شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لوپرینگ / Loopring

  • نرخ فعلی:0.03005
  • بالاترین قیمت روز:0.03085
  • پایین ترین قیمت روز:0.03005
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.03085
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.03075
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.03005 ریال15:51:08
0.03018 ریال15:37:08
0.03033 ریال14:58:09
0.03041 ریال14:46:09
0.03048 ریال14:40:11
0.03033 ریال14:13:07
0.03036 ریال14:09:08
0.03045 ریال13:31:08
0.03028 ریال13:20:22
0.03041 ریال13:03:09
0.03044 ریال12:54:08
0.03042 ریال12:49:08
0.03041 ریال12:35:09
0.03042 ریال12:30:13
0.03059 ریال12:26:08
0.03047 ریال12:14:09
0.03046 ریال12:05:09
0.03055 ریال11:50:10
0.0304 ریال11:49:08
0.03061 ریال11:30:12
0.03053 ریال11:11:08
0.03051 ریال11:07:08
0.03054 ریال11:06:08
0.03046 ریال11:05:09
0.03058 ریال11:04:10
0.03046 ریال11:03:08
0.03056 ریال11:02:09
0.03052 ریال10:57:08
0.03057 ریال10:45:11
0.03054 ریال10:10:09
0.03048 ریال10:06:08
0.03055 ریال9:58:09
0.03058 ریال9:37:08
0.03063 ریال9:36:09
0.03064 ریال9:35:08
0.03056 ریال9:32:10
0.03062 ریال9:30:12
0.0306 ریال9:17:09
0.03071 ریال9:06:09
0.03069 ریال8:57:09
0.03078 ریال8:53:08
0.03069 ریال8:50:11
0.03073 ریال8:43:09
0.03071 ریال8:32:08
0.03064 ریال8:26:09
0.0306 ریال8:13:08
0.03062 ریال8:09:08
0.0306 ریال8:08:08
0.03066 ریال8:05:11
0.03047 ریال7:34:08
0.03045 ریال7:28:08
0.03035 ریال7:15:10
0.03049 ریال6:32:08
0.03052 ریال6:20:11
0.03058 ریال5:54:09
0.0307 ریال5:10:12
0.03062 ریال4:38:08
0.03064 ریال4:27:08
0.03059 ریال4:04:08
0.03057 ریال4:02:09
0.03066 ریال3:19:09
0.03067 ریال3:10:11
0.03062 ریال3:00:14
0.03061 ریال2:47:08
0.03071 ریال2:40:11
0.03076 ریال2:31:09
0.03075 ریال2:16:10
0.03067 ریال2:09:08
0.03073 ریال2:06:08
0.0308 ریال1:57:09
0.0307 ریال1:21:08
0.03066 ریال1:13:08
0.03069 ریال1:06:08
0.03066 ریال0:58:08
0.03071 ریال0:51:08
0.03067 ریال0:29:32
0.03085 ریال0:01:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات