کالایاب
شاخص یاب

گولم / Golem

  • نرخ فعلی:0.04971
  • بالاترین قیمت روز:0.0516
  • پایین ترین قیمت روز:0.049
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.051
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.0509
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.04971 ریال14:08:08
0.04951 ریال14:05:08
0.04961 ریال13:55:08
0.04981 ریال13:47:07
0.04961 ریال13:34:07
0.04932 ریال13:26:07
0.04971 ریال13:20:10
0.04961 ریال13:05:08
0.04971 ریال12:56:07
0.04951 ریال12:29:08
0.04961 ریال12:23:07
0.0498 ریال12:17:07
0.0494 ریال12:02:08
0.0495 ریال11:58:07
0.0494 ریال11:55:08
0.0495 ریال11:37:08
0.0494 ریال11:34:07
0.0495 ریال11:26:07
0.0494 ریال11:23:07
0.0495 ریال11:11:07
0.0497 ریال11:06:07
0.0495 ریال11:02:07
0.0496 ریال10:59:07
0.0495 ریال10:47:06
0.0496 ریال10:44:06
0.0497 ریال10:35:08
0.0493 ریال10:32:06
0.0494 ریال10:26:07
0.0493 ریال10:16:06
0.0492 ریال9:58:06
0.0493 ریال9:41:06
0.049 ریال9:38:06
0.0492 ریال9:29:06
0.0494 ریال9:20:08
0.0495 ریال9:14:06
0.0497 ریال9:05:07
0.0499 ریال9:02:06
0.0498 ریال8:56:07
0.0496 ریال8:50:07
0.0498 ریال8:33:05
0.05 ریال8:29:06
0.0499 ریال8:26:06
0.05 ریال8:21:06
0.0502 ریال8:07:05
0.0504 ریال8:02:05
0.0505 ریال7:50:07
0.0506 ریال7:29:06
0.0504 ریال7:20:07
0.0505 ریال7:17:06
0.0508 ریال7:11:05
0.0507 ریال7:02:05
0.0508 ریال6:56:06
0.0509 ریال6:50:07
0.0508 ریال6:35:06
0.0505 ریال6:23:22
0.0507 ریال6:08:06
0.0506 ریال5:56:06
0.0507 ریال5:44:06
0.0506 ریال5:20:07
0.0507 ریال5:17:06
0.0512 ریال5:08:06
0.0513 ریال4:58:05
0.0514 ریال4:52:05
0.0515 ریال4:47:05
0.0514 ریال4:44:05
0.0515 ریال4:41:05
0.0514 ریال4:38:05
0.0512 ریال4:29:05
0.0511 ریال4:23:06
0.0513 ریال4:17:05
0.0514 ریال4:11:05
0.0513 ریال4:07:05
0.0511 ریال3:55:06
0.0513 ریال3:20:07
0.0511 ریال3:11:05
0.051 ریال2:53:05
0.0509 ریال2:47:05
0.051 ریال2:26:06
0.0513 ریال2:20:06
0.0514 ریال2:17:05
0.0513 ریال2:13:05
0.0512 ریال2:08:05
0.0516 ریال2:05:06
0.0513 ریال1:58:05
0.0511 ریال1:32:05
0.0512 ریال1:07:05
0.0511 ریال1:02:06
0.0509 ریال0:58:05
0.051 ریال0:52:07
0.0509 ریال0:50:07
0.0511 ریال0:47:05
0.0509 ریال0:32:06
0.051 ریال0:26:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات