کالایاب
شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:1.8838
  • بالاترین قیمت روز:1.949
  • پایین ترین قیمت روز:1.8836
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9248
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۶:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.9366
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0528

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8838 ریال5:06:03
1.8837 ریال4:56:02
1.8836 ریال4:51:03
1.8837 ریال4:32:03
1.9246 ریال4:21:03
1.9194 ریال4:08:06
1.949 ریال2:37:07
1.9239 ریال2:06:02
1.9289 ریال2:02:03
1.894 ریال1:37:07
1.8937 ریال1:08:07
1.8935 ریال0:46:03
1.8934 ریال0:37:07
1.9248 ریال0:03:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات