کالایاب
شاخص یاب

مید سیف کوین / MaidSafeCoin

  • نرخ فعلی:0.22397
  • بالاترین قیمت روز:0.22397
  • پایین ترین قیمت روز:0.19795
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.98%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.19908
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.19845
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:12.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0255

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.22397 ریال7:46:05
0.22396 ریال7:43:29
0.2237 ریال7:40:07
0.22314 ریال7:37:05
0.22348 ریال7:34:04
0.22211 ریال7:31:07
0.22268 ریال7:28:08
0.22204 ریال7:25:06
0.22255 ریال7:19:05
0.2225 ریال7:16:05
0.22223 ریال7:07:05
0.2221 ریال7:04:19
0.22166 ریال6:58:12
0.22163 ریال6:55:13
0.2216 ریال6:52:11
0.22117 ریال6:49:06
0.22088 ریال6:46:05
0.22084 ریال6:43:06
0.22105 ریال6:40:07
0.21989 ریال6:37:08
0.21973 ریال6:34:03
0.21976 ریال6:31:09
0.21984 ریال6:28:06
0.22027 ریال6:25:13
0.22033 ریال6:22:06
0.22056 ریال6:19:05
0.22101 ریال6:16:06
0.22088 ریال6:13:05
0.22121 ریال6:10:06
0.22094 ریال6:08:05
0.22089 ریال6:07:06
0.22068 ریال6:04:06
0.22003 ریال6:02:03
0.21998 ریال5:55:09
0.22031 ریال5:52:07
0.21957 ریال5:49:05
0.21982 ریال5:47:05
0.21995 ریال5:44:05
0.21925 ریال5:40:07
0.221 ریال5:39:05
0.21889 ریال5:37:05
0.221 ریال5:35:05
0.22038 ریال5:26:05
0.22023 ریال5:22:06
0.21993 ریال5:16:02
0.2154 ریال5:14:05
0.20374 ریال5:11:06
0.20378 ریال5:10:06
0.20403 ریال5:08:05
0.20346 ریال5:06:05
0.2039 ریال5:02:04
0.20402 ریال4:59:03
0.20391 ریال4:56:05
0.20409 ریال4:53:05
0.20395 ریال4:50:07
0.20299 ریال4:47:05
0.2039 ریال4:44:05
0.20372 ریال4:42:05
0.20346 ریال4:41:04
0.20333 ریال4:38:05
0.20281 ریال4:35:06
0.20293 ریال4:32:06
0.20333 ریال4:29:05
0.20323 ریال4:26:05
0.20394 ریال4:23:05
0.20404 ریال4:21:05
0.20324 ریال4:19:05
0.20385 ریال4:17:05
0.20377 ریال4:14:05
0.20299 ریال4:11:05
0.20201 ریال4:08:05
0.20221 ریال4:07:05
0.20345 ریال4:05:06
0.201 ریال4:02:05
0.20298 ریال3:59:05
0.2008 ریال3:56:05
0.20341 ریال3:53:05
0.20425 ریال3:51:06
0.20334 ریال3:47:04
0.2037 ریال3:46:04
0.20339 ریال3:44:05
0.20358 ریال3:41:05
0.20467 ریال3:38:05
0.20453 ریال3:33:05
0.20374 ریال3:29:04
0.20441 ریال3:27:06
0.20459 ریال3:26:05
0.20412 ریال3:24:05
0.2039 ریال3:21:05
0.20411 ریال3:17:05
0.20446 ریال3:16:05
0.20454 ریال3:14:06
0.20425 ریال3:11:05
0.20314 ریال3:04:05
0.2029 ریال2:59:05
0.20251 ریال2:56:05
0.2044 ریال2:53:05
0.20325 ریال2:50:06
0.20195 ریال2:48:06
0.20348 ریال2:47:05
0.20326 ریال2:45:06
0.20268 ریال2:42:03
0.20072 ریال2:39:05
0.20021 ریال2:36:05
0.20006 ریال2:33:05
0.20096 ریال2:26:05
0.20098 ریال2:23:05
0.20072 ریال2:18:05
0.20095 ریال2:15:07
0.20069 ریال2:00:09
0.20053 ریال1:57:05
0.20002 ریال1:52:05
0.20037 ریال1:49:05
0.20021 ریال1:46:05
0.20019 ریال1:42:05
0.19993 ریال1:39:05
0.19945 ریال1:36:05
0.1998 ریال1:33:05
0.19879 ریال1:25:06
0.19977 ریال1:19:06
0.20035 ریال1:18:06
0.20042 ریال1:15:07
0.2004 ریال1:12:05
0.19895 ریال1:09:03
0.20001 ریال1:06:06
0.20081 ریال1:00:05
0.20086 ریال0:54:05
0.19996 ریال0:51:02
0.19967 ریال0:49:05
0.19956 ریال0:42:06
0.19929 ریال0:40:04
0.19851 ریال0:38:05
0.19797 ریال0:31:06
0.19795 ریال0:27:04
0.19797 ریال0:21:06
0.19872 ریال0:18:05
0.19927 ریال0:13:06
0.19845 ریال0:08:16
0.20006 ریال0:07:27
0.19908 ریال0:05:33
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات