53:08
52.53 ریال8:46:08
52.52 ریال8:41:05
52.50 ریال8:39:05
52.504 ریال8:38:08
52.52 ریال8:36:09
52.53 ریال8:32:10
52.54 ریال8:31:06
52.53 ریال8:30:13
52.546 ریال8:28:09
52.53 ریال8:26:09
52.54 ریال8:24:08
52.53 ریال8:19:04
52.48 ریال8:16:09
52.493 ریال8:14:08
52.50 ریال8:11:09
52.49 ریال8:09:05
52.50 ریال8:07:09
52.55 ریال7:57:10
52.56 ریال7:55:06
52.57 ریال7:52:08
52.58 ریال7:50:11
52.59 ریال7:48:04
52.60 ریال7:47:09
52.57 ریال7:44:04
52.58 ریال7:43:09
52.56 ریال7:42:05
52.57 ریال7:39:09
52.54 ریال7:38:08
52.55 ریال7:33:10
52.54 ریال7:32:09
52.63 ریال7:30:12
52.626 ریال7:29:05
52.63 ریال7:27:08
52.62 ریال7:25:10
52.624 ریال7:23:04
52.60 ریال7:22:09
52.59 ریال7:20:11
52.57 ریال7:18:09
52.551 ریال7:17:09
52.56 ریال7:15:06
52.564 ریال7:14:05
52.60 ریال7:08:09
52.6 ریال7:07:09
52.61 ریال7:04:09
52.64 ریال7:02:09
52.643 ریال6:59:09
52.65 ریال6:55:09
52.67 ریال6:54:08
52.65 ریال6:53:04
52.66 ریال6:52:08
52.67 ریال6:50:10
52.65 ریال6:48:09
52.66 ریال6:36:08
52.67 ریال6:33:09
52.66 ریال6:30:12
52.68 ریال6:28:09
52.664 ریال6:27:08
52.68 ریال6:26:08
52.66 ریال6:24:08
52.68 ریال6:22:09
52.69 ریال6:20:10
52.705 ریال6:18:08
52.66 ریال6:17:08
52.65 ریال6:16:08
52.66 ریال6:13:08
52.65 ریال6:10:06
52.66 ریال6:08:04
52.67 ریال6:05:09
52.66 ریال6:03:09
52.67 ریال6:00:12
52.66 ریال5:57:08
52.68 ریال5:55:09
52.662 ریال5:54:08
52.66 ریال5:52:08
52.67 ریال5:50:10
52.68 ریال5:48:08
52.682 ریال5:46:09
52.69 ریال5:43:04
52.67 ریال5:42:09
52.69 ریال5:40:10
52.67 ریال5:39:05
52.68 ریال5:38:08
52.67 ریال5:36:04
52.61 ریال5:34:08
52.60 ریال5:32:09
52.55 ریال5:30:11
52.52 ریال5:28:08
52.51 ریال5:24:08
52.50 ریال5:22:08
52.47 ریال5:21:08
52.45 ریال5:17:09
52.44 ریال5:14:08
52.46 ریال5:13:08
52.43 ریال5:12:08
52.44 ریال5:10:10
52.42 ریال5:09:08
52.52 ریال5:07:07
52.51 ریال5:05:09
52.52 ریال5:00:13
52.51 ریال4:57:08
52.55 ریال4:55:09
52.51 ریال4:52:08
52.50 ریال4:50:10
52.49 ریال4:47:08
52.48 ریال4:45:09
52.52 ریال4:35:09
52.524 ریال4:33:08
52.54 ریال4:30:12
52.52 ریال4:27:08
52.49 ریال4:23:08
52.52 ریال4:21:08
52.49 ریال4:19:08
52.48 ریال4:16:08
52.39 ریال4:14:08
52.40 ریال4:12:07
52.42 ریال4:07:08
52.37 ریال4:04:08
52.38 ریال3:59:04
52.37 ریال3:58:04
52.344 ریال3:57:08
52.35 ریال3:55:09
52.36 ریال3:54:08
52.34 ریال3:52:08
52.36 ریال3:45:09
52.355 ریال3:43:07
52.36 ریال3:40:10
52.35 ریال3:39:08
52.32 ریال3:37:07
52.30 ریال3:35:09
52.3 ریال3:33:08
52.301 ریال3:31:09
52.30 ریال3:29:08
52.303 ریال3:27:08
52.31 ریال3:26:07
52.30 ریال3:24:08
52.32 ریال3:22:07
52.31 ریال3:20:05
52.32 ریال3:18:04
52.31 ریال3:13:09
52.30 ریال3:10:10
52.33 ریال3:09:08
52.32 ریال3:08:08
52.33 ریال3:04:08
52.34 ریال2:59:07
52.35 ریال2:58:08
52.34 ریال2:56:03
52.33 ریال2:54:07
52.31 ریال2:53:07
52.306 ریال2:52:08
52.31 ریال2:50:10
52.34 ریال2:47:08
52.31 ریال2:46:07
52.30 ریال2:44:03
52.3 ریال2:43:08
52.30 ریال2:41:08
52.31 ریال2:39:08
52.314 ریال2:38:07
52.31 ریال2:37:08
52.316 ریال2:35:04
52.33 ریال2:32:08
52.335 ریال2:31:03
52.33 ریال2:30:12
52.34 ریال2:26:08
52.32 ریال2:23:07
52.334 ریال2:22:08
52.30 ریال2:18:07
52.306 ریال2:17:07
52.321 ریال2:14:07
52.31 ریال2:12:08
52.32 ریال2:11:02
52.316 ریال2:09:06
52.32 ریال2:08:06
52.31 ریال2:06:07
52.30 ریال2:04:08
52.32 ریال2:02:08
52.31 ریال1:58:03
52.29 ریال1:53:03
52.27 ریال1:52:08
52.29 ریال1:50:09
52.28 ریال1:47:07
52.27 ریال1:45:09
52.26 ریال1:43:07
52.29 ریال1:42:08
52.26 ریال1:41:07
52.25 ریال1:36:07
52.26 ریال1:35:04
52.25 ریال1:34:07
52.26 ریال1:33:08
52.246 ریال1:31:08
52.23 ریال1:26:08
52.22 ریال1:24:07
52.225 ریال1:22:07
52.223 ریال1:21:03
52.224 ریال1:20:09
52.225 ریال1:19:03
52.226 ریال1:17:07
52.23 ریال1:09:03
52.24 ریال1:08:07
52.258 ریال1:06:07
52.26 ریال1:02:07
52.258 ریال0:59:07
52.27 ریال0:58:07
52.26 ریال0:52:02
52.23 ریال0:50:09
52.22 ریال0:48:07
52.25 ریال0:47:07
52.23 ریال0:45:04
52.24 ریال0:44:07
52.25 ریال0:42:07
52.24 ریال0:41:07
52.235 ریال0:39:07
52.22 ریال0:38:07
52.24 ریال0:37:07
52.23 ریال0:35:08
52.24 ریال0:32:07
52.25 ریال0:28:07
52.26 ریال0:24:07
52.27 ریال0:18:07
52.28 ریال0:16:03
52.275 ریال0:14:06
52.303 ریال0:12:07
52.30 ریال0:09:07
52.28 ریال0:06:07
52.29 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات