شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کومودو / Komodo

  • نرخ فعلی:0.98518
  • بالاترین قیمت روز:0.99491
  • پایین ترین قیمت روز:0.92289
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.99%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.94208
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.94322
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.042

نمودار کندل استیک کومودو / Komodo در روز جاری

نمودار کندل استیک کومودو / Komodo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.98518 ریال12:53:08
0.98296 ریال12:47:09
0.99109 ریال12:17:08
0.99491 ریال12:02:09
0.9678 ریال11:42:08
0.96324 ریال11:31:10
0.93761 ریال10:37:09
0.93408 ریال10:06:08
0.9344 ریال10:02:08
0.93432 ریال9:41:08
0.93416 ریال9:28:10
0.9344 ریال9:19:09
0.93435 ریال9:03:09
0.93557 ریال8:58:08
0.93445 ریال8:53:08
0.93498 ریال8:43:08
0.93472 ریال8:32:07
0.9389 ریال8:03:08
0.93893 ریال7:55:09
0.93875 ریال7:30:12
0.93504 ریال7:23:07
0.93448 ریال7:17:08
0.93411 ریال7:07:09
0.93368 ریال7:05:09
0.92566 ریال6:53:08
0.92558 ریال6:47:08
0.92314 ریال5:53:08
0.92421 ریال5:12:08
0.92468 ریال5:06:08
0.92489 ریال4:47:08
0.92462 ریال4:43:08
0.92544 ریال4:31:09
0.92312 ریال4:19:08
0.92289 ریال4:16:08
0.92659 ریال3:51:09
0.92371 ریال3:39:09
0.92689 ریال3:29:08
0.92641 ریال3:22:08
0.92734 ریال3:17:08
0.92591 ریال3:09:08
0.92904 ریال3:06:08
0.92963 ریال2:53:08
0.92908 ریال2:51:08
0.92955 ریال2:46:08
0.92987 ریال2:45:09
0.92924 ریال2:32:08
0.92726 ریال2:11:08
0.93421 ریال1:45:10
0.93856 ریال1:36:09
0.93991 ریال1:29:07
0.94007 ریال1:27:07
0.93472 ریال1:07:08
0.93856 ریال1:05:09
0.94015 ریال1:01:09
0.93787 ریال0:49:09
0.93769 ریال0:41:08
0.93737 ریال0:38:08
0.93845 ریال0:37:08
0.93753 ریال0:36:08
0.94216 ریال0:17:08
0.942 ریال0:11:08
0.94208 ریال0:08:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات