کالایاب
شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:1.5519
  • بالاترین قیمت روز:1.6237
  • پایین ترین قیمت روز:1.3488
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:15.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5173
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.5295
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0224

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5519 ریال16:29:07
1.5582 ریال16:05:12
1.5471 ریال15:50:06
1.566 ریال15:29:04
1.5832 ریال15:08:07
1.5857 ریال15:05:10
1.587 ریال14:50:11
1.5745 ریال14:41:04
1.6009 ریال14:35:04
1.5987 ریال14:33:10
1.6107 ریال13:37:09
1.6108 ریال13:31:11
1.6071 ریال13:28:08
1.6094 ریال13:25:06
1.6089 ریال13:22:09
1.6095 ریال13:16:09
1.6072 ریال13:07:08
1.5999 ریال13:01:07
1.4755 ریال12:31:14
1.4749 ریال12:28:09
1.4353 ریال12:25:17
1.3488 ریال12:13:14
1.585 ریال12:01:21
1.6156 ریال11:43:11
1.6192 ریال11:37:11
1.6193 ریال11:31:04
1.6211 ریال11:10:08
1.6229 ریال11:04:10
1.6235 ریال10:55:10
1.6237 ریال10:37:03
1.6235 ریال9:58:07
1.6229 ریال9:52:07
1.586 ریال9:46:06
1.5855 ریال9:43:06
1.5849 ریال9:40:10
1.584 ریال9:37:03
1.5839 ریال9:34:06
1.5341 ریال9:31:06
1.5437 ریال9:28:07
1.538 ریال9:25:07
1.5359 ریال8:58:02
1.5353 ریال8:55:07
1.542 ریال8:46:06
1.5477 ریال8:43:02
1.5222 ریال8:37:06
1.5218 ریال8:31:03
1.5344 ریال8:28:03
1.5319 ریال8:07:05
1.5373 ریال8:01:06
1.5383 ریال7:58:05
1.5348 ریال7:55:06
1.5357 ریال7:43:05
1.5256 ریال7:37:02
1.5251 ریال7:31:03
1.5394 ریال7:28:05
1.5366 ریال7:13:06
1.5361 ریال7:07:02
1.5353 ریال6:55:03
1.532 ریال6:46:05
1.5348 ریال6:44:05
1.5483 ریال5:41:02
1.5249 ریال5:33:05
1.5268 ریال5:26:05
1.5289 ریال5:20:07
1.5365 ریال5:09:06
1.5328 ریال4:56:05
1.5427 ریال4:53:05
1.5379 ریال4:44:05
1.5312 ریال3:44:05
1.5339 ریال3:41:05
1.5313 ریال2:32:02
1.5297 ریال2:22:05
1.5281 ریال2:10:07
1.5341 ریال1:57:06
1.5309 ریال1:46:06
1.5363 ریال1:34:06
1.5205 ریال1:28:05
1.5147 ریال1:01:06
1.5173 ریال0:49:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات