شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:1.2288
  • بالاترین قیمت روز:1.2459
  • پایین ترین قیمت روز:1.2188
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2378
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.234
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0052

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2288 ریال10:33:03
1.2246 ریال10:31:03
1.2233 ریال10:30:10
1.2197 ریال10:11:07
1.2246 ریال10:07:03
1.2244 ریال9:59:02
1.2362 ریال9:55:08
1.2386 ریال9:48:07
1.2385 ریال9:44:06
1.2188 ریال9:33:07
1.2409 ریال9:31:03
1.2457 ریال9:25:08
1.2455 ریال9:11:06
1.2415 ریال9:10:08
1.2419 ریال8:51:07
1.2445 ریال8:41:07
1.2429 ریال7:55:04
1.2436 ریال7:49:06
1.2389 ریال7:27:07
1.2413 ریال6:59:06
1.2381 ریال6:55:08
1.2382 ریال6:52:06
1.2404 ریال6:31:07
1.2395 ریال6:04:07
1.2431 ریال5:52:03
1.2417 ریال5:31:07
1.2386 ریال5:29:06
1.2412 ریال5:07:07
1.2379 ریال4:58:06
1.2367 ریال4:55:08
1.2405 ریال4:43:06
1.2402 ریال4:34:07
1.2404 ریال4:28:03
1.2415 ریال4:09:02
1.239 ریال3:43:07
1.2396 ریال3:27:07
1.2459 ریال3:10:04
1.2418 ریال3:03:07
1.2383 ریال2:55:07
1.241 ریال2:31:03
1.2393 ریال2:29:06
1.2367 ریال2:03:07
1.2378 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات