شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:5.7227
  • بالاترین قیمت روز:5.7245
  • پایین ترین قیمت روز:5.3638
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.86%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.5693
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۱:۰۳
  • نرخ روز گذشته:5.5692
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1535

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.7227 ریال21:31:03
5.7245 ریال21:23:06
5.7237 ریال21:16:03
5.7218 ریال21:15:09
5.7209 ریال21:14:02
5.7189 ریال21:06:06
5.7081 ریال21:00:12
5.7138 ریال20:59:03
5.7115 ریال20:58:05
5.7089 ریال20:48:06
5.6905 ریال20:43:06
5.6652 ریال20:40:04
5.6662 ریال20:38:05
5.6665 ریال20:31:02
5.6608 ریال20:30:04
5.6611 ریال20:28:06
5.6491 ریال20:25:08
5.6815 ریال20:16:06
5.6755 ریال20:09:02
5.6737 ریال20:08:06
5.5187 ریال20:00:04
5.5189 ریال19:47:06
5.5699 ریال19:32:05
5.5144 ریال19:12:06
5.5146 ریال19:09:05
5.5193 ریال19:01:03
5.5239 ریال19:00:05
5.4308 ریال18:38:05
5.4531 ریال18:12:02
5.4491 ریال18:07:05
5.4492 ریال18:05:08
5.4274 ریال17:57:06
5.4231 ریال17:56:06
5.4418 ریال17:31:06
5.5263 ریال17:19:02
5.5594 ریال17:07:05
5.5401 ریال17:06:05
5.5703 ریال16:56:06
5.6059 ریال16:49:06
5.6056 ریال16:47:05
5.7176 ریال16:44:05
5.7150 ریال16:32:06
5.5888 ریال16:24:05
5.5900 ریال16:23:03
5.5896 ریال16:13:05
5.5831 ریال16:12:02
5.5834 ریال16:11:05
5.5838 ریال16:06:05
5.5850 ریال15:54:06
5.585 ریال15:53:06
5.5169 ریال15:52:05
5.5015 ریال15:50:09
5.5018 ریال15:48:05
5.4981 ریال15:29:06
5.4977 ریال15:22:05
5.4979 ریال15:18:06
5.4982 ریال15:16:06
5.4827 ریال14:54:06
5.4884 ریال14:49:05
5.4851 ریال14:42:02
5.4496 ریال13:46:04
5.4488 ریال13:32:06
5.4489 ریال13:23:06
5.4482 ریال13:22:05
5.4483 ریال13:20:07
5.4481 ریال13:09:03
5.4483 ریال13:08:03
5.4484 ریال13:06:06
5.4515 ریال12:55:07
5.4521 ریال12:46:05
5.4522 ریال12:22:06
5.4515 ریال12:19:02
5.4510 ریال12:18:02
5.4500 ریال12:10:08
5.4494 ریال12:09:06
5.4480 ریال12:06:03
5.4464 ریال11:47:06
5.4459 ریال11:43:06
5.4455 ریال11:37:05
5.4863 ریال11:36:06
5.4854 ریال11:32:03
5.3686 ریال11:24:05
5.3638 ریال11:21:06
5.4748 ریال11:20:08
5.4908 ریال11:11:05
5.4865 ریال11:10:08
5.4815 ریال11:07:05
5.4803 ریال11:01:03
5.4798 ریال10:57:03
5.4512 ریال10:55:07
5.4507 ریال10:47:02
5.4621 ریال10:46:05
5.4608 ریال10:36:06
5.4671 ریال10:35:14
5.4732 ریال10:34:06
5.4914 ریال9:50:05
5.4716 ریال9:47:05
5.4504 ریال9:32:02
5.4555 ریال9:27:02
5.4978 ریال9:17:02
5.4997 ریال9:15:04
5.4994 ریال8:56:02
5.4981 ریال8:47:05
5.4942 ریال8:36:05
5.4981 ریال8:34:06
5.4982 ریال8:31:06
5.5602 ریال8:28:03
5.6076 ریال8:17:02
5.4960 ریال7:52:02
5.5206 ریال7:31:02
5.5213 ریال7:16:05
5.5957 ریال7:06:05
5.5974 ریال6:55:03
5.5978 ریال6:54:05
5.5994 ریال6:48:05
5.5996 ریال6:12:51
5.5986 ریال4:18:02
5.6120 ریال3:07:05
5.612 ریال3:06:05
5.6120 ریال2:51:05
5.6633 ریال2:35:05
5.6603 ریال2:31:03
5.6251 ریال2:28:06
5.5998 ریال2:26:06
5.6313 ریال2:23:03
5.6309 ریال2:20:05
5.6244 ریال2:19:05
5.6080 ریال2:07:04
5.608 ریال2:05:06
5.6080 ریال1:58:02
5.6078 ریال1:45:06
5.6050 ریال1:44:02
5.6051 ریال1:31:06
5.5612 ریال1:27:05
5.6045 ریال1:26:06
5.6040 ریال1:06:05
5.6242 ریال0:54:03
5.5441 ریال0:45:10
5.5693 ریال0:09:04
نظرات