شاخص یاب

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:0.4628
  • بالاترین قیمت روز:0.4850
  • پایین ترین قیمت روز:0.4566
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4566
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.4598
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4628 ریال6:34:18
0.4807 ریال5:14:07
0.4850 ریال4:07:07
0.48499 ریال4:06:06
0.4850 ریال3:16:07
0.4705 ریال2:28:07
0.47047 ریال2:25:04
0.4705 ریال2:24:04
0.4664 ریال2:18:03
0.4633 ریال2:01:07
0.46328 ریال2:00:13
0.4637 ریال1:54:06
0.46366 ریال1:53:06
0.4829 ریال1:34:02
0.48285 ریال1:32:06
0.4829 ریال1:22:06
0.4649 ریال1:01:07
0.46493 ریال1:00:10
0.4598 ریال0:04:05
0.4566 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات