شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مید سیف کوین / MaidSafeCoin

  • نرخ فعلی:0.1297
  • بالاترین قیمت روز:0.13056
  • پایین ترین قیمت روز:0.12483
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.12553
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.12556
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0041

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1297 ریال21:39:06
0.12943 ریال21:35:08
0.12935 ریال21:27:06
0.12911 ریال21:23:06
0.12921 ریال21:19:05
0.12963 ریال21:15:07
0.12909 ریال21:11:05
0.12902 ریال21:07:06
0.12896 ریال21:03:05
0.12904 ریال20:59:05
0.1299 ریال20:55:07
0.12998 ریال20:51:06
0.12876 ریال20:47:06
0.12878 ریال20:31:07
0.12891 ریال20:27:06
0.1298 ریال20:23:06
0.12898 ریال20:19:06
0.12864 ریال20:15:08
0.12996 ریال20:11:06
0.12943 ریال20:07:06
0.12931 ریال20:03:05
0.12978 ریال19:59:06
0.12996 ریال19:55:07
0.12854 ریال19:51:06
0.12897 ریال19:39:06
0.12928 ریال19:35:07
0.12796 ریال19:31:08
0.12834 ریال19:27:06
0.12912 ریال19:23:06
0.12781 ریال19:19:09
0.12846 ریال19:11:06
0.128 ریال19:07:07
0.12728 ریال19:03:06
0.12812 ریال18:55:08
0.12819 ریال18:52:06
0.12797 ریال18:47:06
0.12782 ریال18:43:13
0.12805 ریال18:39:06
0.12819 ریال18:27:06
0.12792 ریال18:23:05
0.12786 ریال18:19:06
0.12817 ریال18:11:10
0.12797 ریال18:07:06
0.12776 ریال18:03:07
0.12804 ریال18:00:12
0.12912 ریال17:55:08
0.12857 ریال17:51:07
0.12771 ریال17:47:07
0.12777 ریال17:43:07
0.12843 ریال17:39:07
0.12762 ریال17:35:07
0.12933 ریال17:27:07
0.12935 ریال17:23:05
0.12859 ریال17:19:07
0.12941 ریال17:15:07
0.12917 ریال17:11:06
0.12864 ریال17:07:06
0.12981 ریال17:04:06
0.12934 ریال16:59:05
0.12827 ریال16:55:07
0.12833 ریال16:51:06
0.12884 ریال16:47:05
0.1296 ریال16:43:06
0.12799 ریال16:39:05
0.12918 ریال16:35:07
0.12988 ریال16:31:07
0.12992 ریال16:27:06
0.12854 ریال16:24:05
0.12933 ریال16:19:06
0.12989 ریال16:15:07
0.12956 ریال16:11:06
0.12965 ریال16:08:06
0.12916 ریال16:03:06
0.1303 ریال15:59:02
0.12998 ریال15:55:07
0.13056 ریال15:51:06
0.12992 ریال15:47:06
0.12984 ریال15:43:06
0.12975 ریال15:39:06
0.12913 ریال15:35:07
0.12856 ریال15:31:06
0.12885 ریال15:27:06
0.12859 ریال15:23:06
0.1286 ریال15:19:06
0.12885 ریال15:11:08
0.12865 ریال15:07:07
0.12825 ریال14:55:07
0.12865 ریال14:51:06
0.12869 ریال14:47:05
0.12849 ریال14:43:06
0.12873 ریال14:39:06
0.12856 ریال14:35:07
0.1287 ریال14:31:07
0.12873 ریال14:27:05
0.12878 ریال14:23:05
0.12867 ریال14:19:05
0.12903 ریال14:15:07
0.12899 ریال14:11:06
0.12891 ریال14:07:06
0.12901 ریال14:03:06
0.129 ریال13:59:06
0.12902 ریال13:55:07
0.1289 ریال13:51:06
0.129 ریال13:48:06
0.12909 ریال13:43:06
0.12906 ریال13:39:06
0.12897 ریال13:35:07
0.12873 ریال13:27:06
0.12889 ریال13:23:06
0.12875 ریال13:19:06
0.12807 ریال13:11:05
0.12782 ریال13:07:06
0.12797 ریال13:03:06
0.1285 ریال12:59:06
0.1282 ریال12:55:08
0.12837 ریال12:51:06
0.12834 ریال12:47:06
0.1288 ریال12:43:06
0.12891 ریال12:39:06
0.12879 ریال12:35:07
0.12893 ریال12:31:07
0.12886 ریال12:27:07
0.12901 ریال12:24:06
0.12902 ریال12:19:06
0.1289 ریال12:15:07
0.12885 ریال12:11:06
0.12903 ریال12:07:06
0.12887 ریال12:03:06
0.12918 ریال11:55:07
0.12893 ریال11:47:06
0.12906 ریال11:44:06
0.12908 ریال11:39:10
0.12916 ریال11:36:06
0.12898 ریال11:31:07
0.12931 ریال11:27:06
0.12919 ریال11:24:06
0.12911 ریال11:19:16
0.12921 ریال11:15:07
0.12894 ریال11:07:05
0.12907 ریال11:03:05
0.12906 ریال10:59:06
0.12857 ریال10:48:05
0.12856 ریال10:35:07
0.12851 ریال10:31:07
0.12854 ریال10:23:06
0.1285 ریال10:19:05
0.12851 ریال10:11:06
0.12846 ریال10:07:06
0.12844 ریال10:04:06
0.12849 ریال9:59:05
0.12845 ریال9:55:06
0.12842 ریال9:51:06
0.12834 ریال9:47:05
0.12829 ریال9:43:06
0.1283 ریال9:39:06
0.12833 ریال9:35:07
0.12785 ریال9:31:07
0.12826 ریال9:27:05
0.12775 ریال9:23:05
0.12859 ریال9:19:05
0.12772 ریال9:15:06
0.12878 ریال9:11:08
0.12886 ریال9:03:05
0.1289 ریال8:59:05
0.12884 ریال8:55:06
0.12837 ریال8:35:06
0.12833 ریال8:31:06
0.12826 ریال8:03:04
0.12828 ریال7:59:06
0.12818 ریال7:51:06
0.12822 ریال7:47:05
0.12825 ریال7:43:06
0.12809 ریال7:39:05
0.12821 ریال7:35:07
0.12824 ریال7:23:05
0.12816 ریال7:19:05
0.12817 ریال7:15:06
0.12833 ریال7:08:06
0.12836 ریال7:03:05
0.12833 ریال6:59:05
0.12828 ریال6:55:07
0.12842 ریال6:51:06
0.12858 ریال6:47:06
0.12857 ریال6:43:06
0.1287 ریال6:39:05
0.12848 ریال6:35:06
0.12857 ریال6:31:25
0.1287 ریال6:27:06
0.12836 ریال6:23:05
0.12832 ریال6:15:07
0.12852 ریال6:07:06
0.12829 ریال6:03:05
0.12851 ریال5:59:05
0.12823 ریال5:55:06
0.12865 ریال5:47:06
0.12801 ریال5:43:06
0.12731 ریال5:39:06
0.12791 ریال5:35:06
0.12732 ریال5:27:05
0.12726 ریال5:23:06
0.12717 ریال5:19:06
0.12752 ریال5:15:07
0.12709 ریال5:11:05
0.12777 ریال5:07:06
0.12732 ریال5:03:06
0.12718 ریال4:59:05
0.12573 ریال4:55:06
0.12588 ریال4:35:07
0.12572 ریال4:31:06
0.12566 ریال4:27:05
0.12565 ریال4:23:06
0.12562 ریال4:19:05
0.12577 ریال4:15:07
0.12556 ریال4:11:06
0.1256 ریال4:08:05
0.12556 ریال4:03:05
0.12552 ریال3:59:05
0.12535 ریال3:55:06
0.1252 ریال3:51:05
0.12535 ریال3:47:05
0.12525 ریال3:43:05
0.12483 ریال3:39:05
0.12518 ریال3:35:06
0.12529 ریال3:27:06
0.12544 ریال3:23:05
0.12521 ریال3:19:05
0.12546 ریال3:15:06
0.12537 ریال3:07:05
0.12504 ریال3:03:04
0.12515 ریال2:59:05
0.12511 ریال2:55:06
0.12499 ریال2:51:05
0.12505 ریال2:47:06
0.12508 ریال2:43:06
0.12522 ریال2:39:05
0.12517 ریال2:35:07
0.12531 ریال2:27:05
0.12549 ریال2:23:05
0.1254 ریال2:19:05
0.12521 ریال2:07:06
0.12554 ریال2:03:05
0.12556 ریال1:59:05
0.12535 ریال1:55:07
0.12543 ریال1:51:05
0.12538 ریال1:47:05
0.12541 ریال1:43:05
0.12568 ریال1:39:05
0.12561 ریال1:35:06
0.12574 ریال1:27:05
0.12553 ریال1:23:05
0.12562 ریال1:19:05
0.1257 ریال1:15:07
0.12555 ریال1:11:05
0.12546 ریال1:07:05
0.12552 ریال1:03:04
0.12531 ریال0:55:07
0.12547 ریال0:51:05
0.1254 ریال0:47:05
0.12532 ریال0:43:04
0.12538 ریال0:39:05
0.12546 ریال0:35:05
0.1253 ریال0:27:05
0.12537 ریال0:19:05
0.1256 ریال0:15:06
0.12519 ریال0:11:05
0.12501 ریال0:07:05
0.12553 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات