کالایاب
شاخص یاب

مید سیف کوین / MaidSafeCoin

  • نرخ فعلی:0.14124
  • بالاترین قیمت روز:0.14173
  • پایین ترین قیمت روز:0.14031
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.14066
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۴۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.14069
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.14124 ریال2:47:07
0.14123 ریال2:46:09
0.14159 ریال2:43:09
0.14156 ریال2:42:03
0.1416 ریال2:41:09
0.14146 ریال2:39:09
0.14155 ریال2:38:09
0.14146 ریال2:36:04
0.14153 ریال2:34:09
0.14152 ریال2:33:09
0.14157 ریال2:31:10
0.14159 ریال2:28:09
0.14166 ریال2:11:08
0.14173 ریال2:00:15
0.14158 ریال1:58:09
0.14155 ریال1:55:10
0.14147 ریال1:53:09
0.14149 ریال1:51:09
0.14156 ریال1:50:05
0.14157 ریال1:49:04
0.14152 ریال1:48:09
0.14155 ریال1:46:09
0.14147 ریال1:45:05
0.14138 ریال1:44:08
0.14143 ریال1:43:09
0.14152 ریال1:42:08
0.14124 ریال1:39:09
0.14142 ریال1:34:09
0.14147 ریال1:33:08
0.14144 ریال1:32:08
0.14152 ریال1:31:10
0.14141 ریال1:30:07
0.14156 ریال1:29:08
0.14141 ریال1:28:10
0.1413 ریال1:26:08
0.14134 ریال1:25:11
0.14124 ریال1:24:03
0.14148 ریال1:23:09
0.14152 ریال1:22:09
0.14137 ریال1:21:04
0.14153 ریال1:20:10
0.1415 ریال1:18:09
0.14159 ریال1:08:09
0.14144 ریال1:06:09
0.1415 ریال1:03:08
0.14153 ریال1:02:08
0.14156 ریال0:59:03
0.1416 ریال0:58:10
0.14159 ریال0:56:09
0.14062 ریال0:54:08
0.14156 ریال0:53:09
0.14124 ریال0:51:08
0.14063 ریال0:50:11
0.1406 ریال0:48:08
0.1404 ریال0:47:03
0.14052 ریال0:46:09
0.14059 ریال0:44:09
0.14051 ریال0:42:08
0.14053 ریال0:39:03
0.14038 ریال0:38:05
0.14031 ریال0:37:10
0.14063 ریال0:32:08
0.14053 ریال0:28:09
0.14045 ریال0:22:09
0.1405 ریال0:20:10
0.14066 ریال0:19:09
0.14065 ریال0:16:09
0.14058 ریال0:14:08
0.14065 ریال0:12:13
0.14063 ریال0:10:11
0.14056 ریال0:08:13
0.14066 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات