شاخص یاب

موناکو / Monaco

  • نرخ فعلی:2.8189
  • بالاترین قیمت روز:2.9676
  • پایین ترین قیمت روز:2.7325
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7745
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۹:۰۳
  • نرخ روز گذشته:2.9116
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0927

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار کندل استیک موناکو / Monaco در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.8189 ریال22:39:03
2.8184 ریال22:38:03
2.8183 ریال22:29:03
2.8182 ریال22:28:03
2.8178 ریال22:23:09
2.8177 ریال22:17:08
2.8178 ریال22:12:08
2.817 ریال22:10:10
2.8168 ریال22:05:10
2.8167 ریال22:01:11
2.8177 ریال21:58:07
2.8192 ریال21:43:08
2.8195 ریال21:34:03
2.8194 ریال21:33:11
2.8039 ریال21:30:12
2.804 ریال20:05:06
2.7996 ریال20:00:16
2.7995 ریال19:42:09
2.7992 ریال18:41:09
2.7559 ریال18:17:09
2.7558 ریال18:16:08
2.7561 ریال18:15:04
2.7563 ریال18:14:08
2.7959 ریال17:28:08
2.7941 ریال17:07:03
2.794 ریال17:05:05
2.7943 ریال17:03:15
2.794 ریال17:01:12
2.7939 ریال17:00:23
2.7859 ریال16:58:08
2.7858 ریال16:56:04
2.7338 ریال16:42:10
2.7336 ریال16:32:11
2.7329 ریال16:25:04
2.733 ریال16:24:08
2.7334 ریال16:12:09
2.7333 ریال16:09:03
2.7334 ریال15:32:04
2.7325 ریال15:29:09
2.7331 ریال15:22:09
2.733 ریال15:08:09
2.7328 ریال14:58:08
2.7329 ریال14:53:03
2.7331 ریال14:51:10
2.7333 ریال14:49:10
2.7334 ریال14:48:08
2.7335 ریال14:44:09
2.7449 ریال14:41:04
2.7453 ریال14:39:10
2.7457 ریال14:31:14
2.7458 ریال14:30:04
2.746 ریال14:29:04
2.7463 ریال14:10:18
2.7547 ریال13:49:12
2.743 ریال13:47:10
2.7512 ریال13:46:09
2.7513 ریال13:34:15
2.7809 ریال13:21:05
2.7818 ریال13:07:12
2.7822 ریال12:54:12
2.7823 ریال12:53:13
2.7847 ریال12:51:11
2.8103 ریال12:08:04
2.8105 ریال12:00:06
2.8481 ریال11:53:13
2.9288 ریال11:25:11
2.9287 ریال11:24:12
2.9283 ریال11:21:14
2.9282 ریال11:14:10
2.961 ریال11:08:11
2.9407 ریال10:59:09
2.9091 ریال10:58:09
2.9433 ریال10:51:09
2.945 ریال10:47:09
2.95 ریال10:41:10
2.9498 ریال10:40:13
2.9502 ریال10:37:12
2.9498 ریال10:32:11
2.9676 ریال10:10:12
2.9656 ریال10:07:09
2.8507 ریال10:00:15
2.8494 ریال9:58:03
2.8484 ریال9:57:08
2.8442 ریال9:56:03
2.8449 ریال9:54:07
2.8332 ریال9:53:08
2.8312 ریال9:52:08
2.8311 ریال9:51:03
2.8301 ریال9:49:07
2.8299 ریال9:47:02
2.7773 ریال9:45:09
2.7761 ریال9:43:02
2.7745 ریال9:42:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات