شاخص یاب

آیکن / ICON

  • نرخ فعلی:0.20215
  • بالاترین قیمت روز:0.20251
  • پایین ترین قیمت روز:0.19877
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.20012
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۸:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.20216
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک آیکن / ICON در روز جاری

نمودار کندل استیک آیکن / ICON در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.20215 ریال14:18:06
0.20205 ریال14:11:07
0.20201 ریال13:42:07
0.20119 ریال13:39:02
0.20152 ریال13:37:06
0.20251 ریال12:56:02
0.20053 ریال12:41:06
0.20002 ریال12:37:06
0.1992 ریال11:55:04
0.20011 ریال11:17:07
0.19961 ریال10:52:06
0.19909 ریال10:37:06
0.19901 ریال9:52:06
0.1995 ریال9:41:03
0.20025 ریال9:38:06
0.19917 ریال9:29:06
0.19877 ریال9:28:06
0.20007 ریال9:20:08
0.20012 ریال9:19:06
0.19961 ریال9:04:06
0.19895 ریال9:03:03
0.19979 ریال9:02:06
0.20012 ریال8:15:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات