کالایاب
شاخص یاب

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0507
  • بالاترین قیمت روز:0.0528
  • پایین ترین قیمت روز:0.0495
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0498
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0499
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0507 ریال18:22:06
0.0508 ریال18:19:06
0.0507 ریال18:13:07
0.0508 ریال17:58:06
0.0507 ریال17:55:07
0.0509 ریال17:49:07
0.0508 ریال17:46:07
0.0507 ریال17:37:06
0.0508 ریال17:31:07
0.0509 ریال17:28:07
0.0508 ریال17:27:07
0.0509 ریال17:25:07
0.0510 ریال17:22:06
0.0509 ریال17:19:06
0.0508 ریال17:08:06
0.0507 ریال16:58:06
0.0508 ریال16:30:09
0.0506 ریال16:26:19
0.0523 ریال8:49:06
0.0525 ریال8:43:05
0.0524 ریال8:40:07
0.0526 ریال8:37:06
0.0524 ریال8:32:07
0.0525 ریال8:28:06
0.0523 ریال8:22:07
0.0524 ریال8:19:05
0.0523 ریال8:13:06
0.052 ریال8:10:08
0.0517 ریال8:04:07
0.0516 ریال8:02:06
0.0520 ریال7:55:06
0.0518 ریال7:40:08
0.0519 ریال7:34:06
0.0522 ریال7:25:07
0.0521 ریال7:10:06
0.0522 ریال7:04:06
0.0523 ریال7:02:06
0.0522 ریال6:58:05
0.0523 ریال6:52:06
0.0522 ریال6:46:06
0.0525 ریال6:25:06
0.0526 ریال6:16:24
0.0525 ریال6:13:24
0.0526 ریال6:10:22
0.0527 ریال6:08:20
0.0526 ریال6:05:20
0.0525 ریال5:59:23
0.0526 ریال5:56:26
0.0520 ریال5:50:08
0.0521 ریال5:47:24
0.0520 ریال5:44:17
0.0521 ریال5:40:35
0.0525 ریال5:38:21
0.0523 ریال5:35:29
0.0526 ریال5:26:20
0.0527 ریال5:21:23
0.0528 ریال5:14:22
0.0527 ریال5:11:22
0.0520 ریال5:08:30
0.0515 ریال5:06:17
0.0514 ریال4:59:26
0.0516 ریال4:50:06
0.0515 ریال4:47:05
0.0514 ریال4:44:05
0.0515 ریال4:41:05
0.0507 ریال4:38:05
0.0505 ریال4:35:06
0.0506 ریال4:32:06
0.0504 ریال4:17:06
0.0505 ریال4:02:05
0.0507 ریال3:56:05
0.0505 ریال3:53:05
0.0506 ریال3:47:05
0.0507 ریال3:41:05
0.0510 ریال3:38:05
0.0509 ریال3:32:05
0.0506 ریال3:27:05
0.0504 ریال3:24:05
0.0505 ریال3:14:05
0.0506 ریال3:04:05
0.0503 ریال2:59:05
0.0502 ریال2:56:05
0.0501 ریال2:53:05
0.0502 ریال2:51:06
0.0501 ریال2:47:05
0.05 ریال2:42:06
0.0495 ریال2:33:06
0.0501 ریال2:15:07
0.0499 ریال2:09:06
0.0500 ریال2:04:06
0.0499 ریال2:00:10
0.0498 ریال1:52:05
0.0499 ریال1:36:50
0.0500 ریال1:33:59
0.0499 ریال1:31:30
0.0499 ریال1:31:29
0.0498 ریال1:19:57
0.0499 ریال1:06:19
0.0498 ریال0:55:29
0.0497 ریال0:32:33
0.0497 ریال0:32:33
0.0497 ریال0:32:32
0.0496 ریال0:21:49
0.0496 ریال0:21:47
0.0496 ریال0:21:45
0.0495 ریال0:15:42
0.0495 ریال0:15:40
0.0495 ریال0:15:39
0.0497 ریال0:07:58
0.0498 ریال0:05:33
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات