کالایاب
شاخص یاب

لوپرینگ / Loopring

  • نرخ فعلی:0.06874
  • بالاترین قیمت روز:0.06874
  • پایین ترین قیمت روز:0.06541
  • بیشترین مقدار نوسان روز:154,010
  • درصد بیشترین نوسان روز:51584.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06509
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۱:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.06569
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.6783 ریال7:41:03
7,950.25 ریال7:32:19
135.6 ریال7:21:08
1,566 ریال7:12:56
27,417.5 ریال6:55:13
1.7699 ریال6:45:04
11.7119 ریال6:33:00
135,238 ریال5:56:55
906.79 ریال5:45:07
0.12003 ریال5:35:12
1,342.25 ریال5:27:12
0.003162 ریال5:14:15
271.22 ریال4:56:58
136.59 ریال3:54:58
0.03669 ریال3:35:21
0.02225 ریال3:35:13
0.000545 ریال3:35:13
0.032526 ریال3:31:57
0.0919 ریال3:25:19
0.001616 ریال3:18:54
8.6006 ریال3:14:22
0.01806535 ریال3:11:19
108.12 ریال3:06:36
0.384 ریال2:54:55
0.02685 ریال2:45:10
0.010022 ریال2:42:44
153,800 ریال2:24:16
0.6216 ریال2:15:55
1.0018 ریال2:10:12
0.006133 ریال2:02:59
0.422 ریال1:57:26
0.0886 ریال1:53:22
0.000586 ریال1:50:12
0.4277 ریال1:45:56
52,409 ریال1:41:31
0.27268 ریال1:37:46
2,466.8 ریال1:33:38
1.20882 ریال1:24:51
0.0206 ریال1:18:12
0.010358 ریال1:14:46
0.000044 ریال1:12:40
0.000133 ریال1:08:19
154,010 ریال1:05:51
0.0525 ریال1:01:15
0.068452 ریال0:52:39
8,308.7 ریال0:46:45
0.06576 ریال0:45:09
0.06576 ریال0:45:05
0.06593 ریال0:42:38
0.0659 ریال0:33:28
0.066 ریال0:25:32
0.06598 ریال0:23:30
0.0658 ریال0:16:27
0.06586 ریال0:13:40
0.06585 ریال0:09:47
0.06589 ریال0:02:57
0.06569 ریال23:59:21
0.06599 ریال23:53:23
0.06602 ریال23:45:38
0.06617 ریال23:39:41
0.06621 ریال23:31:13
0.06614 ریال23:25:08
0.06617 ریال23:24:07
0.06613 ریال23:17:07
0.0662 ریال23:14:07
0.06609 ریال23:10:12
0.06654 ریال23:04:07
0.06608 ریال22:56:07
0.0662 ریال22:54:07
0.06625 ریال22:49:09
0.06615 ریال22:45:09
0.06617 ریال22:44:07
0.06618 ریال22:39:06
0.0662 ریال22:31:10
0.06603 ریال22:21:08
0.0661 ریال22:14:08
0.06584 ریال22:07:07
0.06558 ریال22:04:08
0.0654 ریال22:00:12
0.06564 ریال21:54:07
0.06579 ریال21:53:09
0.06584 ریال21:47:06
0.06575 ریال21:44:06
0.06585 ریال21:39:07
0.06573 ریال21:35:08
0.06587 ریال21:34:08
0.06569 ریال21:27:07
0.0657 ریال21:24:08
0.06583 ریال21:18:07
0.06573 ریال21:12:07
0.06552 ریال21:07:06
0.06473 ریال21:04:08
0.06487 ریال20:56:07
0.06499 ریال20:54:06
0.06475 ریال20:44:07
0.06489 ریال20:34:07
0.065 ریال20:33:06
0.06506 ریال20:24:07
0.06529 ریال20:20:08
0.06528 ریال20:14:07
0.06533 ریال20:11:07
0.06517 ریال20:04:07
0.06529 ریال20:01:10
0.06552 ریال19:54:08
0.06538 ریال19:44:06
0.06505 ریال19:41:08
0.06497 ریال19:34:07
0.06527 ریال19:33:07
0.06516 ریال19:26:38
0.06506 ریال19:24:51
0.06557 ریال19:19:39
0.06539 ریال19:14:38
0.06513 ریال19:06:09
0.06513 ریال19:05:13
0.06525 ریال18:58:48
0.06552 ریال18:54:45
0.06571 ریال18:53:24
0.06546 ریال18:51:47
0.06535 ریال18:47:59
0.06534 ریال18:42:41
0.06545 ریال18:39:53
0.06532 ریال18:37:50
0.06545 ریال18:35:29
0.06545 ریال18:35:28
0.06559 ریال18:32:55
0.06579 ریال18:29:49
0.06564 ریال18:27:48
0.06564 ریال18:27:44
0.06585 ریال18:26:22
0.06585 ریال18:26:11
0.06577 ریال18:24:58
0.06581 ریال18:22:13
0.06581 ریال18:22:12
0.06581 ریال18:22:10
0.06599 ریال18:17:01
0.06599 ریال18:16:59
0.06599 ریال18:16:58
0.06581 ریال18:12:44
0.06581 ریال18:12:43
0.06585 ریال18:08:17
0.06582 ریال18:06:07
0.06587 ریال18:05:05
0.06582 ریال17:56:40
0.06582 ریال17:56:39
0.06582 ریال17:56:36
0.06591 ریال17:46:45
0.06584 ریال17:44:28
0.06595 ریال17:41:53
0.06581 ریال17:37:46
0.06592 ریال17:34:49
0.06565 ریال17:32:52
0.06576 ریال17:26:24
0.06591 ریال17:24:38
0.06602 ریال17:22:36
0.0663 ریال17:20:39
0.06623 ریال17:19:42
0.06622 ریال17:16:53
0.06624 ریال17:14:50
0.0662 ریال17:07:49
0.06619 ریال17:02:51
0.06606 ریال16:55:24
0.06606 ریال16:55:23
0.06589 ریال16:51:40
0.06589 ریال16:51:39
0.066 ریال16:47:09
0.066 ریال16:47:09
0.066 ریال16:47:05
0.066 ریال16:47:05
0.06612 ریال16:37:09
0.06612 ریال16:37:08
0.06612 ریال16:37:07
0.06553 ریال16:25:23
0.06553 ریال16:25:23
0.0655 ریال16:20:00
0.0654 ریال16:15:46
0.0654 ریال16:15:46
0.06499 ریال16:12:47
0.06499 ریال16:12:47
0.06527 ریال16:06:12
0.06527 ریال16:06:07
0.06508 ریال16:05:33
0.06536 ریال15:50:59
0.06536 ریال15:50:56
0.06508 ریال15:44:15
0.06508 ریال15:44:13
0.06508 ریال15:44:12
0.06489 ریال15:29:27
0.06489 ریال15:29:23
0.0655 ریال15:24:28
0.0655 ریال15:24:27
0.06567 ریال15:17:49
0.06567 ریال15:17:49
0.0656 ریال15:03:18
0.0656 ریال15:03:17
0.06579 ریال14:57:14
0.06579 ریال14:57:14
0.06579 ریال14:57:13
0.06579 ریال14:57:12
0.06588 ریال14:50:23
0.06588 ریال14:50:23
0.06588 ریال14:50:21
0.06579 ریال14:42:11
0.06579 ریال14:42:08
0.06579 ریال14:42:04
0.06558 ریال14:36:22
0.06558 ریال14:36:21
0.06558 ریال14:36:20
0.06565 ریال14:26:42
0.06629 ریال14:19:08
0.06561 ریال14:12:07
0.06542 ریال14:07:07
0.06509 ریال13:58:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات