کالایاب
شاخص یاب

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:1.6682
  • بالاترین قیمت روز:1.685
  • پایین ترین قیمت روز:1.662
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6684
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.6667
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6682 ریال16:56:07
1.6665 ریال16:53:07
1.6646 ریال16:51:06
1.6663 ریال16:47:06
1.6698 ریال16:40:05
1.6624 ریال16:38:06
1.6621 ریال16:35:08
1.6628 ریال16:32:07
1.6723 ریال16:29:07
1.6740 ریال16:26:06
1.6733 ریال16:23:06
1.6777 ریال16:20:08
1.6662 ریال16:17:06
1.6680 ریال16:14:06
1.667 ریال16:11:06
1.67 ریال16:08:06
1.671 ریال16:06:07
1.6664 ریال16:01:04
1.66982 ریال15:58:07
1.663 ریال15:55:07
1.66792 ریال15:52:03
1.67 ریال15:50:08
1.6712 ریال15:46:06
1.6714 ریال15:41:06
1.671 ریال15:31:04
1.67069 ریال15:28:07
1.6713 ریال15:25:04
1.6725 ریال15:22:06
1.6715 ریال15:20:09
1.6725 ریال15:14:06
1.6706 ریال15:10:09
1.6725 ریال15:02:07
1.6715 ریال14:58:06
1.6725 ریال14:55:08
1.6766 ریال14:53:06
1.6711 ریال14:50:10
1.6735 ریال14:46:06
1.67 ریال14:44:06
1.67111 ریال14:40:10
1.6663 ریال14:37:08
1.6698 ریال14:34:03
1.67 ریال14:28:03
1.6629 ریال14:26:07
1.6679 ریال14:22:03
1.6731 ریال14:19:07
1.6691 ریال14:17:06
1.6665 ریال14:14:06
1.66602 ریال14:11:06
1.6675 ریال14:07:03
1.6676 ریال14:05:09
1.6678 ریال14:02:06
1.67001 ریال13:59:06
1.6800 ریال13:55:08
1.6742 ریال13:52:06
1.6701 ریال13:46:07
1.6722 ریال13:43:03
1.67216 ریال13:40:10
1.6702 ریال13:37:03
1.6711 ریال13:34:07
1.6735 ریال13:32:08
1.6749 ریال13:28:06
1.671 ریال13:26:06
1.6699 ریال13:22:03
1.67 ریال13:17:07
1.6701 ریال13:14:06
1.6749 ریال13:10:06
1.6733 ریال13:07:03
1.6700 ریال13:04:02
1.6699 ریال12:58:03
1.6698 ریال12:55:05
1.67 ریال12:52:07
1.6700 ریال12:50:10
1.6714 ریال12:46:08
1.6701 ریال12:44:07
1.67 ریال12:40:06
1.679 ریال12:38:07
1.6801 ریال12:35:09
1.6800 ریال12:32:08
1.67676 ریال12:29:06
1.67659 ریال12:26:07
1.6788 ریال12:23:08
1.6793 ریال12:20:09
1.6792 ریال12:17:07
1.6785 ریال12:14:08
1.6802 ریال12:11:08
1.6769 ریال12:09:06
1.681 ریال12:06:06
1.6781 ریال12:02:06
1.678 ریال11:58:03
1.6823 ریال11:56:06
1.6816 ریال11:52:02
1.685 ریال11:50:07
1.684 ریال11:47:06
1.6837 ریال11:44:06
1.684 ریال11:41:06
1.6819 ریال11:38:06
1.6803 ریال11:35:06
1.6775 ریال11:32:06
1.6734 ریال11:29:06
1.6739 ریال11:26:05
1.6706 ریال11:23:05
1.674 ریال11:20:07
1.6750 ریال11:17:06
1.6739 ریال11:14:03
1.671 ریال11:11:05
1.6742 ریال11:08:05
1.671 ریال11:06:06
1.6672 ریال11:02:06
1.6694 ریال10:59:05
1.6668 ریال10:56:06
1.6665 ریال10:53:06
1.6696 ریال10:50:07
1.6646 ریال10:46:06
1.6675 ریال10:44:05
1.66952 ریال10:40:04
1.6663 ریال10:35:04
1.6621 ریال10:33:05
1.662 ریال10:29:05
1.66627 ریال10:26:06
1.6673 ریال10:23:05
1.6698 ریال10:17:05
1.6679 ریال10:11:05
1.6678 ریال10:08:05
1.6677 ریال10:06:06
1.668 ریال10:02:05
1.6675 ریال9:58:06
1.6708 ریال9:56:06
1.6676 ریال9:52:03
1.6664 ریال9:50:07
1.6663 ریال9:44:05
1.6692 ریال9:41:02
1.6704 ریال9:38:05
1.6707 ریال9:35:06
1.6701 ریال9:32:06
1.6730 ریال9:29:05
1.6733 ریال9:23:02
1.6769 ریال9:20:07
1.6685 ریال9:14:05
1.6698 ریال9:10:04
1.6696 ریال9:08:06
1.6685 ریال9:05:06
1.6732 ریال9:02:02
1.6686 ریال8:59:05
1.6646 ریال8:56:02
1.6657 ریال8:54:05
1.6649 ریال8:49:05
1.6653 ریال8:41:06
1.6680 ریال8:38:02
1.6698 ریال8:33:06
1.668 ریال8:30:08
1.6697 ریال8:24:05
1.6696 ریال8:21:06
1.671 ریال8:18:05
1.672 ریال8:14:05
1.67 ریال8:12:05
1.6718 ریال8:08:05
1.6731 ریال8:02:05
1.6700 ریال7:59:05
1.67438 ریال7:56:05
1.6707 ریال7:53:05
1.6708 ریال7:50:06
1.6769 ریال7:47:05
1.6751 ریال7:44:02
1.6722 ریال7:41:05
1.6734 ریال7:38:05
1.6751 ریال7:35:06
1.6800 ریال7:32:05
1.6799 ریال7:29:05
1.68 ریال7:26:05
1.6806 ریال7:23:05
1.68 ریال7:20:07
1.6803 ریال7:17:05
1.6806 ریال7:14:06
1.6803 ریال7:11:05
1.6802 ریال7:07:05
1.6780 ریال7:02:05
1.6771 ریال6:59:05
1.6780 ریال6:56:05
1.6770 ریال6:50:06
1.6779 ریال6:46:02
1.6770 ریال6:44:02
1.6769 ریال6:41:05
1.6749 ریال6:38:05
1.678 ریال6:32:05
1.6766 ریال6:29:02
1.6785 ریال6:26:05
1.6792 ریال6:23:05
1.6785 ریال6:17:05
1.6792 ریال6:14:06
1.6789 ریال6:11:05
1.6800 ریال6:08:05
1.6799 ریال6:06:06
1.6759 ریال6:02:05
1.6707 ریال5:59:05
1.6762 ریال5:56:05
1.66979 ریال5:52:05
1.6733 ریال5:50:06
1.6698 ریال5:47:06
1.6673 ریال5:44:05
1.6706 ریال5:40:07
1.6709 ریال5:38:05
1.6745 ریال5:32:05
1.6767 ریال5:29:05
1.6768 ریال5:23:05
1.6733 ریال5:17:06
1.6698 ریال5:14:06
1.675 ریال5:11:05
1.6679 ریال5:02:05
1.6680 ریال4:58:05
1.6692 ریال4:56:05
1.6663 ریال4:53:05
1.6694 ریال4:51:05
1.6699 ریال4:47:05
1.6698 ریال4:44:05
1.6697 ریال4:41:05
1.669 ریال4:27:05
1.6699 ریال4:23:02
1.6667 ریال4:20:06
1.6673 ریال4:17:05
1.6712 ریال4:14:02
1.6733 ریال4:11:02
1.6766 ریال4:07:05
1.6712 ریال3:58:05
1.6763 ریال3:55:06
1.6738 ریال3:53:05
1.6711 ریال3:50:06
1.6716 ریال3:44:04
1.6702 ریال3:41:05
1.6687 ریال3:35:06
1.6716 ریال3:23:05
1.6672 ریال3:20:06
1.6671 ریال3:17:05
1.6698 ریال3:08:05
1.665 ریال3:05:05
1.6716 ریال3:02:02
1.67164 ریال2:58:05
1.6723 ریال2:56:05
1.6715 ریال2:53:05
1.6839 ریال2:50:03
1.67 ریال2:47:05
1.6659 ریال2:40:06
1.6733 ریال2:38:05
1.676 ریال2:35:06
1.6767 ریال2:32:04
1.6717 ریال2:13:05
1.67159 ریال2:10:03
1.6717 ریال1:55:06
1.6719 ریال1:44:05
1.6666 ریال1:40:04
1.6707 ریال1:37:02
1.6667 ریال1:34:05
1.6674 ریال1:28:05
1.6726 ریال1:25:06
1.6669 ریال1:22:02
1.6668 ریال1:20:06
1.66662 ریال1:16:05
1.67317 ریال1:13:05
1.667 ریال1:10:04
1.66661 ریال1:08:05
1.6714 ریال1:05:06
1.6665 ریال1:02:06
1.6664 ریال0:58:06
1.6663 ریال0:56:05
1.6635 ریال0:53:05
1.6658 ریال0:51:05
1.6680 ریال0:47:05
1.6681 ریال0:44:06
1.6649 ریال0:41:06
1.6660 ریال0:38:05
1.6638 ریال0:35:06
1.6639 ریال0:32:06
1.6634 ریال0:29:05
1.6633 ریال0:26:05
1.6677 ریال0:23:02
1.6678 ریال0:20:07
1.6715 ریال0:16:03
1.6717 ریال0:14:05
1.6677 ریال0:11:06
1.6684 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات