کالایاب
شاخص یاب

مونا کوین / MonaCoin

  • نرخ فعلی:1.56307
  • بالاترین قیمت روز:1.5747
  • پایین ترین قیمت روز:1.5498
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5648
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۵:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.5674
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0043

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.56307 ریال5:05:06
1.5667 ریال5:02:06
1.5662 ریال4:58:05
1.5655 ریال4:55:06
1.5670 ریال4:52:05
1.5634 ریال4:50:07
1.5658 ریال4:47:06
1.5674 ریال4:44:05
1.5687 ریال4:40:06
1.5686 ریال4:38:06
1.5747 ریال4:35:06
1.5705 ریال4:32:05
1.5708 ریال4:29:05
1.5675 ریال4:26:05
1.5677 ریال4:23:05
1.5724 ریال4:20:07
1.5711 ریال4:16:02
1.5708 ریال4:14:06
1.5701 ریال4:11:05
1.5685 ریال4:07:05
1.5710 ریال4:02:05
1.5702 ریال3:58:05
1.57147 ریال3:55:06
1.5731 ریال3:52:06
1.5698 ریال3:50:07
1.5712 ریال3:46:05
1.5695 ریال3:44:05
1.5644 ریال3:40:04
1.56587 ریال3:37:05
1.5649 ریال3:34:05
1.5605 ریال3:32:05
1.5592 ریال3:29:05
1.5628 ریال3:26:05
1.5602 ریال3:23:06
1.5575 ریال3:20:04
1.5590 ریال3:17:05
1.5576 ریال3:14:06
1.5582 ریال3:11:05
1.5564 ریال3:07:03
1.55608 ریال3:04:02
1.5551 ریال3:02:06
1.5538 ریال2:58:05
1.5556 ریال2:55:06
1.5530 ریال2:52:05
1.5543 ریال2:50:07
1.55707 ریال2:46:02
1.5551 ریال2:44:06
1.5599 ریال2:40:04
1.5559 ریال2:37:02
1.5571 ریال2:35:06
1.5563 ریال2:32:06
1.5555 ریال2:29:06
1.5553 ریال2:26:05
1.5514 ریال2:23:06
1.5541 ریال2:16:05
1.5588 ریال2:13:05
1.5575 ریال2:10:06
1.5565 ریال2:08:06
1.5562 ریال2:04:03
1.554 ریال2:02:06
1.5535 ریال1:58:05
1.5545 ریال1:56:05
1.55249 ریال1:52:05
1.5542 ریال1:50:07
1.5535 ریال1:47:05
1.5537 ریال1:44:05
1.5575 ریال1:41:05
1.5551 ریال1:38:06
1.55476 ریال1:34:05
1.5544 ریال1:32:05
1.55153 ریال1:28:05
1.5498 ریال1:26:06
1.55174 ریال1:22:05
1.5536 ریال1:20:07
1.55263 ریال1:17:05
1.55428 ریال1:13:06
1.55595 ریال1:10:07
1.55675 ریال1:08:05
1.5572 ریال1:05:06
1.5565 ریال1:02:06
1.5567 ریال0:58:06
1.5585 ریال0:55:06
1.5569 ریال0:52:05
1.5570 ریال0:50:06
1.5563 ریال0:47:05
1.5565 ریال0:44:05
1.55825 ریال0:40:07
1.5580 ریال0:38:05
1.5593 ریال0:35:06
1.5583 ریال0:32:02
1.5581 ریال0:26:06
1.558 ریال0:23:05
1.5570 ریال0:20:07
1.5565 ریال0:17:05
1.5553 ریال0:14:05
1.5542 ریال0:11:05
1.5592 ریال0:07:05
1.5648 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات