شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آیکن / ICON

  • نرخ فعلی:0.16055
  • بالاترین قیمت روز:0.16128
  • پایین ترین قیمت روز:0.1573
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.15758
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.15773
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0028

نمودار کندل استیک آیکن / ICON در روز جاری

نمودار کندل استیک آیکن / ICON در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.16055 ریال12:53:09
0.16031 ریال12:47:09
0.1604 ریال12:17:08
0.15942 ریال12:02:10
0.15949 ریال11:42:08
0.15892 ریال11:31:10
0.16019 ریال10:37:09
0.16018 ریال10:06:08
0.16011 ریال10:02:08
0.16025 ریال9:41:08
0.16028 ریال9:28:10
0.16001 ریال9:19:09
0.16 ریال9:03:09
0.16034 ریال8:58:08
0.16033 ریال8:53:08
0.16037 ریال8:43:08
0.16053 ریال8:32:07
0.16117 ریال8:03:08
0.16103 ریال7:55:09
0.16096 ریال7:30:12
0.16078 ریال7:23:07
0.1609 ریال7:17:08
0.16126 ریال7:07:09
0.16065 ریال7:05:09
0.16027 ریال6:53:08
0.1604 ریال6:47:08
0.16128 ریال5:53:08
0.1612 ریال5:12:08
0.16113 ریال5:06:08
0.16079 ریال4:47:08
0.16093 ریال4:44:07
0.16096 ریال4:43:08
0.16091 ریال4:31:09
0.16055 ریال4:19:08
0.16078 ریال4:16:08
0.1602 ریال3:51:09
0.16048 ریال3:40:10
0.16052 ریال3:39:09
0.16061 ریال3:29:08
0.16048 ریال3:22:08
0.16053 ریال3:17:08
0.1604 ریال3:09:08
0.16047 ریال3:06:08
0.16039 ریال2:53:08
0.16031 ریال2:51:08
0.16048 ریال2:46:08
0.1605 ریال2:45:09
0.15999 ریال2:32:08
0.16008 ریال2:11:08
0.15854 ریال1:45:10
0.15874 ریال1:36:09
0.15905 ریال1:29:07
0.15888 ریال1:27:07
0.15901 ریال1:07:08
0.15862 ریال1:05:09
0.15784 ریال1:01:09
0.15742 ریال0:49:09
0.15747 ریال0:41:08
0.15746 ریال0:38:08
0.15736 ریال0:37:08
0.1573 ریال0:36:08
0.15761 ریال0:17:08
0.15762 ریال0:11:08
0.15758 ریال0:08:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات