کالایاب
شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:1.5433
  • بالاترین قیمت روز:1.5687
  • پایین ترین قیمت روز:1.5064
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5252
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۷:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.5436
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5433 ریال19:17:12
1.5461 ریال19:07:12
1.5475 ریال18:54:12
1.5453 ریال18:45:13
1.5221 ریال18:35:13
1.5215 ریال18:33:13
1.5673 ریال18:27:13
1.5674 ریال17:55:08
1.5687 ریال17:52:11
1.5649 ریال17:50:15
1.5192 ریال17:45:13
1.5254 ریال17:40:15
1.516 ریال17:37:11
1.5154 ریال17:31:08
1.5469 ریال17:30:17
1.5497 ریال17:24:12
1.539 ریال17:13:12
1.5386 ریال16:55:13
1.5394 ریال16:46:11
1.5389 ریال16:38:07
1.5382 ریال16:31:13
1.5341 ریال16:26:11
1.5463 ریال15:48:13
1.5464 ریال15:46:12
1.5412 ریال15:36:11
1.5411 ریال15:32:12
1.5441 ریال15:27:11
1.5464 ریال15:18:12
1.5371 ریال14:55:12
1.5407 ریال14:44:06
1.5413 ریال14:37:11
1.5414 ریال14:33:12
1.5418 ریال14:32:12
1.5299 ریال14:29:11
1.5412 ریال14:15:12
1.532 ریال13:55:12
1.5345 ریال13:44:10
1.524 ریال13:42:11
1.5338 ریال13:33:07
1.5357 ریال13:27:11
1.5356 ریال12:55:11
1.5357 ریال12:54:06
1.5358 ریال12:44:10
1.536 ریال11:52:09
1.5312 ریال11:30:15
1.5356 ریال11:01:07
1.5234 ریال10:52:10
1.5279 ریال10:35:07
1.5274 ریال10:28:09
1.5098 ریال10:18:09
1.5295 ریال9:51:05
1.5213 ریال9:31:10
1.5151 ریال9:12:09
1.5246 ریال8:44:09
1.5164 ریال8:37:04
1.5177 ریال8:31:06
1.5163 ریال7:42:05
1.5068 ریال7:36:05
1.5064 ریال7:32:10
1.5208 ریال7:28:08
1.5139 ریال7:25:10
1.5403 ریال7:04:09
1.54 ریال6:54:08
1.5371 ریال6:44:08
1.516 ریال6:33:09
1.5165 ریال6:30:12
1.5109 ریال5:46:09
1.5627 ریال5:44:04
1.5631 ریال5:43:05
1.5635 ریال5:36:05
1.5117 ریال5:32:09
1.5374 ریال5:28:08
1.533 ریال5:07:07
1.5261 ریال4:55:09
1.5483 ریال4:53:08
1.5364 ریال4:45:09
1.544 ریال4:33:08
1.5442 ریال3:55:09
1.5444 ریال3:47:07
1.5418 ریال3:39:08
1.542 ریال3:33:08
1.5314 ریال3:27:08
1.5295 ریال3:06:08
1.5392 ریال2:59:07
1.536 ریال2:54:07
1.5283 ریال2:44:03
1.5354 ریال2:37:08
1.5351 ریال2:31:03
1.5129 ریال2:30:12
1.525 ریال2:12:08
1.5249 ریال2:06:07
1.5252 ریال1:57:07
1.5253 ریال1:54:07
1.5081 ریال1:53:04
1.5251 ریال1:45:09
1.5322 ریال1:43:07
1.511 ریال1:38:07
1.5102 ریال1:31:08
1.5443 ریال1:13:07
1.5373 ریال0:54:08
1.5264 ریال0:44:07
1.5252 ریال0:43:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات