شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0113
  • بالاترین قیمت روز:0.0115
  • پایین ترین قیمت روز:0.0111
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0118
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0113 ریال6:38:09
0.0114 ریال6:01:12
0.0113 ریال5:36:10
0.0114 ریال5:34:10
0.0115 ریال5:32:09
0.0114 ریال5:31:11
0.0115 ریال5:18:08
0.0114 ریال5:16:09
0.0115 ریال5:15:12
0.0114 ریال5:10:11
0.0113 ریال5:09:09
0.0114 ریال5:08:09
0.0113 ریال5:06:09
0.0114 ریال5:05:09
0.0113 ریال5:03:08
0.0114 ریال5:00:18
0.0113 ریال4:59:08
0.0114 ریال4:56:08
0.0113 ریال4:50:11
0.0111 ریال4:49:09
0.0113 ریال4:48:08
0.0111 ریال4:41:08
0.0112 ریال4:39:08
0.0111 ریال4:38:07
0.0112 ریال4:20:11
0.0111 ریال4:11:08
0.0112 ریال4:10:11
0.0111 ریال4:08:08
0.0112 ریال3:55:10
0.0111 ریال3:54:08
0.0112 ریال3:53:08
0.0111 ریال3:49:09
0.0112 ریال3:47:07
0.0111 ریال3:43:08
0.0112 ریال3:41:08
0.0111 ریال3:40:10
0.0112 ریال3:36:09
0.0111 ریال3:35:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات