شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گولم / Golem

  • نرخ فعلی:0.04461
  • بالاترین قیمت روز:0.04561
  • پایین ترین قیمت روز:0.0441
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0444
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.04476
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.04461 ریال13:31:10
0.04517 ریال12:53:09
0.04499 ریال12:47:09
0.04496 ریال12:17:08
0.0456 ریال12:02:10
0.04511 ریال11:42:08
0.04502 ریال11:31:10
0.04511 ریال10:06:08
0.04482 ریال10:02:09
0.04484 ریال9:41:09
0.04485 ریال9:28:10
0.04457 ریال9:19:09
0.04489 ریال9:03:09
0.04499 ریال8:58:09
0.04486 ریال8:53:08
0.04539 ریال8:43:08
0.04531 ریال8:32:07
0.04514 ریال8:03:08
0.04491 ریال7:55:09
0.04474 ریال7:30:12
0.045 ریال7:23:08
0.0448 ریال7:17:08
0.04491 ریال7:05:09
0.04514 ریال6:53:08
0.04528 ریال6:47:08
0.04542 ریال5:53:08
0.04553 ریال5:12:08
0.04561 ریال5:06:08
0.04489 ریال4:44:07
0.04509 ریال4:43:08
0.04547 ریال4:31:09
0.04525 ریال4:19:08
0.04544 ریال4:16:08
0.04541 ریال3:51:09
0.04523 ریال3:40:10
0.0453 ریال3:39:09
0.04529 ریال3:29:08
0.04532 ریال3:22:08
0.0452 ریال3:17:08
0.04523 ریال3:09:08
0.0455 ریال3:06:08
0.04513 ریال2:53:08
0.04499 ریال2:51:08
0.04473 ریال2:32:08
0.04486 ریال2:11:08
0.04483 ریال1:45:10
0.04465 ریال1:36:09
0.0445 ریال1:27:07
0.04492 ریال1:07:08
0.04489 ریال1:05:09
0.04475 ریال1:01:10
0.0444 ریال0:49:09
0.04427 ریال0:41:08
0.0441 ریال0:36:08
0.04443 ریال0:17:08
0.04442 ریال0:11:08
0.0444 ریال0:08:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات