کالایاب
شاخص یاب

مونا کوین / MonaCoin

  • نرخ فعلی:2.1878
  • بالاترین قیمت روز:2.2165
  • پایین ترین قیمت روز:2.0261
  • بیشترین مقدار نوسان روز:212,528,924.98
  • درصد بیشترین نوسان روز:9714275656.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06774
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:2.0309
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1569

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مونا کوین / MonaCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18,600,000 ریال17:58:59
5,735,000 ریال17:57:04
611.63 ریال17:49:04
0.0106 ریال17:41:02
37,160 ریال17:40:10
0.0294 ریال17:32:57
386.94 ریال17:28:57
363.86 ریال17:25:01
463.85 ریال17:15:13
91,567.43 ریال17:13:13
6,308,429 ریال17:08:56
2,897.12 ریال17:03:12
18,929,000 ریال16:57:42
152,350 ریال16:53:14
983.82 ریال16:49:12
8,020 ریال16:48:04
0.4823 ریال16:45:08
2,999.37 ریال16:43:02
7,336.22 ریال16:39:13
1,822.76 ریال16:35:12
46,850,000 ریال16:33:29
564.05 ریال16:31:13
9.85 ریال16:28:59
18,670,000 ریال16:27:04
9,243.1 ریال16:24:59
18,610,000 ریال16:22:32
9,246.36 ریال16:20:59
110 ریال16:17:03
135,770 ریال16:16:24
101,180 ریال16:12:55
1,007,921 ریال16:08:59
363.15 ریال16:05:14
134,000 ریال16:04:35
2.621 ریال16:01:56
3,856,000 ریال16:01:15
79,730 ریال15:57:16
147,300 ریال15:56:11
114.23 ریال15:53:12
7,519.62 ریال15:51:12
18,630,000 ریال15:49:57
0.9934 ریال15:47:56
6,456.4 ریال15:47:01
790 ریال15:46:46
0.0296 ریال15:46:36
1,822.59 ریال15:46:17
444,860 ریال15:43:13
18,640,000 ریال15:25:59
8,316.1 ریال14:42:51
8,466.9 ریال14:41:20
161,229 ریال14:33:53
93,320 ریال14:31:40
4,240,000 ریال14:29:01
1.4557 ریال14:27:27
17,330 ریال14:20:29
934.28 ریال14:17:32
1,240.01 ریال14:14:12
144,800 ریال14:12:16
1.8241 ریال14:08:40
20,676.5 ریال14:05:16
448,010 ریال14:02:38
134,860 ریال13:59:48
0.1151 ریال13:57:13
61.729 ریال13:56:57
1,608.2 ریال13:53:15
10,499,500 ریال13:53:01
2,346.5 ریال13:44:31
1.1305 ریال13:44:16
523.59 ریال13:43:38
18,670,000 ریال13:40:19
61.95 ریال13:35:52
101,490 ریال13:31:45
13,202,680 ریال12:54:31
506.85 ریال12:50:19
20.786 ریال12:49:20
47,260,000 ریال12:48:25
545.75 ریال12:47:57
0.022929 ریال12:46:27
9,168 ریال12:43:36
18,740,000 ریال12:40:38
0.000549 ریال12:37:09
26,151 ریال12:33:11
1,335.2 ریال12:30:09
135,730 ریال12:30:06
36,170 ریال12:27:22
0.1251 ریال12:22:03
0.15742 ریال12:19:51
0.000504 ریال12:19:50
142.05 ریال12:18:45
0.000138 ریال12:18:43
0.00133 ریال12:17:48
212.47 ریال12:16:11
360,690 ریال12:16:10
1,340.45 ریال12:14:53
9,193.13 ریال12:14:52
121,800 ریال12:14:51
70.661 ریال12:13:44
15.9 ریال12:13:43
10,392 ریال12:13:42
0.028613 ریال12:12:27
39,124.39 ریال12:12:26
1,457 ریال12:07:05
0.0205 ریال12:00:05
0.4367 ریال11:58:39
429.8 ریال11:57:21
513.56 ریال11:56:39
796.77 ریال11:56:39
1.843 ریال11:56:29
0.002461 ریال11:56:29
38.687 ریال11:53:21
5.778 ریال11:50:06
0.0136 ریال11:47:10
0.001188 ریال11:45:16
167.6 ریال11:43:59
0.009229 ریال11:40:57
332.96 ریال11:39:54
7.8283 ریال11:38:43
0.01175 ریال11:37:05
512.08 ریال11:35:52
0.009366 ریال11:31:56
508.1 ریال11:28:57
9,848 ریال11:24:59
87.68 ریال11:19:23
0.008911 ریال11:15:49
0.011242 ریال11:13:33
0.7313 ریال11:03:03
553.48 ریال10:56:55
0.0469 ریال10:56:53
0.000551 ریال10:51:29
328.64 ریال10:51:29
0.000368 ریال10:51:28
62.08 ریال10:47:20
0.2455 ریال10:47:18
2.493 ریال10:46:22
1.7765 ریال10:46:22
5,393.16 ریال10:46:22
90.27 ریال10:36:53
0.010467 ریال10:30:25
0.002067 ریال10:23:50
1.3459 ریال10:23:48
3.713 ریال10:16:37
0.0138 ریال10:16:36
0.052261 ریال10:09:19
0.002114 ریال10:07:56
0.002668 ریال10:03:00
0.00092 ریال10:03:00
0.04802 ریال9:59:13
154,050 ریال9:59:13
0.000137 ریال9:51:53
0.000137 ریال9:51:46
0.001475 ریال9:38:36
0.124 ریال9:29:50
212.7 ریال9:21:11
0.006026 ریال9:21:11
0.012822 ریال9:13:35
11,766.5 ریال9:13:34
6,140 ریال8:52:12
0.07 ریال8:41:26
0.004952 ریال8:41:26
135.97 ریال8:41:26
0.000411 ریال8:38:24
0.002926 ریال8:38:24
0.12313 ریال8:28:20
1,288.12 ریال8:28:17
52.88 ریال8:25:18
22.145 ریال8:25:17
261.38 ریال8:16:41
1,125.31 ریال8:14:34
0.04355 ریال8:07:34
0.22676 ریال8:03:16
5,822.5 ریال7:50:47
27,348.85 ریال7:41:03
1.26 ریال7:32:19
120.747 ریال7:21:08
1,865.5 ریال7:12:55
1.483 ریال7:02:10
1,786.14 ریال6:55:12
35.361 ریال6:45:03
1,608.5 ریال6:33:00
2,464.5 ریال6:21:14
0.4282 ریال6:12:59
52,716 ریال5:56:54
17.67 ریال5:45:07
0.53667 ریال5:35:11
15.78 ریال5:27:12
0.03524 ریال5:14:15
21,064.42 ریال5:05:03
212,528,925 ریال4:56:58
0.01665 ریال3:54:39
0.002591 ریال3:38:46
0.01267 ریال3:35:12
0.386 ریال3:35:05
0.03492 ریال3:35:04
0.005761 ریال3:31:54
0.000227 ریال3:25:16
9.4065 ریال3:18:52
1.7053 ریال3:14:20
46,228 ریال3:11:17
0.007419 ریال3:06:32
15.3955 ریال2:58:32
3.3934 ریال2:54:50
105 ریال2:49:25
0.011111 ریال2:47:07
0.001699 ریال2:45:08
0.12145 ریال2:42:43
134,635 ریال2:39:20
5.9377 ریال2:29:26
13.9645 ریال2:24:06
0.8260 ریال2:20:10
0.01760 ریال2:15:53
0.6106 ریال2:13:01
0.00212 ریال2:10:11
0.06719 ریال2:06:47
0.15481 ریال2:02:58
0.000090 ریال1:57:24
0.00332326 ریال1:53:19
0.000225 ریال1:50:11
0.0221 ریال1:45:53
0.26145 ریال1:41:29
0.011352 ریال1:37:45
0.0474 ریال1:33:35
260.44 ریال1:27:59
0.3588 ریال1:27:20
48.143 ریال1:24:49
0.008736 ریال1:21:23
3.0814 ریال1:18:11
0.001277 ریال1:14:44
0.01268 ریال1:12:39
0.04039 ریال1:11:14
0.001244 ریال1:08:18
0.00004 ریال1:05:51
0.06494 ریال1:03:47
0.59946 ریال1:01:14
0.006841 ریال0:52:38
0.04288 ریال0:49:32
0.06774 ریال0:46:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات