شاخص یاب

لوپرینگ / Loopring

  • نرخ فعلی:0.05482
  • بالاترین قیمت روز:0.05525
  • پایین ترین قیمت روز:0.05423
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05488
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۱:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.05497
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار کندل استیک لوپرینگ / Loopring در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05482 ریال13:21:18
0.05476 ریال12:46:16
0.05464 ریال12:43:16
0.05475 ریال12:18:17
0.05488 ریال12:17:16
0.05491 ریال12:13:16
0.05473 ریال12:10:19
0.05477 ریال12:00:14
0.05497 ریال11:45:18
0.05498 ریال11:40:21
0.05477 ریال11:38:16
0.05473 ریال11:24:07
0.05475 ریال11:02:08
0.05496 ریال10:50:21
0.05475 ریال10:36:15
0.05474 ریال10:28:15
0.05497 ریال9:56:15
0.05474 ریال9:42:07
0.05495 ریال9:39:15
0.0547 ریال9:33:16
0.05471 ریال9:03:13
0.0547 ریال9:01:15
0.05471 ریال8:58:13
0.05488 ریال8:57:13
0.05454 ریال8:55:13
0.05452 ریال8:48:06
0.05487 ریال8:46:13
0.0547 ریال8:44:12
0.05469 ریال8:42:13
0.05452 ریال8:40:16
0.05453 ریال7:13:05
0.05454 ریال7:04:11
0.05455 ریال6:58:05
0.05454 ریال6:49:05
0.05459 ریال6:41:11
0.05423 ریال6:37:04
0.05466 ریال5:40:12
0.05431 ریال5:19:09
0.05473 ریال5:18:10
0.05488 ریال5:17:10
0.05481 ریال5:05:10
0.05466 ریال4:52:04
0.05424 ریال4:46:09
0.05431 ریال4:29:09
0.05474 ریال4:15:10
0.05475 ریال4:03:09
0.05489 ریال3:48:08
0.05484 ریال3:43:08
0.05498 ریال3:38:09
0.05488 ریال2:39:08
0.055 ریال2:36:08
0.05493 ریال1:53:07
0.05496 ریال1:30:10
0.05525 ریال1:21:06
0.05524 ریال1:05:10
0.05518 ریال0:56:02
0.05475 ریال0:25:08
0.05497 ریال0:04:07
0.05488 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات