شاخص یاب

لوپرینگ / Loopring

  • نرخ فعلی:0.03545
  • بالاترین قیمت روز:0.03723
  • پایین ترین قیمت روز:0.03545
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.03662
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.03636
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.03545 ریال19:06:07
0.03563 ریال19:04:07
0.0357 ریال19:03:07
0.03563 ریال19:02:08
0.0357 ریال19:01:07
0.03571 ریال19:00:12
0.03578 ریال18:59:06
0.03571 ریال18:58:07
0.03578 ریال18:56:07
0.03571 ریال18:40:09
0.03583 ریال18:39:07
0.03573 ریال18:38:07
0.03583 ریال18:37:07
0.03613 ریال18:35:09
0.0361 ریال18:34:07
0.03613 ریال18:32:08
0.0362 ریال18:05:08
0.03627 ریال17:58:06
0.03628 ریال17:57:07
0.03627 ریال17:55:09
0.03648 ریال17:42:07
0.03663 ریال17:39:07
0.03649 ریال17:38:06
0.03663 ریال17:36:07
0.03656 ریال17:35:08
0.03663 ریال17:33:08
0.03651 ریال17:31:07
0.03663 ریال17:30:11
0.03644 ریال17:20:10
0.03637 ریال17:18:07
0.03623 ریال17:17:07
0.03637 ریال17:16:07
0.0363 ریال17:14:06
0.03601 ریال17:12:07
0.03594 ریال17:11:06
0.03601 ریال17:03:07
0.03607 ریال17:02:07
0.03622 ریال17:01:08
0.03607 ریال16:59:07
0.03606 ریال16:47:07
0.03612 ریال16:43:06
0.03599 ریال16:40:09
0.03612 ریال16:39:06
0.03599 ریال16:38:06
0.03612 ریال16:37:07
0.03593 ریال16:34:07
0.03599 ریال16:28:06
0.03593 ریال16:26:07
0.03597 ریال16:22:07
0.03591 ریال16:20:09
0.0363 ریال16:19:07
0.03606 ریال16:17:07
0.0363 ریال16:05:09
0.03623 ریال16:04:08
0.0363 ریال16:02:07
0.03623 ریال15:57:07
0.03619 ریال15:51:07
0.03624 ریال15:47:06
0.03652 ریال15:37:07
0.0365 ریال15:35:09
0.03645 ریال15:33:07
0.0365 ریال15:32:07
0.03645 ریال15:28:07
0.03655 ریال15:27:07
0.03645 ریال15:26:06
0.03655 ریال15:23:07
0.0365 ریال15:18:08
0.03642 ریال15:15:09
0.0365 ریال15:13:07
0.03615 ریال14:55:09
0.03625 ریال14:54:08
0.03612 ریال14:52:07
0.03625 ریال14:51:08
0.03612 ریال14:50:11
0.03607 ریال14:41:09
0.03601 ریال14:40:10
0.03607 ریال14:39:08
0.03601 ریال14:37:09
0.03596 ریال14:30:12
0.03603 ریال14:00:13
0.03606 ریال13:31:08
0.0361 ریال13:30:12
0.03606 ریال13:29:08
0.03601 ریال13:27:09
0.036 ریال13:25:10
0.03596 ریال13:24:08
0.036 ریال13:23:08
0.03596 ریال13:14:09
0.03601 ریال13:13:08
0.03603 ریال13:12:09
0.03601 ریال13:08:10
0.03603 ریال13:06:09
0.03587 ریال12:57:09
0.0359 ریال12:56:10
0.03587 ریال12:55:11
0.0359 ریال12:50:12
0.03589 ریال12:06:09
0.03597 ریال11:55:11
0.03607 ریال11:44:10
0.0361 ریال11:40:13
0.03606 ریال11:38:10
0.03598 ریال11:34:10
0.03583 ریال11:33:09
0.03598 ریال11:32:10
0.03581 ریال11:29:11
0.03583 ریال11:28:10
0.03581 ریال11:27:10
0.03588 ریال11:22:10
0.03555 ریال11:12:11
0.0355 ریال11:05:10
0.03555 ریال10:45:12
0.03564 ریال10:43:10
0.03555 ریال10:41:10
0.03564 ریال10:39:09
0.0358 ریال10:26:10
0.03585 ریال10:25:11
0.0358 ریال10:21:09
0.03575 ریال9:53:10
0.03587 ریال9:51:10
0.03575 ریال9:50:12
0.03592 ریال9:48:09
0.03597 ریال9:45:11
0.03636 ریال9:36:09
0.03641 ریال9:35:10
0.03636 ریال9:30:13
0.03629 ریال9:28:10
0.03636 ریال9:23:10
0.03629 ریال9:21:09
0.03641 ریال9:15:11
0.03636 ریال9:11:10
0.03641 ریال9:10:11
0.03636 ریال9:06:08
0.0363 ریال9:04:09
0.03635 ریال9:02:08
0.0363 ریال9:00:14
0.03625 ریال8:58:10
0.03605 ریال8:55:10
0.03625 ریال8:53:09
0.03605 ریال8:52:08
0.03625 ریال8:46:09
0.0363 ریال8:45:10
0.03625 ریال8:41:09
0.0363 ریال8:37:10
0.03631 ریال8:20:11
0.03626 ریال8:15:10
0.03631 ریال8:10:11
0.03621 ریال8:08:10
0.03641 ریال7:47:08
0.0364 ریال7:23:08
0.03631 ریال7:12:09
0.0363 ریال7:09:08
0.03625 ریال6:59:08
0.03626 ریال6:50:11
0.03625 ریال6:47:08
0.0362 ریال6:45:19
0.03597 ریال6:41:01
0.03616 ریال6:39:47
0.0361 ریال6:38:47
0.03616 ریال6:38:04
0.0361 ریال6:30:12
0.03624 ریال6:28:09
0.03646 ریال6:25:10
0.03647 ریال6:24:09
0.03614 ریال6:16:34
0.03629 ریال6:12:27
0.03635 ریال6:09:08
0.03636 ریال6:04:09
0.03642 ریال5:48:12
0.03653 ریال5:44:09
0.03648 ریال5:29:08
0.03668 ریال5:27:09
0.03648 ریال5:26:08
0.03668 ریال5:20:10
0.03675 ریال5:18:08
0.03679 ریال5:17:08
0.03685 ریال5:13:09
0.03663 ریال5:09:07
0.03679 ریال5:08:08
0.03673 ریال5:05:09
0.03692 ریال4:54:08
0.03676 ریال4:52:08
0.03701 ریال4:35:09
0.03695 ریال4:23:08
0.03723 ریال4:21:07
0.03707 ریال4:17:07
0.03678 ریال4:04:07
0.03685 ریال4:03:07
0.03678 ریال4:01:08
0.03673 ریال3:59:07
0.03669 ریال3:51:08
0.03672 ریال3:49:07
0.03663 ریال3:39:07
0.03658 ریال3:33:07
0.03667 ریال3:31:08
0.03662 ریال3:29:07
0.03667 ریال2:50:09
0.03625 ریال2:31:08
0.03649 ریال2:28:07
0.03644 ریال2:27:07
0.03655 ریال2:08:06
0.03644 ریال2:06:07
0.03655 ریال2:04:06
0.0363 ریال2:02:07
0.03644 ریال2:01:07
0.0363 ریال1:49:06
0.03625 ریال1:36:06
0.03667 ریال1:27:06
0.03688 ریال1:25:07
0.03682 ریال1:24:06
0.03688 ریال0:44:06
0.03677 ریال0:13:06
0.03672 ریال0:12:06
0.03677 ریال0:11:06
0.03672 ریال0:06:05
0.03662 ریال0:04:06
0.0366 ریال0:03:05
0.03662 ریال0:01:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات