شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:4.2073
  • بالاترین قیمت روز:4.2073
  • پایین ترین قیمت روز:3.4185
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.87%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.4734
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:3.4647
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:21.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7426

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.2073 ریال8:18:03
4.1850 ریال7:58:02
4.185 ریال7:57:04
4.1844 ریال7:51:05
4.1834 ریال7:43:03
4.2011 ریال7:30:03
4.2006 ریال7:24:05
4.1976 ریال7:19:05
4.1614 ریال7:15:03
4.1557 ریال7:10:03
4.1556 ریال7:07:04
4.1029 ریال7:00:04
4.0926 ریال6:39:05
4.0916 ریال6:32:02
4.0499 ریال6:31:04
4.0505 ریال6:19:02
3.8872 ریال6:17:02
3.8771 ریال6:10:03
3.8768 ریال6:03:43
3.8821 ریال5:56:05
3.7979 ریال5:55:06
3.7981 ریال5:47:04
3.7490 ریال5:32:02
3.6971 ریال5:26:03
3.6766 ریال5:20:02
3.6674 ریال4:56:04
3.5962 ریال4:35:03
3.5956 ریال4:34:04
3.5226 ریال4:28:05
3.5174 ریال4:19:04
3.4340 ریال3:40:06
3.4185 ریال3:32:05
3.5014 ریال3:31:02
3.5011 ریال3:03:02
3.5107 ریال2:54:04
3.5103 ریال2:43:05
3.5094 ریال2:40:02
3.4944 ریال1:31:04
3.4910 ریال1:27:04
3.4817 ریال1:24:04
3.5261 ریال1:20:03
3.5257 ریال1:19:04
3.5256 ریال1:01:04
3.5262 ریال0:59:04
3.5292 ریال0:46:02
3.5291 ریال0:45:05
3.5289 ریال0:42:04
3.5273 ریال0:37:02
3.4734 ریال0:27:02
نظرات