کالایاب
شاخص یاب

موناکو / Monaco

  • نرخ فعلی:3.26
  • بالاترین قیمت روز:3.4304
  • پایین ترین قیمت روز:3.22
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3905
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:3.39
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.13

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.26 ریال13:47:07
3.25 ریال13:38:07
3.24 ریال13:20:10
3.25 ریال13:08:07
3.24 ریال13:05:08
3.23 ریال12:58:07
3.25 ریال12:56:07
3.24 ریال12:50:09
3.23 ریال12:44:07
3.22 ریال12:35:09
3.23 ریال12:32:08
3.24 ریال12:07:07
3.23 ریال12:02:08
3.24 ریال11:55:08
3.23 ریال11:46:07
3.2401 ریال11:43:06
3.25 ریال11:37:08
3.2401 ریال11:23:07
3.2201 ریال11:20:10
3.25 ریال11:14:07
3.2201 ریال11:08:07
3.2401 ریال11:02:07
3.25 ریال10:53:07
3.26 ریال10:47:06
3.27 ریال10:44:06
3.26 ریال9:58:06
3.27 ریال9:53:06
3.26 ریال9:47:06
3.27 ریال9:44:07
3.26 ریال9:38:06
3.28 ریال9:29:06
3.27 ریال9:26:05
3.2999 ریال9:23:06
3.27 ریال9:20:08
3.28 ریال9:14:06
3.26 ریال9:05:07
3.28 ریال8:56:07
3.29 ریال8:50:07
3.3 ریال8:36:05
3.3105 ریال8:29:06
3.3005 ریال8:24:05
3.2905 ریال8:14:06
3.3105 ریال8:12:05
3.3604 ریال8:02:05
3.3704 ریال7:50:07
3.3604 ریال7:38:05
3.3704 ریال7:29:06
3.3705 ریال7:23:06
3.3905 ریال7:20:07
3.3705 ریال7:17:06
3.3805 ریال7:11:05
3.3905 ریال6:56:06
3.4204 ریال6:50:07
3.4104 ریال6:23:22
3.4004 ریال6:20:08
3.3905 ریال6:08:06
3.4004 ریال5:56:06
3.3805 ریال5:38:06
3.3705 ریال5:35:07
3.3805 ریال5:26:06
3.3905 ریال5:17:06
3.4004 ریال4:58:05
3.4104 ریال3:38:05
3.4304 ریال3:35:06
3.4204 ریال3:26:05
3.3905 ریال3:23:05
3.4104 ریال3:14:05
3.4004 ریال3:11:05
3.4104 ریال3:02:06
3.4004 ریال2:44:05
3.3905 ریال2:32:05
3.4005 ریال2:26:06
3.4104 ریال2:20:06
3.4005 ریال2:13:05
3.4104 ریال2:08:05
3.4005 ریال1:58:05
3.3905 ریال1:47:05
3.3805 ریال1:40:07
3.3905 ریال1:34:05
3.3805 ریال1:10:07
3.3705 ریال1:02:05
3.3805 ریال0:58:05
3.3705 ریال0:56:06
3.3905 ریال0:50:07
3.3805 ریال0:47:05
3.3905 ریال0:07:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات