کالایاب
شاخص یاب

مونا کوین / MonaCoin

  • نرخ فعلی:0.6312
  • بالاترین قیمت روز:0.6533
  • پایین ترین قیمت روز:0.6308
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6499
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.6501
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0189

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6312 ریال7:49:11
0.6316 ریال7:48:09
0.6312 ریال7:46:09
0.6311 ریال7:42:09
0.6319 ریال7:41:10
0.6311 ریال7:39:09
0.6328 ریال7:38:13
0.6320 ریال7:36:09
0.6328 ریال7:35:10
0.6327 ریال7:32:08
0.6308 ریال7:30:14
0.6309 ریال7:28:09
0.6310 ریال7:26:08
0.6308 ریال7:25:11
0.6310 ریال7:22:09
0.6347 ریال7:20:11
0.6360 ریال7:17:09
0.6375 ریال7:14:08
0.6381 ریال7:13:14
0.6375 ریال7:12:10
0.6411 ریال7:10:11
0.6385 ریال7:06:09
0.6384 ریال7:03:09
0.6385 ریال7:02:09
0.6384 ریال6:59:13
0.6390 ریال6:58:09
0.6389 ریال6:56:08
0.6388 ریال6:55:11
0.6389 ریال6:54:09
0.6385 ریال6:51:09
0.6386 ریال6:50:10
0.6385 ریال6:48:14
0.6383 ریال6:41:18
0.6430 ریال6:37:11
0.6415 ریال6:35:10
0.6410 ریال6:34:09
0.6415 ریال6:32:09
0.6431 ریال6:30:11
0.6430 ریال6:28:10
0.6435 ریال6:24:16
0.6435 ریال6:24:12
0.6435 ریال6:24:11
0.6463 ریال6:17:39
0.6463 ریال6:17:39
0.6459 ریال6:10:12
0.6475 ریال6:06:08
0.6480 ریال5:58:08
0.6484 ریال5:54:08
0.647 ریال5:42:20
0.6481 ریال5:32:12
0.6483 ریال5:26:08
0.6484 ریال5:24:08
0.6483 ریال5:22:08
0.6482 ریال5:18:17
0.6487 ریال5:14:09
0.6485 ریال5:13:15
0.6487 ریال5:12:09
0.6483 ریال5:11:09
0.6487 ریال5:08:09
0.6483 ریال5:04:09
0.6481 ریال5:03:09
0.6479 ریال5:02:09
0.6481 ریال5:01:16
0.6475 ریال4:56:14
0.6474 ریال4:55:11
0.6483 ریال4:51:08
0.6484 ریال4:50:11
0.6483 ریال4:47:14
0.6484 ریال4:46:09
0.6483 ریال4:41:08
0.6486 ریال4:39:12
0.6493 ریال4:38:09
0.6487 ریال4:37:09
0.6493 ریال4:36:09
0.6487 ریال4:35:10
0.6493 ریال4:32:09
0.6494 ریال4:26:09
0.6484 ریال4:25:10
0.6490 ریال4:22:09
0.6489 ریال4:18:09
0.6490 ریال4:16:08
0.6488 ریال4:12:08
0.6484 ریال4:00:17
0.6483 ریال3:58:10
0.6484 ریال3:55:10
0.6483 ریال3:53:09
0.6488 ریال3:41:09
0.6485 ریال3:40:12
0.6467 ریال3:39:08
0.6485 ریال3:38:08
0.6467 ریال3:35:10
0.6505 ریال3:33:09
0.6496 ریال3:32:14
0.6506 ریال3:31:10
0.6512 ریال3:27:09
0.6506 ریال3:26:08
0.6512 ریال3:18:08
0.6506 ریال3:11:09
0.6512 ریال3:10:11
0.6511 ریال3:07:10
0.6513 ریال3:00:15
0.6517 ریال2:54:09
0.6516 ریال2:53:09
0.6520 ریال2:50:10
0.6516 ریال2:47:07
0.6509 ریال2:45:11
0.6510 ریال2:44:08
0.6509 ریال2:43:10
0.6507 ریال2:41:10
0.6504 ریال2:40:12
0.6507 ریال2:27:09
0.6505 ریال2:26:09
0.6507 ریال2:25:11
0.6505 ریال2:21:10
0.6510 ریال2:20:11
0.6509 ریال2:18:13
0.6516 ریال2:15:10
0.6521 ریال2:12:13
0.6528 ریال2:10:11
0.6527 ریال2:09:14
0.6528 ریال2:06:08
0.6527 ریال2:03:09
0.6517 ریال2:00:15
0.6515 ریال1:58:09
0.6513 ریال1:51:09
0.6512 ریال1:44:08
0.6518 ریال1:43:09
0.6527 ریال1:37:11
0.6533 ریال1:35:10
0.6521 ریال1:32:09
0.6525 ریال1:31:10
0.6521 ریال1:28:10
0.6526 ریال1:25:12
0.6519 ریال1:23:09
0.6526 ریال1:22:10
0.6521 ریال1:20:10
0.6531 ریال1:18:09
0.6521 ریال1:16:10
0.6518 ریال1:15:09
0.6524 ریال1:12:09
0.6518 ریال1:08:09
0.6500 ریال1:06:09
0.6510 ریال1:03:09
0.6495 ریال1:00:13
0.6504 ریال0:48:08
0.6503 ریال0:46:09
0.6501 ریال0:44:09
0.6492 ریال0:42:08
0.6506 ریال0:35:09
0.6518 ریال0:32:09
0.6513 ریال0:28:09
0.6509 ریال0:20:10
0.6499 ریال0:19:09
0.6508 ریال0:16:10
0.6506 ریال0:14:08
0.6507 ریال0:12:13
0.6495 ریال0:10:11
0.6496 ریال0:08:13
0.6499 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات