کالایاب
شاخص یاب

Mithril

  • نرخ فعلی:0.0223
  • بالاترین قیمت روز:0.0233
  • پایین ترین قیمت روز:0.0212
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0213
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.0215
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار کندل استیک Mithril در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0223 ریال6:56:05
0.0221 ریال6:32:05
0.0222 ریال6:26:06
0.0223 ریال6:23:33
0.0224 ریال6:13:06
0.0228 ریال6:02:06
0.0231 ریال5:59:05
0.0229 ریال5:47:06
0.0230 ریال5:38:07
0.0231 ریال5:29:05
0.0233 ریال5:26:06
0.023 ریال5:23:05
0.0231 ریال5:14:06
0.0226 ریال5:08:05
0.0225 ریال4:56:05
0.0224 ریال4:52:06
0.0225 ریال4:50:08
0.0221 ریال4:47:05
0.0219 ریال4:32:06
0.0220 ریال4:26:06
0.0219 ریال4:23:06
0.0218 ریال4:20:07
0.0217 ریال4:14:06
0.0218 ریال4:08:05
0.0216 ریال4:02:06
0.0220 ریال3:55:07
0.0219 ریال3:44:06
0.0220 ریال3:35:07
0.0219 ریال3:32:05
0.0218 ریال3:29:06
0.0216 ریال3:23:05
0.0217 ریال3:10:07
0.0216 ریال2:58:06
0.0215 ریال2:52:05
0.0216 ریال2:50:07
0.0215 ریال2:34:06
0.0216 ریال2:32:06
0.0215 ریال2:28:06
0.0216 ریال2:26:06
0.0215 ریال2:16:05
0.0216 ریال2:10:06
0.0215 ریال2:07:05
0.0217 ریال2:05:06
0.0216 ریال2:01:06
0.0214 ریال1:55:06
0.0215 ریال1:52:06
0.0214 ریال1:37:05
0.0213 ریال1:32:06
0.0214 ریال1:28:06
0.0213 ریال1:08:06
0.0212 ریال0:58:05
0.0213 ریال0:47:06
0.0214 ریال0:44:06
0.0215 ریال0:27:06
0.0213 ریال0:21:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات