کالایاب
شاخص یاب

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:1.6470
  • بالاترین قیمت روز:1.7646
  • پایین ترین قیمت روز:1.5874
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7516
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.74915
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1022

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6470 ریال18:52:03
1.6567 ریال18:49:06
1.6481 ریال18:46:05
1.6461 ریال18:43:05
1.65296 ریال18:40:07
1.67 ریال18:38:06
1.6551 ریال18:37:06
1.66 ریال18:34:06
1.6640 ریال18:31:03
1.6552 ریال18:28:06
1.65275 ریال18:25:07
1.65506 ریال18:22:05
1.6683 ریال18:19:06
1.68 ریال18:18:06
1.6800 ریال18:16:06
1.68108 ریال18:13:06
1.6732 ریال18:10:07
1.6626 ریال18:08:06
1.6620 ریال18:07:06
1.6571 ریال18:04:06
1.65517 ریال18:01:07
1.6565 ریال17:58:06
1.6424 ریال17:55:07
1.6329 ریال17:52:02
1.64126 ریال17:49:06
1.647 ریال17:43:06
1.6422 ریال17:40:04
1.6309 ریال17:37:06
1.6306 ریال17:34:03
1.6355 ریال17:31:06
1.6274 ریال17:28:06
1.6307 ریال17:27:06
1.6306 ریال17:25:07
1.6343 ریال17:22:05
1.63384 ریال17:19:06
1.6289 ریال17:16:06
1.6242 ریال17:13:06
1.6102 ریال17:08:06
1.5874 ریال16:58:06
1.5958 ریال16:47:02
1.6 ریال16:38:02
1.6224 ریال16:30:08
1.6298 ریال16:26:19
1.67526 ریال8:52:05
1.6778 ریال8:49:06
1.6800 ریال8:46:05
1.6814 ریال8:43:05
1.68203 ریال8:40:07
1.6881 ریال8:37:06
1.697 ریال8:34:05
1.6941 ریال8:32:06
1.6847 ریال8:28:06
1.6830 ریال8:25:18
1.69 ریال8:22:06
1.6885 ریال8:19:05
1.6884 ریال8:16:08
1.6915 ریال8:13:06
1.6988 ریال8:10:07
1.6883 ریال8:07:05
1.6878 ریال8:04:07
1.69385 ریال8:02:06
1.7 ریال7:58:14
1.7003 ریال7:55:06
1.7159 ریال7:52:03
1.7214 ریال7:49:03
1.7255 ریال7:46:03
1.72703 ریال7:43:06
1.74033 ریال7:40:07
1.7646 ریال7:37:02
1.7562 ریال7:34:06
1.7280 ریال7:31:04
1.71224 ریال7:28:02
1.6847 ریال7:25:06
1.6696 ریال7:22:02
1.6718 ریال7:19:05
1.6645 ریال7:16:05
1.6626 ریال7:13:05
1.6645 ریال7:10:06
1.66668 ریال7:07:02
1.6667 ریال7:02:05
1.6695 ریال6:58:05
1.6692 ریال6:55:03
1.6678 ریال6:52:05
1.6719 ریال6:49:02
1.6841 ریال6:46:05
1.6812 ریال6:43:04
1.6783 ریال6:40:07
1.6780 ریال6:37:05
1.679 ریال6:34:05
1.6847 ریال6:31:05
1.6860 ریال6:28:06
1.6847 ریال6:25:06
1.68 ریال6:23:52
1.6784 ریال6:20:15
1.6557 ریال6:16:15
1.6610 ریال6:13:14
1.6626 ریال6:10:15
1.6700 ریال6:08:11
1.6742 ریال6:05:13
1.6755 ریال6:02:15
1.6796 ریال5:59:14
1.6798 ریال5:53:13
1.6772 ریال5:50:07
1.6780 ریال5:47:16
1.6801 ریال5:40:17
1.6843 ریال5:38:12
1.6871 ریال5:35:17
1.6942 ریال5:32:06
1.7082 ریال5:28:05
1.7033 ریال5:26:11
1.7143 ریال5:23:20
1.7117 ریال5:21:14
1.7118 ریال5:14:11
1.7122 ریال5:11:13
1.7123 ریال5:08:11
1.7085 ریال5:06:10
1.7043 ریال5:02:14
1.7051 ریال4:56:06
1.7072 ریال4:53:05
1.7119 ریال4:50:06
1.7102 ریال4:47:04
1.7122 ریال4:44:05
1.7078 ریال4:41:05
1.7041 ریال4:38:04
1.6994 ریال4:35:06
1.7090 ریال4:29:03
1.7059 ریال4:26:05
1.6950 ریال4:23:05
1.6999 ریال4:21:05
1.69 ریال4:17:05
1.6900 ریال4:14:05
1.6808 ریال4:11:05
1.6847 ریال4:08:04
1.6840 ریال4:02:05
1.6830 ریال3:59:04
1.6769 ریال3:56:05
1.6674 ریال3:53:05
1.6715 ریال3:51:05
1.6729 ریال3:47:05
1.6638 ریال3:41:05
1.66 ریال3:38:05
1.6577 ریال3:35:06
1.6542 ریال3:32:05
1.6441 ریال3:30:07
1.6362 ریال3:27:05
1.6378 ریال3:21:05
1.6338 ریال3:18:05
1.6372 ریال3:14:05
1.6274 ریال3:12:05
1.6339 ریال2:59:05
1.6378 ریال2:56:05
1.6338 ریال2:53:05
1.6393 ریال2:51:05
1.6438 ریال2:47:05
1.6423 ریال2:44:05
1.6442 ریال2:42:05
1.6548 ریال2:29:05
1.6542 ریال2:26:05
1.6519 ریال2:24:05
1.6590 ریال2:18:05
1.6633 ریال2:15:07
1.67 ریال2:09:05
1.6757 ریال2:00:10
1.6804 ریال1:57:05
1.6814 ریال1:52:04
1.6847 ریال1:46:05
1.6855 ریال1:42:06
1.6875 ریال1:36:22
1.6868 ریال1:33:38
1.6890 ریال1:30:49
1.6913 ریال1:26:22
1.6898 ریال1:19:26
1.6917 ریال1:15:29
1.6983 ریال1:12:26
1.71 ریال1:06:13
1.74 ریال1:01:15
1.7514 ریال0:55:15
1.7469 ریال0:49:10
1.7470 ریال0:43:19
1.7490 ریال0:31:25
1.7490 ریال0:31:25
1.7492 ریال0:27:33
1.7492 ریال0:27:32
1.7457 ریال0:25:52
1.7457 ریال0:25:50
1.7492 ریال0:20:16
1.7492 ریال0:20:14
1.7477 ریال0:13:58
1.7525 ریال0:07:18
1.7516 ریال0:05:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات