کالایاب
شاخص یاب

میکر / Maker

  • نرخ فعلی:737.79
  • بالاترین قیمت روز:738.78
  • پایین ترین قیمت روز:719.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:212,283,328.53
  • درصد بیشترین نوسان روز:28772766.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:725.52
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:722.67
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:15.12

نمودار کندل استیک میکر / Maker در روز جاری

نمودار کندل استیک میکر / Maker در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000502 ریال8:07:31
7,942.21 ریال7:50:36
26,206.5 ریال7:32:18
212,283,329 ریال7:12:55
0.475 ریال7:01:35
0.13 ریال6:45:00
427.91 ریال6:32:59
96.38 ریال6:21:14
994,030 ریال5:56:54
32.798 ریال5:45:06
0.002786 ریال5:35:11
0.004008 ریال5:14:14
1,775.02 ریال5:05:00
13,990.78 ریال4:56:58
153,890 ریال2:58:30
0.048639 ریال2:54:43
0.56499 ریال2:42:41
0.023923 ریال2:15:52
0.4277 ریال2:12:59
431.8 ریال1:27:20
0.1466 ریال1:08:18
721.6 ریال0:44:17
716.74 ریال0:23:13
720.48 ریال0:13:13
722.67 ریال23:53:11
722.94 ریال23:45:25
723.39 ریال23:39:23
723.84 ریال23:24:06
723.9 ریال23:04:07
723.53 ریال22:54:07
723.21 ریال22:49:08
722.12 ریال22:34:02
721.85 ریال22:21:07
723.67 ریال22:14:08
727.83 ریال21:34:07
733.5 ریال21:12:07
732.04 ریال21:07:06
732.93 ریال21:04:08
731.41 ریال20:44:07
731.91 ریال20:34:07
731.81 ریال20:24:06
731.95 ریال20:14:06
731.58 ریال20:04:07
732.04 ریال20:01:09
731.21 ریال19:54:07
732.04 ریال19:41:07
732.66 ریال19:24:22
729.94 ریال19:14:18
730.97 ریال19:12:17
729.88 ریال19:04:16
729.89 ریال18:34:34
728.83 ریال17:11:22
725.86 ریال17:02:26
726.24 ریال16:44:54
725.94 ریال16:37:52
726.13 ریال16:34:52
725.94 ریال16:11:31
725.52 ریال15:42:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات