شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آی او اس توکن / IOStoken

  • نرخ فعلی:0.004733
  • بالاترین قیمت روز:0.004888
  • پایین ترین قیمت روز:0.00473
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.004888
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۱۶:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.004891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک آی او اس توکن / IOStoken در روز جاری

نمودار کندل استیک آی او اس توکن / IOStoken در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.004733 ریال2:16:08
0.004736 ریال2:15:11
0.004743 ریال2:14:08
0.00473 ریال2:13:08
0.00474 ریال2:12:08
0.004778 ریال2:11:08
0.004779 ریال2:09:08
0.00478 ریال2:08:07
0.00479 ریال2:04:08
0.004796 ریال2:02:08
0.004793 ریال2:01:11
0.004803 ریال2:00:14
0.004806 ریال1:59:08
0.004805 ریال1:57:08
0.004808 ریال1:56:08
0.004809 ریال1:55:10
0.004814 ریال1:54:08
0.004803 ریال1:52:08
0.004802 ریال1:51:08
0.004808 ریال1:50:10
0.004809 ریال1:49:08
0.004815 ریال1:48:09
0.004818 ریال1:47:07
0.004824 ریال1:46:09
0.004826 ریال1:45:12
0.004827 ریال1:44:08
0.004828 ریال1:43:08
0.004825 ریال1:41:08
0.004821 ریال1:39:08
0.00482 ریال1:38:08
0.004821 ریال1:37:09
0.004781 ریال1:36:08
0.004779 ریال1:35:09
0.004794 ریال1:34:10
0.004795 ریال1:32:07
0.004798 ریال1:28:08
0.004796 ریال1:27:08
0.004797 ریال1:25:11
0.004798 ریال1:24:08
0.004797 ریال1:23:07
0.004812 ریال1:22:09
0.00482 ریال1:21:08
0.004824 ریال1:20:09
0.004813 ریال1:19:08
0.004811 ریال1:18:07
0.004826 ریال1:17:08
0.004823 ریال1:16:08
0.004824 ریال1:15:11
0.004823 ریال1:14:08
0.004825 ریال1:13:08
0.004821 ریال1:11:08
0.004819 ریال1:10:09
0.004798 ریال1:09:07
0.004792 ریال1:08:08
0.004786 ریال1:07:08
0.004806 ریال1:06:08
0.004813 ریال1:05:09
0.004817 ریال1:03:07
0.004824 ریال1:02:07
0.004802 ریال1:01:07
0.004796 ریال1:00:12
0.004798 ریال0:59:07
0.00483 ریال0:57:07
0.004828 ریال0:56:07
0.004845 ریال0:55:09
0.004851 ریال0:54:08
0.004842 ریال0:53:07
0.004834 ریال0:52:08
0.004833 ریال0:51:08
0.004822 ریال0:50:09
0.004818 ریال0:48:07
0.004815 ریال0:47:07
0.004814 ریال0:46:09
0.004807 ریال0:45:09
0.00481 ریال0:44:07
0.004782 ریال0:43:07
0.004781 ریال0:41:08
0.004774 ریال0:40:10
0.004768 ریال0:39:07
0.004823 ریال0:37:07
0.004825 ریال0:36:08
0.004822 ریال0:35:08
0.004821 ریال0:34:07
0.004819 ریال0:33:07
0.00482 ریال0:32:07
0.004814 ریال0:31:08
0.004818 ریال0:30:10
0.004821 ریال0:29:07
0.00484 ریال0:28:08
0.004845 ریال0:27:08
0.004849 ریال0:25:08
0.004854 ریال0:24:08
0.004865 ریال0:23:07
0.004864 ریال0:22:09
0.004876 ریال0:21:08
0.00486 ریال0:20:09
0.004858 ریال0:19:08
0.004862 ریال0:18:08
0.004855 ریال0:17:07
0.00487 ریال0:16:08
0.004879 ریال0:15:09
0.004882 ریال0:14:07
0.004877 ریال0:13:08
0.004836 ریال0:12:08
0.004837 ریال0:11:07
0.004836 ریال0:10:09
0.004832 ریال0:09:07
0.00484 ریال0:08:08
0.004838 ریال0:07:07
0.004834 ریال0:06:07
0.00485 ریال0:05:08
0.004874 ریال0:04:07
0.004888 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات