کالایاب
شاخص یاب

مید سیف کوین / MaidSafeCoin

  • نرخ فعلی:0.1782
  • بالاترین قیمت روز:0.17896
  • پایین ترین قیمت روز:0.17794
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.17823
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.17825
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک مید سیف کوین / MaidSafeCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1788 ریال11:56:06
0.17857 ریال11:52:02
0.1787 ریال11:50:07
0.17896 ریال11:47:06
0.17792 ریال11:44:06
0.17778 ریال11:38:06
0.17532 ریال11:29:06
0.17614 ریال11:23:05
0.17906 ریال11:17:06
0.17574 ریال11:14:03
0.17906 ریال11:08:05
0.17533 ریال11:06:06
0.17514 ریال11:02:06
0.1752 ریال10:59:06
0.17483 ریال10:56:06
0.17512 ریال10:53:06
0.17495 ریال10:50:07
0.17458 ریال10:46:06
0.17488 ریال10:44:05
0.17418 ریال10:40:04
0.17495 ریال10:37:06
0.17513 ریال10:33:05
0.17562 ریال10:29:05
0.17489 ریال10:26:06
0.17483 ریال10:23:05
0.17551 ریال10:20:04
0.17906 ریال10:14:05
0.17464 ریال10:11:06
0.17519 ریال10:08:05
0.17578 ریال10:06:06
0.17504 ریال10:02:05
0.17573 ریال9:52:03
0.17528 ریال9:50:07
0.17552 ریال9:47:06
0.17468 ریال9:41:02
0.17467 ریال9:38:06
0.17623 ریال9:23:03
0.17552 ریال9:17:05
0.17578 ریال9:10:04
0.17631 ریال9:08:06
0.17478 ریال9:05:06
0.17539 ریال9:02:02
0.17528 ریال8:45:06
0.17517 ریال8:38:02
0.17618 ریال8:36:06
0.17595 ریال8:33:06
0.17587 ریال8:30:08
0.17586 ریال8:27:05
0.1757 ریال8:24:05
0.17475 ریال8:21:06
0.17559 ریال8:18:05
0.17572 ریال8:14:05
0.17517 ریال8:12:05
0.17504 ریال8:08:05
0.17466 ریال8:02:05
0.17618 ریال7:59:05
0.17625 ریال7:56:06
0.17439 ریال7:53:05
0.17597 ریال7:50:06
0.1743 ریال7:47:05
0.17582 ریال7:38:05
0.17906 ریال7:35:06
0.17582 ریال7:32:05
0.17597 ریال7:29:05
0.17582 ریال7:26:05
0.17623 ریال7:20:07
0.1746 ریال7:14:06
0.17906 ریال7:11:05
0.1748 ریال7:07:05
0.17551 ریال7:02:05
0.17576 ریال6:59:05
0.17419 ریال6:56:05
0.1763 ریال6:53:05
0.17448 ریال6:50:07
0.17413 ریال6:46:03
0.1752 ریال6:44:02
0.1762 ریال6:41:05
0.17516 ریال6:38:05
0.17512 ریال6:36:06
0.17477 ریال6:32:05
0.17412 ریال6:26:05
0.17604 ریال6:23:05
0.17543 ریال6:20:21
0.17597 ریال6:17:05
0.17612 ریال6:14:06
0.17423 ریال6:11:05
0.17613 ریال6:08:05
0.17453 ریال6:06:06
0.17607 ریال6:02:05
0.17474 ریال5:52:05
0.17468 ریال5:50:06
0.17548 ریال5:47:06
0.17536 ریال5:44:05
0.1741 ریال5:38:05
0.17505 ریال5:35:06
0.17543 ریال5:32:05
0.17442 ریال5:29:05
0.17553 ریال5:26:05
0.17618 ریال5:23:05
0.17521 ریال5:20:07
0.17396 ریال5:06:05
0.17483 ریال5:02:05
0.17568 ریال4:58:05
0.17434 ریال4:56:05
0.17491 ریال4:51:05
0.17898 ریال4:47:05
0.17899 ریال4:44:06
0.17502 ریال4:41:05
0.174 ریال4:38:05
0.17682 ریال4:35:06
0.1773 ریال4:32:06
0.17761 ریال4:29:05
0.17507 ریال4:27:05
0.1767 ریال4:23:02
0.17669 ریال4:20:06
0.17697 ریال4:17:05
0.17585 ریال4:14:02
0.17643 ریال4:11:02
0.17758 ریال4:07:05
0.17555 ریال4:02:05
0.17739 ریال3:58:05
0.17689 ریال3:55:06
0.17638 ریال3:53:05
0.17591 ریال3:50:06
0.17595 ریال3:46:02
0.17641 ریال3:44:05
0.17568 ریال3:41:05
0.17518 ریال3:38:05
0.17572 ریال3:32:05
0.17759 ریال3:29:05
0.17728 ریال3:26:05
0.1769 ریال3:23:05
0.17716 ریال3:20:06
0.17711 ریال3:17:05
0.17884 ریال3:05:05
0.1782 ریال3:02:02
0.17796 ریال2:58:05
0.17823 ریال2:56:05
0.17886 ریال2:47:05
0.17909 ریال2:38:05
0.17851 ریال2:35:06
0.17898 ریال2:32:04
0.17846 ریال2:26:05
0.17827 ریال2:22:02
0.1789 ریال2:20:04
0.1791 ریال2:13:05
0.17796 ریال2:10:03
0.17906 ریال2:08:04
0.17869 ریال1:58:04
0.17807 ریال1:55:06
0.17883 ریال1:52:05
0.17783 ریال1:50:06
0.17825 ریال1:47:05
0.1781 ریال1:44:05
0.17799 ریال1:40:04
0.17913 ریال1:37:02
0.17858 ریال1:34:05
0.1786 ریال1:32:05
0.17865 ریال1:28:05
0.17811 ریال1:25:06
0.17912 ریال1:22:02
0.17916 ریال1:20:06
0.1788 ریال1:16:05
0.1782 ریال1:13:05
0.17843 ریال1:10:04
0.17896 ریال1:08:05
0.17866 ریال1:05:06
0.17887 ریال1:02:06
0.17813 ریال0:51:05
0.17879 ریال0:47:06
0.17796 ریال0:44:06
0.1788 ریال0:35:06
0.1784 ریال0:32:06
0.17794 ریال0:14:05
0.17841 ریال0:11:06
0.17823 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات