کالایاب
شاخص یاب

آی او تی ای / IOTA

  • نرخ فعلی:0.44774
  • بالاترین قیمت روز:0.45184
  • پایین ترین قیمت روز:0.44307
  • بیشترین مقدار نوسان روز:987,891.72
  • درصد بیشترین نوسان روز:220662561.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.45163
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.44666
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک آی او تی ای / IOTA در روز جاری

نمودار کندل استیک آی او تی ای / IOTA در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.31 ریال7:32:18
268.46 ریال7:21:06
987,995 ریال7:12:55
103.28 ریال7:01:35
21,149.5 ریال6:54:11
0.0174 ریال6:45:00
429.77 ریال6:32:59
12.4507 ریال6:21:13
7.0588 ریال6:12:58
9,142.4 ریال5:56:53
203,980 ریال5:45:06
0.21919 ریال5:35:11
800.45 ریال5:27:04
0.04133 ریال5:14:14
190.91 ریال5:05:00
9,125 ریال4:56:58
0.00467 ریال3:54:11
515.17 ریال3:38:44
0.005086 ریال3:34:58
134.756 ریال3:34:58
1.29 ریال3:31:51
0.002357 ریال3:25:14
0.001304 ریال3:18:49
28.924 ریال3:14:16
0.01983 ریال3:11:15
0.001719 ریال3:06:27
6.6579 ریال2:58:29
0.3539 ریال2:54:42
98.835 ریال2:49:22
0.0151 ریال2:47:05
9,046.4 ریال2:45:04
0.2635 ریال2:42:41
0.026609 ریال2:39:17
6,696.2 ریال2:29:25
0.2272 ریال2:23:56
96 ریال2:19:58
0.1292 ریال2:15:52
9,019.07 ریال2:12:59
0.006134 ریال2:10:09
2,043 ریال2:06:43
0.000496 ریال2:02:57
0.030721 ریال1:57:22
0.0375 ریال1:53:17
0.000225 ریال1:50:09
0.011387 ریال1:45:48
0.01004 ریال1:41:26
1.7595 ریال1:37:43
13,615.89 ریال1:33:26
98.95 ریال1:27:59
0.030015 ریال1:27:20
133.132 ریال1:24:46
0.6473 ریال1:21:20
0.000403 ریال1:18:09
0.005436 ریال1:14:42
0.003655 ریال1:12:37
154,010 ریال1:11:13
0.1466 ریال1:08:17
0.015 ریال1:05:49
0.005061 ریال1:03:47
423.44 ریال1:01:12
0.001843 ریال0:52:37
0.188 ریال0:49:22
0.019689 ریال0:46:37
0.44457 ریال0:44:15
0.44564 ریال0:42:14
0.44411 ریال0:33:12
0.44539 ریال0:25:15
0.44533 ریال0:23:11
0.44356 ریال0:16:11
0.4434 ریال0:13:11
0.442 ریال0:09:16
0.44509 ریال0:02:19
0.44666 ریال23:59:11
0.44747 ریال23:53:10
0.44824 ریال23:45:21
0.44775 ریال23:39:16
0.44855 ریال23:31:12
0.44899 ریال23:25:08
0.44863 ریال23:24:06
0.44927 ریال23:17:07
0.4494 ریال23:14:07
0.44894 ریال23:10:12
0.44924 ریال23:04:07
0.44929 ریال22:56:06
0.4491 ریال22:54:07
0.44785 ریال22:49:08
0.44715 ریال22:45:09
0.44777 ریال22:44:07
0.4471 ریال22:39:06
0.44724 ریال22:34:02
0.44924 ریال22:31:09
0.44883 ریال22:24:04
0.44859 ریال22:21:07
0.44811 ریال22:14:07
0.44924 ریال22:07:07
0.44838 ریال22:04:07
0.44855 ریال22:00:11
0.45088 ریال21:54:07
0.45133 ریال21:53:08
0.45257 ریال21:47:06
0.45266 ریال21:44:06
0.45376 ریال21:39:07
0.45358 ریال21:35:08
0.45383 ریال21:34:07
0.45394 ریال21:27:07
0.45399 ریال21:24:08
0.45642 ریال21:18:07
0.45523 ریال21:14:03
0.45405 ریال21:12:07
0.45354 ریال21:07:06
0.45373 ریال21:04:08
0.45089 ریال20:56:07
0.45167 ریال20:54:06
0.45148 ریال20:44:07
0.45185 ریال20:38:02
0.45168 ریال20:34:07
0.45204 ریال20:33:06
0.45182 ریال20:24:06
0.4488 ریال20:20:08
0.44862 ریال20:14:06
0.44832 ریال20:11:06
0.44818 ریال20:04:07
0.4488 ریال20:01:09
0.44846 ریال19:54:07
0.45146 ریال19:48:06
0.45169 ریال19:44:06
0.45198 ریال19:41:07
0.45197 ریال19:34:07
0.45178 ریال19:33:06
0.45194 ریال19:26:18
0.45197 ریال19:24:18
0.45231 ریال19:19:12
0.45284 ریال19:14:16
0.45122 ریال19:12:14
0.45182 ریال19:05:23
0.45194 ریال19:04:13
0.45257 ریال18:58:14
0.45304 ریال18:54:16
0.45289 ریال18:53:11
0.45398 ریال18:51:17
0.4547 ریال18:50:34
0.45439 ریال18:47:18
0.45506 ریال18:44:13
0.45391 ریال18:42:13
0.4531 ریال18:39:27
0.45277 ریال18:37:14
0.45326 ریال18:34:23
0.45287 ریال18:32:12
0.45312 ریال18:29:16
0.45326 ریال18:26:38
0.453 ریال18:24:22
0.45202 ریال18:23:28
0.45267 ریال18:20:31
0.45303 ریال18:17:43
0.45286 ریال18:14:44
0.45038 ریال18:11:18
0.44959 ریال18:08:15
0.44934 ریال18:05:16
0.44927 ریال18:04:15
0.448 ریال17:54:21
0.4481 ریال17:52:17
0.44783 ریال17:46:16
0.44741 ریال17:44:12
0.44666 ریال17:41:16
0.44819 ریال17:37:11
0.44812 ریال17:34:16
0.44789 ریال17:32:14
0.4484 ریال17:24:15
0.44927 ریال17:22:13
0.44972 ریال17:20:15
0.4498 ریال17:19:14
0.44989 ریال17:16:17
0.4501 ریال17:11:21
0.44996 ریال17:07:15
0.44969 ریال17:04:19
0.45009 ریال17:02:21
0.45053 ریال16:54:22
0.44993 ریال16:50:44
0.45066 ریال16:44:41
0.45017 ریال16:37:42
0.45128 ریال16:34:42
0.45122 ریال16:28:31
0.45067 ریال16:24:31
0.45152 ریال16:19:17
0.4516 ریال16:14:46
0.44967 ریال16:11:23
0.44989 ریال16:05:28
0.44981 ریال16:04:37
0.44957 ریال15:56:30
0.45219 ریال15:49:36
0.45192 ریال15:42:34
0.45221 ریال15:35:14
0.4524 ریال15:28:13
0.45192 ریال15:23:29
0.45296 ریال15:16:30
0.45354 ریال15:02:18
0.45248 ریال14:54:52
0.45197 ریال14:48:41
0.45161 ریال14:40:40
0.45077 ریال14:34:40
0.44827 ریال14:26:13
0.44936 ریال14:19:07
0.44954 ریال14:12:06
0.45119 ریال14:07:07
0.45142 ریال13:58:07
0.45163 ریال13:50:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات